بازار اوراق قرضه چیست؟


بازار اولیه و ثانویه در سهام چیست؟

در مفهموم بازار اولیه و ثانویه ، بازار اولیه (primary market) بازاری است که در آن سهام یک شرکت بازار اوراق قرضه چیست؟ یا واحد اقتصادی برای اولین بار در آن عرضه و منتشر می‌شود. عایدی حاصل از عرضه این سهام منبعی در تامین مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود. از آنجا که در بازار اولیه، سهام برای بار نخست به خریداران و متقاضیان عرضه می‌شود، فروشنده اوراق بهادار در حقیقت همان ناشر اوراق بهادار خواهد بود. ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ , ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.

بازار ثانویه:

با اتمام عرضه اولیه یک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم بازار دیگری وجود خواهد داشت به نام بازار ثانویه (secondary market) ؛ بنابراین بازار دست دوم (ثانویه) به منظور ایجاد امکان دادو ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و بازار اوراق قرضه چیست؟ افزایش قابلیت نقدشوندگی آن، تشکیل شده است. در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا می‌کنند که علاوه بر تجدید نظر در اوراق بازار اوراق قرضه چیست؟ خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش و یا کاهش دهند و یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه نمایند. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﺭﻗﻪ ﺍﻱ ﻗﺮﺿﻪ ﺍﻱ ﺭﺍﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮﻭﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ , ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﺭﻗﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ, (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ) ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ. دفعات انجام معامله در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب می‌شود تا نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابجا شدن مالکیت آنها، قدرت بیشتری پیدا کند.

بازار ثانویه بر اساس اینکه چه نوع سهمی در چه محلی مبادله می‌شود، به چهار بازار تقسیم می‌گردد:

بازار اول: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های بورسی که در بورس انجام می‌شود.

بازار دوم: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های غیر بورسی که در فرابورس انجام می‌شود.

بازار سوم: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های بورسی که در فرابورس انجام می‌شود.

بازار چهارم: بازاری بدون کارگزار و معامله‌گر و مربوط به معاملات خصوصی است که توسط شبکه‌های الکترونیکی و بین سرمایه‌گذاران نهادی و عادی صورت می‌گیرد. نهادها به منظور پرهیز از پرداخت هزینه‌های مربوط بازار اوراق قرضه چیست؟ به کارگزاری، عموماً معاملات عمده و بلوک خود را در بازار چهارم انجام می‌دهند.

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ , ﺳﻬﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺪ.

جمع‌آوری پول با اوراق قرضه

دنیای‌اقتصاد : صندوق‌های اوراق قرضه ایالات‌متحده با وجود انتظارات تورمی، در حال جمع‌آوری پول با انتشار اوراق قرضه هستند. به‌رغم این تفکر که با وجود انتظارات تورمی بالا، سرمایه‌گذاران در دارایی‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، ورود پول به اوراق قرضه ایالات‌متحده بیش از پیش مشاهده می‌شود. این می‌تواند ابزار فدرال رزرو برای اجرای برنامه افزایش نرخ بهره در سال‌های آتی باشد.

طلای جهانی با رشد بیش از یک درصدی توانست مقاومت هزار و ۸۰۰ دلاری را در هم بشکند و تا هزار و ۱۸۱۶ دلار در هر اونس پیشروی کند. هرچند در ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به ۱۸۰۴ دلار تنزل یافت. امیدهای سرمایه‌گذاران به عدم کاهش زودهنگام نرخ بهره، در جلسه آخر هفته فدرال رزرو می‌تواند به یقین تبدیل شود؛ اما همین خوش‌بینی کافی است تا سرمایه‌گذاران طلای جهانی دوباره به روند صعودی طلا امیدوار شوند.

انتظارات تورمی، اوراق قرضه را متوقف نکرد

ورودی خالص پول نقد به صندوق‌های اوراق قرضه ایالات‌متحده بسیار بیشتر از ابزارهای سهام قابل مقایسه در سال جاری است. این نشان از این دارد که انتظارات مبنی‌بر اینکه ترس از تورم باعث کاهش جذابیت دارایی‌های با درآمد ثابت می‌شود، اشتباه است. به گفته شرکت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق قرضه و صندوق‌های بازار اوراق قرضه چیست؟ قابل معامله در بورس اوراق بهادار، از ماه ژوئن سال جاری میلادی، مبلغ ۳۷۲ میلیارد دلار سهام اضافه کرده‌اند. تحلیلگران محبوبیت صندوق‌های اوراق قرضه - که منابع بازار پول شامل آن نمی‌شوند - را ناشی از نگرانی در مورد قیمت‌های بالاتر از ارزش سهام و نیاز سالمندان به درآمد ثابت در دوران بازنشستگی دانستند. تغییر بسته‌های بازنشستگی از سهام به اوراق قرضه طولانی‌مدت برای تامین نیاز بازنشستگان نیز باعث اقبال شدیدتر پول به این حوزه شده ‌است. مارک وازلکیو، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در T Rowe گفت: «طرح‌های بازنشستگی امروز در سطوح بودجه‌ای بسیار بهتری قرار دارند و این یک استراتژی محتاطانه است و انتظار می‌رود قیمت، چرخش بیشتری به سمت اوراق قرضه از سوی تخصیص‌دهنده دارایی داشته باشد.» مشاوران مالی نیز با ترغیب مشتریان به حفظ تعادل بین سهام و اوراق درآمد ثابت در تقویت صندوق‌های اوراق بهادار نقش داشته‌اند. اما با این تفاسیر باز هم بازده کل اوراق قرضه باکیفیت دولتی و شرکتی، همچنان منفی باقی مانده ‌است. عملکرد زیان‌آور این اوراق به این دلیل رقم خورد که نرخ بهره بازار اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات‌متحده در اوایل سال ۲۰۲۱ افزایش یافت، زیرا انتظار می‌رود محرک‌های مالی و پولی در مقیاس بزرگ منجر به بهبود اقتصادی افزایش تورم شود. برنامه‌های افزایش نرخ بهره فدرال نیز می‌تواند به عنوان محرک بهبود اقتصادی نام برده‌ شوند. ارین براون، سبدگردان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری پیمکو، در این باره گفت نرخ بهره بالاتر در ایالات‌متحده نسبت به اروپا یا ژاپن نیز می‌تواند محرک قدرتمندی برای تقاضای خرید خارجی برای اوراق قرضه درآمد ثابت ایالات‌متحده باشد.

عبور قیمت طلا از مقاومت هزار و ۸۰۰ دلاری

فلز زرد، صبح روز سه‌شنبه روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین قیمت خود در دو هفته‌ گذشته رسید. طلای جهانی روز گذشته با وجود افزایش اندک در شاخص دلار، توانست از ناحیه مقاومتی هزار و ۸۰۰ دلاری عبور کند. صعود یک درصدی طلا زمانی رخ داد که بازارهای جهانی چشم به جلسه آخر هفته فدرال رزرو دوخته‌اند. اما انتشار آمار اشتغال امیدوارکننده در ایالات‌متحده که هفته‌ پیش منتشر شد، امید بازارهای جهانی را مبنی‌بر عدم افزایش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال دوباره زنده کرد تا طلای جهانی بتواند با قدرت روند صعودی خود را از سر بگیرد. بانک‌های مرکزی نیز در حال دامن‌زدن به روند صعودی طلا هستند. بلومبرگ در گزارشی با استناد به نظرسنجی انجام‌شده توسط شورای جهانی طلا که ماه گذشته منتشر شد، نوشت: از هر پنج بانک مرکزی جهانی، یکی از آنها قصد دارد ذخایر طلای خود را در سال آینده افزایش دهد.

در مورد اوراق قرضه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

چین بیش از ۴ ۰۲ تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی. آمریکا اوراق قرضه در نیمه اول سال جاری منتشر کرده. انتشار اوراق قرضه عمومی ۶۱۴ ۸ میلیارد یوان بوده در. حالی که انتشار اوراق خاص در این دوره نزدیک به.

و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های. هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک ها موسسات اعتباری غیربانکی. اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش های. خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه های بازار بین.

بازار اوراق قرضه بازار اوراق قرضه چیست؟ ایالات متحده آمریکا بیش از دو تریلیون. اوراق قرضه ایالات متحده محسوب می شود نسبت به اوج. و طولانی ترین اصلاح اوراق قرضه در تاریخ اخیر این. کشور است بیللو گفت « بازار اوراق قرضه ایالات متحده.

غیرآمریکایی ارزانتر کرد و همزمان عقب نشینی بازده اوراق خزانه. oanda در این باره گفت افت بازده اوراق قرضه به.

اقتصادی پیش بینی شده بود که در سال جاری اوراق . قرضه بازارهای نوظهور به سطح پایینی نزول کند اما داده.

داده های جمع آوری شده بلومبرگ تا هفته گذشته اوراق . قرضه صادر شده توسط آفریقای جنوبی چین اندونزی هند و. قیمت برترین ها کاهش یافته است اما بازده اوراق قرضه . اوراق قرضه بازارهای نوظهور به طور کلی در سال جاری.

انتشار خبری مبنی بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق . دسته از فعالان با تحلیلی غیر فنی فروش اوراق دولتی. معاملات اوراق به دو شیوه « بازار بین بانکی» و. معاملات اوراق در بازار سرمایه از طریق اوراق مالی اسلامی.

بزرگ دیگر از پرداخت سود اوراق قرضه خود ناتوان شدند. سینیک هولدینگز نتوانستند سود اوراق قرضه خود را در موعد. کاهش شدید نقدینگی از پرداخت سود اوراق قرضه خود ناتوان.

سرمایه گذاران خارجی از اوراق قرضه آمریکا در ماه ژوئن. اوراق قرضه وزارت خزانه داری در اختیار داشته اند که. میزان قابل توجهی خرید اوراق دلاری را افزایش داده اند. ماه ژوئن بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری.

تئوریک معمولاً نرخ بهره اوراق قرضه ی دولت به عنوان. گرفته می شود برای مثال نرخ بهره اوراق خزانه سه. شود چرا نرخ بهره اوراق قرضه به عنوان ن رخ. ریسک شناخته می شوند در نتیجه ب ازدهی اوراق قرضه .

فدرال رزرو در هفته آینده ارزش دلار و سود اوراق . قرضه آمریکا پایین آمده است قیمت پیش خرید هر اونس. ۷۹۵ ۰۰ دلار رسید امروز سود اوراق قرضه ۱۰ ساله. اوراق قرضه آمریکا باعث شد شاخص دلار هم ۰ ۳.

دارد یک میلیارد دلار اوراق قرضه خود را به سرمایه. گروه تلگرام این اوراق را به گروه کوچکی از سرمایه. گوید کمترین رقم پیشنهادی برای خرید اوراق تلگرام ۵۰ میلیون. مبلغ به ۱۰ میلیون دلار کاهش داده شود این اوراق .

مجددا در سال ۱۳۳۳ ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به. سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران. تصویب شد بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶. سهام شرکت نفت پارس چند نوع اوراق قرضه دولتی اوراق .

چیز لازم است بدانید در ایران اوراق قرضه منتشر نمی. شود در مقابل اوراق با درآمد ثابت از قبیل اوراق . مشارکت اوراق خزانه صکوک شرکتی اوراق مرابحه اوراق استصناع و&hellip. اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن ها ناشر.

اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای است که نشان. شرکت سهامی عام می تواند تحت مقررات قانونی این اوراق . را منتشر کند به گزارش پول نیوز دارنده اوراق قرضه . وجه اوراق قرضه ارتباطش با شرکت قطع می شود این.

است نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ پیرو. برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می رساند طی. ۴ ۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۷ با نرخ. ریال اوراق اراد ۳۸ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.

ارزش اسمی یا ریالی اوراق بهادار قیمتی است که بر. روی اوراق چاپ و منتشر می شود وقتی صحبت از. اوراق مشارکت یا قرضه و گروهی دیگر به ارزش اسمی. به ارزش اسم ی اوراق قرضه و از face value.

بدهی های ثابت می گویند شامل اوراق قرضه یا اوراق . می شود این ها شامل اوراق مشارکت قرضه و سهام. کارکنان را شامل می شود اوراق قرضه یکی از رایج. به توزیع اوراق قرضه کنند فروش اوراق قرضه یک درآمد.

روز دوشنبه سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در حالی. ان بی سی روز دوشنبه سود اوراق قرضه ۱۰ ساله. سود اوراق قرضه آمریکا با یک سقوط آزاد دیگر تا. حدود ۱ ۰۵ درصد تثبیت شود سود اوراق ۲ ساله.

اوراق قرضه ، اوراق مشارکت و تفاوت آنها ؟

از ابزار های مهم تامین مالی در بازار های مالی اوراق قرضه و اوراق مشارکت هستند . شباهت ها و متفاوت هایی با هم دارند .

اوراق قرضه چیست ؟

این اوراق از ابزار های بازار های مالی هستند با درآمد ثابت که وامی توسط سرمایه گذار به وام گیرنده پرداخت می شود که معمولا این اوراق توسط دولت ها و سازمان های بزرگ منتشر می شود . این اوراق شامل تاریخ پایان هست که در آن تاریخ اصل وام به همراه سود مشخص شده به صاحب اوراق پرداخت می شود.

اوراق مشارکت چیست؟

این اوراق از ابزار های بازار های مالی هستند و ارواق بها داری هستند که بیانگر مشارکت در یک طرح است . و درواقع برای تامین مالی مورد نیاز های طرح های دولتی ، شهرداری ، شرکت های بزرگ و تحت نظارت بانک مرکزی منتشر می شود و بازپرداخت آن توسط بانک ها و یا دولت تصمین می شود.

تفاوت‌ اوراق‌ قرضه‌‌ با اوراق مشارکت‌ ؟

از تفاوت های مهم این است که اوراق قرضه میزان بهره مشخصی دارد و با روش های بانکداری اسلامی تطابق ندارد و هیچ محدودیتی برای وام گیرنده ایجاد نمی کند .
ولی در اوراق مشارکت سودی که دریافت می شود در طرح های تولیدی عمرانی و غیره .. به کاربرده می شود و میزان سود قطعی در پایان کار محاسبه و پرداخت می شود .

بازار اوراق قرضه آمریکا با فروش یک تریلیون دلاری رکورد تاریخی زد

این وضعیت بازار پس از صدور گزارش غافلگیرکننده «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی» (سی.پی.آی) در روز جمعه بروز کرد

  • آدرس کپی شد

دبی - العربیه فارسی

  • آدرس کپی شد

روند فروش در بازارهای جهانی پس از گزارش تورم ناگهانی ایالات متحده که فشار بر بانک مرکزی آمریکا را برای تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی بالا برد، تشدید شد و مبادلات اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسید.

مبادلات آتی شاخص «اس‌.اند‌.پی 500»، 2.5 درصد کاهش یافت در حالی که قراردادهای آتی «نسداک 100 »،3.1 درصد کاهش یافت.

پس از آن که گزارش غافلگیرکننده «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی» (سی.پی.آی)در روز جمعه، باعث فروش بیش از 1 تریلیون دلاری شد، شاخص «ای اند پی 500 » دچار افت شدید قیمت شد و مبادلات «استوکس 600 » به پائین‌ترین حد خود از اوایل ماه مارس رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص (سی.پی.آی) در ماه مه، 8.6، درصد افزایش یافته است که بزرگترین رشد این شاخص از سال 1981 است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به 3.24 درصد رسید که بالاترین رقم از اکتبر 2018 است. سرعت فروش اوراق قرضه دولتی اروپا شتاب گرفت و بازده بدهی دو ساله دولت آلمان برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته به بالای 1 درصد رسید.

روند بازار اوراق قرضه چیست؟ خروج دسته‌جمعی از بازار سهام و اوراق قرضه در فضایی توام با نگرانی از این که مبارزه بانک‌های مرکزی با تورم، به مرگ رشد اقتصادی بیانجامد، شتاب بازار اوراق قرضه چیست؟ بیشتری به خود می‌گیرد. تغییرات شدید نمودار بازدهی أوراق قرضه، بیانگر این نگرانی است که افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی منجر به بروز افت شدید شود.

تشدید سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا

معامله گران در حال افزایش 175 واحد پایه در نرخ بهره توسط بانک مرکزی تا سپتامبر هستند. در این صورت، این اولین بار از سال 1994 خواهد بود که بانک مرکزی آمریکا به چنین اقدام سخت‌گیرانه متوسل می‌شود.

در همین حال، بهای دلار افزایش یافت و ین ژاپن به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید.

از سوی دیگر از شتاب افزایش بهای نفت و آهن که از جمله کالاهای دارای پتانسیل رشد قیمت هستند، کاهش یافت.

بازار رمزارزها

این فضای نامطلوب، در بازار ارزهای دیجیتال نیز مشهود بود که بیت کوین را به زیر 25 هزار دلار رساند که پایین ترین سطح قیمت این رمزارز در 18 ماه گذشته است.

ارزش بازار ارزهای دیجیتال، دوشنبه 23 خرداد، برای اولین بار از ژانویه 2021 به زیر یک تریلیون دلار سقوط کرد و به 926 میلیارد دلار رسید.

طی مبادلات 48 ساعت گذشته، پس از کاهش ارزش بازار از 1280.2 میلیارد دلار به حدود 1045.2 میلیارد دلار در مبادلات صبح دوشنبه، ارزش ترکیبی بازار ارزهای دیجیتال، 18.3 درصد کاهش یافت و حدود 235 میلیارد دلار را از دست داد.

بیت کوین در صدر ارزهای دیجیتال بازنده قرار گرفت و طی ساعات گذشته، افت 5.2 درصدی را در مقایسه با زیان هفتگی 16.3 درصدی، ثبت کرد.

عملکرد سهام اروپا و آسیا

در حالی که افزایش شدید تورم آمریکا، نگرانی‌ها را در مورد افزایش قابل توجه نرخ بهره از سوی «فدرال رزور» افزایش داد، سهام اروپا برای پنجمین جلسه متوالی در دوشنبه 23 خرداد با توجه حساسیت بالای اقتصادی بازار سهام؛ کاهش یافت.

شاخص اروپایی «استوکس 600» در ساعت 07:12 به وقت گرینویچ، 1.1 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در یک ماه گذشته رسید.

سهام آسیایی حدود 3 درصد سقوط کرد که تا حدودی تحت تأثیر نگرانی ناشی از ویروس کرونا در پکن قرار گرفت. بازارهای سهام، در روز جمعه، نشانه‌هایی از عملیات گسترده فروش در وال استریت دریافت کرد.

شاخص چینی «سی.اس.آی 300 » دوشنبه در پی افزایش شمار مبتلایان به کرونا در شانگهای، بیش از 15 درصد کاهش یافت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.