تغییر رویه ۳ روزه در بورس


ناشناس ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

تغییر رویه ۳ روزه در بورس

براساس دستورالعمل جدید سازمان بورس - افشای فوری اطلاعات الزامی شد

دنیای اقتصاد – با تصویب دستورالعمل افشای فوری اطلاعات شرکت‌های ثبت شده در بورس، این شرکت‌ها موظف خواهند بود تمام اتفاقات موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد خود را اعم از تغییر یا توقف بخشی از فعالیت‌ها، خرید یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها، برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نتیجه آن، تغییرات در ترکیب هیات مدیره، انعقاد قراردادهای مهم، تولید محصولات جدید، مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر در آنها، استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه، خرید و فروش‌های مهم دارایی و هرگونه افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه‌ها را در سریع‌ترین فرصت ممکن به سازمان بورس ارسال و همزمان جهت اطلاع عموم منتشر کنند. همزمان، شورای بورس نیز دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی‌سازی را تصویب کرده است.

مقررات افشای فوری اطلاعات ابلاغ شد

گروه بورس – دستورالعمل پراهمیت افشای فوری اطلاعات شرکت‌های بورسی دیروز منتشر شد.

سازمان بورس در این دستورالعمل شرکت‌های حاضر در بورس را موظف به افشای آنی اطلاعات رویدادهای شرکت برای جلوگیری از نشت اطلاعات به بیرون شرکت، تایید دارندگان امضای مجاز، افشای اطلاعات بدون جانبداری، منع غیررسمی اطلاعات، منع استفاده شخص از اطلاعات و . از جمله مواد قانونی آیین‌نامه جدید است.

در این دستورالعمل آمده است که در صورت ‌رعایت‌نکردن هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، هیات‌مدیره سازمان بورس در اجرای بندهای 11 و 18 ماده 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل را در 3فصل، 21ماده و 9تبصره به تصویب رساند.

متن کامل دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده، نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار به شرح زیر است:

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 11 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1 - ناشر بازار خارج از بورس: ناشری که اوراق‌بهادار آن نزد سازمان ثبت‌شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد.

2 - فعالیت نامتعارف بازار: به هر گونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق‌بهادار ناشر اطلاق می‌شود.

فصل دوم – کلیات

ماده 2 - ناشر موظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌های موردنظر سازمان، به صورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود به سازمان ارسال و هم‌زمان با طرقی که سازمان تعیین می‌کند جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

ماده 3- سیستم‌های مالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوه تنظیم گزارش‌های موضوع این دستورالعمل، باید مطالب مقررات باشد.

ماده 4- موارد، ضرورت‌ها و روش‌های افشاء که در این دستورالعمل تاکید شده است، حداقل الزامات در زمینه افشاء اطلاعات می‌باشد. تعیین و تشخیص سایر اطلاعاتی که مهم است و باید افشای فوری شود، برعهده ناشر است.

ماده 5- اطلاعات افشا شده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداری باشد. اطلاعات دارای تاثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تاثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان به صورت کمی ارائه شود.

ماده 6- ارائه اطلاعات به تحلیل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سایرین نباید به صورت فردی و یا انتخابی باشد مگر این که اطلاعات مزبور قبلا با رعایت مفاد این دستورالعمل افشا شده باشد.

فصل سوم – موارد افشا

بخش اول: گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای

ماده 7 – ناشر بورسی مکلف است گزارش‌ها و صورت‌های مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا فرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود ظرف مهلت‌های مقرر تهیه و افشا نماید.

1 - صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.

2 - گزارش هیات‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

3 - اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه.

4 - صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر

60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.

5 - صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی.

3-10 – اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوارق بهادار می‌باشد، در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه، حداکثر 30 روز پس از پایان دوره سه ماهه.

تبصره 1: ناشران غیربورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در بندهای 1، 2، 3 و 4 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

تبصره 2 : ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشای اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9 و 10 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

تبصره 3: شرکت‌های واسطه‌گری مالی که عمدتا به خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازند (با کد صنعت 65-99 مطابق استاندارد ( ISIC ) از افشای اطلاعات مورد نظر در بند 7 این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 4: زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند 9 این ماده در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پایان هر دوره سه ماهه می‌باشد.

تبصره 5: در صورتی‌ که گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای موضوع این ماده، قبل از مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید فورا توسط ناشر افشا شود.

تبصره 6: حسابرسان معتمد سازمان، موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی توسط ناشر، حداکثر ظرف مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام کنند.

بخش دوم: مجامع عمومی

ماده 8- ناشر موظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا کند.

دستور جلسه مجامع عمومی باید صریح و واضح باشد.

موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیات‌مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصا در دستور جلسه قید شود و قابل طرح در بخش «سایر موارد» نمی‌باشد.

ماده 9- ناشر موظف است علاوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی، متنی از صورتجلسه مورد تایید هیات رییسه مجمع را افشا کند.

ماده 10- ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت 10روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشا کند.

ماده 11- در صورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیات‌مدیره بوده و دستور جلسه هیات‌مدیره تصویب اجرای افزایش سرمایه، باشد، ناشر موظف است حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیات‌مدیره، مراتب را افشا و علاوه بر افشای فوری صورتجلسه مورد تایید اعضای هیات‌مدیره را افشا کند.

ماده 12- ناشر موظف است جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات‌مدیره را قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا کند.

در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیات‌مدیره تصویب کند، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می‌بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30روز پس از تاریخ مجمع افشا شود.

بخش سوم: اطلاعات مهم

ماده 13- ناشر موظف به افشاری فوری اطلاعات مهم است. برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است:

الف- رویدادهای موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر از قبیل:

- تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر.

- تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر.

- تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، که تاثیر بااهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد.

- برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بااهمیت و نتیجه آن.

- تغییر در روش یا رویه حسابداری به‌همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن.

- تغییر در ترکیب اعضای هیات‌مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر.

- انعقاد، انحلال یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم.

- دعاوی مهم مطروحه‌ له یا علیه ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال وقایع مهم حقوقی که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.

- کشف ذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابل توجه توسط شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه ناشر.

- تولید محصولات جدید، ارائه خدمات جدید، دستیابی به منابع اولیه، فناوری، بازار فروش یا مشتریان جدید.

- تایید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا علامت تجاری.تغییر رویه ۳ روزه در بورس

- مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر با اهمیت در آن.

- توقف فعالیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده ناشر یا تغییر مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده ناشر.

- عدم توانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعلام ورشکستگی ناشر یا شرکت مادر آن.

- اعلام میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام.

- تصمیمات مجامع عمومی ناشر.

ب – تصمیمات و شرایط موثر بر ساختار سرمایه و تامین منابع مالی ناشر از قبیل:

- افزایش یا کاهش سرمایه ناشر یا شرکت‌های تحت کنترل.

- انتشار اوراق بهادار جدید.

- تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر.

-عوامل تاثیرگذار در سایر اجزا ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی با اهمیت و تامین مالی خارج از ترازنامه.

-استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر.

ج-تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل:

-تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد.

-تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب.

د- سایر اطلاعات مهم موثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاری از قبیل:

-انتقــال یا واگذاری ماشین آلات و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر.

-خرید یا فروش با اهمیت دارایی‌های ناشر.

-توثیق یا فک رهن بخش

قابل توجهی از دارایی‌های ناشر.

-ایجاد یا منتفی شدن بدهی‌های احتمالی با اهمیت.

-تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد ناشر یا برنامه‌های آتی مدیریت، به همراه دلایل مربوطه.

-افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه‌های ناشر در آینده قابل پیش‌بینی به همراه دلایل مربوطه.

-ورود خسارت با اهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی (آتش‌سوزی، سیل، زلزله و . ) یا ورود خسارت به واسطه انجام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر.

-تعدیلات سنواتی با اهمیت.

-درخواست برای خروج از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و دلایل آن.

هر گونه رویداد و یا تغییر در شرکت‌های تحت کنترل که اثر بااهمیتی بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت مادر(اصلی) دارد.

تبصره: ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد شرکت یا برنامه‌های آتی مدیریت را به همراه دلایل مربوطه، بلافاصله افشا و گزارش مربوط را در فرم‌های تعیین شده حداکثر ظرف 2روز کاری بعد به سازمان ارائه نماید.

ماده14- در صورت انتشار شایعه یا گزارشی که حاوی اطلاعات خلاف واقع و یا گمراه‌کننده و یا مستندات جعلی باشد، ناشر مکلف است، بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص شایعه یا گزارش مزبور را به سازمان ارسال و برای اطلاع عموم افشا نماید.

ماده15- ناشر می‌تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تاخیر (پس از رفع محدودیت‌های ذیل) افشار نماید:

الف- افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع بااهمیت برای ناشر شود.

ب- ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

ج- افشای فوری، مزایای قابل‌توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند.

د- موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.

تبصره: ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت‌های فوق نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام نموده و دلایل استناد به هریک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نماید.

ماده 16- در صورتی که تاخیر در افشای اطلاعات موضوع ماده 15، منجر به اشاعه اطلاعات مزبور یا دادوستد متکی به اطلاعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود، ناشر مکلف به افشای فوری آن اطلاعات است.

ماده 17- به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات افشا نشده موضوع ماده 16، ناشر ملزم به رعایت موارد زیر است:

الف- دسترسی به اطلاعات مزبور محدود به مدیران و کارکنان ذی‌صلاح ناشر باشد و این اطلاعات صرفا در رابطه با وظایف و مسوولیت اشخاص در اختیار آنها قرار گیرد.

ب- در صورتی که لازم باشد اطلاعات مزبور در اختیار کارکنان، وکلا، حسابداران، حسابرسان، مشاوران مالی ناشر یا سایر اشخاص ذی‌صلاح قرار گیرد، نهانی بودن این اطلاعات و ممنوعیت استفاده شخصی از آن در دادوستد متکی به اطلاعات نهانی به آنها تاکید شود.

تبصره: اشخاص مذکور در این ماده جزو مصادیق اشخاص دارنده اطلاعات نهانی موضوع تبصره (یک) ماده (46)قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 محسوب می‌شوند.

ماده 18- کلیه ناشران موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشا نمایند.

ماده 19- سازمان می‌تواند مکاتبات فی‌مابین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطلاع به عموم اعلام نماید.

ماده 20- در صورت عدم رعایت هریک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد.

ماده 21- این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب هیات‌مدیره سازمان لازم‌الاجرا است.

دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون نحوه برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضایی، خطاب به آنها دستور داد در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آنها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌إای، برخورد بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضایی انها هم تسریع شود.

دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون نحوه برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضایی ، خطاب به آنها دستور داد در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آن ها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه ای ، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم ، افرادی که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده اند و در برابر پلیس تمرد میکنند، مرتبطین با سرویس های جاسوسی خارج از کشور برخورد بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضایی انها هم تسریع شود.

رئیس قوه قضاییه کلیه دادستان‌ها و مسئولان قضایی ذیربط در نقاط مختلف کشور را مکلف و موظف کرد، در این راستا بدون هیچ‌گونه اغماض و کوتاهی و در چهارچوب موازین قانونی اقدام کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین در این تماس‌ها با اشاره به شگرد دشمنان و عناصر وابسته به گروهک‌های معاند در برانگیختن هیجانات مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و تحریک احساسات آنها با ترویج شایعات و اکاذیب‌، به مسئولان قضایی ذیربط در سراسر کشور دستور داد، در مورد برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه هم اهتمام صورت گیردرییس عدلیه تاکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن با سواستفاده از موقعیت به وجود آمده بخشی از جامعه را که بر اساس شنیدن برخی از اخبار غیر دقیق، دارای سوال و مطالبه می باشند را مساله دار و دارای شبهه کند.

فرود اضطراری هواپیمای حامل رئیس قوه قضائیه/ ویدئو

دستور مهم محسنی اژه‌ای درباره بازداشت متهمان؛ به خانواده‌اش اطلاع دهید/ اسناد پیش از دستگیری جمع‌آوری شود

دستور اژه‌ای برای پیگیری تخلفات یک شرکت در واردات محموله نهاده‌های دامی

واکنش عادل فردوسی پور به حوادث اخیر: پاسخ مطالبات مردم خشونت، محدودیت و قطع کردن اینترنت نیست/ ویدئو

کشتن ۱۷ انسان بی‌گناه به بهانه فوت مهسا امینی

 • سایت رهبر معظم انقلاب
 • سایت دولت
 • رسانه فرهنگ و هنر
 • سایت پژواک پیام
 • سایه روشن
 • بلیط هواپیما
 • جایگاه ویژه
 • تعمیر کرکره برقی
 • تور مشهد
 • خرید بلیط هواپیما
 • تحلیل و قیمت طلا
 • دانلود سریال بی گناه
 • تور مشهد از شیراز
 • فروشگاه اینترنتی گوشی مبیت
 • تحلیل بیت کوین
 • وریفای بایننس
 • آداپتور صنعتی
 • خرید موتور سیکلت اقساطی
 • neuralink
 • وکیل پایه یک
 • هایک ویژن
 • قیمت میلگرد امروز
 • زیست جامع خیلی سبز
 • خرید و فروش بیت کوین
 • خرید بیت کوین
 • آموزش فارکس رایگان
 • رزین پرولایت کاتیونی
 • چاپ کلاه
 • خرید گل رز جاودان
 • خرید گیفت کارت پلی استیشن
 • نیوجرسی بتنی
 • تور کیش از تهران
 • دانلود سریال آنتن
 • دیدی فیلم

شبهه ای وجود نداره
همه چیز مثل روز روشنه

کاملا بعیده توبنده خدا باشی.چون خدا هم ستارالعیوبه و هم عجول نیست که بخواد زود قضاوت کنه.توحرفت هم مثل باد شکمته که فورا رهاش میکنی.

چرا اگر اینقدر مطمئن به خود هستید یک رفراندوم برگزار نمی کنید ؟ فقط سال ۵۷ ، میزان مردم یودند . اینجوری که ماموران مسلح ، و ماموران جیره بگیر لباس شخصی و جیره بگیران حکومت مردم را سرکوب کنند چه تفاوتی با حکومت پهلوی دارید؟

این اعتراضات و شورشهای عظیم ملت مسببش آدمایی مثل تو هست که اعتراضات اولیه مردم رو با تمسخر و سوت بلبلی جواب دادین
حالا هم با چسباندن انگ اغتشاش گر و آشوب گر
قصد سرکوب و کشتارشون رو دارید

اورين ولي ديگه انقد كِژِش مدين

حرکات و رفتار متکبرانه شما باعث این خشونت هاست.اگر پنبه ها را از گوشتان در آرید و به درد و مشکلات مردم گوش دهید و به خواسته های بحق مردم را رسیدگی منصفانه داشته باشید بهتر از تهدیدهای شما کاربرد دارد.


اغتشاشات مورد حمایت آمریکا و متحدانش در سراسر کشور باید بدون محاکمه اعدام شوند.

ساندیس لیتری چند

خب چرا بدون دادگاهی؟ مگه دادگاهی بشن چه اشکالی داره؟ در هر صورت که حیوانیت بر انسانت پیروز شده.

مصرف بی رویه ساندیس و خوردن خون مردم باعث تگری زدن میشود.

ساندیس تاریخ گذشته نخور انسانیت را زایل میکند .


اغتشاشات بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت هستند و هم سگ دست نشانده آمریکا و متحدانش بوده و هستند.

تقصیر نداری سوادت نمیکشه تغییر رویه ۳ روزه در بورس که بفهمی فقط قتل یه جوان نیست مردم سالهاست که دارن میگن خسته شدند و کسی نمیشنوه! اگه شنیده بودن به کف خیابان نمی رسید

اغتشاشات. بی ادبند؟؟؟ تا چندم خوندی؟؟؟ هنوز نمیدونی اغتشاشات شخص یا شخاص نیست؟! بیشتر ازششم هم میشه خوند از ساندیسهات کم کن گیج نزنی.

توصیه میشود قبل از باز کردن قلاده سایبر ها اول اموزش تایپ کردن و صحبت کردن به حد کافی داشته باشند.

دوباره پنجشنبه جمعه شد واین لشکر تک نفره ساندیسی مشغول حلال کردن ساندیسش شد .الحمدولله اینقدر هم تابلو کامنت میذاره که کاملا مشخصه همه توسط یه نفر گذاشته میشه .


اغتشاشات اخیر، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، آمریکا و متحدانش و تروریست های داعش برای ما یکی هستند.

قوه قضاییه بایستی مستقل از حکومت باشه،چرا همیشه طرف حکومت و پلیس را می گیرید؟؟؟آمریکا و اروپا را ببینید،حکومت یک چیزی می گوید ولی دادگاه مستقل و چیز دیگری می گوید،کشور را به نابودی کشاندید،چون قوه قضاییه آن زیر سلطه حکومت قرار گرفته و همیشه به نفع حکومت رای می دهد.ولی مردم هم خدا را دارند.

غلام سوت بلبلی دیگه نمی تونی مردم را بترساند.این مردم مرده متحرک هستند دیگه چیزی برای از دست دادن واسشون نگذاشتید.بالاتر از سیاهی رنگی نیست

پیش از 2 الی 3 سال طول می کشید تا قاضی، یک متهم را به دادگاه بکشید ولی متاسفانه اداره برق نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه که بدون ابلاغ و احضار قبلی برق منزل بنده را یک روزه قطع کرده است و قطع می کند و اعتراض هم می کنم ولی متاسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و نبوده است.
بازنشسته تامین اجتماعی از نسیم شهر بهارستان

درباره افزایش حقوق مستمری‌بگیران اطلاع‌رسانی کنند
از ابتدای سال تاکنون چندین‌بار در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اخبار گوناگونی منتشر و بعد مدتی تکذیب شده و حال بعد از این‌ مدت گویا قرار است ۳۸ درصد به حقوق آنان اضافه و همراه با مستمری‌ شهریور ماه پرداخت شود که انتظار می‌رود مسئولان سازمان تامین اجتماعی اطلاع‌رسانی دقیقی از نحوه افزایش حقوق‌های بازنشستگان تامین اجتماعی داشته باشند. امیدواریم افزایش حقوق‌ها به سود حداقل‌بگیران تامین اجتماعی هم باشد و مانع از ذایل‌شدن حق و حقوق آنان شود.
کارگر بازنشسته


مذاکره و همکاری ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی، اهانت، توهین، بی احترامی و خیانت به مردم ایران بوده است.

دخالت و مداخله آمریکا و متحدانش مانع توافق هسته‌ای است، نه پیشنهاد ایران
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار در سال 97 به دخواست رژیم صهیونیستی به صورت غیر قانونی از توافق هسته ای و برجام خارج شده است که آمریکا جنایتکار با خروج از توافق هسته ای و برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

با کمک معیشت و حق،مسکن مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی حل وفصل نمی شود.
بازنشستگان کشوری وام ازدواج ۲۵ میلیونی و وام ضروری ۱۲ الی ۱۵ میلیونی… می گیرند ولی یک ریال به تامین اجتماعی نمی دهند
وام ضروری چرا به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود
وام اردواج ۲۵ میلیونی چرا به فزندان بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود

عملکرد و رفتار و جنایات وحشیانه و وحشی گری و غیر انسانی اغتشاشات اخیر در سراسر کشور هیچ ارتباطی و ربطی به فوت مهسا امینی ندارد و باید بدون محاکمه اعدام شوند.

و این در حالی است که نیروهای امنیتی وحشی با بازنشسته های شرکت مخابرات در تهران رفتار و برخورد بد کردند و هزاران بار در رسانه ها اعتراض کرده ایم ولی متاسفانه در کشور به اصطلاح اسلامی هیچ کسی بررسی و رسیدگی نکرد چرا؟

برخی اغتشاشگران که بازداشت‌ شده‌اند به صورت سازماندهی شده

ویدیویی دردناک از وحشی‌گری اغتشاشگران +فیلم(+18)

ناآرامی‌ها اخیر در کشور 100 درصد فقط به خاطر دخالت و مداخله آمریکا و متحدانش بوده است.

همینجوری بغ بغو بغ بغ بغو نکن.پنجاه پنجاه نه 100درصد.50دخالت خود مردم از چیزی که اطلاع کامل ندارند و فقط از روی احساس حرف میزنند و 50هم موج سواران خارجی.تغییر رویه ۳ روزه در بورس

چی میگی.خواهرتو کشتن بعد میگی کار امریکاست .واقعا خودتونو به چه راهی زدین

نون زدن در خون مردم خوشمزه هست؟!

خروش مردم انقلابی ورامین علیه اغتشاشگران/ فتنه‌گران به زباله‌دان تاریخ پیوستند


عملکرد و رفتار وحشی گری اغتشاشگران اخیر در کشور با حمایت همه جانبه آمریکا، اروپا و اسرائیل و با کمک مالی برخی کشورهای عربی بوده است.


زیر سلطه هیچ قدرتی نمی‌رویم


یک افسر جانباز ارتش و چهار بسیجی بدست اغتشاشگران مورد حمایت آمریکا و متحدانش به شهادت رسیدند

رحم نکنید مانند قبل که هار نشوند

به دنبال برگزاری تجمعات غیرقانونی در برخی شهرهای کشور در اعتراض به فوت مرحومه مهسا امینی که با ورود ضدانقلاب به صحنه با اغتشاش و تخریب اموال عمومی همراه شد، سه بسیجی شب گذشته در شهرهای مشهد، قزوین و تبریز به دست داعشی های وطنی، به شهادت رسیدند . یک نفر همیار پلیس هم دو شب پیش در شیراز به شهادت رسید.

«عباس خالقی» از حوزه شهید قاسم سلیمانی پایگاه امام رضا(ع) تاکستان قزوین شب گذشته بر اثر شلیک گلوله به شهادت رسید.
همچنین «محمدرسول دوست محمدی» که برای مقابله با داعشی های وطنی در خیابان راهنمایی مشهد حضور داشت، بر اثر ضربات چاقو به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
حسین اوجاقی یکی از بسیجیان تبریز هم با ضرب چاقو توسط داعشی های وطنی به شهادت رسید.

همچنین در پی درگیری‌های ایجاد شده در شامگاه سه‌شنبه 29 شهریور، در شهر شیراز همیار پلیس رضا زارع مویدی به شهادت رسید.

تبدیل اعتراض به جنگ خیابانی چه معنایی دارد؟
ورود تروریست‌ها و داعشی‌ها به صحنه جرم+تصاویر

اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید .


کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آماده رسیدگی به شکایات ایثارگران است باز هم یک دروغ بزرگی است

از سال 1945 تاکنون برای همه مردم دنیا ثابت شده که در هر جای جنایتی رخ می دهد دست آمریکا جنایتکار در کار است.

در راستای حفظ امنیت شهروندان . با متخلفین برخورد قانونی. کنید؟؟؟
مهسا شهروند نبود؟؟ امنیت مهسا را فقط گشت ارعاب خدشه دار کرد . عامل اصلی این حوادث ، رفتار و قوانین عصر حجری خودتان است . مردم آگاه ایران ،«ولی و وصی » نمی خواهند .

تو رو خدا آنقدر به جون هم نیفتید هممون آدممیم و از یک کشور .
ولله فقط تاسف خوردم وقتی صحنه ها رو از جانب هر دو طرف چه معترضها چه نیروها دیدم .
تو رو خدا بسه

چه خاطراتی از این آقای اژه ای یادمان است. بدبختی از یاد هم نمیره

ما درخواست اینترنت داریم 😠

راه مردم از آشوبگران و منافقین مورد حمایت آمریکا و متحدانش جدا است

حکم اشرار و آتش زدن اموال دولتی و مردم چیست؟
آیا آتش زدن اموال مردم اعتراض به فوت خانم امینی است؟


اگر لازم باشد، از خانواده مرحوم مهسا امینی هم دعوت می‌کنیم تا در حضور آنان مستندات ارائه و این پرونده بررسی تغییر رویه ۳ روزه در بورس شود.
این موضوع حتماً روشن و تبیین خواهد شد، اما اظهارنظرهایی که از سوی هر فردی درباره این حادثه مطرح می‌شود، شتاب‌زدگی است و درست نیست، در جامعه التهاب ایجاد می‌کند و به کشور خسارت می‌زند.

ما نمی‌توانیم به پلیس بگوییم که نسبت به برخی از جرایم موضع بگیرد و برخورد کند و نسبت به برخی دیگر از جرایمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، اقدامی انجام ندهد. ما نمی‌توانیم به پلیس بگوییم که با افراد بی حجاب برخورد نکند و در این زمینه دخالت نکند. تکالیف و وظایف پلیس باید انجام شود. پلیس باید با همه مجرمان برخورد جدی داشته باشد. باید از پلیس که به صورت شبانه روزی به مردم خدمت می‌کند، حمایت کنیم.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان شانگهای شده، باید این موقعیت مناسب را در نظر گیریم و از آن نهایت استفاده را ببریم. شتاب‌زدگی و اغتشاش‌هایی که صورت می‌گیرد، منجر به هرج و مرج می‌شود. باید همه مراقبت کنیم. نباید به صورت احساسی و با ایجاد ناامنی موضوعی را دنبال کنیم.

این موضوع حتماً روشن و تبیین خواهد شد، اما اظهارنظرهایی که از سوی هر فردی درباره این حادثه مطرح می‌شود، شتاب‌زدگی است و درست نیست، در جامعه التهاب ایجاد می‌کند و به کشور خسارت می‌زند.


مرگ بر اغتشاشگران بی دین بی مذحب ولعنت خدا بر آنهایی وطن فروش وبی غیرت هستن اینها حرام زاده هستند خدا لعنت کند برآنها انشاالله به سزای اعمالشان می رسند

هرگز خواب فتنه‌گران داخلی و خارجی علیه ارزش‌های دینی تعبیر نخواهد شد

ارتش تحرکات اخیر اغتشاش‌گران را محکوم کرد


من‌المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر . (احزاب/23)

"هفته‌ی دفاع مقدّس" یادآور حماسه‌ی جاودان و ایثار قهرمانانه‌ی ملّت بزرگ، غیور و شهیدپرور اسلامی ایران است که به برکت خون مطهر شهیدان والامقام و فداکاری و جهاد مجاهدان در هشت سال توطئه‌ی جنگ تحمیلی به نیابت از امپراطوری نظام سلطه علیه انقلاب شکوهمند اسلامی و نظام مظلوم و نوپای جمهوری تغییر رویه ۳ روزه در بورس اسلامی ایران، برگ زرّین و مشعشعی از تاریخ پرشکوه این مرز و بوم را رقم زده‌اند.

ایثارگران و حماسه‌آفرینانی که نسل در نسل برای اعتلای حاکمیّت اسلام، با ایمان راسخ به آیات الهی و تعالیم آسمانی قرآن، انقیاد و تعبّد تام نسبت به خدای لایزال و مقتدر، پیامبر عظیم‌الشّأن اسلام حضرت محمّد مصطفی (صلی‌الله علیه وآله و سلم) و اولی‌الامر و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) را وجهه‌ی همّت خود قرار داده و در عهد و میثاقی ناگسستنی با عاشورای خونبار سیّد و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام)، هم‌چنان در عصر غیبتِ حضرت صاحب‌الامر (عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، امتثال از فرامین، تواصی، هدایت‌های حکیمانه و انگشت اشاره‌ی مقام منیع و عظمای ولایت حضرت امام راحل عظیم‌الشأن (رحمه‌الله‌علیه) و رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را یگانه راه تفوّق و غلبه بر دسیسه‌های رنگارنگ شیطان بزرگ و طواغیت و ایادی خنّاس آنان و تضمین کننده‌ی سعادت دنیا و آخرت می‌دانند.

سربازان گمنام امام زمان (عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در وزارت اطلاعات و جامعه‌ی بزرگ اطلاعاتی کشور ضمن ادای تعظیم، احترام و گرامی‌داشت حماسه‌ها و خاطرات لحظات ناب جهاد و مبارزه علیه استکبار جهانی در ایّام دفاع مقدّس، به تمامی اقشار ملّت بزرگ و ولایت‌مدار ایران و به‌ویژه پیشکسوتان جهاد و شهادت در دفاع مقدّس و مقاومت اسلامی؛ قویاً اطمینان می‌دهند که با هوشمندی و هوشیاری همه‌جانبه، مترصد نقشه و بازی‌سازی‌های ابلهانه‌ی دشمنان خبیث و خنثی‌سازی و مهار توطئه‌های شوم آنان خواهد بود؛ و اجمالاً به فتنه‌گران داخلی و خارجی هشدار می‌دهد که هرگز خواب‌های آشفته و شوم آنان علیه ارزش‌های دینی و دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی تعبیر نخواهد شد و چنان‌که مقام معظم رهبری (مدّظّله‌العالی) در سخنرانی خود به مناسبت آغاز هفته‌ی دفاع مقدس با پیشکسوتان این عرصه فرمودند: «به لطف الهی، امروز کشور از لحاظ دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیده است». لذا دشمنان مانند همیشه، عِرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند. بحوله و قوته.

شبهه اینه که مردم تغییر رویه ۳ روزه در بورس کشا واغتشاشگرا چه کطانی هستند ایا کار خود نیروها نیست؟.

درخواست جنجالی یک فعال سیاسی برای توقیف اموال علی کریمی در ایران

نماینده سابق مجلس گفت: علی کریمی یک اغتشاشگر است و بنابراین باید تحت پیگرد قرار گرفته و اموالش در ایران مصادره شود.

حمید رسایی

حمید رسایی، نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در مصاحبه با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر با اشاره به مواضع علی کریمی، خواستار توقیف امول او شد!

او همچنین با اشاره به مواضع مهران مدیری خواستار قطع همکاری صداوسیما با سلبریتی هایی شد که در جریان وقایع اخیر کشور، از "آشوب طلبان" اعلام حمایت کرده اند.

درخواست جنجالی یک فعال سیاسی برای توقیف اموال علی کریمی در ایران

برچسب‌ها

نظرسنجی

برگزیده‌ها

کی‌روش: با این بازیکنان در جام جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم

ماجرای استوری جنجالی سردار آزمون و همه پست‌هایی که به صورت غیرمنتظره پاک شدند!/ عاقبت اختلاف و تفرقه در تیم کی‌روش چیست؟

ببینید| خطر از بیخ گوش ستاره پرسپولیس و فوتبال ایران گذشت/ اعلام وضعیت پس از سکته مغزی

سکوت ستاره تیم ملی پس از اخراج اسکوچیچ شکست/ بله؛ جناح‌بندی‌هایی وجود داشت/ می‌خواستند از بیرون به تیم ملی خط بدهند!

بازی‌های پرسپولیس بدون تماشاگر می‌شود/ دلیل محرومیت سرخ‌ها چیست؟

خبرویژه

روزنامه خبرورزشی| پای کی‌روش به ماجرای سردار باز شد

اتفاق جالب و ویژه در جام جهانی ۲۰۲۲/ پیراهن خاص یک تیم در اعتراض به حقوق بشر

گلایه ساپینتو از کی‌روش/ حق با سرمربی تیم ملی است یا استقلال؟

آخرین اولتیماتوم یحیی گل‌محمدی به یک بازیکن/ فقط به این شرط در پرسپولیس جا داری!

وضعیت تماشاگران در گروی شورای تامین استان‌ها

پربازدیدترین

کی‌روش: با این بازیکنان در جام جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم

روزنامه خبرورزشی| پای کی‌روش به ماجرای سردار باز شد

آخرین اولتیماتوم یحیی گل‌محمدی به یک بازیکن/ فقط به این شرط در پرسپولیس جا داری!

گلایه ساپینتو از کی‌روش/ حق با سرمربی تیم ملی است یا استقلال؟

اتفاق جالب و ویژه در جام جهانی ۲۰۲۲/ پیراهن خاص یک تیم در اعتراض به حقوق بشر

ماجرای دلخوری ملی‌پوشان از سردار آزمون

وضعیت تماشاگران در گروی شورای تامین استان‌ها

ویدیو| خلاصه فوتسال ایران - اندونزی/ شروع قدرتمند شاگردان شمسایی

روزنامه گل| عضو شورایاری وردآورد: غریبه‌ها آمدند نگهبان را گول زدند و خرابش کردند!

روزنامه فرهیختگان ورزشی| حضور هیچ بازیکنی در قطر قطعی نیست

این مطالب را هم ببینید

جادوگر جدید تیم ملی را بشناسید!

عکس| جای علی دایی بودم خودم را نمی‌بخشیدم

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 40
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 52

GB

[email protected] ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

مگه میشه الکی اموال یکی رو توقیف کرد و کریمی ثابت کرده اغتشاشگر نیست ایران و ایرانی رو دوسداره ،ماری نکنیم با حرفا چ کارهامون نخبه های این سرزمین رو فراری بدیم

IR

میلاد ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

علی کریمی اموالشو با تلاش خودش بدست اورده . این اقا و امثالش چجوری مال مکنت بدست اوردن . بقول میهمان شبکه 1 افرادی هستن که 40 سال پیش هیچی نداشتن اما الان ثروتشون 4 - 5 هزار مییلیارد تومنه . اینا از کجا اوردن

US

ساسان ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

علی کریمی از هاکان شوکور که بالاتر نیست، ولی کاری که کرده صد ها برابر بدتر بوده، خوون این چهل خورده ای نفر گردن کریمی و سلبریتی هایی هست که فکر کردن الان داره نظام تغییر می کنه خواستند فردا در نظام جدید به مشکل برخوردند.

IR

هوادارفوتبال ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

احمدرضا ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

ساسان با پرچم امریکا مخالف علی کریمی و طرفداران مهسا امینی؟؟؟ ما شنیدیم اقا زاده در کانادا هستند ،پس در امریکا هم لونه کردید؟؟ عجب عجب، در امریکا نشستید میگید لنگش کن

IR

عابد ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

ساسان خون این چهل نفر که هیچی ، خون هزاران بی گناه و جون میلیونها ایرانی دیگه رو امثال این حکومت به هدر دادن

IR

م ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۵

IR

پنجعلی ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

GB

به نام ایرانم ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

ناشناس ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

US

علی ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

IR

محمد ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

کریمی ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

اسفندیار ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

دیگه چیکار باید کنه که اسمش اغتشاشگر بشه فقط به عنوان یه ایرانی امیدوارم از روی نفهمی باشه نه از عمد دانسته یا ندانسته باعث ریختن خونهای زیادی وخسارتهای مالی سنگینی شد

IR

ف دال ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

خوشا به سعادت اون‌هائی که خداوند علاوه بر تمام چیزهای اساسی و لازمه‌ای که بهشون نداده، از عقل درست و درمون هم براشون دریغ داشته تا دستکم با دلی حجسته زندگی کنن و برن.. می‌گن نفهمی درد بزرگیه اما شخصا فکر می‌کنم برای یه‌سری‌ها، بزرگ‌ترین نعمت و موهبت الهی‌ـه اتفاقاً. یاهو.

JP

ممد ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

ف دال ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

سلام، قطعاً معرف حضور هستن اما اگه دارید به این فکر می‌کنید که این بابا دقیقاً چرا تو ذهن‌تون موندگارشده اما دلیل‌شو یادتون نیست. بعلـــــــــــــــــــــــــه، استاد همون نمایده مجلس سابقی هستن که 6 ماه تمام قبل جام‌جهانی 2014 تو شیپورِ مخالفت با اعزام هنرمندان می‌دمیدند اما یهو یه نامه از کمیسیون فرهنگی مجلس درز پیدا کرد که از سال قبلش (6 ماه قبل‌تر از سیاه‌بازی‌هاش حتی!) شخصاً نامه و درخواستی به کمیسیون مذکور داده و خواسته به برزیل اعزامش کنن. جالبه که بعد نشت قضیه، طلبکار هم شده بود که به این دلیل عازم دیار کفر و رقص و اینا خواهد شد که حواسش به هنرمندها و رفتارشون باشه. یه نسبتاً ظریفی پیدا شد و گفت درخواست حضرت‌تون مربوط به 6 ماه قبل‌تر از مطرح‌شدنِ اعزام هنرمندهاست که! با اعتمادبه‌نفس خاصی فرمود که از 6 ماه قبل‌ترش پیش‌بینی این قضیه رو کرده بوده. ما با این‌ها طرفیم.. اگه همین الآن تو وز روشن و این صلاة ظهری بیاد بگه شب‌ـه، اصلاً تعجب نمی‌کنم؛ یعنی راستیتش اگه بگه روزه، خیلی خیلی بیشتر متعجب می‌شم!

IR

سامی ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

علی کریمی از جنس مردمه حرف دل مردم زده مال و اموالش رو هم زمانی که امثال تو در حال. بودید از چندین سال زحمتش تو بهترین باشگاه های فوتبال جهان بدست آورده،، همچنین نه اغتشاشگره نه مثل امثال شما که دارید نون. می‌خورید #علی_کریمی

IR

نادر ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

علی کریمی برای داشته هاش : دویده ، زحمت کشیده ، عرق ریخته ، رنج کشیده ، سختی کشیده . علی کریمی محبوب دل ایرانیا و مخصوصا جوونامون هست و خواهد بود ، با دریبلای قشنگ و تکنیک نابش خاطره یه نسل از جوونای این مملکت شده. علی کریمی مردی بزرگ ، انسانی خوش قلب با نیت پاک . حرف و حدیثا و داستانایی که دربارش گفته میشه نتیجه مردونگیش و مردونگی کار هر کسی نیست خیلیا ادعاشو دارن ولی بویی ازش نبردن

IR

هفت لنگ بختیاری ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

خون خیلی از این افراد که از بین رفتند گردن علی کریمی است خانواده ها خواهان برخورد با این فرد خاین هستند که جوون ها را تحریک به اشوبگری می کرد

IR

استقلال ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

ع م ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

معلوم نیست از کدوم حدیث یا روایت به این نتیجه رسیده که اموال کسی که با رویه جاری حکومت مخالفت میکنه بایستی مصادره بشه؟ اونم مالی که با دسترنج خودش به دست آورده.

IR

پرنیا ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

🔴‏هاکان شوکور اسطوره فوتبال ترکیه بعد از خداحافظی وارد سیاست شد و وارد مجلس ترکیه شد، اما بعد کودتای نافرجام متهم به ارتباط با گولن شد و به آمریکا فرار کرد، اموالش مصادره شد و اکنون راننده تاکسی است تا مخارج خانواده اش رو تامین کنه! رونوشت اول به علی کریمی و دیگر سلبریتی‌ها. رونوشت دوم به قوه قضائیه که بی‌تفاوت نباشد

IR

ع م ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

ترکیه مگه کار خوبی کرده؟ چرا از کشورهای دموکراتیک الگوبرداری نمیکنید. اونا اگر به مقام رسمیشون توهین هم بشه کاری به کار توهین کننده ندارن دعوت به مبارزه که جای خود داره.

IR

علی ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

امیر ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

FR

بنده خدا ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

عجب این دیگه آخرشه مگه میشه مگه داریم چنین چیزی رایلی کریمی باتلاق وپشتکارخودش هرچه داره بدست آورده ربطی به ماودیگران نداره. آقای کریمی چه خلافی کرده که آقای نماینده آن‌هم ازنوع پیشین چنین پیشنهادی میدن مگر ایشان چکاره اندویااصلادردوره نمایندگیشون چه دستگلی تقدیم ملت ایران کردن که حالاکه کاره نیستن اظهارنظرمی فرمایند. بعدازاون مگرکریمی به چه کسی توهین کرده اظهارنظری بوده که خیلی‌ها داشته اندچه بازی کن وچه هنرمندان. ودراین آقای نماینده بدانند هیچ کس راضی به ویرانی وتخریب وطنمون ایران عزیزنیست. تمام ایران سرای من است.

IR

جادوگر جارو سوار ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

با افتخار پرسپولیسیم ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

Perspolisiiiiiiii ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

الان از این لایکها و منفی ها کاملا میشه به نظر اکثر مردم نسبت به علی کریمی و خیلی مسائل دیگه پی برد ولی متاسفانه کسانی که باید این چیزها رو بفهمند خودشون رو به نفهمی میزنند و هنوز هم دنبال زورگویی و سرکوبگری هستند

IR

hosein ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

این آقا اول بیاد بگه اموالش از کجا اومده؟علی کریمی واسه تک تک اموالش زحمت کشیده حرف ناحق هم نزده این فرد که این حرفارو میزنه باید بدونه علی کریمی چقدر طرفدار داره و این حرفا آخرعاقبت نداره که ایشون میزنه علی کریمی استوری نگذاشته که بیایید بریزید بیرون بلکه علت اصلی این اعتراضات مسئولان هستن و باید محاکمه شوند که با بی کفایتی هاشون باعث شدند مردم به اموال عمومی وخصوصی آسیب بزنند و جان دهند اینا اصلا خودشون رو مقصر نمیدونن.اگه مرد میدان هستند وجدان دارند شرف دارند مرد هستند بیایند یک رفراندوم عادلانه برگزار کنند اون موقع هست که هم مردم تکلیفشان را میدونن هم خودشان هم افراد بیرون از کشور و کل دنیا میفهمند که مردم ایران ازکی حمایت میکنند و چی به چیه.

IR

سامی ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

بی نام ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

کر بختیاری ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

آمریکا شما مسئولان قدرتمند رو تحریم میکنه شما امثال ما مردم فقیر و علی کریمی رو تحریم میکنین چرا مرگ یه دختر رو سرسری گرفتین چرا با قاتل آن دختر برخورد نکردین

IR

Ali ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

آقای محترم کریمی طبق قانون خودتان هم مالش وهم جانش محترم است این اغتشاشات هم نتیجه بی خردی تو و کسانی مانند تو است

IR

حسین ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

بهزاد ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

علی ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

IR

خانه به دوش ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۵

علی کریمی چیزی نگفته فقط از مهسا امینی ابراز ناراحتی کرده یادمان باشد برای تیم ملی زحمت گشیده محبوب مردمه زحمت گشیده

IR

ایران ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۵

آدم بیگناه که فرار نمیکنه چون اگه واقعا بیگناه باشه تبرئه میشه آقای کریمی خودشون فهمیدن که چه گلی کاشتن وگر نه مثل مرد خودشون یا وکلاشون میومدن از کرده شون دفاع میکردن نه اینکه از دور و در راحتترین شرایط بگن برین جانتون رو فدای وطن کنید وچهار تا جوون رو تهیج کنناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.