معاملات سلف (Futures)


نام دیگر معاملات سلف، معاملات آتی (فیوچرز) است.

حسابداری و حسابرسی

به آن نوع قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارایی پایه) می گیرند .

دارایی پایه می تواند به شکل سهام، کالا، بورسهای خارجی، نرخهای بهره، صنعت ساخت و ساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد .

بطور مشروح امروزه چهار نوع اوراق مشتقه اصلی مورد معامله قرار می گیرد :

قراردادهای سلف (Forwards)

قراردادهای آتی (Futures)

قراردادهای اختیار معامله (Options)

قراردادهای معاوضه (Swaps)


قراردادهای مشتقه فوق هم در بورس و هم خارج از بورس نیز قابل معامله هستند .


قرارداد سلف :


قرارداد سلف، توافقی است بین دو طرف که خارج از بورس منعقد می شود و به منظور خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آینده با قیمت مورد توافق دو طرف هنگام امضاء قرارداد تعیین می گردد و جزء قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای مشتقه تلقی می شود .


قرارداد آتی :


قرارداد آتی توافقی است بین دو طرف که در بورس منعقد می شود و به منظور خرید یا فروش مقداری معین و با کیفیتی مشخص از یک دارایی در زمان مشخصی در آینده با قیمت مورد توافق هنگام امضاء قرارداد تعیین می گردد .


قرارداد اختیار معامله :


این قرارداد دو طرف دارد :

1) خریدار اختیار معامله و قرارداد آن عبارتست از :


قراردادی است که به دارنده آن حقی را جهت خرید یا فروش یک دارایی پایه (کالا) در زمانی مشخص و قیمتی معین در آینده بدون اینکه اجباری در معامله داشته باشد را می دهد .

2) فروشنده اختیار معامله و قرارداد آن عبارتست از :


قراردادی است که چنانچه خریدار تقاضای اجرای تعهد فروشنده را بنماید، فروشنده موظف به اجرای تعهد و فروش دارایی (کالا) به خریدار می باشد .


فروشنده اختیار مبلغی را بعنوان پشتوانه قیمت معامله بنام حق بیمه (Premium) از خریدار دریافت می کند .


تفاوت بین بازارهای معاملات سلف (Futures) نقدی و آتی :


کالاها در دو بازار نقدی و آتی مورد معامله قرار می گیرند، گرچه دو بازار فوق از یکدیگر مجزا هستند ولی به هرحال به شکلی با هم مرتبط هستند. کالاها بصورت نقدی و بر اساس مذاکره در بازار نقدی که عموماً بازار واقعی است، خرید و فروش می شوند .


نوعاً قراردادها نیاز به تحویل واقعی کالای مورد معامله واقع شده را مطرح می کنند، بعلاوه ممکن است در بحث تحویل، اشاره به تحویل فوری و یا در آینده زمان مشخصی تعیین گردد .


به هرحال بازار آتی معاملات سلف (Futures) ها، خرید و فروش دارایی پایه را بر اساس توافق نامه ای که به قراردادی استاندارد تبدیل شده، تسهیل نموده و به کالایی مشخص اشاره گردیده و بدین معنی نیست که قطعاً کالای فیزیکی رد و بدل شود .


مبنای قرارداد آتی در ارتباط با کیفیت کالا، کمیت کالای قابل تحویل و تاریخ تحویل بسیار مشخص است .

مع الوصف بازار آتی خود را درگیر انتقال مالکیت فوری کالایی نمی کند مگر اینکه نتیجه قرارداد به تحویل کالا ختم گردد. بنابراین در بازارهای آتی بدون در نظر گرفتن اینکه فردی صاحب کالای تحت تملک خود باشد یا نباشد قراردادها قابل خرید و فروش می باشند .


نحوه پرداخت وجه در بازارهای کالایی که معاملات در آنها بصورت نقدی یا سلف انجام می شود در هر کشوری فرق دارد مثلاً در هندوستان پرداخت وجه کالا تا 11 روز و تحویل کالا نیز 11روز طول می کشد و اینگونه پرداختها توافق بین خریدار و فروشنده است .


چنانچه عوامل پیش بینی نشده ای اتفاق افتد و منجر به عدم تحویل کالا گردد، خریدار و فروشنده بطور توافقی موضوع را فیصله داده و با یکدیگر تسویه نقدی می کنند .


در بازار معاملات آتی مبتنی بر تسویه مالی که یکی از هدفهای آن خرید و فروش کالا برای آینده است، بر خلاف بازاری که پشتوانه تحویل کالا در آن است، معامله روی قرارداد آتی بر اساس و هدف " مدیریت معاملات سلف (Futures) ریسک " که شامل هج کردن (پوشش ریسک)استوار گردیده، انجام می شود. لذا اکثراً چنین قراردادهایی پیش از تاریخ سررسید قرارداد تسویه مالی شده و خیلی بندرت به تحویل کالا منجر می گردند .


سرمایه گذاران و سوداگران ریسک پذیر (Speculators) که بازیگران کلیدی بازارهای آتی بوده، بدنبال شکار اینگونه قراردادها هستند تا از حرکت قیمتها سود ببرند و چندان علاقه ای به تحویل گرفتن یا تحویل دادن کالای موردمعامله ندارند. (در فصلهای بعدی توضیح بیشتر داده خواهد شد).


اصطلاح پایه و مبنا (Basis) به تفاوت در قیمتهای یک کالا در معاملات نقدی در مقایسه با معاملات آتی مربوط می شود .


قیمت نقدی یعنی قیمت واقعی یک کالای حقیقی موجود در بازار در حالیکه قیمت آتی اشاره به قیمت قراردادی دارد که در بازار آتی ها معامله می شود .


گرچه بطور اساسی قیمتهای نقد و آتی ها متفاوت هستند ولی به علت وابستگی آنها به یکدیگر تمایل به حرکت موازی نزدیک به هم دارند و بدون توجه به شرایط بازار بدلیل اهداف این قراردادها قیمت معاملات آتی و نقدی تمایل به یکسان شدن در تاریخ سررسید دارند. در راستای نزدیک و نزدیکتر شدن قیمت آتی ها با قیمت نقدی هر دو مدل قیمتها تمایل به نشان دادن کمتر شدن تفاوت با یکدیگر را نشان می دهند و این فرایند تشابه قیمت آتی ها با قیمت نقد بنام تلاقی یا یکسویی قیمتها (Convergence) معروف است به گونه ای که هر قدر قرارداد آتی ها به تاریخ انقضاء نزدیک می شود، در واقع قیمت قرارداد نقد را نمایان می سازد .


خواننده گرامی التفات فرماید که مباحث مطرح شده به شرح زیر نوعاً در بورسهای جهانی مورد نظر است و با آنچه در بورسهای کالایی کشور ما جریان دارد، از همسویی کامل برخودار نیست :

عمده ترین تفاوت بین دو قرارداد آتی و سلف این است که قرارداد آتی ها در بورس ها معامله شده ولی قرارداد سلف (Forward) در بورسها معامله نمی شوند، بنابراین قرارداد سلف بنام قرارداد فرا بورسی اطلاق می گردد .

2) اندازه و حجم قرارداد :


قرارداد آتی ها از نظر حجم و مقدار توسط بورس شکل استاندارد پیدا نموده، در حالیکه قرارداد سلف طبق شرایط دلخواه خریدار و فروشنده تعیین می شوند .


در قرارداد آتی ها بعلت اینکه در بورس عرضه می شوند قیمت از شفافیت کامل برخوردار است، در حالیکه در قرارداد سلف بعلت عدم معامله در بورس و عدم اعلام قیمت در حضور عموم معامله گران از شفافیت برخوردار نیست .

4) هزینه معاملاتی :


در قرارداد آتی هزینه های مستقیم بالاست و هزینه های غیر مستقیم پایین است ولی در قراردادهای سلف موضوع برعکس است .

5) ارزش موقعیت باز و نیاز به سپرده :


در قرارداد آتی ها موقعیت باز معاملاتی افراد بطور روزانه پس از اختتام معاملات محاسبه شده و معروف به روز آمد کردن حساب مشتری (Mark To Market) است ولی در قرارداد سلف بحثی از تعیین موقعیت معاملاتی روزانه افراد و به روز رساندن حساب مشتری بعمل نمی آید .

6) فراوانی و روانی داد و ستد ( Liquidity )


قرارداد آتی ها بعلت اینکه در بورسها معامله می شوند به سهولت دست به دست چرخیده و قابل معامله مکرر هستند، در حالیکه معاملات سلف (Futures) قراردادهای سلف ماهیت خاصی داشته و به سختی قابلیت چرخش معاملاتی دارند .


7 ) عامل جایگزین در هنگام ریسک :


بدلیل امنیت و سلامت در تمام قراردادهای آتی، اتاق پــایاپای نقش و عامل تسهیل کننده و جایـــگــزین را ایـــفاء می نماید، در حالیکه در قراردادهای سلف چنانچه نزاعی میان خریدار و فروشنده بوجود آید، هیچگونه جایگزینی برای حل مشکل وجود نداشته و اگر چنین شرایطی پیش آید، هزینه آن بسیار بالاست .


8 )قوانین و مقررات :


معاملات آتی ها در بورس دارای برخورداری از نظم و مقررات هستند در حالیکه قرارداد سلف بعلت عدم عرضه در بورس از نظم و مقررات عاری هستند .


9 )پرداخت و تسویه :


در قرارداد آتی ها، گرچه تحویل کالا در صورت نیاز از الزامات است ولی معاملات عموماً در سررسید تسویه نقدی شده و طرفین معامله غالباً در پی دریافت سود هستند تا تحویل کالا، برعکس در قراردادهای سلف افراد عموماً بدنبال تحویل گرفتن کالا هستند .


در قرارداد آتی ها چنانچه قرارداد منجر به تحویل کالا گردد، استاندارد تحویل کالا شامل رعایت کیفیت، کمیت باید کاملاً مطابق با شرایط بورس انجام گردد، در حالیکه در قرارداد سلف موضوع فوق منتفی بوده و بصورت توافق دو طرفه و عاری از پشتوانه های استاندارد اجرایی بورس اجرا می شود .

منبع : سایت بازار آزاد

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
مصطفی :
امید به آنکه وبلاگ حاضر برایتان مثمر ثمر باشد. دوستان گرامی نظرات شما را با دیده منت می پذیریم . ما را قابل بدانید.

آشنایی با قراردادهای آتی

ابزار مالی مشتقه به ابزاری گفته می شود که ارزش آن از ارزش یک پدیده دیگر مشتق شده باشد. پدیده ای مثل کالا، اوراق بهادار، یک شاخص ، واحد پولی و . .ابزارهای مشتقه فراوانی وجود دارند اما معروفترین آنها، قراردادهای آتی (Future) و قراردادهای اختیار (Option) می باشد. ابزار مشتقه جهت پوشش ریسک به کار می روند. پوشش ریسک در واقع کم کردن تاثیر و بالا بردن مقاومت در برابر نوسانات ارزش دارایی یا شاخصیست که مد نظر ما می باشد. برای روشن شدن این مطلب می توانید به مطلب « قراردادهای آتی ابزار پر ریسک یا کاهش ریسک؟ » در همین سایت مراجعه بفرمایید.

می گویند تاریخچه معاملات آتی به قرون وسطی بر می گردد. اما بعضی تحقیقات نشان می‌دهد که در یونان باستان نیز معاملاتی شبیه آنچه که امروز آتی می دانیم صورت می گرفته. اما در هر صورت اولین بار به طور نظام مند این معاملات در سال 1848 در بورس شیکاگو برای کالاهای کشاورزی انجام شد. ابتدا خریداران این نوع قرارداد خریداران واقعی بودند که می خواستند در آینده به خرید یا فروش کالا اقدام کنند. اما به زودی سفته بازان که معامله آن را پر سود دیدند وارد این بازار شدند و این بازار با سرعت رشد کرد.

قرارداد آتی چیست؟

برای توضیح قرار داد آتی معاملات را به چند بخش کلی تقسیم می کنیم:

معملات نقدی: کالا اکنون ارائه می شود، بهای آن نیز اکنون پرداخت می شود.

معاملات نسیه: کالا اکنون ارائه می شود، بهای آن بعدا پرداخت می شود.

معاملات سلف: کالا در آینده ارائه می شود، بهای آن اکنون پرداخت می شود.

معاملات آتی: کالا در آینده ارائه می شود، بهای آن نیز که اکنون یعنی در زمان معامله تعیین شده است در آینده پرداخت می شود.

در حقیقت در قرارداد آتی، یک طرف قرارداد متعهد می شود که در سررسید مشخصی کالایی را با قیمت معین به طرف دیگر قرارداد بفروشد. طرف مقابل هم تعهد می کند که در آن زمان کالای مربوطه را با قیمت مورد نظر خریداری کند. عموما دو طرف وجهی را نزد واسطه به عنوان ضمانت انجام تعهداتشان می گذارند. در صورت عدم ایفای تعهد، قرار داد ابطال شده و وجه مورد نظر به طرف مقابل داده میشود. در بازارهای بورس امروزی این واسطه اتاق پایاپای است.

در اینجا لازم است به مفهوم پیمانهای آتی هم اشاره کنیم. پیمان آتی هم نوعی توافق است که مبتنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمانی معین در آینده و با قیمتی مشخص شده است. حتی می توان قرارداد آتی را نوع خاصی از پیمان آتی دانست. عمده تفاوت قرارداد آتی و پیمان آتی آن است که قرارداد آتی در بورس معامله می شود. اما پیمان آتی در بازار فرا بورس یا OTC . تفاوت دیگر در استاندارد بودن قراردادهای آتیست. به این معنی که در بازار بورس هز میزان از دارایی مورد نظر قابل معامله نیست. عموما یک واحد مشخص به عنوان مبنی معامله در نظر گرفته میشود. همچنین زمان تحویل و تسویه هر قرارداد از پیش معین شده اما در پیمان آتی این محدودیت وجود ندارد. به عنوان مثال در بورس کالای ایران می توانید 5 قرارداد آتی سکه طلا برای تحویل در ماه شهریور خریداری کنید که هر قرارداد برابر 10 سکه طلا می باشد.

بستن موضع معاملاتی قرارداد آتی

شخصی می تواند یک قرارداد خرید آتی را خریداری کرده و بنابر آن در شش ماه آینده کالایی را با قیمتی مشخص تحویل بگیرد. این روند ساده معاملات آتیست. اما معاملات سلف (Futures) در عمل بیشتر از 90 درصد معاملات آتی به تحویل فیزیکی منجر نمی شود. چرا؟ فرض کنید شخص A قرارداد خرید 50 سکه طلا را خریداری کرده و شخص B دارنده معاملات سلف (Futures) قرارداد فروش متعهد است در تاریخ معین این تعداد سکه را به شخص A پرداخت کند. در این حالت می گوییم شخص A دارای یک موقعیت باز خرید و B دارای یک موقعیت باز فروش می باشد. حال فرض کنید شخص A بنابر دلیلی مثلا پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده تصمیم به بستن موقعیتش می گیرد. این کار با باز کردن یک قرارداد فروش انجام می شود. یعنی در این حالت شخص A تعهد می کند در زمان مورد اشاره 50 سکه را به شخص دیگری مثلا C تحویل دهد. با این حساب شخص C معاملات سلف (Futures) سکه های مورد نظر را در زمان مشخص از شخص B خواهد خرید و به این وسیله A موقعیت خود را بسته و قراردادهای خود را خنثی نموده است. این اتفاق می تواند بارها و بارها تکرار شود. پس به طور خلاصه بستن موقعیت با اتخاذ یک موضع معاملاتی معکوس انجام می گیرد.

عرضه نفت در بورس بصورت قرارداد سَلَفی

اخیراً وزارت نفت اعلام نموده که قرار است نفت خام را بصورت قرارداد سَلَفی در بورس کالای ایران ارائه کند. لذا بدین ترتیب هر بشکه حدود 1 میلیون تومان بوده و معامله گر آن را خریداری و بعد دو سال (با سود سالیانه مشخص) آن را تحویل خواهد گرفت. اما برای اطلاع از نحوه عرضه این کالا با ارزش لازم است مختصری در خصوص قراردادهای آتی (سَلَفی یا Futures) آشنایی کسب کنیم.

معامله سَلَف یا Futures عبارت است از این که جنسی بصورت نقدی خریداری شود ولی تحویل آن در آینده باشد. مثلاً گندمی را از کشاورز می‏خرید تا شش ماه دیگر تحویل گیرید؛ لکن قیمت آن را از اول پرداخت می‏‌کند.

نام دیگر معاملات سلف، معاملات آتی (فیوچرز) است.

اگر مشتری بگوید این پول را می‌دهم و بعد مثلاً شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معیّن است.

– تولیدکننده‏ای که در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‏شود می‏تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید.

– قیمت سلف یک جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود.

– قیمت سلف نباید از قیمت نقد کالا هنگام انعقاد قرارداد، بیشتر باشد.

– حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

– بطور معمول معاملات سلف (Futures) در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وکالت داده می‌شود تا کالا را فروخته و با بانک تسویه نقدی کند.

معامله سلف از حیث فقهی اطلاق دارد و مقیّد به این نیست که فروشنده سلف، تولیدکننده نیز باشد.

– در قرارداد سلف، خریدار نمی‏تواند جنسی را که به سلف خریده، پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.

– بر اساس مادة 3 دستورالعمل اجرایی، فروش محصولات تولیدی پیش خریده شده قبل از سررسید، ممنوع است.

– اگر بانکی امکان تحویل، حفظ و نگهداری و نقل و انتقال محصولات را نداشته باشد می‏تواند، مجموع یا بخشی از کالاهای خریداری شده به سلف را به صورت کلی فی الذمة در یک معامله سلف به فروش رساند، سپس در سررسید خریداران را به فروشندگان سلف حواله دهد تا کالاهای مذکور را تحویل بگیرند.

آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار مفیدتریدر ___ ساخت اکانت در MQL5

این یک آموزش تک‌قسمتی رایگان است. به سبد خرید افزوده و با چند کلیک دریافت کنید.

درباره مدرس

معصومه کرمی

معصومه کرمی

معصومه کرمی هستم و خیلی خوشحالم که به واسطه هم‌رویش تونستم مسیر آموزشی کم‌بها و همگانی برای برنامه‌نویسی متاتریدر ایجاد کنم. آموزش‌های تکمیلی این مسیر هم در وبسایت سودگاه (+) ارائه خواهد شد.

توضیحات

در این فیلم به این موضوع بپردازیم که متاتریدر چیست ؟ مفید تریدر چیست ؟ آیا با ساخت اکانت در متاتریدر 5 آشنایی دارید ؟ شما در مدت 6 دقیقه نصب و راه اندازی نرم افزار مفیدتریدر را آموزش می بینید. این درس در واقع درس اول از فصل اول آموزش MQL5 —- زبان برنامه نویسی ربات بورس در متاتریدر می باشد که به صورت منتشر شد.

متاتریدر چیست ؟

سامانه معاملاتی متاتریدر5 یکی از بهترین و کاملترین سامانه های معاملاتی برای معاملات فارکس (Forex) و سهام (stocks) و معاملات آتی یا سلف (futures) در جهان به شمار می رود.
یکی از مهمترین ویژگی های متاتریدر امکان انجام معاملات الگوریتمی در این سامانه می باشد. برای آشنایی بیشتر با سایر امکانات متاتریدر لطفا این مقاله را مطالعه کنید.

مفید تریدر چیست ؟

سامانه معاملاتی « مفید تریدر » (MofidTrader) نسخه بومی شده نرم افزار « متاتریدر5 » می‌باشد که توسط شرکت کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی شرکت MetaQuates به بازار سرمایه ایران معرفی شده است.
مفیدترید تمام امکانات MetaTrader را دارد و علاوه بر آن اطلاعات نمادهای بازار بورس ایران هم در مفیدتریدر وجود دارد.

این آموزش در یک نگاه

در ابتدا مدرس توضیح مختصری از مفیدتریدر را ارائه می دهد. سپس چگونگی نحوه دریافت نرم افزار مفیدتریدر را می آموزید. و خیلی سریع نحوه نصب نرم افزار مفیدتریدر را آموزش می بینید.

یک نمایه مجازی در مفیدتریدر می سازید . با نحوه تغییر زبان مفیدتریدر به فارسی و محیط metaEditor آشنا می شوید. در انتها اگر در فرایند نصب به مشکل برخورد کرده باشید، مدرس توصیه ای را برای شما دارد.

این آموزش بی نظیر است زیرا:

خیلی سریع با نحوه دریافت نرم افزار مفیدتریدر آشنا می شوید.

خیلی سریع نحوه نصب برنامه مفیدتریدر را آموزش می بینید.

پیشنیاز
کلید واژگان

مفید تریدر چیست – متاتریدر چیست – آموزش mql5 – ساخت اکانت در متاتریدر 5 – ساخت اکانت مجازی در متاتریدر معاملات سلف (Futures) 5 – ساخت اکانت مجازی در mql5 – آموزش نصب و راه اندازی مفیدتریدر – نصب و راه اندازی مفیدتریدر

سر فصل ها

سر فصل ها

– دریافت و نصب مفیدتریدر
– ساخت نمایه مجازی معاملات سلف (Futures) معاملات سلف (Futures) در مفیدتریدر
– نحوه تغییر زبان مفیدتریدر به فارسی
– اولین برخورد با MetaEditor
– بررسی مسیر نصب نرم افزار
– توصیه برای روزآمدی فرآیند نصب

futures

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

Сеть KudoZ - система, позволяющая переводчикам и другим участникам сайта оказывать друг другу помощь в переводе и интерпретации отдельных терминов, словосочетаний и коротких фраз.

Эти переводчики координируют перевод ProZ.com на русский язык

Team Coordinators: Natalie
Team Members: Alexey Pylov, Angela Greenfield, esperantisto, svetlana cosquéric, Igor Volosyanoy, VASKON, Sergey Protsenko, Yuliya Masalskaya (X), Oleksandr Somin, Guzel Rakhimova, Rustam Shafikov, Yana Kalinina, Liudmyla Tavrovska
Просьба принять к сведению, что сайт пока переведен не полностью. Локализация сайта осуществляется поэтапно и первыми переводятся наиболее активные разделы. Если вы обнаружите ошибку в переводе какого-либо раздела сайта, который уже локализован, то сообщите об этом одному из указанных выше координаторов локализации.

Do you want to help translate ProZ.com into your language? Become a ProZ.com Localizer

Copyright © 1999-2022 ProZ.com - All rights reserved. Privacy - Распечатать страницу

For another site operated by ProZ.com for finding translators and getting found, go to TM-Town.

You have native languages that can be verified

You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.

Review native language verification applications submitted by your peers. Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.