استراتژی معامله گر تنبل


ساخت ربات معامله گر رمزارز با استفاده از اسیلاتور استوکستیک — پیاده سازی در پایتون

در مطالب گذشته مجله فرادرس، به ساخت ربات معامله‌گر با استفاده از میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average | SMA) و تقسیم مجموعه داده پرداختیم. در این مطلب، قصد داریم یک ربات معامله‌گر با استفاده از اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) می‌پردازیم که یک اندیکاتور (Indicator) نوسانگر است.

اسیلاتور استوکستیک

این اندیکاتور موقعیت قیمت فعلی نسبت به بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در L دوره گذشته را نشان می‌دهد. برای محاسبه خط K خواهیم داشت:

خط K همواره عددی بین 0 و 100 است. اعداد بین 0 تا 30 نشان‌دهنده بیش‌فروش (Oversold) است و انتظار صعود قیمت را در آینده داریم. اعداد بین 70 تا 100 نیز نشان‌دهنده بیش‌خرید (Overbought) است و انتظار نزول قیمت را در آینده داریم.

سپس، یک خط D به صورت میانگین متحرک ساده 3 روزه از روی K محاسبه می‌شود:

به خط K استوکستیک سریع (Fast Stochastic) و به خط D استوکستیک آرام (Slow Stochastic) گفته می‌شود.

تقاطع خط K با خط D به سمت بالا، سیگنال برای خرید می‌باشد و برعکس آن، تقاطع خط K با خط D به سمت پایین، سیگنال برای فروش است.

به استراتژی معامله گر تنبل این ترتیب، اختلاف خط K و خط D می‌تواند معیار مناسبی به عنوان سیگنال باشد:

$$ Signal _ t = K_t-D_t $$

برای پیاده‌سازی ربات، وارد محیط برنامه‌نویسی پایتون می‌شویم و کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این کتابخانه‌ها در کدنویسی به ترتیب برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

  1. محاسبات برداری (Vectorized Calculation) و استفاده از آرایه‌ها (Array)
  2. کار با دیتافریم‌ها (Dataframe)
  3. دریافت آنلاین (Online) مجموعه داده مربوط به تاریخچه قیمتی (Historical Price) نمادها
  4. رسم نمودار قیمت، سیگنال و نقاط خرید و فروش ربات

حال تنظیمات مربوط به Randomness و Style را اعمال می‌کنیم:

پیاده‌سازی کلاس

یک کلاس مربوط به ربات ایجاد می‌کنیم:

این کلاس شامل 8 متد (Method) خواهد بود.

پیاده‌سازی متد سازنده

با توجه به اینکه طول پنجره محاسبه خط K به صورت دقیق معلوم نیست، باید بهینه‌سازی شود. به همین دلیل، حد بالا و پایین طول پنجره خط K، به همراه طول میانگین متحرک مربوط به خط D و در نهایت نسبت اندازه مجموعه داده آموزش (Train Dataset) به کل مجموعه داده در ورودی متن سازنده دریافت خواهند شد:

حال موارد دریافت‌شده را در شی (Object) که با نام self می‌شناسیم، ذخیره می‌کنیم:

به این ترتیب، کد این متد کامل می‌شود.

پیاده‌سازی متد دریافت داده

این متد در ورودی اسم نماد، تاریخ شروع داده و تاریخ اتمام داده را دریافت می‌کند:

حال ورودی‌های دریافت‌شده را ذخیره و سپس مجموعه داده را با استفاده از کتابخانه Pandas Datareader دریافت می‌کنیم:

دو ستون Volume و Adj Close مورد نیاز نبوده و آن‌ها را حذف می‌کنیم:

به این ترتیب، مجموعه داده به راحتی دریافت و در شی ذخیره می‌شود.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

  • برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

پیاده‌سازی متد پردازش داده

این متد عملیاتی روی مجموعه داده خام (Raw Dataset) انجام می‌دهد و آن را به شکل قابل استفاده درمی‌آورد. با توجه به اینکه نیاز داریم تا تمامی Lهای بین$$L_\min$$ و$$L_\max$$ را بررسی کنیم، باید با استفاده از یک حلقه، برای تمامی Lها اندیکاتور را محاسبه کنیم:

حال دو ستون LL و HH را با استفاده از متدهای rolling, min, max محاسبه می‌کنیم:

حال می‌توانیم خط K، خط D و سیگنال نهایی را محاسبه کنیم:

سپس ستون‌های اضافی را حذف می‌کنیم:

به این ترتیب، برای هر L خط سیگنال محاسبه و به دیتافریم افزوده می‌شود.

حال نیاز داریم تا قیمت اولین فرصت خرید در روز مربوط را محاسبه کنیم:

با توجه به اینکه برخی ستون‌ها برای برخی سطرها از مجموعه داده، مقدار Nan یا Not a Number به خود می‌گیرند، باید آن‌ها را حذف کنیم. بنابراین، خواهیم داشت:

حال می‌توانیم اندازه نهایی مجموعه داده را محاسبه و سپس مجموعه داده را به دو قسمت آموزش (Train) و آزمایش (Test) تقسیم می‌کنیم:

به این ترتیب، این تابع سیگنال‌های مورد نیاز را محاسبه، به دیتافریم اضافه و در نهایت مجموعه داده آموزش و آزمایش را ایجاد می‌کند.

پیاده‌سازی متد معامله

این متد در ورودی دیتافریم مربوط به مجموعه داده و طول پنجره اندیکاتور را دریافت می‌کند:

سپس، اندازه دیتافریم ورودی را محاسبه و آرایه‌های مورد نیاز برای ذخیره تاریخچه را ایجاد می‌کنیم:

حال، سرمایه اولیه و سهام اولیه را تعیین می‌کنیم:

سپس، به ازای هر روز از مجموعه داده، قیمت اولین فرصت خرید و سیگنال روز مربوطه را محاسبه می‌کنیم:

حال می‌توانیم فرایند تصمیم‌گیری ربات را پیاده‌سازی کنیم. تصمیم‌گیری ربات در شرایط مختلف به شکل زیر خواهد بود:

Signal Signal=0 Signal>0
Sell Hold Hold Share>0
Hold Hold Buy Share=0

به این ترتیب، با پیاده‌سازی دو شرط منتهی به خرید و فروش، روند کامل خواهد بود:

حال می‌توانیم تاریخچه و میانگین درصد سود روزانه را محاسبه و در خروجی متد برگردانیم:

به این ترتیب، این متد کامل می‌شود.

پیاده‌سازی متد آموزش ربات

فرایند آموزش مدل، شامل تعیین بهترین مقدار L برای ربات است. طی این فرایند، به ازای هر L عملیات مربوط به معامله در مجموعه داده آموزش انجام و میانگین درصد سود روزانه ذخیره می‌شود.

ابتدا تمامی مقادیر L را محاسبه می‌کنیم و یک لیست خالی برای ذخیره میانگین درصد سود روزانه ایجاد می‌کنیم:

حال با استفاده از یک حلقه، به ازای هر L تابع Trade فراخوانی و میانگین درصد سود روزانه به لیست Rs اضافه می‌کنیم:

پس از اتمام حلقه، لیست Rs را به آرایه Numpy تبدیل می‌کنیم، سپس بیشترین میانگین درصد سود حاصل و بهترین L را ذخیره می‌کنیم و خروجی را نمایش می‌دهیم:

به این ترتیب، این متد بهترین L را برای ربات انتخاب و در شی ذخیره می‌کند.

تا به اینجا، 5 متد اصلی و مهم کلاس پیاده‌سازی شد. 3 متد بعدی مربوط به مصورسازی (Visualization) ربات هستند.

پیاده‌سازی متد رسم نمودار Return-L

این نمودار رابطه بین میانگین درصد سود روزانه با طول پنجره خط K را نشان می‌دهد. برای رسم این نمودار از دو آرایه Ls و Rs استفاده می‌کنیم:

به این ترتیب، نمودار رسم شده و بهترین حالت مشخص می‌شود. این نمودار تنها با توجه به مجوعه داده آموزش رسم شده است.

پیاده‌سازی متد رسم نمودار Price-Time و Value-Time

این متد در ورودی مجموعه داده مورد نظر را دریافت خواهد کرد و سپس متد Trade روی آن اجرا خواهد شد:

حال می‌توانیم با استفاده از subplot در یک نمودار قیمت و میانگین سود حاصل را رسم کنیم. در نمودار دیگر نیز عملکرد ربات را نمایش می‌دهیم:

به این ترتیب، با استفاده از این متد می‌توانیم برای مجموعه داده آموزش و آزمایش عملکرد ربات را در کنار عملکرد نماد رسم کنیم.

پیاده‌سازی متد رسم سیگنال

این متد، نمودار قیمت، نقاط ورود و خروج از نماد را به همراه نمودار سیگنال در زیر آن رسم می‌کند:

به این ترتیب، هر 8 متد مورد نیاز برای کلاس stcBot پیاده‌سازی شد. حال می‌توانیم از کلاس ایجادشده استفاده کنیم.

استفاده از کلاس

حال یک شی از کلاس ایجاد می‌کنیم:

سپس، مجموعه داده را دریافت می‌کنیم و پردازش‌های مورد نیاز را انجام می‌دهیم:

سپس، مدل را آموزش می‌دهیم:

که پس از اتمام آن، نتیجه به شکل زیر برگردانده می‌شود:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که مقدار L=80 به عنوان بهترین طول پنجره استوکستیک سریع انتخاب شده است. در نتیجه استفاده از این طول پنجره، میانگین درصد سود روزانه برابر با 0.2914 % حاصل شده که مناسب است. باید توجه داشته که این سود تنها نشان‌دهنده عملکرد روی مجموعه داده آموزش است.

حال می‌توانیم نمودار Return-L را رسم کنیم:

که شکل زیر را خواهیم داشت.

اسیلاتور استوکستیک

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که این استراتژی به ازای تمامی Lها سودده است. همچنین، کمترین و بیشترین میانگین درصد سود روزانه به ترتیب مربوط به L=2 و L=80 است. توجه داشته باشید که L=41 نیز اختلاف ناچیزی با L=80 دارد. نکته مهم دیگر که باید به آن توجه کرد، اهمیت Ld است. طول میانگین متحرک ساده مربوط به خط D در سیگنال حاصل اثرگذار است، به همین دلیل با تغییر Ld نمودار فوق نیز تغییر خواهد کرد.

حال می‌توانیم نمودار مربوط به قیمت در مقابل ارزش پرتفوی را نیز رسم کنیم:

که دو نمودار حاصل خواهد شد. نمودار اول به‌صورت زیر است.

اندیکاتور استوکاستیک در پایتون

نمودار بعدی به‌شکل زیر است.

ربات معامله‌گر رمزارز با استفاده از اسیلاتور استوکستیک

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که ربات روی مجموعه داده آموزش به میانگین درصد سود روزانه 0.2915 % رسیده که استراتژی معامله گر تنبل نسبت به رسد خود نماد اندکی بهتر است. روی مجموعه داده آزمایش نیز ربات به میانگین درصد سود روزانه 0.1201 % رسیده است که شاید در نگاه اول مناسب نباشد، اما با در نظر گرفتن عملکرد نماد در مجموعه داده آزمایش، می‌توان به این نتیجه رسید که ربات با توجه به شرایط موجود، عملکرد مناسب خود را حفظ کرده است. اگر نسبت میانگین درصد سود روزانه ربات با به میانگین درصد سود نماد حساب کنیم، خواهیم داشت:

به این ترتیب، عملکرد مثبت ربات قابل مشاهده است.

حال، آخرین نمودار که برای سیگنال و نقاط خرید و فروش هست را رسم می‌کنیم:

که در نتیجه آن، شکل‌های زیر را خواهیم داشت. نمودار اول به صورت زیر است.

ربات معامله‌گر رمزارز با استفاده از اسیلاتور استوکستیک

نمودار دوم نیز در ادامه آورده شده است.

اسیلاتور استوکاستیک

با توجه به استفاده از روش سیگنال‌گیری به کمک میانگین متحرک، سیگنال‌های فراوانی از اندیکاتور دریافت می‌شود که در نتیجه آن معاملات با فرکانس بالاتری انجام می‌شوند.

نکته مهم دیگری که باید به آن پرداخت، نرخ بُرد (Win Rate) است. این معیار نشان‌دهنده نسبت تعداد معاملات برنده به کل معاملات است. برای محاسبه این معیار می‌توانیم یک تابع ایجاد کنیم که در ورودی دیکشنری مربوط به نقاط خرید و نقاط فروش را دریافت می‌کند:

حال، یک متغیر برای ذخیره تعداد معاملات و تعداد معاملات موفق ایجاد می‌کنیم:

اکنون یک حلقه ایجاد می‌کنیم و تعداد معاملات را به‌روز (Update) می‌کنیم:

در نهایت نیز نسبت را محاسبه می‌کنیم و برمی‌گردانیم:

بدین صورت، این تابع کامل می‌شود. این تابع را در انتهای متد Trade استفاده می‌کنیم:

به این ترتیب، این متد در هر بار اجرا، نرخ بُرد را نیز برخواهد گرداند. توجه داشته باشید که به دلیل تغییر در خروجی‌های متد Trade باید در مواردی که این متد فراخوانی شده، اصلاحاتی انجام شود تا شاهد بروز خطا در کد نباشم.

اکنون برای دریافت نرخ بُرد می‌توانیم بنویسیم:

پس از اجرا خواهیم داشت:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که نرخ بُرد معاملات کم است و در مجموعه داده آزمایش کمتر نیز شده که به دلیل ضعیف شدن روند صعودی است. دلیل اصلی کم بودن نرخ بُرد، فرکانس بالای معاملات است. با اینکه ربات سود خوبی از معاملات گرفته است، ولی اغلب معاملات با ضرر بسته شده‌اند. بنابراین، می‌توان با راحتی متوجه شد که اغلب معاملاتی که با شکست روبه‌رو شده‌اند، ضررهای کوچکی داشته‌اند.

می‌توان تنظیم L را با استفاده از نرخ بُرد نیز انجام داد، اما باید توجه داشته که ممکن است به اندازه میانگین درصد سود روزانه کاربردی نباشد.

جمع‌بندی

در این مطلب توانستیم یک ربات معامله‌گر بر پایه اسیلاتور استوکستیک ایجاد کنیم و نتایج آن را به شکل نمودار و اعداد نشان دهیم. برای مطالعه بیشتر در این باره، می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

  1. اندیکاتور استوکستیک RSI (Stochastic RSI) چیست و چه مزایایی دارد؟
  2. چگونه از انجام معاملات فراوان توسط ربات جلوگیری کنیم؟
  3. چرا پیاده‌سازی متدهای رسم نمودار به شکل متد، می‌تواند بهتر از پیاده‌سازی آن‌ها به شکل تابع باشد؟
  4. کد ربات را به‌گونه‌ای تغییر دهید که علاوه بر بهینه‌سازی، مقدار را نیز بهینه کند.
  5. تابع بهینه‌ساز Brute را از کتابخانه Scipy مطالعه کرده و شباهت آن به فرایند پیاده‌سازی شده در برنامه را بیابید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر استراتژی معامله گر تنبل نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

استراتژی معاملاتی مختص تنبل های مثل خودم

سلام وقت بخیر
تنبل ها همیشه می گردند راحتترین مسیر را پیدا میکنند. همین نگرش پایه و اساس پانزده سال تجربه فعالیت من در بازارهای مالی بین الملل بوده.

در این ویدیو ابتدا معاملات عالی و کم ریسک دیروز را که در گروه به صورت رایگان به اشتراک گذاشتم مرور میکنم و به تعریف: استراتژی معامله گر تنبل
- کندل چیست؟
- روند صعودی و نزولی
- کندلهای برگشتی
- کندل ادامه دهنده از جنس LWP
- محل تشکیل الگوهای ادامه دهنده

می پردازم و در انتها:

- استراتژی معاملاتی مختص طلا
- استراتژی اسکالپ یا اسکلپ Scalp
- نقطه ورود و خروج مناسب
را توضیح میدم. پس با دقت مشاهده کنید مثالهای مشابه را از نمودار استخراج کنید و در معاملات پیشرو با دقت اونها را ثبت کنید.

فراموش نکنید برای تسلط روی همین روش خیلی کاربری و آسان لازم هست حداقل شما دو ماه در حساب دمو معامله کنید تا با تشخیص به موقع و ریزکاری های اون کامل آشنا بشید.

به خاطر اینکه به احتمال زیاد امسال دیگه فرصت برگزاری دوره آموزشی ندارم، مابقی ویدیوهای تکمیلی را در روزهای آینده در پیج اینستاگرام قرار میدم.

بهترین استراتژی فارکس

تاریخچه فارکس با شروع مبادلات اینترنتی وارد سایت forexerha عصر تازهای شد. بر اساس این مثال ، با رسیدن قیمت به خط روند ، احتمالاً معامله خواهید کرد. 2. قیمت باید بالای هر سه خط باشد. RTM مخفف کلمه READ THE MARKET به معنی خوانش بازار است و توسط شخصی به نام ایف میانت (IF MYANTE) از حدود سال 2010 ابداع و کشف شده است و دارای سه رکن اساسی رفتار قیمت رالی ، دراپ و بیس می باشد که با ترکیب این سه رکن اساسی رفتار قیمت به ساختار های دست پیدا خواهیم کرد.این روش براساس حجم معاملات کار میکند و از زیر شاخه های پرایس اکشن می باشد. دوره های تبریز فایننس بروز ترین و مطمئن ترین دوره ها در زمینه بازار های مالی است که با شرکت در تک تک دوره های تبریز فایننس ازجمله دوره ارز دیجیتال تبریز فایننس ، دوره فارکس تبریز فایننس ، دوره پرایس اکشن RTM تبریز فایننس ، دوره متاورس تبریز فایننس می توان یک ترید ماهر شد و به راحتی و با خیال راحت در بازار های مالی تدرید کرده و درآمد دلاری داشته باشید و از درامدتان لذت ببرید. کارگزاری ها چگونه شرکت خود را معرفی می کنند؟

اسکالپر باید اساسا روی این فاکتور تمرکز کامل کند، چون این عامل است که حاشیه سود شما را مشخص می کند. معاملات مبتنی بر استراتژی اسکالپ، روش هایی هستند که در آنها به سود مختصر و نوسانات ریز قیمتی برای سود استفاده می شود. اما اگر استراتژی شما بصورت دستی است میبایست آنرا برای مدت مشخص مثلا 1 ماه بر روی حساب دمو تست نمایید. در زندگی روزمره ما از روند برای مشخص کردن این که وقایع یا شرایط به چه سمت و سویی در حال حرکت است استفاده میکنیم، و مثلا میگوییم که روند هوا به سوی گرمتر شدن یا سردتر شده پیش میرود. چه زمانی یک استراتژی فارکس می تواند مناسب باشد؟ استراتژی هفتگی فارکس یا روش های معاملات هفتگی فارکس ( Weekly Strategies ) توسط معامله گران در بازه های زمانی هفتگی اعمال می شود. تاجری که به عنوان مشتری حرفه ای طبقه بندی می شود می تواند تا پانصد برابر مانده خود تجارت کند. چنین امکانی سبب شده تا تریدرها با انتخاب و آزادی عمل بیشتری در معاملات فارکس حضور داشته باشند. به دنبال تصویب عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس، سخنگوی وزارت صمت به تشریح جزییات موافقت این سازمان با… فارکس را می توان به نوعی یک بازار فرابورس دانست که مدیریت سازمان یافتهای مانند بورس نداشته و علاوه بر آن مکان فیزیکی خاصی ندارد.

این موضوع باعث میشود تا دولتها نتوانند دستکاری بر ساختار آنها داشته باشند. فقط برای آر اس آی ، همین دو تا تیک رو نیاز داریم که بزنید. برخلاف معاملات آتی یا سهام، در بازار اسپات فارکس، برای معامله کردن به یک محل متمرکز مثل بورس نیویورک که در آن فقط یک قیمت وجود دارد، نیاز ندارید. حتی هنگامی که بازار روند روبه رشدی دارد، نوسانات قیمت ناچیزی وجود دارد که بر خلاف جهت روند غالب است. تذکر: حتما استراتژی تست شده فارکس را بر روی حساب ریل خود امتحان کنید. اینکه چه میزان از سرمایه را در اسکالپ به کار بگیریم و چه میزان را در نگرش بلند مدت، کاملا به عملکرد شما در این استراتژی برمی گردد. مولفه های یک استراتژی تجاری موفق ممکن است شامل یک مرحله گام به گام برای بررسی اعلامیه های خبری اساسی ، تصویر بزرگ بازار و نمای نزدیک به مدت بازار از جهت بازار ، شاخص های معاملاتی خاص باشد که می تواند به تصمیمات خرید و فروش کمک کند ، قوانین مربوط به حجم معاملات و کل مدیریت ریسک برای پرتفوی سرمایه گذاری.

معاملات موقعیتی یکی از پرسود ترین استراتژی فارکس است که در آن معامله گران موقعیت خود را برای مدت زمان طولانی حفظ می کنند( از چند هفته تا چند ماه ). این رویکرد به عنوان یک استراتژی تجاری بلند مدت، معامله گران را ملزم می کند تا نگاهی کلان به بازار و نوسانات ارزی آن استراتژی معامله گر تنبل با توجه به موقعیت خود داشته باشند. این در حالی است که حجم بالای اطلاعات باعث میشود تا شما به زمان زیادی برای مطالعه آنها نیازمند باشید. آنها آنقدر محتاط هستند که هیچ گاه سودهای کوچک را با ریسک سودهای بزرگ به تهدید وا ندارند. هنگامی که این روش به طور موثر مورد استفاده قرار می گیرد، ممکن است کنترل بیشتری بر روند معاملات به معامله گر بدهد، و همچنین ممکن است به کاهش موثر ریسک ها و افزایش سود در صورت ترکیب با دیگر استراتژی های روزانه کمک کند. در اینجا پوزیشنهایی برای هفتهها، ماهها و حتی سالها باید به صورت دست نخورده باقی بماند.این استراتژی در بازارهای مختلف قابل اجرا است و بیشتر بر تحلیل فاندمنتال تکیه دارد. اگر بیتکوین یا ارز دیگری بتواند جایگزین ذخایر پولی در استراتژی معامله گر تنبل بانکهای مرکزی شود یا اینکه یک ارز غالب در تبادلات بینالمللی گردد، ارزش بیتکوین بسیار بیشتر از 50 یا 60 هزار دلار خواهد شد.

از آنجایی که قیمت دلار در ایران مدام در نوسان است، قیمت تتر هم با وجود اینکه به لحاظ فنی باید ثابت باشد، تغییر می کند. هرچند با توجه به تورمی که احتمالا امسال بالای ۵۰ درصد باشد، سود واقعی که از سرمایهگذاری بدون ریسک عاید میشود، منفی است. به جرات و با قدرت ادعا میکنیم که کامل ترین آموزش بورس به سادهترین زبان را تولید کرده ایم. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما میتوانید از بین آنها سادهترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. بعد از یافتن الگوی مثلث، میتوانید شروع به گذاشتن سفارشات در حال انتظار کنید. برای مثال اگر شما 15 میلیون تومان سرمایه دارید باید آن را به 1 میلیون، 2 میلیون، 4 میلیون و 8 میلیون تقسیم کنید و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب استفاده کنید. هنگام سرمایه گذاری در جهت یک روند قوی، یک معامله گر باید آماده باشد تا در برابر ضررهای ناچیز مقاومت کند با این آگاهی که سود آن ها در نهایت تا زمانی که روند فراگیر تداوم داشته باشد از زیان ها فراتر می رود. یکی از مزایای استراتژی موقعیتی این است که چون در بازههای زمانی طولانی انجام میشود، شما زمان کمتری را صرف انجام معاملات میکنید، اما در مقابل به علت بازه زمانی طولانیتر و این که در حجم بالاتری معامله میکنید، ریسک معاملات بیشتر است پس باید دانش بیشتری داشته باشید.

بیشتر آنها کارکرد و ویژگیهای مشابهی دارند. آنچه میان عموم وجود دارد این است که اسکالپ برای تازه کاران مناسب نیست و آنها در عملیاتی سازی اردرها و سفارش ها دشواری بالایی را متحمل می شوند. دوج کوین ارزدیجیتالی بوده که همواره از محبوبیت بالایی میان تریدر ها برخوردار است، جالب است که بدانید دوج کوین رشد 1500 درصدی خود از سال 2020 تا سال 2021 را مدیون جنجال های ایلان ماسک در شبکه های اجتماعی بوده با توجه به حمایت های ایلان ماسک می توان دوج کوین را به عنوان سومین ارزدیجیتال مناسب برای سرمایه گذاری معرفی کرد. پس از این تصمیم گیری، بانک ها سعی کردند تا ارزهایی را که در آینده احتمال افزایش قیمت دارند را خریداری کرده و روی آن ها سرمایه گذاری کنند. کارمزدهایی که یک سر آنها ریال باشد در این صرافی برحسب میزان حجم معاملات ۶۰ روز گذشته کاربر بهصورت پلهای محاسبه میشود که میزان آن معمولاً در بازه ۰.۴۰% تا ۰.۱۵% است.

آنها در واقع به عنوان “سایه” شناخته می شوند و اینها نشان می دهد که آیا قیمت در طول مدت شمعدان کمتر یا بیشتر شده است. همانطور که مشخص است استراتژی معاملاتی حملی در بازههای زمانی نسبتا طولانی مانند یک سال یا بیشتر استفاده میشود تا سوددهی مطلوبی داشته باشد. یا حداقل پس از طی دوره زمانی آرامش بخش، این روند را شروع کنید. تحت رویکرد معامله گر تنبل، معامله گر یک سفارش توقف خرید/فروش را 20 پیپ بالاتر از حداکثر قرار می دهد.و20 پیپ کمتر از حداقل. اسکالپ در دسته کوتاه مدت قرار دارد و تریدرها در این استراتژی تا جایی که ممکن باشد از ریسک دوری کرده و سودهای کم را ترجیح می دهند. باید بسیار سریع در حدود زمان یک تا پنج دقیقه تمرکز کرده و با کسب پنج تا ده پیپ سود به معامله رضایت داده و خارج شوید. هر معامله گر منابع و اهداف منحصر به فرد خود را دارد که زمان انتخاب استراتژی قوی فارکس باید آن را مدنظر قرار دهد. ZeroLag Stochs true. یکی دیگر از نسخه های این اسیلاتور می باشد که تاخیر آن تقریبا به صفر رسیده است و سیگنال های آن تقویت شده اند.

در نمودار مثال بالا ، اسیلاتور MACD برای تعیین حرکت در حال تغییر استفاده شده است و می توان آن را در پایین نمودار یافت. قانون 2 : موقعیت های کوتاه را زمانی باز کنید که MACD زیر خط صفر باشد. این مورد، بهترین استراتژی بازار برای افرادی است که قصد سرمایه گذاری در یک دوره زمانی طولانی دارند. حال فرض کنید قرار باشد با استفاده از استراتژی اسکالپ، در طول روز بارها سرمایه خود را به چالش بکشید و عملکرد خود را بسنجید. اسکالپ با پرایس اکشن بیشترین کاربرد در فارکس دارد. و اغلب معامله گران پرایس اکشن از استراتژی اسکالپ در معاملات خود استفاده می کنند. زیرا این معامله گران با کندل استیک کار کرده و با دقت زیادی وارد معامله می شوند.

در این استرتژی معامله گر با دقت و تسلط کافی بازار را رصد کرده و زمانی که روند بازار را تشخیص داد برای چند دقیقه وارد بازار شده و به سود چند پیپی راضی می شود. قبل از قرارگیری درخواستهای توقف خرید و فروش، معاملهگران در ابتدا سطوح پشتیبانی و مقاومت را تعیین کرده و از این محدوده به عنوان راهنمای سفارشات در فاصلههای زمانی مشخص استفاده میکنند. برای انجام موثر این کار، معامله گران ابتدا باید نقاط حمایت و مقاومت ، طول مدت، جهت و قدرت روند کلی را مشخص کنند. معامله دامنه، بر اساس مفهوم حمایت و مقاومت است.

توصیه نگارنده این است که علی رغم اینکه زمان انجام اردرهای اسکالپ سریع و بسیار محدود است، عملا شاید تحلیل را دور از این روش دانست، اما بدانید که آنها که مسلط بر تحلیل تکنیکال باشند، قطعا تصمیمات موثرتری را اخذ خواهند کرد و موفقیت های بیشتری را کسب می کنند. آن ها فقط باید بدانند چه وقت از موقعیت فعلی خود خارج شوند تا ضرر را محدود کنند. در نهایت شخصیت معاملاتی به افراد این امکان را می دهد تا اولین قدم را در مسیر درست بردارند. صرافی هایی که در خارج از کشور حساب ارزی دارند برای متقاضیان دلار حواله می کنند و چون در دلار حواله پای اسکناس وسط نیست، قیمت آن به میزان اندکی ارزانتر از وقتی میافتد که می خواهید دلار به صورت نقدی بخرید. زمانی که برای اولین بار وارد بازار میشود چارت قیمتی می بینید و در چارت قیمت کندل استیک ها!

در این نمودار ، مربع های آبی زمانی را نشان می دهند که گروههای بولینگر به طور قابل توجهی گسترش یافته اند. با این حال، زمانی که آنها به طور موثر اجرا شوند، بازده قابل توجهی را به معامله گران ارائه می دهند و ممکن است بسیار سودآور باشند. سرعت معامله به شدت بالا می رود و هزینه های اضافی نیز کمتر می شود. تجزیه و تحلیل کندل استیک دقیق ترین ابزار مورد استفاده در هر استراتژی معاملات هفتگی فارکس است، اما معامله گران همچنان باید با ابزارهای نوسانی که در شرایط معمولی روند ثابتی دارند کار کنند. با وجود اینکه تحلیل در این بازار، زمان کمتری از شما می گیرد، با این حال باز هم باید چند ساعت در روز را به تحلیل بازارها اختصاص داد. یکی از رایج ترین شرایط پیش آمده برای معامله گران این است که چند شکست پشت سر هم می تواند تریدر را بسیار از لحاظ روانی به هم ریخته و تمرکز را از او بگیرد.

او در کنفرانس خبری مشترک با نخستوزیر رژیم صهیونیستی بر لزوم پیشبرد دیپلماسی با ایران تأکید کرد. این استراتژی هفتگی نمودار فارکس برای آن دسته از معامله گرانی مناسب است که زمان زیادی برای نظارت بر بازار ندارند و بنابراین ممکن است تنها یک بار در روز روند بازار را دنبال کنند. همچنین از این امکان که قبل از اتمام زمان قانونی معامله بتوانید از آن بیرون بروید استفاده کنید. در سال ۲۰۱۸، ارزهای دیجیتالی، وضعیت چندان مطلوبی را پشت سر نگذاشتند و علیرغم پیشبینیها، ارزششان به اندازهای تغییر نکرد که پیشبینی میشد. اگر در D1 هفته قبل تقاطعی زیر EMA 12 (برای خرید) یا بالای EMA (برای فروش) وجود داشت، هیچ سیگنال ورودی نباید در طول هفته جاری با هدف جلوگیری از ورود به بازار در هنگام تغییر روند ثابت یا تغییر روند در نظر گرفته شود. شما با انتخاب این استراتژی در واقع صفر تا صد معامله را در اختیار دارید و مدیریت کردن آن برایتان بسیار آسان است.

4 نشانه ناکارآمدی استراتژی معاملاتی‌ در بازارهای مالی

اگر زمان زیادی است که در مورد فارکس مطالعه می‌کنید و در صفحات اینترنتی در مورد این بازار جستجو کرده باشید، حتما پیشنهادهای زیادی درباره استراتژی معاملاتی به شما می‌شود؛ در جستجوهای گوگل، در فید فیس‌بوک و غیره. احتمالا در مورد سیستم معاملاتی «هالی گریل» به شما پیشنهاداتی شده است که ادعا می‌کنند با استراتژی آسان و تضمین‌شده‌ای می‌توانید به پول زیادی برسید.

حتما معامله‌گرانی بوده‌اند که به شما پیشنهاد دهند که اگر از استراتژی آنها استفاده کنید می‌توانید روزانه ۱۰۰ دلار یا ماهانه ۵۰۰۰ پیپ سود کنید، و این پیشنهادها واقعا وسوسه‌کننده است.

برخی احتمالا فریب این پیشنهادها را بخورند و بابت این گونه استراتژی معاملاتی به آنها پول دهند، اما بعضی دیگر تلاش می‌کنند خودشان سیستم‌شان را ایجاد کنند و تا می‌توانند به سیستم «هالی گریل» نزدیک شوند.

من معتقدم از طریق تجربه می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی‌تان را ارتقا دهید.

استراتژی معاملاتی

شما می‌توانید با تعیین بازه‌های زمانی، اندیکاتورها، پارامتراهای ورود و خروج و استراتژی‌های مدیریت ریسک شانس خودتان را برای داشتن بهترین استراتژی بالا ببرید و البته که باید از قوانین‌تان پیروی کنید.

فرقی نمی‌کند که استراتژی برای خودتان است یا آن را خریده‌اید، مهم این است که برای موفقیت به زمان، صبر و نظم نیاز دارید.

اگر می‌خواهید استراتژی معاملاتی‌تان را تست کنید، باید کاملا به آن پایبند باشید تا بتوانید نقاط قوت و ضعف آن را بسنجید.

اما کدام زنگ خطرهاست که به شما نشان می‌دهد سیستم معاملاتی‌تان مناسب نیست؟ مرز بین یک معامله روزانه بد و یک سیستم ناکارآمد کجاست؟

در این چهار مورد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، بهتر است بی‌خیال استراتژی معاملاتی‌تان شوید!

اگر همیشه نمی‌توانید از قواعد معاملاتی‌تان پیروی کنید

گاهی فقط یک یا دو معامله کافی است تا متوجه شوید سیستم معاملاتی‌تان کارآمد است یا نه. اگر فکر می‌کنید سیستم معاملاتی برای شما مبهم یا دشوار است، ترفندهای لازم را انجام دهید یا کلا آن را کنار بگذارید. تنها کافی است در معاملاتتان از استراتژی خود پیروی نکنید! همین امر نشان‌دهنده این است که این استراتژی برای شما مناسب نیست. باید عادت کنید به قوانینی که خود وضع کرده‌اید پایبند باشید.

نکته اصلی که باید به یاد داشته باشید این است که اگر در استفاده از استراتژی معاملاتی‌تان تداوم نداشته باشید و همیشه از آن استفاده نکنید، نمی‌توانید سودآوری و کارآمدی آن را قضاوت کنید.

اگر بیشتر از چیزی که بیارزد برای سیستم‌تان تلاش می‌کنید

استراتژی معاملاتی

آیا برای آنکه استراتژی‌تان سودآور باشد باید ۲۴ ساعته بیدار باشید؟

آیا قبل از تأیید یک سیگنال باید به ۳۷ اندیکاتور مراجعه کنید!؟

آیا استراتژی‌تان طوری است که باید دقیقا ۶:۳۰ صبح بیدار شوید؟

اگر همیشه از سیستم‌تان استفاده نمی‌کنید یا فکر می‌کنید نسبت به زمانی که این سیستم را نداشتید پیپ‌های کمتری کسب می‌کنید، احتمالا وقت آن رسیده که به گزینه‌های دیگر فکر کنید.

اگر بیشتر از چیزی که درمی‌آورید، خرج می‌کنید

سعی کنید استراتژی معاملاتی یا اکسپرت ادوایز نخرید. هرچند که نمی‌توان گفت همه مواردی که در بازار هست، کلاه‌برداری است ولی احتمال اینکه شما یک مورد اغراق‌شده را انتخاب کنید، زیاد است.

اگر ارائه‌دهنده سیگنال ماهانه شما بیشتر از چیزی که سود می‌کنید، سلب مسئولیت و جایگزین‌های ورود و خروج می‌دهد، وقت آن است که جام زهر را بنوشید.

همین‌طور، اگر از سیستم خودتان استفاده می‌کنید، اما برای سودآوری بیشتر مجبورید هزینه‌های اشتراک بالا پرداخت کنید، باید به فکر استفاده از استراتژی‌های دیگر باشید.

اگر استراتژی معاملاتی شما سودآور نیست

استراتژی معاملاتی

این مورد که بدیهی است و شکی در آن نیست.

اگر بک‌تست‌ها و فورواردتست‌ها را انجام داده‌اید، همه پارامترهای قابل‌تنظیم را تنظیم کرده‌اید، و از استراتژی در شرایط مختلف استفاده کرده‌اید و هنوز هیچ سودی کسب نکرده‌اید، مطمئنا زمان رها کردن این استراتژی رسیده است.

به یاد داشته باشید اینکه مجموعه‌ای از استراتژی‌ها برای یک معامله‌گر جواب داده، دلیل نمی‌شود که برای شما هم کارآمد باشد.

عوامل دیگری مانند تایم مفیدی که صرف معامله می‌کنید، میزان تحمل ریسک، و شخصیت معاملاتی همگی می‌توانند عملکرد یک سیستم معاملاتی را تغییر دهند.

زمان، تلاش، نظم و شاید حتی شانس لازم است تا بتوانید به سودی برسید که متناسب با شخصیت معاملاتی‌تان باشد.

و نکته آخر اینکه؛ از اینکه یک سیستم ناکارآمد را کنار بگذارید، نترسید و در آن تنبلی نکنید.

اگر این مقاله برای شما مفید بود، پیشنهاد میکنیم از مقالات گام به گام آموزش فارکس دیدن کنید..

۲۰ استراتژی که هر معامله گر در بازار بورس باید بداند.

۲۰ استراتژی که هر معامله گر در بازار بورس باید بداند.

۲۰ استراتژی که هر معامله گر در بازار بورس باید بداند.

یک معامله گر موفق در بازار بورس از چه استراتژی هایی پیروی می کند؟

همانطور که می دانید خرید سرور مجازی بورس توشن یکی از مهم ترین اقداماتی است که معامله گران در بازار بورس انجام می دهند.

در این مقاله قصد داریم شما را با ترفند هایی که افراد موفق در بازار بورس انجام می دهند آشنا کنیم.

همچنین با مطالعه مطالب قبلی می توانید در خصوص ترید و تریدر ها اطلاعاتی به دست آورید.

رزرو سود قابل اعتماد در بازارهای مالی دشوارتر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد.

در واقع، برآوردهای غیررسمی نشان می دهد که بیش از ۸۰٪ معامله گران سرانجام شکست می خورند، و سراغ کار دیگری می روند.

اما صنعت کارگزاری به ندرت نرخ شکست مشتری را منتشر می کند زیرا آن ها احتمالاً نگرانند که حقیقت باعث ترساندن حساب های جدید می شود.

در واقع، موفقیت در معاملات دشوار است و معامله گران سودآوری مداوم دارای ویژگی های کمیاب خاصی هستند.

این ۲۰ قانون نکاتی است که افراد حرفه ای مدت ها برای ماندن در حلقه برندگان استفاده می کنند.

راهی برای سودآوری بلند مدت

سودآوری طولانی مدت به دو مجموعه مهارت مرتبط نیاز دارد. اولین کار استراتژی معامله گر تنبل این است که مجموعه ای از استراتژی ها را شناسایی کنید که درآمد بیشتری نسبت به ضرر خود دارند و سپس استفاده از این استراتژی ها به عنوان بخشی از یک برنامه تجاری است.

دوم، استراتژی ها باید عملکرد خوبی داشته باشند در حالی که بازار انگیزه های گاوی را تجربه می کند و تحمل می کند. به عبارت دیگر، در حالی که بسیاری از معامله گران می دانند چگونه در بازارهای خاص کسب درآمد کنند، مانند یک روند صعودی قوی ، آن ها در طولانی مدت شکست می خورند زیرا استراتژی های آن ها با تغییرات اجتناب ناپذیر در شرایط بازار سازگار نیست.

آیا می توانید با رویکردی که احتمال رفاه طولانی مدت را افزایش می دهد، از بسته جدا شوید و به اقلیت حرفه ای بپیوندید؟

آیا می توانید از گله تجار wannabe جدا شوید و به موفقیت تجاری برسید؟

با یک برنامه واضح و روشن با استراتژی های اثبات شده شروع کنید و سپس از ۲۰ قانونی که در آن آمده استفاده کنید.

۱. به نظم و انضباط خود پایبند باشید

نظم و انضباط را نمی توان در یک سمینار آموزش داد و یا در نرم افزار گران قیمت تجارت یافت.

معامله گران هزاران دلار صرف تلاش استراتژی معامله گر تنبل برای جبران عدم کنترل خود می کنند اما تعداد کمی از افراد متوجه می شوند که نگاه طولانی به آینه همان کار را با قیمت بسیار پایین انجام می دهد.

درس مهم این است که، یک معامله گر پس از اطمینان به برنامه معاملاتی خود، باید نظم و انضباط خود را حفظ کند، حتی اگر رگه های باخت ضروری وجود داشته باشد.

معامله گر

۲. دوری از جمعیت

سودآوری طولانی مدت مستلزم موقعیت یابی در جلو یا پشت جمعیت است، اما هرگز در جمعیت این اتفاق نمی افتد، زیرا این همان جایی است که استراتژی های غارتگرانه هدف قرار می گیرند.

از تابلوهای سهام و اتاق های گفتگو که در آن ها افراد از اهمیت جدی برخوردار نیستند و بسیاری از آن ها انگیزه های مخفی دارند، دور بمانید.

۳. طرح معامله خود را داشته باشید.

برنامه معاملات خود را هفتگی یا ماهانه به روز کنید تا شامل ایده های جدید و از بین بردن ایده های بد باشد.

هر وقت در چاله ای افتادید و به دنبال راهی برای بیرون آمدن هستید برگردید و برنامه را بخوانید.

۴. تنبلی نکنید.

رقابت شما صدها ساعت را صرف تکمیل استراتژی ها می کند و اگر انتظار دارید چند دارت پرتاب کنید و با سود همراه شوید، اشتباه کرده اید.

تنها راه دستیابی به موفقیت طولانی مدت، سخت کوشی و انضباط است.

۵- از امر بدیهی بپرهیزید

سود به ندرت از پیروی از اکثریت یا جمعیت حاصل می شود. وقتی می بینید که یک تجارت کامل راه اندازی شده است، به احتمال زیاد همه افراد نیز آن را می بینند، شما را در میان جمعیت کاشته و شما را برای شکست آماده می کنند.

۶. قوانین خود را زیر پا نگذارید.

شما قوانین معاملاتی ایجاد می کنید تا در موقعیت های بد پیش بروید تا از مشکل خارج شوید. اگر به آن ها اجازه نمی دهید کار خود را انجام دهند، انضباط خود را از دست داده اید و درها را برای ضررهای بیشتر باز کرده اید.

۷. به پند و اندرز سایرین گوش ندهید.

این پول شما است، نه آن ها. به خاطر داشته باشید که معلم ممکن است در حال صحبت در مورد موقعیت های خود باشد، امیدوار است که گفتگوی هیجان زده سود آن ها را افزایش دهد، نه سود شما.

۸. از شهود خود استفاده کنید

تجارت از جنبه های ریاضی و هنری مغز شما استفاده می کند، بنابراین برای موفقیت در دراز مدت باید هر دو را پرورش دهید. هنگامی که با ریاضیات راحت شدید، ممکن است بخواهید با مراقبه، چند حالت یوگا یا یک پیاده روی آرام در پارک، نتایج را افزایش دهید.

۹. عاشق نشوید

اگر بیش از حد عاشق وسیله نقلیه یا سرمایه گذاری خود هستید، جای خود را به تصمیم گیری نادرست می دهید.

این وظیفه شماست که از ناکارآمدی استفاده کنید، و در حالی که دیگران به راه غلط متمایل می شوند، درآمد کسب کنید.

۱۰. زندگی شخصی خود را سازماندهی کنید

هر آنچه در زندگی شما اشتباه است در نهایت به عملکرد تجاری شما نیز منتقل خواهد شد. این امر به ویژه اگر با پول، ثروت و قطب مغناطیسی فراوانی و کمبود صلح نکرده باشید، خطرناک است.

نیازهای تجاری خود را جدا از نیازهای شخصی خود نگه دارید و از هر دو مراقبت کنید.

معامله گر

۱۱. به فکر انتقام نیافتید

رکود بخشی طبیعی از چرخه زندگی معامله گر است. آن ها را با کمال لطف پذیرفته و به استراتژی های مورد آزمایش زمان، پایبند باشید که می دانید در نهایت عملکرد شما را به حالت قبل بازمی گرداند.

سعی نکنید با معامله بیشتر معامله ضرر را جبران کنید. معامله انتقام یک حرکت فاجعه آمیز است.

۱۲. مراقب هشدارها باشید.

تلفات بزرگ بدون هشدارهای فنی متعدد به ندرت اتفاق می افتد.

معامله گران معمولاً این علائم را نادیده می گیرند و امیدوار می شوند که جای نظم متفکر را بگیرند و خود را برای درد آماده می کنند.

به طور خلاصه، مراقب علائم اولیه تغییر وضعیت بازار و ایجاد خطرات برای موقعیت های خود باشید.

۱۳. ابزار فکر نمی کنند

برخی از معامله گران سعی می کنند مهارت های ناکافی را با نرم افزارهای گران قیمت، از پیش بسته بندی شده با انواع سیگنال های خرید و فروش اختصاصی، جبران کنند.

وقتی فکر می کنید نرم افزار هوشمندتر از خودتان است، این ابزارها می توانند در تجربه ارزشمند تداخل ایجاد کنند.

از ابزارهایی استفاده کنید که متناسب با برنامه معاملاتی شما باشد، اما به یاد داشته باشید که در نهایت، شما کسی هستید که هر کاری را انجام می دهید.

۱۴. فکرتان را به کار بیاندازید

طبیعی است که معامله گران از قهرمانان مالی خود الگوبرداری کنند، اما این یک روش عالی برای از دست دادن پول است.

آنچه را که می توانید از دیگران بیاموزید، سپس بر اساس مهارت های منحصر به فرد و تحمل ریسک خود، عقب نشینی کرده و هویت بازار خود را ایجاد کنید.

۱۵. جام مقدس را فراموش کنید

معامله گران از دست رفته در مورد فرمول محرمانه ای که به طرز جادویی نتایج آن ها را بهبود می بخشد، خیال پردازی می کنند.

در حقیقت، هیچ رازی وجود ندارد زیرا راه موفقیت همیشه از طریق انتخاب دقیق، مدیریت ریسک موثر و سودآوری ماهرانه انجام می شود.

۱۶. ذهنیت Paycheck را فراموش کنید.

به ما آموزش داده شده است که برای کارمزد هفته کار را خرد کنیم. این ذهنیت پاداش تلاش با جریان طبیعی سود و زیان معاملات طی یک سال مغایرت دارد. در واقع، آمار نشان می دهد که بیشترین سود سالانه فقط در چند روز معاملات انجام می شود.

۱۷. خیال پردازی نکنید.

مشکلی نیست که در مورد معامله ای که مطابق میل شما پیش می رود احساس خوبی داشته باشید، اما پول تا زمانی که موقعیت خود را بسته یا پوشش نداده اید مال شما نیست.

آنچه را که می توانید در اولین فرصت ممکن، با توقف عقب افتاده یا سود جزئی، قفل کنید، بنابراین دستان پنهان بازار نمی توانند در آخرین لحظه سود شما را جیب بزنند.

۱۸. ساده عمل کنید.

تمرکز خود را روی قیمت فعال بگذارید، درک کنید که هر چیز دیگری ثانویه است.

پیش بروید و شاخص های فنی پیچیده ای بسازید، در حالی که به یاد داشته باشید که عملکرد اصلی آن ها تأیید یا رد آنچه چشم شما از قبل می بیند است.

۱۹. با ضررها صلح کنید

معامله یکی از معدود مشاغلی است که هر روز با از دست دادن پول راهی طبیعی برای موفقیت است.

اگر حواستان باشد، هر ضرر تجاری با یک درس مهم بازار همراه است.

همچنین، بدانید چه موقع باید کار را کنار بگذارید و استراحت کنید.

ضررها را بپذیرید، برای جمع شدن دوباره وقت بگذارید و سپس با یک دیدگاه جدید به بازار برگردید.

۲۰. مراقب تقویت خود باشید

معامله فعال باعث ترشح آدرنالین و اندورفین می شود.

این مواد شیمیایی حتی در صورت ضرر و زیان می توانند احساس سرخوشی ایجاد کنند.

به نوبه خود، این شخصیت های اعتیاد را ترغیب می کند که مواضع بدی بگیرند، فقط برای این که عجله کنند.

اگر برای رسیدن به یک هیجان، معامله می کنید، احتمالاً به دلایل اشتباه معامله می کنید.

کلام آخر

بیشتر معامله گران نمی توانند از تمام پتانسیل خود استفاده کنند، در نهایت تمام دارایی های خود را نقد می کنند و روش های سنتی تری برای کسب درآمد پیدا می کنند.

با پیروی از قوانین کلاسیک طراحی شده برای تمرکز شدید بر سودآوری، به عضوی افتخار آمیز در اقلیت حرفه ای تبدیل شوید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.