صورت های مالی در بورس


صورت های مالی چیست؟ آشنایی با انواع صورت های مالی

مهلت ارایه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

دنیای بورس: فرهاد دژپسند در بخشنامه‌ای درخصوص انجام برخی تکالیف قانونی به ویژه ارائه صورت‌های مالی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ ها و شرکت‌های دولتی اعلام کرد: مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی تابعه آن دستگاه که با تلاش مضاعف موجب برگزاری به موقع جلسات هیأت‌های امناء، مجامع عمومی و شوراهای عالی در سال ۹۷ گردید و با عنایت به لزوم رعایت و اجرای صحیح و به موقع مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی و تبصره‌های آن، ضمن تأکید بر رعایت و اجرای احکام موضوع جزء ۳ بند ط تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸، توجه به رعایت مواردی ازسوی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی زیرمجموعه آن حوزه مورد انتظار است:

۱ـ مهلت زمانی ارئه صورت‌های مالی سال ۹۷ شرکت‌های دولتی (حداکثر تا ۳۱ خرداد ۹۸) به هیچ وجه قابل تمدید نیست و مدیران ذیربط این شرکت‌ها باید صورت‌های مالی مورد اشاره را طبق موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی و بخش اخیر جزء ۱ بند هـ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۸ به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد به حسابرس مستقل و بازرس قانون ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و برای اخذ به موقع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در نتیجه برگزاری به موقع جلسه مجمع عمومی، هیأت امناء یا شورای عالی پیگیری و اقدام لازم به عمل آورند.

۲ـ لازم است واحدهای مربوط به آن دستگاه تاریخ پیش‌بینی برگزاری جلسات هیأت‌های امناء، مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی مرتبط را به منظور برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال ۹۸ به این وزارت و سایر اعضای محترم هیأت امناء، مجمع عمومی یا شورای‌عالی اعلام نمایند.

۳ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید گزارش حسابرسی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی مورد بررسی، در مهلت مقرر تهیه و ارائه شود و از درخواست تمدید مهلت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی خودداری نماید و به نحوی در فرآیند رسیدگی‌ها عمل نماید تا اصلاح صورت‌های مالی که براساس نظر حسابرس انجام می‌شود منجر به تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی نشود.

۴ـ با عنایت به مفاد تصویبنامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده ۱ تصویبنامه مذکور براساس مفاد ماده ۲ آن و ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های ذیربط توسط کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و رعایت آن برای کلیه شرکت‌های مشمول الزامی است.

۵ـ ضرورت دارد مدیران عامل شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی رعایت و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با واریز سود سهام دولت و مالیات از جمله ماده ۴ و بند ج ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی را مورد توجه قرار دهند.

۶ـ با عنایت به بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۴۴۶۱/۵۶۱۲۱ مورخ ۲۱ فروردین ۹۸ معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و بند ۲ـ۴ بسته ارتقاء توان تولید ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین تکلیف مقرر در جزء ۱ بند ط تبصره قانون بودجه سال ۹۸ نظر به طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به منظور تجمیع، یکپارچه‌سازی و نگهداری اطلاعات شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی و غیر انتفاعی دولتی اقتصادی فعال زیر نظر دولت و مدیران آنها، مقتضی است کلیه شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و همچنین مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به دفتر امور شرکت‌های دولتی این وزارت، اطلاعات را در این سامانه تکمیل و بارگذاری کنند. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های مادرتخصصی نیز موظفند در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه اقدامات لازم را انجام دهند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

۷ـ با توجه به مفاد جزء ۹ بند ط تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸،عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

۸ـ مجامع عمومی شرکت های دولتی که براساس مصوبه هیأت واگذاری در فهرست واگذاری سال ۹۸ قرار می‌گیرند با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برگزار خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمایید حسب مورد موضوع‌های مطرح شده به کلیه شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی مرتبط با آن دستگاه ابلاغ و همچنین بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

صورت‌های مالی سازمان بورس منتشر شد

صورت‌های مالی سازمان بورس منتشر شد

پیرو تصمیم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار صورت‌های مالی تصویب‌شده سال ۹۹ این سازمان، صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشاهده عموم برای نخستین بار منتشر شد.

به گزارش ایسنا، صورت‌های مالی تصویب‌شده سال ۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار که روز گذشته ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی بورس رسیده بود، برای مشاهده عموم مردم و فعالان بازار در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس http://Shafaf.seo.ir منتشر و قابل مشاهده است.

بر اساس این گزارش، پیش از این رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار عمومی این گزارش‌ها را به عنوان یک تصمیم مهم از سوی سازمان بورس به منظور شفافیت اعلام کرد و گفت: در راستای ارتقای شفافیت، صورت‌های مالی سازمان برای نخستین بار برای عموم مردم و فعالان بازار منتشر خواهد شد.

با این اقدام، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند هر نهاد عمومی دیگری که باید اصل شفافیت را رعایت کند، عملکرد مالی‌اش در عملکرد دید و قضاوت عموم مردم قرار خواهد گرفت و در این ساختار بر میزان شفافیت بازار سرمایه افزوده خواهد شد.

صورت های مالی چیست؟ آشنایی با انواع صورت های مالی

برای تحلیل و ارزیابی فعالیت های مالی شرکتی که در خرید و فروش سهام و معاملات آن شرکت می کنید، احتیاج به گزارشاتی دارید که بر اساس استانداردها و اصول حسابداری تهیه و تولید شده باشند. صورت های مالی نامی است که بر این گزارشات گذاشته شده است. این صورت ها انواعی دارند که هر کدام اطلاعاتی متفاوت و ارزشمند در رابطه با حساب های آن شرکت و یا سازمان مذکور به ما می دهند. با تجزیه و تحلیل این گزارشات می توان از اطلاعات کلی و جزئی حساب ها و مسائل مالی شرکت با خبر شد.

صورت های مالی چیست؟ آشنایی با انواع صورت های مالی

صورت های مالی چیست؟ آشنایی با انواع صورت های مالی

صورت های مالی

تمام شرکت های خصوصی و یا نیمه خصوصی، باید نتایج فعالیت های خود در یک دوره زمانی خاص را به صورت گزارش هایی ارائه دهند. این گزارش ها که دارای چارچوب و شکلی خاص هستند، صورت های مالی نام دارند. به طور خلاصه می توان گفت صورت های مالی گزارش های استانداردی از وضعیت مالی شرکت در یک دوره مشخص هستند. این صورت ها باید توسط اصول حسابداری و استانداردهایی مشخص تهیه بشوند.

در واقع باید به گونه ای باشند که دقیق ترین و کامل ترین اطلاعات را در رابطه با آن شرکت خاص ارائه بدهند. این گزارشات که درون سازمانی و یا برون سازمانی هستند، تمامی جزئیات فعالیت های اقتصادی آن سازمان و یا واحد اقتصادی که شامل، سود و زیان، هزینه ها، حقوق صاحبان سهام و.. است را در بر دارند. (1)

شرکت هایی که در بورس هستند و افراد مختلف در خرید و فروش سهام آن ها مشارکت می کنند نیز از این تعاریف مستثنی نیستند. آن ها باید صورت های مالی خود را تهیه کرده و ارائه دهند تا کلیه سهام داران و سرمایه گذاران از وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت با خبر باشند. پس می توان به طور کلی گفت هدف از تهیه و آماده سازی صورت ها یا گزارش های مالی، ارائه اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده از وضعیت شرکت یا سازمان است؛ آن هم به گونه ای که برای سهام داران و اعضا قابل استفاده و سودمند باشد.

بنابراین آن ها می توانند از آن برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی خود و ارزیابی ها استفاده کنند. استاندارد هایی که تهیه این گزارشات باید براساس آن صورت های مالی در بورس ها باشد، توسط دولت تدوین و ابلاغ می شوند. اما چه کسی این صورت ها را تهیه می کند؟ صورت های مالی شرکت ها توسط گروه حسابرسی درون سازمانی یا برون سازمانی تهیه و ارائه می شوند.

در حسابرسی این صورت ها تمامی خطاها و اشکالات سهوی و یا عمدی شناسایی شده و جهت جلوگیری از هرگونه فساد مالی، شفاف سازی می شود. حال آن چه ما در اینجا به شما ارائه می دهیم، انواع این صورت های مالی و تعریف مختصری از هر کدام است؛ پس در ادامه با ما باشید. (2)

صورت های مالی چیست؟ آشنایی با انواع صورت های مالی

انواع صورت های مالی کدامند؟

به طور کلی شش نوع صورت مالی وجود دارد که چهار نوع از آن ها را صورت های مالی اساسی می نامند.

2.صورتحساب سود و زیان انباشته

3.صورت حساب گردش سود و زیان جامع

4.صورت گردش وجوه نقد( cash flow statement )

5.صورت مالی میان دوره ای

توجه داشته باشید که شماره یک تا چهار، از نوع اساسی هستند.

ترازنامه

این صورت مالی دارای سه عنصر دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه است. در تعریف ترازنامه می توان گفت که وضعیت مالی یک واحد تجاری را در مدت زمانی مشخص نشان می دهد. با توجه به ترازنامه یک واحد تجاری و یا یک شرکت می توان از میزان بدهی، سرمایه و دارایی آن با خبر شد.

در این صورت مالی می توان گفت دارایی عبارت است از آن چه که شرکت از مبادلات گذشته به دست آورده است و در آینده از آن ها نفع اقتصادی خواهد برد تعریف کرد. بدهی نیز وجهی است که بر اساس تعهدات گذشته باید در آینده خرج شود و باعث کاهش منابع اقتصادی شرکت می شود.

همچنین حقوق صاحبان سهام نیز تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها محسوب می‌شود. در واقع می توان از حقوق صورت های مالی در بورس صاحبان سهام به عنوان دارایی های خالص نام برد؛ نام دیگر حقوق صاحبان سهام، حقوق مالکانه هست.

صورت سود و زیان

از طریق این صورت مشخص می شود که یک شرکت یا یک واحد تجاری در یک دوره مشخص زمانی چه مقدار درآمد، هزینه، سود و زیان داشته است. نام های دیگری از جمله صورت عملیات شرکت، یا صورت درآمدها بر این صورت مالی تعلق گرفته است. بر اساس این گزارش، برای به دست آورن و محاسبه سود هر دوره باید هزینه های هر دوره از درآمد های همان دوره کسر شود. این صورت مالی گزارشی است که سرمایه گذاران اساساً از آن برای ارزشیابی استفاده می کنند.

صورت سود و زیان جامع
 • سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان
 • سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به تفکیک
صورت جریان وجه نقد

در یک دوره زمانی مشخص در یک شرکت یا یک واحد تجاری، فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی مختلفی رخ می دهد. این فعالیت ها باعث به وجود آوردن تغییراتی در وجه نقد شرکت می شوند که گزارشی که شامل این تغییرات باشد را صورت مالی جریان وجه نقد می گویند. این فعالیت ها بدین گونه تعریف می شوند:

-فعالیت های عملیاتی

این ها به فعالیت های اصلی درآمد شرکت مرتبط هستند. در واقع مبادلات و رویداد های اقتصادی اثراتی دارند که جریان ها نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی را موجب می شوند و آن ها در تعیین سود عملیاتی لحاظ می شوند. نکته ی دیگر اینکه این فعالیت ها مربوط به دارایی های جاری و بدهی های جاری هستند.

-فعالیت های سرمایه گذاری

این فعالیت ها شامل اعطای وام و وصولی های اقساط آن، خرید و فروش دارایی های ثابتی که انتظار می رود سال ها برای شرکت درآمد کسب نمایند و خرید و فروش اوراق بهادار است؛ این فعالیت ها مربوط به دارایی های غیر جاری هستند.

-فعالیت های تامین مالی

این فعالیت ها نیز شامل قرض وجه نقد از اعتبار دهندگان و بازگشت مبالغ قرض شده و دریافت منابع از مالکان و بازپرداخت سرمایه گذاری آن ها است. به بیان دیگر آن ها مربوط به بدهی های غیر جاری و حقوق صاحبان سهام اند. (3)

صورت های مالی چیست؟ آشنایی با انواع صورت های مالی

حال اطلاعاتی که از این گزارش ها می توان به دست آورد عبارتند از:

اطلاعاتی درباره دریافتی ها و پرداختی های نقدی شرکت در طول دوره مالی

اطلاعاتی درباره فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت

درک تاثیر حسابداری تعهدی بر جریان های نقدی.

به طور کلی تحلیل گران با استفاده از اطلاعاتی که از صورت جریان وجه نقد به دست می آورند، می توانند نقدینگی شرکت، توانایی ایفای تعهدات و انعطاف پذیری مالی را ارزیابی کنند. (3)

اطلاعات پیوست چیست؟

اطلاعات پیوست یا همان یادداشت های توضیحی، یک بخش مهم و جدا نشدنی از صورت های مالی هستند. این اطلاعات منابع ارزنده ای در مورد این گزارش ها به شمار می روند. یکی از ویژگی هایی که صورت های مالی دارند، خلاصه بودن آن هاست. بدان معنا که فرد با یک نگاه اجمالی به هر کدام از این صورت ها می تواند اطلاعاتی کلی در مورد آن شرکت یا سازمان به دست بیاورد.

 • در آن ها ذکر شده باشد که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و تولید شده اند.
 • ذکر رویه های حسابداری که در خصوص معاملات و رویداد های با اهمیت اعمال شده اند.
 • مواردی را ذکر کنند که در قسمت های دیگر صورت های مالی آورده نشده اند اما بیان آن ها طبق استاندارد ها الزامی ست.
 • ذکر تمامی مواردی که در جهت هر چه روشن تر کردن مفهوم برای مخاطب ضروری است.

ویژگی های صورت های مالی

 • به صورت کاملاً منصفانه ارائه می شوند.
 • آن ها بر مبنای تعهدی حسابداری هستند. در مبنای تعهدی معاملات در زمان وقوع آن ها شناسایی شده و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شوند و بعد از آن در صورت های مالی دوره های مربوطه انعکاس می یابند.
 • این صورت ها بر اساس این فرض تهیه می شوند که شرکت یا سازمان به فعالیت خود ادامه خواهد داد؛ مگر اینکه مدیریت آن بخواهد و یا مجبور شود آن را منحل کند.
 • بین دوره ها، یکنواختی وجود دارد.
 • صورت های مالی بدون هیچ گونه تحریف، حذف و سانسور هستند. زیرا هر گونه تغییر می تواند بر تصمیمات استفاده کننده از این صورت ها تأثیر بگذارد.
 • این صورت ها دارای اطلاعاتی هستند که می توان عمل مقایسه با دوره های پیشین را انجام داد. (3)

نمونه هایی از استفاده از صورت های مالی

حال در اینجا چند نمونه از استفاده از این صورت های مالی در تجزیه و تحلیل های مختلف را می آوریم تا هرچه بیش تر مورد استفاده این گزارشات برای شما روشن شود.

1.استفاده از آن ها در بررسی نسبت های نقدینگی، ارزیابی و بررسی میزان توان مالی شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.

2.می توان با استفاده از این صورت ها، استفاده بهینه از دارایی های ثابت و منابع سرمایه ای شرکت را بررسی کرد.

3.وضعیت ساختار سرمایه و ساختار منابع انسانی با تحلیل صورت های مالی مشخص می شود.

4.ارزیابی پروژه ها و طرح های در دست اجرا با تجزیه و تحلیل این گزارشات امکان پذیر است.

5.با بررسی این گزارشات می توان مشخص کرد که میزان توان و قدرت واحد تجاری در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم چقدر است.

6.اقلام هزینه و بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته با توجه به این گزارشات تجزیه و تحلیل می شود.

7.نسبت های عملیات را با استفاده از این صورت ها می توان بررسی کرد. بدین معنا که فرآیند گردش کالا و تولید آن را از هنگام تأمین مواد اولیه، تولید آن، فروش و در انتها نقد شوندگی را می توان تجزیه و تحلیل کرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

آن چه در اینجا به آن پرداختیم یک توضیح مختصر از صورت های مالی بود. اینگونه بیان کردیم که این صورت ها در واقع گزارش هایی هستند که بر اساس اصول و استاندارهایی ملی یا بین المللی تهیه می صورت های مالی در بورس شوند.

شرکت ها یا سازمان های مختلف این صورت ها را در بخش حسابداری خود تهیه کرده و سهام داران و سرمایه گذاران از طریق آن ها می توانند اطلاعات جزئی و کلی در مورد همه ی حساب های آن شرکت به دست بیاورند. انواع مختلف این گزارشات را برشمردیم و تعریفی مختصر از هر کدام ارائه دادیم.

در انتها از ویژگی های این صورت های مالی نیز سخن به میان آوردیم. امید داریم که از این محتوا اطلاعاتی سودمند در این زمینه کسب کرده باشید.

گزارش تلفیقی چیست؟ (صورت‌های مالی تلفیقی در بورس)

گزارش و صورت های مالی تلفیقی در بورس

گزارشات تلفیقی چیزی است که هر تحلیلگر بنیادی در بورس باید با آن آشنا باشد. در منابع آموزشی مختلف معمولا اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود و همین امر انگیزه‌ای شد تا در این مقاله به این موضوع مهم بپردازیم. قابل ذکر است همه شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه‌ی گزارش تلفیقی نیستند و شاید همین مسئله باعث شده است کمتر به آن پرداخته شود. این گزارشات در سایت کدال با عنوان “اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی” یا “صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی” منتشر می‌شود. در ادامه خواهیم دید که گزارش تلفیقی چیست و چه اهمیتی برای سرمایه‌گذاران بازار سهام دارد. با ما همراه باشید.

گزارش تلفیقی چیست؟

گزارش تلفیقی یک گزارش مالی است و افرادی که در رشته حسابداری تحصیل کرده‌اند به خوبی با آن آشنا هستند. ما قصد نداریم در این مقاله تعریف آکادمیکیِ آن را بیان کنیم، بلکه قصد داریم مطلب را طوری بیان کنیم که برای یک فرد تحلیلگر بورس کاربرد داشته باشد. بنابراین این مقاله برای حسابدارهای محترم مطلب قابل استناد و به درد بخوری ندارد، ولی برای تحلیلگران بازار سهام بسیار کاربردی خواهد بود.

شرکت مادر و شرکت‌های فرعی

برای اینکه مفهوم گزارشات تلفیقی را بهتر متوجه شوید اول باید با شرکت مادر و شرکت‌های فرعی آشنا شوید. برخی از شرکت‌ها در بورس از جمله شرکت‌های سرمایه گذاری و هولدینگ‌ها که مالک یا سهامدار عمده‌ی شرکت‌های دیگری هستند با عنوان شرکت مادر شناخته می‌شوند و شرکت‌های زیر مجموعه‌ی آنها با عنوان شرکت‌های فرعی از آنها یاد می‌شود.

نکته: در بورس مراد از شرکتهای فرعی معمولا شرکتهای غیر بورسی هستند.

منظور از صورت مالی تلفیقی چیست؟

هر شرکتی صورت‌های مالی خودش را دارد، یعنی چه شرکت مادر و چه شرکتهای فرعی هر کدام حساب و کتاب خودشان را دارند و حسابدار هر شرکت به طور جداگانه صورت مالی شرکت را تنظیم می‌کند. باتوجه به توضیحات بالا منظور از “تلفیق” در گزارشات و صورت‌های مالی تلفیقی، ترکیب اطلاعات مالی شرکت‌های فرعی با شرکت مادر است. از این رو در گزارشات مالی با اصطلاحاتی مثل سود تلفیقی برخورد می‌کنید.

مثلا اگر شرکت الف 100 تومان سود برای یک دوره مالی شناسایی کرده باشد و شرکت‌ زیر مجموعه‌ی آن هم در آن دوره مالی 50 تومان سود شناسایی کرده باشد، سود تلفیقی شرکت مادر که در گزارش تلفیقی محاسبه میشود 150 تومان خواهد بود.

چه شرکتهایی ملزم به ارائه گزارش تلفیقی هستند؟

اگر شرکتی بیش از 50% سهام یک شرکت دیگر را داشته باشد، باید علاوه بر صورت‌های مالی معمولی خودش، صورتهای مالی تلفیقی هم تهیه کند.

چرا صورت‌های مالی تلفیقی در بورس اهمیت دارد؟

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اگر با مفهوم EPS و نسبت P/E در بورس آشنا باشید می‌دانید که این پارامترها در تابلوی نماد شرکت‌های بورسی اهمیت زیادی دارد و بسیاری از معامله‌گرها به آن توجه می‌کنند. اما یک تحلیلگر بنیادی باید بتواند قبل از آنکه EPS سهم روی تابلو آپدیت شود (قبل از اینکه گزارشات مالی در سایت کدال قرار گیرد) انها را پیش بینی کند. در این صورت میتواند فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری در بازار بورس را شناسایی کند.

اگر با EPS سهم آشنا نیستید مقاله همه چیز در مورد EPS سهم و سود TTM را مطالعه کنید.

گزارشات تلفیقی یکی از این مواردی است که میتواند به شناسایی این فرصت‌ها کمک کند. فرض کنید شرکتی با EPS فرضی 100 و با P/E فرضی 4 در بازار در حال معامله است. حال اگر در گزارش تلفیقی که در آینده قرار است روی کدال منتشر شود، سود تلفیقی شرکت به 200 تومان برسد، به یک باره مسیر حرکت سهم بعد از این گزارش تغییر خواهد و قطعا سهمی با این شرایط چندین روز در صف خرید قفل خواهد شد!

اما کسی از این موضوع سود خواهد برد که با تحلیل گزارشات مالی شرکت‌های زیر مجموعه توانسته باشد که گزارش تلفیقی شرکت را پیش بینی کند و قبل از انتشار آن در کدال اقدام به خرید این سهم کرده باشد. بسیاری از افراد در مورد گزارشات تلفیقی اطلاعات خوبی ندارند و این موضوع می‌تواند برگ برنده یک تحلیلگر بنیادی حرفه‌ای باشد. تحلیل بنیادی شیرین است اما به درستی آموزش داده نمیشود.

عنوان گزارشات تلفیقی در سایت کدال

تمامی شرکت‌های بورسی گزارشات خود را در سایت کدال به نشانی CODAL.IR منتشر میکنند. گزارشات تلفیقی شرکت‌ها در پایان دوره 6 ماهه و 12 ماهه با عنوان‌های “اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه” و “صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی” در این سایت منتشر می‌شود (تصویر زیر).

گزارش تلفیقی در بورس

شرکت‌ها چه زمانی گزارش تلفیقی خود را روانه کدال می‌کنند؟

طبق قانون شرکت‌هایی که ملزم به ارائه گزارش تلفیقی هستند باید صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی دوره‌ی 6 ماهه را حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه روانه کدال کنند. یعنی اگر سال مالی یک شرکت 29 اسفند باشد، 75 روز بعد از 31 شهریور ماه فرصت دارند گزارش تلفیقی 6 ماهه را منتشر کنند. همچنین صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی باید حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی روانه کدال شود.

نکات تکمیلی

درباره موضوع گزارشات تلفیقی شرکت‌ها می‌توان صحبت‌های زیادی انجام داد. خوانندگان محترم این مقاله می‌توانند سوالات و ابهامات خود را در پایین همین صورت های مالی در بورس مقاله در قسمت نظرات مطرح کنند تا در اسرع وقت به انها پاسخ داده شود و این صفحه بتواند در نهایت به ارتقای دانش سرمایه‌گذاران بورس کمک شایانی کرده باشد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

صورت های مالی در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / اخبار بورس / صورت های مالی سازمان بورس با کاهش ۵۲ درصدی درآمد منتشر شد

صورت های مالی سازمان بورس با کاهش 52 درصدی درآمد منتشر شد

صورت های مالی سازمان بورس با کاهش 52 درصدی درآمد منتشر شد

سازمان بورس دومین صورت های مالی حسابرسی شده را در سامانه کدال بارگذاری و در دسترس عموم و فعالان بازار سرمایه قرار داد که حاکی از افت ۵۲ درصدی درآمد به دلیل افت کارمزد نظارتی بر معاملات می باشد.

سازمان بورس در خرداد ماه ۱۴۰۰ در پی انتقادات بسیار فعالان بازار و مطابق مصوبه شورای عالی بورس، صورت های مالی سال ۹۹ را منتشر کرد و حالا صورت‌های مالی حسابرسی شده تلفیقی و تفکیکی شرکت های تابعه و مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ را در اختیار فعالان گذاشت.

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس صورت های مالی سازمان بورس را در ۶۸ صفحه تهیه نموده است. جزئیات را در سامانه کدال مشاهده و مطالعه نمایید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.