ارزش روز پرتفوی بورسی


عصرمالی

که به ارزش یک میلیون تومان سهام عدالت داشتند بابت. تومان از این سهام را داشتند به ازای سود پرتفوی . مهم که در پرتفوی سهام عدالت بودند از جمله هلدینگ. برای مشمولان سهام عدالت که ارزش سهام شان یک میلیون.

به گزارش پایگاه خبری عصر مالی ارزش روز ۴۹ شرکت. حاضر در پرتفوی سهام عدالت با توجه به تورم اقتصادی. ریالی شد تعداد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت. ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۶۶ هزار.

ها و صنایعی که در پرتفوی خود دارند کسب درآمد. نداده و پرتفوی آن ها انواع مختلفی از شرکت ها. پرتفوی بورسی 2346 میلیارد تومان و پرتفوی غیربورسی 1041 میلیارد. تومان بوده است بدین ترتیب 69 درصد از پرتفوی "وبانک".

به ارزش 19 6 هزار میلیارد تومانی در بورس تهران. تحت مالکیت را شامل 39 شرکت به ارزش 115 7. ارزش بازار این شرکت در بدو ورود به بورس معادل. تومان افزایش یافت و ارزش بازار آن معادل 13 هزار.

مثبتی در ارزش آفرینی سود سهام شرکت داشته است وی. ارزش پرتفوی شرکت در پایان سال مالی ۹۶ خبر داد. ارزش پرتفوی شرکت در سال ۹۶ معادل ۴ هزار و. اظهار داشت ارزش سهام و روند سوددهی شرکت با سیاست.

کسب بازده 7 درصدی و ارزش پرتفوی 10 میلیون و. هفتصد هزار تومان رتبه اول دانشگاه علامه طباطبایی با ارزش . پرتفوی 10 میلیون و 500 هزار تومان رتبه دوم دانشگاه. صنعتی خواجه نصیر با ارزش پرتفوی 10 میلیون و 300.

تیمی اجازه ندارد بیش از 25 درصد از پرتفوی خود. تومان و در اخطار دوم 500 هزار تومان از ارزش . پرتفوی تیم کسر می شود و اگر سود متصله وجود. یاسر فلاح در پاسخ به این سوال که آیا ارزش .

صادرات در گزارشی خالص ارزش دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری. در محاسبات ارزش خالص دارایی تمامی سهام از آخرین گزارش. شده است و همچنین در برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی.

تسویه بدهی سهام دار بابت یک میلیون تومان ارزش اولیه. سهام بوده و هم اکنون براساس ارزش سهام عدالت در. تابلوهای سازمان بورس و فرابورس ارزش پرتفوی سهام عدالت معادل. و ۲۵ شرکت غیر بورسی است ارزش قطعی برآورد کل.

ذیل می باشند 3-صورت وضعیت پرتفوی بورسی همانطور که در. جدول فوق مشاهده می نمایید بهای تمام شده پرتفوی بورسی. حاضر ارزش روز پرتفوی شرکت 2 601 154 میلیون ریال. است در نمودار ذیل ترکیب پرتفوی بورس شرکتی نشان داده.

پرتفوی بورسی همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید. بهای تمام شده پرتفوی بورسی وصنعت 4 085 480 میلیون. ریال است که در حال حاضر ارزش روز پرتفوی شرکت. پرتفوی بورس شرکتی نشان داده شده است 4-صورت وضعیت پرتفوی .

پرتفوی بورسی همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید. بهای تمام شده پرتفوی بورسی وصنعت 4 085 480 میلیون. ریال است که در حال حاضر ارزش روز پرتفوی شرکت. پرتفوی بورس شرکتی نشان داده شده است 4-صورت وضعیت پرتفوی .

می باشند 3-صورت وضعیت پرتفوی بورسی همانطور که در جدول. فوق مشاهده می نمایید بهای تمام شده پرتفوی بورسی وساپا. ارزش روز پرتفوی شرکت 9 212 319 میلیون ریال است. در نمودار ذیل ترکیب پرتفوی بورس شرکتی نشان داده شده.

به شرح ذیل می باشند 3-صورت وضعیت پرتفوی بورسی همانطور. پرتفوی بورسی وتوسم 7 803 205 میلیون ریال است که. در حال حاضر ارزش روز پرتفوی شرکت 8 345 707. میلیون ریال است 4-صورت وضعیت پرتفوی غیربورسی همانطور که در.

✅در حال حاضر ارزش خالص دارایی های هر سهم وتوسم. وضعیت پرتفوی بورسی همانطور که در جدول فوق مشاهده می. نمایید بهای تمام شده پرتفوی بورسی وتوسم 7 803 205. میلیون ریال است که در حال حاضر ارزش روز پرتفوی .

رسید این نماینده مجلس در خصوص ارزش پرتفوی سهام عدالت. پرتفوی سهام عدالت شد ارزش آن بالغ بر 95 هزار. ارزش تک برگ مشخص و دادوستد می شود که با. بلوکی است و معمولا سهام بلوکی ارزش ی بیشتری نسبت به.

میلیون ریال و ارزش بازار به میزان هفت هزار و. ارزش بازار نیز 333,213 میلیون ریال افزایش یافت و در. میلیون ریال محاسبه شد به این ترتیب ذخیره کاهش ارزش . گردید همچنین 94 درصد ارزش پرتفوی شرکت بورسی می باشد.

ارزش خالص دارایی یا nav چیست ؟

ارزش خالص دارایی (Net Asset Value) یا به اختصار NAV ارزش خالص یک واحد تجاری را نشان می‌دهد و به عنوان ارزش کل دارایی‌های آن واحد منهای ارزش کل بدهی‌های آن محاسبه می‌شود.

این شاخص معیاری استانداردشده به حساب می آید که می‌توان از آن به‌منظور انجام مقایسه عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد. به‌عبارت‌دیگر ارزش دارایی‌های خالص, شاخصی در بورس اوراق بهادار است که برای ارزش‌یابی و برآورد ارزش ذاتی دارایی‌های شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری, استفاده می‌شود.

استفاده از NAV در شرکت‌های سرمایه‌گذاری

اصطلاح NAV در رابطه با ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری محبوبیت بیشتری دارد که با تقسیم اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها بر تعداد سهام سرمایه‌گذاران حاصل می‌شود. ارزش خالص دارایی صندوق های سرمایه گذاری برای واحد هر سهم صندوق بیان می‌شود، زیرا استفاده از آن, معامله صندوق سهام را آسان‌تر می‌کند.

اغلب NAV به ارزش دفتری یک کسب‌وکار نزدیک یا برابر با آن است. شرکت‌هایی که پیش‌بینی می‌شود رشد بالایی داشته باشند, به طور سنتی بیشتر از آنچه NAV نشان می‌دهد ارزش دارند. NAV اغلب برای یافتن سرمایه‌گذاری‌های زیر قیمت یا بالاتر از قیمت نسبت به ارزش بازار مقایسه می‌شود.

NAV چگونه محاسبه می شود ؟

ارزش خالص دارایی, ارزش خالص یک صندوق یا شرکت را نشان می‌دهد و بر اساس کل دارایی‌های مجموعه و کل بدهی‌های آن محاسبه می‌شود. بدین ترتیب که ارزش کل دارایی‌ها منهای کل بدهی‌های آن مجموعه، برابر با ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV آن مجموعه است.

NAV = بدهی‌ها – ارزش کل دارایی‌ها

ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم (NAVPS) چگونه محاسبه می‌شود؟

جهت ارزش‌یابی هر واحد صندوق یا سهام شرکت سرمایه‌گذاری، باید خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم را محاسبه کنیم که برابر است با رابطه بالا تقسیم بر تعداد واحد سهام.

محاسبه ارزش خالص دارایی (NAV)به روش‌های دیگر

روش اول:

NAV = ارزش افزوده دارایی‌های غیرجاری + سرمایه در گردش خالص + ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها

ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها برابر با ارزش روز سرمایه‌گذاری منهای بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها است.
سرمایه در گردش خالص نیز عبارت است از دارایی‌های جاری منهای بدهی‌های جاری، همچنین ارزش افزوده دارایی‌های غیر جاری از تفریق ارزش روز دارایی‌های غیر جاری و بهای تمام‌شده دارایی غیر جاری به دست می‌آید.

روش دوم:

NAV = ارزش روز بدهی‌ها- (مجموع ارزش روز دارایی‌های جاری + ارزش روز سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها + ارزش روز دارایی‌های جاری)

روش سوم:

روشی که در ایران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً در محاسبه NAV مرسوم است.

NAV = ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها + بهای تمام‌شده حقوق صاحبان سهام

NAV و صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق با جمع‌آوری سرمایه از تعداد زیادی سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود. سپس از پول جمع‌آوری شده برای سرمایه‌گذاری در سهامی متنوع و اوراق بهادار مالی متناسب با هدف صندوق استفاده می‌کند. هر سرمایه‌گذار به نسبت مقدار سرمایه‌گذاری، تعداد مشخصی از سهام صندوق را مالک خواهد بود و می‌تواند در آینده سهام صندوق ارزش روز پرتفوی بورسی خود را بفروشد و سود یا ضرر آن را کسب کند.

به دلیل آنکه که خرید و فروش منظم سهام صندوق پس از راه‌اندازی صندوق شروع می‌شود، فرایندی برای قیمت‌گذاری سهام صندوق ضروری خواهد بود. این ساز و کار قیمت‌گذاری مبتنی بر NAV است. در نتیجه، وقتی ارزش خالص دارایی در واحد سهم یا NAVPS یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به‌روز می‌شود، قیمت آن هم تغییر خواهد کرد.

برخلاف سهام که قیمت آن در هر ثانیه تغییر می‌کند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به صورت آنلاین معامله نمی‌شوند. در عوض، بر اساس روش قیمت‌گذاری پایان روز بعد و مبتنی بر دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند.

سرمایه‌گذاران صندوق‌ها اغلب عملکرد صندوق را بر اساس تفاوت‌های NAV خود بین دو تاریخ مختلف ارزیابی می‌کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و محاسبه NAV آن

آشنایی با ارزش خالص دارایی (NAV) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد و می‌تواند یکی از ملاک‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌ها در نظر گرفته شود. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های صندوق سهیم می‌شوند، پس لازم است ارزش دارایی‌هایشان در صندوق را بدانند.

مخصوصاً اگر ارزش این دارایی‌ها با توجه به شرایط بازار همواره در حال تغییر باشد؛ همان‌طور که می‌دانید بخشی از دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سهام شرکت‌ها اختصاص یافته که با نوسان روزانه سهام، افزایش یا کاهش می‌یابند. علاوه بر این، سود سهام تقسیم‌ شده توسط شرکت‌ها نیز به منابع صندوق اضافه شده و ارزش دارایی‌های آن و به طبع آن، ارزش واحدهای خریداری‌شده را افزایش می‌دهد.

ارزش خالص هر واحد صندوق در انتهای هر روز و بر اساس قیمت پایانی دارایی‌های آن محاسبه و از طریق سایت اختصاصی صندوق گزارش می‌شود.

NAV صدور چیست؟

به مبلغی که سرمایه‌گذاران برای خرید واحدهای جدید صندوق پرداخت می‌کنند، NAV صدور گفته می‌شود و اندکی بیش‌تر از ارزش خالص NAV هر واحد است. این تفاوت به این دلیل است که مدیر صندوق در خرید اوراق بهادار جدید باید هزینه‌ای را بابت کارمزد پرداخت کند و برای اینکه این کارمزد به سرمایه‌گذاران قدیمی تحمیل نشود، از سرمایه‌گذاران جدید دریافت می‌شود.

NAV ابطال چیست؟

چنانچه سرمایه‌گذاری به پول نقد نیاز داشته باشد و قصد فروش واحدهایش را کند، قیمت واحدها به‌صورت NAV ابطال محاسبه می‌شود. قیمت هر واحد در زمان ابطال با فرض کسر هزینه‌های مربوط به معاملات از بهای فروش دارایی‌های سبد، تعیین می‌شود و مبنای خالص پرداخت به شخص قرار می‌گیرد؛ یعنی هزینه کارمزد معاملات فروش، در نظر ارزش روز پرتفوی بورسی گرفته می‌شود و از ارزش خالص هر واحد کسر می‌گردد. بدین ترتیب NAV ابطال معمولاً کمتر یا مساوی NAV هر واحد است.

بنابراین قیمت صدور و ابطال واحدها نیز بر اساس NAV تعیین شده و هم جهت با تغییرات آن نوسان می‌کند. در نهایت سود یا زیان هر سرمایه‌گذار از محل تغییر ارزش واحدهای صندوق مشخص می‌شود.

مشکلات موجود در محاسبه NAV هر سهم صندوق های سرمایه گذاری

  1. بعضی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی هم فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می کنند و هم به انجام فعالیت‌های تولیدی و خدماتی میپردازند. مشخصا محاسبهNAV هر سهم در اینگونه شرکت ها فاقد محتوای خاصی می باشند.
  2. در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی از نوعسرمایه ثابت می باشند به همین دلیل بر اساس قوانین اکثر کشورها اینگونه شرکت‌ها نیازی به محاسبه و ارائه NAV ندارند.
  3. بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی، پرتفوی غیر بورسی دارند. ارزش گذاری شرکت‌های غیر بورسی که اکثرا حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهد با مشکلات و ابهامات زیادی روبه‌رو می باشد، به گونه ای که با اطلاعات برابر، NAV های کاملا متفاوتی را دو تحلیلگر مالی به دست می آورند. که دلیل تنوع در محاسبات می تواند نبود گزارش EPS و نوع فعالیت شرکت‌ها باشد.
  4. اکثریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس کشور فعالیت ترکیبی دارند به این معنی که علاوه بر مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اقدام به کنترل و مدیریت هلدینگ ها می کنند که عملیات هلدینگی باعث ایجاد پیچیدگی و ابهام در محاسبه NAV هر سهم می‌شود.
  5. در محاسبهNAV هر سهم فرض بر این می باشد که شرکت‌ سرمایه‌گذاری به غیر از سبد سرمایه‌گذاری خود دارایی‌های با اهمیتی دیگری نداشته باشد.
    در صورتی که دارایی‌های تعداد زیادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی ما دارای حجم زیادی از دارایی‌ها و اموال غیر سرمایه‌گذاری می باشد که محاسبه NAV هر سهم را خدشه دار می کند.

راهکارهای محاسبه NAV با توجه به تنوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری

الف) گاهی برای رفع این مشکل می‌بایست سرمایه‌گذاری‌های شرکت را ارزش‌گذاری کنیم، سپس این رقم را با بهای تمام‌شده درج‌شده در صورت‌های مالی شرکت مقایسه کنیم.

درصورتی‌که ارزش بازار بیش‌تر از بهای تمام‌شده باشد، این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام‌شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته شود، زیرا در حقیقت
این مازاد ارزش به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی‌ها در ترازنامه پنهان مانده است.
بنابراين فرمول محاسبه خالص ارزش دارايي‌هاي يك شركت به‌صورت زير به دست مي‌آید:

حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمايه‌گذاري‌ها نسبت به بهاي تمام‌شده = خالص ارزش دارايي‌ها

ب) بديهي است انجام محاسبه فوق در زماني كه شركت سرمايه‌گذاري فعاليت‌هايي خارج از بورس داشته باشد، با مشکلاتی در خصوص محاسبه NAV مواجه می‌شود، كه علت آن نيز به فقدان بازار منصفانه براي ارزش‌گذاري سرمايه‌گذاري‌ها باز مي‌گردد. به‌منظور رفع این مشکل می‌توان ارزش روز پرتفوی خارج از بورس را معادل بهای تمام‌شده آن‌ها منظور نمود.

ج) با توجه به وجود نسبت‌های مالی که علاوه بر بی مقیاس کردن اعداد و اندازه‌ها، منجر به امکان مقایسه می‌شود، برای ارزیابی منصفانه قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، از نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌ها (P/ NAV) استفاده می‌شود.

این شاخص از دیدگاه علمی از اعتبار بالاتری در مقایسه با نسبت P/ E برخوردار است؛ زیرا سود (E) نماینده ارزش شرکت است و طبق فرمول گوردن، ما با استفاده از درآمدهای آتی یک دارایی، قیمت امروز آن دارایی را شناسایی می‌کنیم؛ درحالی‌که NAV مستقیماً ارزش واقعی دارایی را نشان می‌دهد. به معنای دیگر نسبت P/ NAV معادل یک واحد، نشان‌دهنده این است که قیمت جاری سهم منطبق با خالص ارزش دارایی‌های شرکت در حال معامله است.

د) دربرآورد NAV حاضر، ریز سرمایه‌گذاری‌های بورسی و خارج از بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری از آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشرشده شرکت‌ها در سامانه ناشران بورسی استخراج گردیده است. هم‌چنین برای استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرین صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتشر شده‌ی شرکت‌ها استفاده می‌شود. گاهی ممکن است تاریخ آخرین ترازنامه منتشر شده با آخرین صورت‌وضعیت پرتفوی یکسان نباشد. در این حالت سودهای تقسیم‌شده مابین این دو تاریخ از سوی شرکت‌ها باعث کاسته شدن قیمت سهامشان گردیده، درحالی‌که به سرفصل سود انباشته در ترازنامه اضافه نگردیده است، لذا در محاسبات ذیل سود‌های تقسیمی محقق شده نیز به محاسبات اضافه می‌گردد.

دارا یکم ۲۲ درصد زیر ارزش خالص دارایی در حال معامله است

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت صندوق دارایکم گفت: فاصله قیمت جاری صندوق دارایکم با NAV روز غیرمنطقی شده و برعکس صندوق پالایش یکم که گران است، صندوق دارایکم نسبتا ارزان است و این بیشتر به ماهیت پرتفوی بانکی این صندوق برمی‌گردد که جذابیت این صندوق را کمتر کرده است، با این حال ریسک این صندوق با توجه به فاصله ۲۲ درصدی قیمت با NAV پایین است و به نظر می‌رسد که در ادامه و در طول زمان این فاصله کمتر شود.

به گزارش بیداربورس، مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که، چرا تفاوت NAV صندوق‌های سرمایه گذاری به ازای هر واحد با قیمت جاری آن واحد است؟، اظهار کرد: اکثر نرخ‌های صدور و ابطالی، صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و یا غیر قابل معامله در بازار سرمایه، به NAV نزدیک است و معمولا حداکثر ۱ الی ۳ درصد قیمت ابطال یا قیمت بازار برای صندوق‌های قابل معامله زیر NAV روز آنهاست که به عنوان کارمزد و هزینه‌های نقد کردن دارایی‌ها هنگام فروش مثل، کارمزد کارگزار را شامل می‌شود.

او بیان کرد: بنابراین اختلاف یک الی دو درصدی با توجه به نوع صندوق، از جمله صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های سهامی یا صندوق‌های قابل معامله، متغیر است.

کارشناس بازار سرمایه افزود: بیشترین اختلاف در صندوق‌های سهامی قابل معامله تا ۳ درصد و کمترین اختلاف در صندوق‌های با درآمد ثابت غیر قابل معامله با کمتر از یک درصد است.

قلی پور در رابطه با وضعیت صندوق پالایش یکم اظهار کرد: در حال حاضر صندوق پالایش یکم با توجه به تقاضای ایجاد شده و انتظارات از سهام پالایشی، بسیار ارزنده است.

او بیان کرد: البته وعده جبران زیان دارندگان واحدهای صندوق پالایش یکم از زمان عرضه اولیه هم بی تاثیر نبوده است، با این حال بهتر است بازارگردان اجازه چنین فاصله غیرمنطقی را ندهد.

او افزود: با توجه به وضع موجود بازار سرمایه، سرمایه گذاری در واحدهای صندوق پالایش یکم در قیمت‌های فعلی بسیار پر ریسک است.

دارا یکم ۲۲ درصد زیر ارزش خالص دارایی در حال معامله است

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت صندوق دارایکم گفت: فاصله قیمت جاری صندوق دارایکم با NAV روز غیرمنطقی شده و برعکس صندوق پالایش یکم که گران است، صندوق دارایکم نسبتا ارزان است و این بیشتر به ماهیت پرتفوی بانکی این صندوق برمی‌گردد که جذابیت این صندوق را کمتر کرده است، با این حال ریسک این صندوق با توجه به فاصله ۲۲ درصدی قیمت با NAV پایین است و به نظر می‌رسد که در ادامه و در طول زمان این فاصله کمتر شود.

او بیان کرد: در حال حاضر برای کاهش فاصله میان قیمت جاری صندوق دارایکم با NAV این صندوق، نقش بازارگردان بسیار با اهمیت است. مشکل اساسی صندوق پالایش یکم و دارایکم، اندازه بزرگ این صندوق‌ها و توان کم بازارگردان برای کنترل عرضه و تقاضاست و اگر موارد دیده شده در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ورود بانک‌ها به بازارگردانی صندوق‌های دولتی عملیاتی شود، این مشکلات کمتر خواهد شد.

قلی پور در خصوص میزان تفاوت قیمت جاری صندوق پالایش یکم و دارایکم با NAV گفت: موضوع صندوق‌های قابل معامله دولتی دارا یکم و پالایش یکم، کاملا متفاوت است. در حال حاضر NAV صندوق دارایکم ۱۶ هزار و ۱۲۸ تومان و قیمت روز ۱۲ هزار و ۵۳۸ تومان است؛ که ارزش روز پرتفوی بورسی نشان دهنده این است که، قیمت روز صندوق دارایکم ۲۲ درصد زیر NAV است.

او بیان کرد: صندوق پالایش یکم، تنها صندوقی است که قیمت روز آن، از NAV بالاتر است به نحوی که قیمت روز ۷ هزار و ۲۸۲ تومان و NAV این صندوق برابر با ۶ هزار و ۵۴۶ تومان است؛ که این نیز نشان دهنده این است که، قیمت روز صندوق پالایش یکم ۱۱.۲% بالاتر از NAV است.

او افزود: تحت هر شرایطی از نظر منطقی قیمت روز صندوق‌ها باید کمتر از NAV باشد، ولی اختلاف بیش از ۵ درصد هم منطقی نیست که این موضوع در مورد اکثر صندوق‌های بازار به جز صندوق‌های دولتی صدق می‌کند.

کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: بالاتر بودن قیمت صندوق از NAV هم تعجب آور است، مگر در بازارهای صعودی و در حالتی که سهام قفل در صف خرید باشد و یا سهام با نماد بسته در انتظار بازگشایی در نرخ‌های بالاتر در پرتفوی صندوق‌ها باشد. در کل در بازارهای صعودی، امکان بالاتر رفتن جزئی قیمت‌ها از NAV برای دوره محدود وجود دارد و در بازارهای رکودی، امکان افزایش فاصله قیمت جاری و NAV وجود دارد.

ارزش روز پرتفوی سهام عدالت تحت تاثیر شرایط بورس کم شد

ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت با توجه به کاهش‌های اخیر شاخص و نمادهای معاملاتی در بازار سهام، از ۱۱۳۱هزار میلیارد ریال به ۱۰۵۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

سهام عدالت

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس آمار تعداد شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال است که با توجه به رشدهای اخیر شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ارزش روز پرتفوی بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت به ۱۱۳۱هزار و ۴۹۳میلیارد ریال افزایش یافته بود.

این در شرایطی است که با توجه به افت و کاهش‌های اخیر شاخص بورس و نمادهای معاملاتی در تالار شیشه‌ای ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت این روزها به ۱۰۵۲ هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

بر این اساس نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد از ۴۹ شرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۵شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۲۷هزار و ۸۲۵میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۹۷۶هزار و ۲۱۴میلیارد ریال حساب شده است.

بعلاوه این که در این پرتفوی، ۱۴ شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳۸هزار و ۵۳۸میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۷۶هزار و ۶۴۷میلیارد ریال است.

تخمین جدید از خالص ارزش دارایی های «ومعادن»

تخمین جدید از خالص ارزش دارایی های «ومعادن»

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری در ایران است که بیش از ربع قرن در عرصه توسعه بخش معدن کشور حضور جدی داشته است. سرمایه گذاری در بخش های استخراج کانی های فلزی و فلزات اساسی، معادل ۹۰ درصد ترکیب دارایی های شرکت را در سال گذشته تشکیل داده است.

همچنین ۸۰ درصد دارایی های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ، مرکب از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و بیشترین سرمایه گذاری شرکت ، در زنجیره سنگ آهن و فولاد متمرکز است. این شرکت از سهامداران عمده مجموعه های بزرگ معدنی و فولادی ایران از قبیل شرکت های؛ معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهرزمین، شرکت ملی مس، معدنی و صنعتی صبانور، مجتمع فولاد خراسان، آهن و فولاد ارفع، پویا انرژی، کارخانجات کابل سازی شهید قندی، تجلی توسعه معادن و فلزات، گسترش کاتالیست ایرانیان، پرتو تابان معادن و فلزات و شرکت کک طبس است. این مجموعه یک هلدینگ توسعه محور با هدف ارتقاء معدن و صنایع معدنی در کشور به شمار می رود.

بهای تمام شده پرتفوی شرکت ۱۷۴,۸۹۶,۹۳۷ میلیون ریال است که ۷۲ درصد پرتفوی بورسی و مابقی پرتفوی غیر بورسی است.

ارزش روز پرتفوی بورسی ۱,۴۶۳,۵۸۹,۳۲۰ میلیون ریال است، با توجه به شکل زیر وزن شرکت های کگل، کچاد، کگهر و کنور به ترتیب ۳۸ ، ۲۰، ۱۴ و ۱۲ درصد است که در مجموع حدود ۸۵ درصد از ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت در صنعت استخراج کانه های فلزی است و مابقی آن به ترتیب شرکت های فولاد خراسان، ملی صنایع مس ایران و تجلی توسعه معادن و فلزات است. از نکات مهم در رابطه با پرتفوی بورسی، حفظ ارزش بازار پرتفوی بورسی در روز های منفی بازار است

بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی ۴۸,۵۶۸,۹۸۶ میلیون ریال است ،از مهم ترین شرکت های غیر بورسی شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدنی دفینه ثمین پویا) با مالکیت ۱۰۰ درصدی که مالک دو نیروگاه شهید باکری سمنان با ظرفیت ۱۶۵ مگاوات و نیروگاه شهید بسطامی شاهرود با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات می باشد. و در حال حاضر با اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی ( فتوولتاییک ) ۱۰ مگاواتی سمنان قصد دارد تا به بازار تولید انرژی پاک وارد شود، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با مالکیت ۱۰ درصدی که ایجاد ظرفیت ۳ میلیون تن ورق در یک مرحله از ویژگی‌های منحصر به فرد این کارخانه می‌باشد. شارژ آهن اسفنجی به روش گرم در کوره‌های EAF و همچنین به دلیل استفاده از تکنولوژی Endless شرکت پریمتالز، مصرف انرژی و مواد به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد که در ایران بی نظیر می باشد،

از پروژه های مهم شرکت می­توان به طرح احداث واحد تولید بیلت فولادی به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال در اندیمشک خوزستان در شرکت کاوند نهان زمین، تولید و احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ۱.۶ میلیون تن در شهرستان بیجار و کارخانه ذوب و فولاد سازی با ظرفیت ۱ میلیون تن در شهرستان قروه در شرکت صنایع فولاد کردستان، شرکت صبانور با درصد مالکیت ۷۰ درصد و شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با درصد مالکیت ۳۰ درصد سهامدران شرکت صبا امید هستند. کارخانه مذکور با ظرفیت تولید ۱ میلیون تن گندله در سال در مجاورت کارخانه یک میلیون تنی کنسانتره شهرک جهت تأمین خوراک لازم زنجیره فولاد کردستان احداث می گردد و چندین طرح دیگر که در سال های آتی باعث افزایش سود آوری در شرکت خواهد شد.

ارزش روز پرتفوی غیر بورسی محافظه کارانه در نظر گرفته شده است و با توجه به پروژه های متعدد انتظار می­ رود با بهره برداری در سال های آتی ارزش پرتفوی غیر بورسی افزایش داشته باشد. نکته مهم در رابطه با ومعادن سود انباشته حدود ۱۱۷۰۰ میلیارد تومان در این شرکت است که با توجه به توسعه محور بودن زیر مجموعه های این شرکت، استفاده احتمالی در افزایش سرمایه از محل مطالبات است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.