تعیین قیمت اوراق در بازار


در این وبلاگ صرفا اطلاعات مربوط به دروس رشته مدیریت بازرگانی را مشاهده خواهید نمود .

مدیریت بازرگانی Commercial management

مثال : شرکت آلفا در طی دوره گزارش تعداد 6.000 عدد کالا هر یک به مبلغ 2.000 ریال خریداری کرده است که هزینه حمل کل کالاها 2.000 ریال است . مطلوب است محاسبه متوسط سرمایه گذاری در دوره .

مبلغ *تعداد + هزینه حمل

) 2.000 × 6.000 ) + 2.000

= متوسط سرمایه گذاری

کاهش در موجودی ها به علت استفاده از آنها

Usage rate نرخ استفاده

مثال : در شرکتی کلیه کالای خریداری شده ، تعداد 10.000 واحد است که بهای تمام شده هر واحد 500 ریال است . براساس تجربیات نرخ استفاده 6.000 واحد است ، مطلوب است محاسبه متوسط سرمایه گذاری هزینه خرید .

CS => 500 *6.000 = 3.000.000

تعداد مورد نیاز

تعداد سفارس * هزینه سفارش

هزینه کلیه سفارشات در یک دوره

مثال : اگر تعیین قیمت اوراق در بازار نرخ استفاده 1.200 واحد در سال باشد هر بار سفارش برابر 10 واحد کالا ارائه اگر هزینه هر سفارش برابر 25 باشد ، هزینه سفارش چقدر است .

با توجه به نرخ هزینه نگهداری و متوسط سرمایه گذاری محاسبه می شود .

h = نرخ هزینه نگهداری

هزینه سرمایه گذاری :

با توجه به نرخ تنزیل و متوسط سرمایه گذاری محاسبه می شود .

هزینه سفارش می تواند شامل :

هزینه حمل و نقل – هزینه های دفتری ارائه سفارش – هزینه قرار دادن کالا در انبار و اگر کالا ماشین آلات تولیدی باشد ، هزینه نیروی کار برای تنظیم ماشین .

هزینه نگهداری شامل :

هزینه انبار – هزینه بیمه و آتش سوزی – ضایعات در انبار – عوارض و مالیات املاک

[ ( 1-t)*( هزینه نگهداری + سفارش + هزینه خرید )] + هزینه سرمایه گذاری

هزینه مالیات شامل :

هزینه خرید ، هزینه سفارش و هزینه نگهداری می باشد .

اگر هزینه خرید 1.000.000 ریال

هزینه سفارش 200.000 ریال

هزینه نگهداری 100.000 ریال

هزینه سرمایه گذاری 600.000 ریال

و نرخ مالیا 10% باشد

مطلوب است محاسبه هزینه کل شرکت

( 90% * 1.300.000) + 600.000

مدیریت دارایی های جاری شامل :

حسابهای دریافتنی – بانک – صندوق – موجودی کالا- پیش پرداخت هزینه ها

موجودی کالا :

- مواد اولیه ( مواد خام )

- کالای در جریان ساخت ( نیمه ساخت )

- کالای ساخته شده

متوسط سرمایه گذاری :

متوسط کلیه ( میانگین کلیه ) سرمایه گذاری انجام شده در دوره تصمیم گیری یا مورد گزارش

تعریف نرخ استفاده :

کاهش در موجودی ها به علت استفاده از آنها

هزینه سفارش :

هزینه کلیه سفارشات در یک دوره

هزینه سفارش :

تعداد سفارش های هزینه هر سفارش

هزینه نگهداری :

باتوجه به نرخ هزینه نگهداری و متوسط سرمایه گذاری محاسبه می شود.

هزینه سرمایه گذاری :

باتوجه به نرخ تنزیل و متوسط سرمایه گذاری محاسبه می شود.

هزینه سفارش می تواند شامل :

هزینه حمل و نقل – هزینه های دفتری ارائه سفارش – هزینه قرار دادن کالا در انبار و اگر کالای ما ماشین آلات تولیدی باشد هزینه نیروی کار برای تنظیم ماشین خریداری شده

هزینه نگهداری شامل :

هزینه انبار – هزینه بیمه یا آتش سوزی باشد ، ضایعات در انبار – عوارض و مالیات املاک

مدیریت بدهی های کوتاه مدت :

اسناد تجاری تضمین وام باشد . اوراق بهادار شرکت

نکته : حسابهای دریافتنی می تواند وام باشد – وثیقه وام باشد که کم مخاطره است.

با عنوان فاکتورینگ در مدیریت مالی از آن یاد می شود چون فاکتورهای موسسه خریدار وثیقه وام است.

مدیریت سرمایه در گردش :

مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری شرکت است .

سرمایه در گردش معرف بخشی از دارایی های جاری است که از طریق وام بلند مدت و حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده است . سرمایه در گردش را معمولا به دو گروه ناخالص و خالص تقسیم می کنند .

سرمایه در گردش ناخالص :

مجموع کلیه دارایی های جاری است در حالی که سرمایه در گردش خالص تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری است.

سرمایه در گردش خالص :

دارایی های جاری منحای بدهی تعیین قیمت اوراق در بازار های جاری

در سطح خاصی از بدهی های جاری هرچه سرمایه در گردش بزرگتر باشد ، نسبت جاری نیز بزرگتر خواهد بود.

تصمیم های مربوط به سرمایه در گردش :

برای ارزیابی در مورد افزایش سرمایه گذاری یا کاهش سرمایه گذاری در موجودی ها ؛ روشی که مورد استفاده قرار تعیین قیمت اوراق در بازار می گیرد مبتنی بر پیش بینی متوسط سرمایه گذاری اضافی در سرمایه در گردش ناشی از تصمیم در مورد افزایش سرمایه گذاری در موجودی ها و مقایسه آن با جریان نقدینگی اضافی سالانه

پس از محاسبه متوسط و همچنین جریان نقدی سالانه می توانیم با محاسبه نرخ بازده درونی و مقایسه بازده درونی با بازده مورد انتظار سرمایه گذار تصمیم گیری کنیم . آیا افزایش در سرمایه در گردش مطلوب است یا خیر .

اصل تطابق در مورد تامین مالی :

نیازهای مالی کوتاه مدت را از منابع کوتاه مدت و نیازهای مالی بلندمدت را از منابع بلندمدت تامین می کنیم . ویژه اصل مزبور تطابق و هماهنگی سررسید وام با فاصله زمانی نیاز به منابع مالی است.

کسانی که دارای سرمایه اندک می باشند چطور می توانند در بورس موفق باشند؟

این افراد با مراجعه به صندوق های سرمایه گذاری مشترک که با مطالعه و تجزیه و تحلیل مبادرت به خرید سهام می کنند برای خرید سهام این صندوقها اقدام کنند. درصورتی که انفرادی وارد بازار شوند بازار بورس پر ریسک است . با مبلغ اندک نمی توانند پرتفوی متنوع داشته باشند و در شرایط بحرانی بازار دچار زیان می شوند.

بازار پول : تنها در برگیرنده اعتبارات کوتاه مدت است . بازار پول بازاری برای پول و جایگزین های نزدیک پول است که نهادهای مالی و سایر موسسات برای تامین نقدینگی مورد نیاز به آنها اتکا می کنند .

بازار سرمایه :

بازار اوراق بلندمدت و سهام است.

نهادهای پولی و سرمایه :

نهادهای موجود در بازارهای پول و سرمایه به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند :

1- نهادهایی که به شرکتها ، بخش کشاورزی ؛ دولت و سازندگان واحدهای مسکونی و منابع مالی عرضه می کند . نمونه ای از این نهادها عبارتند از بانکهای تجاری – شرکت های بیمه عمر – صندوق های سرمایه گذاری

2- نهادهایی که برای خرید کالا به مصرف کنندگان منابع مالی عرضه می کنند . بانک های خرد

دو بازار پول و سرمایه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند زیرا وام دهندگان و وام گیرندگان می توانند یکی از این دو بازار را ترک و وارد بازار دیگر شوند. به خصوص بانک تعیین قیمت اوراق در بازار های تجاری بسیار سیال می باشند می توانند بازار پول و بازار سرمایه را باتوجه به هدف نقدینگی و سود آوری به یکدیگر تبدیل کنند.

افراد به دو دلیل پس انداز های خود را در اختیار نهادهای مالی می گذارند :

1- سرمایه گذاری مستقیم مالی برای یک پس انداز کننده کوچک پر هزینه و یا حتی غیر ممکن است .

2- در صورت خرید اوراق بهادار قادر به تنوع بخشیدن سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش مخاطره آن نیستند .

از نظر وظایف مدیر مالی درک بازار پول و سرمایه از دو جهت ضرورت دارد :

1- تعادل انتخاب وی بین وام بلند مدت و کوتاه مدت

2- زمان انتشار اوراق بدهی بلندمدت و سهام

نرخ بهره چگونه می تواند بر سرمایه گذاری خارجی تاثیر بگذارد ؟

باتوجه به اینکه سرمایه گذاران تمایل دارند در جایی سرمایه خود را سرمایه گذاری کنند که نرخ سود بالاتری کسب کنند . اگر نرخ بهره در کشوری بالا باشد تمایل دارند در آن کشور سرمایه گذاری کنند.

سیاست های پولی در برنامه تامین مالی شرکت و جریان پس اندازها با دو شاخص ارتباط دارد :

1- خالص وضعیت ذخایر : با کاهش ذخایر نزد بانک مرکزی قدرت اعتبار گیری افزایش می یابد و بالعکس .

2- حجم پول : با کاهش حجم پول در آینده نزدیک شاهد افزایش نرخ بهره خواهیم شد . زیرا پس انداز مردم در شرکت ها کاهش می یابد و بالعکس با افزایش حجم پول نرخ بهره کاهش می یابد زیرا پس انداز مردم و شرکت ها افزایش و در نتیجه مازاد عرضه منابع بر تقاضای منابع کاهش می یابد.

در مورد سیاست های مالی دولت می تواند با در اختیار داشتن منابع مالی وضع مالیات و توانایی وام گیری بالا به راحتی می تواند در هر بازاری بر بخش خصوصی غلبه کند.

نکته : علاوه بر سیاست های مالی و پولی شرایط عمومی اقتصادی نیز بر جریان پس اندازها تاثیر به سزایی دارد . طبق نظریه های اقتصادی در دوره رونق اقتصادی جریان منابع به طرف شرکت ها افزایش می یابد و بالعکس در دوره رکود این جریان کاهش می یابد.

تامین مالی میان مدت و بلند مدت :

عرضه اوراق بهادار به عموم و بانکهای سرمایه گذاری اکثر شرکت هایی که اوراق بهادار خود را به عموم مردم عرضه می کنند از خدمات بانک های سرمایه گذاری استفاده می نمایند. چرا که بانکهای سرمایه گذاری غالبا در عرضه اوراق بهادار تخصص دارند و تماس با خریدار بالقوه برایشان آسانتر است. ابتدا شرکت بانک سرمایه گذاری مورد نظر را انتخاب و با آن بر سر قیمت اوراق بهادار وارد مذاکره شده و اوراق بهادار را به آن می فروشد و بانک سرمایه گذار اوراق بهادار را به بالاترین قیمت ممکن به خریداران می فروشد. گاهی اوقات شرکت اوراق بهاردار را به بانک نمی فروشد بلکه از بانک می خواهد با گرفتن حق الزحمه نقش واسطه را در عرضه اوراق باز کند .

کارمزد حق الزحمه به بانک سرمایه گذاری نیز به دو قسمت تقسیم می گردد:

1- کارمزد تقبل مخاطره

2- کارمزد فروش اوراق

انتشار اوراق بهادار :

بانک سرمایه گذار باید قبل از انتشار اوراق بهادار کلیه اطلاعات مربوط به عملیات شرکت و شرایط مالی آن و نحوه مالکیت اوراق بهادار به وسیله کارکنان و مدیران شرکت و مشکلات حقوقی در این رابطه را در اختیار خریدار بگذارد.

مزایای فروش سهام به بانک سرمایه گذاری :

1- کاهش احتمال از دست دادن کنترل شرکت توسط مالکین اولیه

2- اطلاع دقیق شرکت از صرف چه مقدار هزینه برای بدست آوردن چه مقدار منابع مالی

3- کاهش مدت زمان فروش سهام بدون هیچ مخاطره

اعمال خلافی که سهامداران ، کارگزاران در انتشار اوراق بهادار انجام می دهند :

- نشر اخبار نادرست

- ارائه اطلاعات نادرست توسط شرکت

- اتحاد دو یا چند نفر برای خرید سهام

مزایای عرضه سهام به عموم یا به شکل نامحدود :

- صرفه جویی در وقت و هزینه ثبت دفاتر کمیسیون بورس و مشکلات مربوط به اجرای مقررات کمیسیون

- آسان بودن رسیدن به توافق

- عدم افشای گسترده اطلاعات

معایب عرضه سهام به عموم یا به شکل نامحدود :

- دخالت بیش از حد سرمایه گذاران در امور شرکت

- تلاش سرمایه گذاران برای در اختیار گرفتن کنترل شرکت

- احتمال اینکه قیمت سهام پایین و نرخ بهره بالاتر شود بیشتر است .

- مشکل بودن تامین مالی با حجم زیاد بوسیله این فروش

عوامل موثر برای تصمیم گیری در مورد عرضه سهام به صورت عمومی ( نامحدود ) و یا خصوصی ( محدود )

حجم سهام زیاد بلندمدت- عمومی

حجم سهام کم کوتاه مدت –خصوصی

عوامل موثر برای تصمیم گیری مدیر مالی در عرضه سهام عادی به عموم و عرضه سهام عادی به شکل محدود کدام است.

اندازه و نوع منابع مالی موردنیاز یکی از عوامل موثر بر تصمیم مدیر مالی می باشد. به این معنی که سهام با حجم زیاد و سررسید بلندمدت به شکل عمومی و سهام با حجم کم سررسید کوتاه مدت به شکل خصوصی عرضه می شود.

استراتژی محافظه کارانه و جسورانه در مدیریت سرمایه در گردش شرکتها :

مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وامهای کوتاه مدت را به حداقل ممکن برساند . او برای تهیه دارایی های جاری می کوشد تا از وامهای بلندمدت که بهره شناور دارند استفاده کند .

شرکتی که وام های کوتاه مدت را به حداقل می رساند احتمال ریسک ورشکستگی را به شدت کاهش خواهد داد . اگر شرکتی به جای وامهای بلندمدت از وامهای بلند مدت و حقوق صاحبان سهام استفاده کند باعث می شود که هزینه سرمایه آن بیشر شود و نرخ بازده سهامداران شرکت کاهش یابد.

مدیریت جسورانه :

اگر مدیری سیاست جسورانه اتخاذ کند می کوشد تا سطح وامهای کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی های جاری خود را از محل این وامها تامین کند . اگر وامهای کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسند خطر و یا احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن را پرداخت کند افزایش می یابد.

شرکت هایی که سیاست های محافظه کارانه دارند در اوراق خزانه سرمایه گذاری می کند دارای کمترین ریسک است .

مدیر جسور در اوراق بهادار بازده بیشتر سرمایه گذاری می کند که دارای ریسک نقد شوندگی بالایی هستند مثل سهام

ریسک های اوراق بهادار در بازارهای پولی :

1- ریسک عدم پرداخت : احتمال اینکه شرکتی که این اوراق را منتشر کرده است در تاریخ سررسید نتواند آن را بازپرداخت نماید .

2- ریسک بهره : اگر کسی اوراق بهادار خود را قبل از سررسید با خود بفروشد . با ریسک نرخ بهره مواجه است ، در زمان های مختلف نرخ بازده بهره متفاوت است و موجب ریسک می شود .

3- ریسک بازار : احتمال اینکه شرکت اوراق بهاداری را که قبلا خریداری کرده است را نتواند در بازار فعال به فروش برساند .

شرایط وام هایی که وثیقه آنها حساب های دریافتنی است :

1- موسسات وام دهند هیچ گونه ریسکی را نمی پذیرند

2- موسسه وام دهند نسبت به پذیرفتن یا نپذیرفتن حسابهای دریافتی وام گیرنده تصمیم گیری می کند .

3- موسسه وام دهند هیچ گونه مسئولیتی در برابر وصول مطالبات ندارند

4- همیشه نرخ بهره وام های تضمینی بیشتر از حداقل بهره بانکی است .

در این وبلاگ صرفا اطلاعات مربوط به دروس رشته مدیریت بازرگانی را مشاهده خواهید نمود .

ساز و کار تعیین نرخ سود بانکی در نظام پولی و بانکداری جمهوری اسلامی ایران

هدف این مقاله طراحی سازوکار شکل‌گیری نرخ سود در نظام بانکداری ایران بر پایه اصول شریعت است؛ به گونه­ای که کارایی تخصیصی در نظام بانکی را تضمین کند. برای این منظور بر اساس روش تحلیلی- فقهی، سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب قیمت­گذاری از منظر فقهای عظام و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده از مبانی فقهی در شرایط تعیین قیمت اوراق در بازار طبیعی قیمت­گذاری و تعیین دستوری نرخ سود بانکی ممنوع و خلاف اصول شریعت است. با توجه به نتایج مطالعات فقهی-اقتصادی، چارچوب شکل‌گیری نرخ سود بر پایه مبانی حق و عدل و در قالب بازار بین بانکی دارایی­محور طراحی شده است. در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانک­ها بر پایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین بانکی به تأمین مالی کوتاه­مدت و بلندمدت بنگاه­ها اقدام می‌نمایند. نرخ سود اوراق منتظره بر اساس بازدهی در بخش واقعی اقتصاد و نرخ سود بازار بین بانکی بر اساس مبادلات اوراق در بازار تعیین می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mechanism of profit rate formation in Iranian Banking System

نویسندگان [English]

  • Hossein Eyvazlou 1
  • Morteza Baky Haskuee 2

1 Head of Department of Political economy group, Imam Sadiq (a.s) University

2 Head of office of Economic Modelling, Imam Sadiq (a.s) University

چکیده [English]

The goal of this research is to design mechanism of profit rate formation in Iranian banking system such that guarantees allocation efficiency. To this aim, it analyzes pricing mechanism from point of Islamic Scholars using an Islamic jurisprudential method of research. The results show that in a normal condition, setting the prices including banks profit rates, is forbidden and is in contrast to the Sharia Principles. Accordingly, this research proposes mechanism of profit rate formation based on truth and justice and an asset-based interbank money market. In this framework, central bank sets corridor of rates and banks finance firms by issuing commercial papers. Papers rates set based on return in real sector of economy and profit rate in banking system set by transaction of papers in the market.

ابهامات در تعیین قیمت

مونا حاجی‌علی‌اصغر/ مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتوآفتاب کیان اوراق اختیار فروش تبعی، جزو ابزارهای پوشش ریسک است. عملا این اوراق نوعی بیمه سهام برای کسب حداقل بازدهی مشخص از سرمایه‌گذاری در یک سهم مشخص طی یک دوره مشخص است. این اوراق اختیار معامله‌ای است که بر اساس آن، اختیار فروش تعداد مشخصی از سهم پایه به قیمت اعمال تعیین شده در اطلاعیه عرضه در تاریخ اعمال به خریدار آن داده می‌شود. قیمت اِعمال قیمتی است که عرضه‌کننده تعهد می‌کند، سهام پایه را در تاریخ اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی با آن قیمت خریداری کرده یا به‌صورت نقدی تسویه کند. این تاریخ عملا تاریخی است که برای اعمال اوراق اختیار فروش تبعی، در اطلاعیه عرضه تعیین می‌شود.

ابهامات در تعیین قیمت

خریدارانِ اوراق اختیار فروش تبعی، فقط در تاریخ اِعمال می‌توانند اختیار فروش خود را اِعمال کنند. پس از گذشت این تاریخ، اوراق اختیار فروش تبعی، اِعمال‌نشده تلقی شده و عرضه‌کننده درخصوص آن تعهدی نخواهد داشت. عملا خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد سهام پایه‌ای که در اختیار دارد، اوراق اختیار فروش تبعی، خریداری کند، بنابراین تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می‌تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش‌ تبعی مازاد، باطل شده و عرضه‌کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت. همچنین این اوراق امکان معامله ثانویه نداشته و خریدار باید تا تاریخ اِعمال آن را نگه دارد.

از نکات مطرح فعلی بازار سرمایه ورود اشخاص حقیقی به بازار در کدهای معاملاتی جدید هست. از مفروضات اصلی بازار سرمایه سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار برای منابع مازاد است. اما متاسفانه برخی از افرادی که تخصص و شناخت کافی از بازار سرمایه ندارند، منابع خود را به‌صورت مستقیم (بدون در نظر گرفتن امکان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدهای اختصاصی) وارد بازار سرمایه می‌کنند. متاسفانه این افراد با بالارفتن شاخص کل بورس وارد بازار شده و با اولین نوسان قابل ملاحظه از بازار خارج می‌‌شوند. انتشار اوراق اختیار فروش تبعی باعث می‌شود کف بازدهی برای خرید سهم مشخص در دوره زمانی مشخص در نظر گرفته شود و نگرانی از کاهش قیمت سهم و عدم کسب بازدهی از بین برود و سرمایه‌گذاران نگرانی درخصوص کسب بازدهی نداشته باشند. عملا همانطور که مطرح شد، این اوراق به نوعی بیمه سهام است.

از سوی دیگر این اوراق باعث می‎شود سمت تقاضا در بازار سرمایه تقویت شود چرا که خریدار باید سهام پایه را نیز در سبد خود داشته باشد. برای اجرایی‌تر شدن اوراق اختیار فروش تبعی لازم است بعضی از مشکلات فعلی این اوراق برطرف شود. از جمله این موارد می‌توان به کم کردن محدودیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بادرآمد ثابت در این اوراق، برطرف کردن مشکلات نرم‌افزاری برای محاسبه قیمت روزانه واحدهای صندوق و رفع مشکل معاملات طی دوره این اوراق اشاره کرد. درصورتی‌که برای هرکدام از موارد مطرح شده راه حلی درنظر گرفته شود، استقبال خریداران از این اوراق بیشتر می‌شود. ضمنا لازم است در مورد این اوراق اطلاع‌رسانی کافی به سرمایه‌گذاران حقیقی جهت معرفی مزایای این اوراق اشاره کرد. شاید رفع مشکلات اشاره شده عملا طیف متنوع‌تری از سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاران این اوراق اضافه کند درحالی‌که درحال حاضر به نظر مناسب‌تر است برای سرمایه‌گذاران حقیقی که به ورود منابع آنها به بازار سرمایه اشاره شد اطلاع‌رسانی مناسبی درخصوص شرایط و مزایای این اوراق صورت پذیرد.

گزینه دیگری که در روزهای اخیر مطرح است، لزوم داشتن بازارگردان برای سهام شرکت‌های لیست شده است. بعضا یک سهم چند بازارگردان دارد و محدودیتی از این نظر وجود ندارد. نگرانی که از این جهت وجود دارد انجام بازارگردانی غیر کارآمد است. برای بازارگردانی اصولی و کارآمد لازم است برای بازارگردان انعطاف لازم در تعیین دامنه مظنه و دامنه نوسان درنظر گرفته شود. حتما این نگرانی قابل درک است که بازارگردان باید توانگری مالی مناسبی داشته باشد و حداقل معاملات روزانه محدودی برای بازارگردانی سهم در نظر نگیرد. ضمنا برای بازارگردانی لازم است انحصار برای بازارگردانی سهام توسط نهادهای مالی خاص مثل صندوق‌های بازارگردانی یا شرکت‌های تامین سرمایه درنظر گرفته نشود و درصورتی‌که یک شرکت الگوی اجرایی مناسبی برای بازارگردانی داشته باشد بتواند با تنظیم قراردادهای مربوطه به این امر اقدام کند. علاوه بر موارد فوق پیشنهاد می‌شود تعداد و سقف صندوق‌های سهام فعال کشور بیشتر شود. درحال حاضر ارزش کل سهام شرکت‌های لیست شده در بازارهای بورس و فرابورس حدودا ۸.۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید حجم کل صندوق‌های سهام نسبت به ارزش کل سهام لیست شده در بازارهای بورس و فرابورس حدودا ۸/ ۰ تعیین قیمت اوراق در بازار درصد (ارزش صندوق‌های سهام فعال در کشور حدودا ۵۹.۳۷۶ میلیارد تومان) است. این درصد نشان می‌دهد لازم است در بازار ظرفیت بیشتری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام ایجاد شود. تعداد صندوق‌های سهام در دو سال گذشته تقریبا افزایش نداشته است و فقط شاهد بالارفتن سقف این صندوق‌ها بوده‌ایم. همه موارد مطرح شده مانند اجرایی شدن بازارگردانی اصولی و بدون انحصار برای نهادهای مالی خاص، اطلاع‌رسانی مزایای اوراق اختیار فروش تبعی برای سرمایه‌گذاران حقیقی جهت کاهش نگرانی این سرمایه‌گذاران از سودآوری خرید سهام، گسترش حجم و تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام جهت امکان سرمایه‌گذاری اشخاصی که تخصص و فرصت کافی برای سرمایه‌گذاری را ندارند همه می‌تواند به کاهش نوسانات غیر منطقی بازار سرمایه کمک کند.

وبلاگ تخصصي حسابداری

زمانی که واحدهای تجاری بزرگ برای پشتیبانی مالی پروژه های سرمایه ای خود مانند توسعه عملیات و یا خرید ماشین آلات به مبالغ معتنابهی پول نیاز دارند، باید این مبالغ را تامین کنند. یکی از روشهای تامین مالی استقراض یا قرض گرفتن از طریق انتشار اوراق قرضه است.

همانطور که می دانید اوراق قرضه دارای

است که همه این موارد معمولا در این اوراق درج می شود.

دوستان من این مطالب را برای دانشجویان حسابداری و علاقمندان به حسابداری می نویسم. این مطالب اولیه نیز فقط برای آن دسته از دوستانی است که کار و رشته تحصیلیشان مربوط به حسابداری نبوده و فقط جهت افزایش اطلاعاتشان مطالب را مطالعه می کنند.

اول بگویم که مطلب پیش روی شما حسابداری انتشار اوراق قرضه است و نه سرمایه گذاری در اوراق قرضه. یعنی شرکت ما اقدام به انتشار اوراق قرضه می کند.

انواع اوراق قرضه:

1. اوراق قرضه با نام و بی نام:

خوب فرقشان مشخص است. ولی باید بگویم در زمان دریافت بهره اوراق قرضه که معمولا در دوره های 6 ماهه پرداخت می شود فرقی بیبن این دو نوع اوراق قرضه وجود دارد.

اوراق قرضه بی نام دارای ضمیمه کوپنهای بهره هستند که دارندگان آنها برای دریافت بهره خود باید این کوپنها را از اوراق قرضه جدا کرده و برای واحدهای تجاری صادر کننده اوراق قرضه ارسال نمایند. در حالی که اوراق قرضه با نام دارای ضمیمه کوپن بهره نیستند و واحد تجاری صادر کننده، مبالغ بهره را مستقیما برای دارنده اوراق ارسال می نماید.

2. اوراق قرضه تضمین شده و تضمین نشده : اوراق قرضه ای که برای تضمین بازپرداخت انها وثیقه نظیر اموال غیر منقول قرار می گیرد.

3. اوراق قرضه قابل تبدیل: اوراق قرضه ای که قابلیت تبدیل به سهام عادی را دارند. در مواقعی که ارزش سهام عادی بیش از اوراق قرضه می شود کاربرد دارد.

4. اوراق قرضه سریال : اوراق قرضه ای که دارای تاریخ سر رسیدهای گوناگونی است. یعنی بازپرداخت اوراق قرضه در زمانهای متوالی پرداخت تعیین قیمت اوراق در بازار می شود.

دوستان برای اینکه واحد تجاری صادر کننده اوراق قرضه توانایی بازپرداخت اوراق قرضه در سررسید را داشته باشد، صندوقی را برای ذخیره وجوه جهت بازپرداخت اوراق قرضه در سررسید را تاسی می کند.

باید توجه داشته باشید که ارزش اسمی بیانگر ارزشی است که برای اوراق در نظر گرفته شده است و با ارزش بازار اوراق تفاوت دارد. ضمنا این را بگویم بازار مبادله اوراق قرضه نسبت به تغییر نرخ بهره حساسیت زیادی دارد.

یک واحد تجاری که اوراق قرضه صادر می کند، اصولا دو نوع تعهد را در قبال اعتبار دهندگان مربوط قبول می کند:

1. مبلغ اسمی اوراق قرضه را در سررسید بازپرداخت کند.

2. مبلغ بهره را بر مبنای ارزش اسمی و نرخ تعیین شده بهره ، در هر دوره 6 ماهه پرداخت کند.

ارزش اوراق قرضه به نرخ بهره بازار برای سرمایه گذاری با احتمال خطر مشابه ، نرخ اوراق و شرایط اوراق قرضه بستگی دارد.

اگر نرخ بهره بازار بیش از نرخ بهره اوراق باشد، اوراق قرضه به قیمتی کمتر از ارزش اسمی و با "کسر" فروخته خواهد شد.

اگر نرخ بهره بازار کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد، اوراق قرضه به قیمتی بیش از ارزش اسمی و با "صرف" فروخته خواهد شد.

نکته : با افزایش نرخ بهره ، ارزش اوراق قرضه کاهش می یابد و با کاهش نرخ بهره ، ارزش اوراق قرضه افزایش می یابد.

ارزش اوراق قرضه از طریق محاسبه ارزش فعلی پرداختهای آتی مربوط به بهره و اصل مبلغ وام تعیین قیمت اوراق در بازار بدست می آید.

هنگامی که یک واحد تجاری برای انتشار اوراق قرضه طرح ریزی می کند معمولا نرخ بهره آن را نیز مساوی نرخ بهره بازار تعیین می نماید.

حال برای اینکه با مفاهیم صرف و کسر آشنا شوید مثالی مطرح می کنم.

مثال. شرکت گیلان 100 اوراق قرضه به ارزش اسمی 100000 ريال، 5 ساله با نرخ بهره 12 % منتشر کرده است. نرخ بهره بازار نیز 14% است.

خوب واضح است که این اوراق با کسر عرضه می شود، چون نرخ بهره بازار بیش از نرخ بهره اوراق قرضه است.

خوب از آنجا که بهره اوراق قرضه هر 6 ماه پرداخت می شود. بنابراین تعداد دوره های ما 10 (2 × 5) است.

همانطور که عرض کردم حال باید ارزش فعلی اوراق قرضه را از طریق محاسبه ارزش فعلی پرداختهای آتی بدست آوریم.

برای اين کار ارزش فعلی (مبالغ مساوی اقساط) با نرخ تعیین قیمت اوراق در بازار بازار برای دوره مربوطه را بدست آورده و آنرا با ارزش فعلی 100000 ريال با نرخ بازار در دوره 6 ماهه جمع می کنیم، تا ارزش فعلی یک ورق قرضه مشخص شود .

ارزش فعلی اقساط مساوی به مبلغ 6000 با نرخ 7% 42141 = 6000 × 021358/7

برای دوره 6 ماهه

ارزش فعلی 100000 ريال با نرخ 7% پس از ده دوره 6 ماهه 50835 = 100000 × 50835/0

بنابراین اوراق قرضه را می توان هر برگش 93000 ريال در بورس به فروش رساند.

برای بدست آوردن کل مبلغ اوراق قرضه باید این مبلغ را در 100 یعنی تعداد اوراق ضرب کرد.

بنابراین شرکت مبلغ 93000 ريال با توجه به بهره اوراق دریافت داشته حال آنکه با توجه به نرخ بهره بازار 10000 ريال می پردازد.

نکته مهم: ارزش اوراق قرضه همواره در جهت عکس نوسان نرخ بهره تغییر می کند. اگر نرخ بهره بازار افزایش یابد، ارزش اوراق قرضه کاهش خواهد یافت و اگر نرخ بهره بازار کاهش یابد، ارزش اوراق قرضه افزایش خواهد یافت.

ارزشیابی اوراق قرضه با صرف :

اگر نرخ بهره بازار کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد اوراق قرضه با صرف یه فروش خواهد رسید.

مثال. شرکت گیلان اوراق قرضه 100000 ریالی 5 ساله با نرخ بهره 12% عرضه می کند. نرخ بهره بازار 11% است. ارزش اوراق قرضه را محاسبه کنید.

ارزش فعلی اقساط به مبلغ 6000 ريال با نرخ 5.5%

برای ده دوره 6 ماهه 45226 = 6000 × 53763/7

ارزش فعلی 100000 ريال با نرخ 5.5 % پس از ده دوره 6 ماهه 58543 = 100000 × 58543/ 0

ملاحظه می کنید که شرکت گیلان 103769 ريال در یافت می کند در حاليكه 100000 ريال در سررسید می پردازد. یعنی شرکت نرخ بهره پرداختی به خریدار اوراق قرضه را از 12% به 11% کاهش داده است.

به عبارت دیگر اگر نرخ بهره بازار با نرخ بهره اوراق قرضه متفاوت باشد بهره اوراق قرضه معرف هزینه واقعی اوراق قرضه نخواهد بود .

در پستهای بعدی اگر وقت کردم حسابداری اوراق قرضه پرداختنی را توضیح خواهم داد.

عرضه ۴ میلیون اوراق مسکن به منظور ساماندهی بازار/رشد ۹۲ درصدی مصرف اوراق در سال گذشته

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، گفت: عرضه 4 میلیون برگ اوراق مسکن در دستور کار قرارگرفته که 2میلیون 500هزار برگ مرتبط با رفع مشکل سجامی عرضه‌کنندگان و 1میلیون 500هزار برگ مرتبط با عرضه ماهانه اوراق مسکن است.

محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد، ضمن بیان افزایش قیمت اوراق مسکن، عنوان کرد: تعیین قیمت اوراق مسکن وابسته به عرضه و تقاضا بازار بورس اوراق بهادار است و هیچ نهادی در کشور از جمله بانک مسکن نمی‌تواند به طور مستقیم در تعیین قیمت تعیین قیمت اوراق در بازار نقش موثر داشته باشد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در بیان نحوه عرضه اوراق مسکن، گفت: اوراق مسکن براساس توافق اولیه دارنده حساب ممتاز و بانک مسکن به صورت ماهانه به متقاضی اعطا شده و دارنده حساب ممتاز می‌تواند نسبت به عرضه اوراق در بازار اقدام کند. بنابراین عرضه اوراق از سوی بانک به طور مستقیم تحت تاثیر مانده حساب ممتاز است و حجم عرضه در اختیار بانک نیست.

*عرضه و تقاضا قیمت اوراق بهادار را تعیین می‌کند

وی ضمن تاکید بر این نکته که افزایش قیمت اوراق مسکن عایدی برای بانک مسکن ندارد، افزود: تعیین تعیین قیمت اوراق در بازار بهای اوراق مسکن ارتباطی با بانک نداشته و تابع عرضه و تقاضاست.

مرادی در تبیین عملکرد بانک مسکن در مدیریت عرضه و تقاضا اوراق مسکن گفت: بانک مسکن می‌تواند با استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات، تسهیل شرایط دریافت تسهیلات و استفاده از عکس راهکارهای عنوان شده به طور غیر مستقیم در مقدار تقاضا اثرگذار باشد. لازم به تاکید است در طول سال جاری شاهد اقدامات ذکرشده از سوی بانک مسکن نبوده‌ایم.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، در توضیح دلایل افزایش قیمت اوراق مسکن گفت: در 2ماهه ابتدایی سال 97 ،3میلیون 335هزار برگ اوراق منتشر شده که این رقم در 2ماهه ابتدایی سال 98 به 3میلیون و 124هزار برگ رسیده است. کاهش جزیی انتشار اوراق به دلیل مشکلات سجامی است که برای فروش اوراق به وجود آمده است و شاهد کاهش عرضه از سمت مشتریان بوده‌ایم، از سوی دیگر نقدینگی 60 هزار میلیاردی که به سمت بورس رفته است منجر به انباشتگی تقاضا شده است، بطوریکه شاهد افزایش 92 درصدی مصرف اوراق مسکن در سال گذشته بوده ایم. مجموع شرایط عنوان شده منجر به افزایش قیمت اوراق مسکن در این حوزه شده است.

مردای در بیان اقدامات بانک مسکن به منظور تعیین قیمت اوراق در بازار ساماندهی بازار اوراق مسکن، عنوان کرد: عرضه 4میلیون برگ اوراق مسکن در دستور کار قرارگرفته که 2میلیون 500هزار برگ مرتبط با رفع مشکل سجامی عرضه‌کنندگان و 1 میلیون و 500 هزار برگ مرتبط با عرضه ماهانه اوراق مسکن است. این عرضه منجر به کاهش قیمت اوراق مسکن شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.