اصول اولیه حمایت ومقاومت


روایت تلخ سخنگوی صلیب سرخ از آوارگی 7 میلیون سوری

سخنگوی صلیب سرخ جهانی در سوریه روایت تلخی از وضعیت دردناک 7 میلیون نفر از مردم سوریه به واسطه 11 سال جنگ در این کشور به ویژه نبرد با داعشیان ددمنش دارد.

- گروه سلامت خبرگزاری فارس-محمد تاجیک: فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ بر مبنای کنوانسیون های ژنو مصوب 1949 و پروتکل های الحاقی به آنها، اساسنامه این سازمان، اساسنامه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و قطعنامه های کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تنظیم می شوند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ یک سازمان مستقل و بیطرف است که تلاش دارد حمایت و کمک رسانی بشردوستانه به قربانیان درگیری مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز را تضمین نماید.

این سازمان در شرایط اضطراری وارد عمل شده و همزمان لزوم رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه و ادغام آن در قوانین داخلی را هم ترویج می کند.

بنا به پیشنهاد کمیته بین المللی صلیب سرخ بود که دولتها کنوانسیون های ژنو اولیه را در 1864 تصویب کردند.

از آن زمان، کمیته با حمایت تمامی اعضای نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به طور مستمر دولتها را تشویق کرده تا حقوق بین المللی بشردوستانه را با شرایط جدید تطبیق دهند؛ به خصوص با توجه به توسعه وسائل و روش های جنگی جدید تا بتوانند حمایت مؤثرتری از قربانیان درگیری به عمل آورند.

امروزه، تمامی دولتها بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 1949 ملزم هستند که در زمان درگیری مسلحانه از مجروحان، بیماران و کشتی شکستگانی که عضو نیروهای مسلح هستند و نیز از اسرا و غیرنظامیان حمایت و حفاظت کند.

بیش از سه چهارم از تمامی دولتها در حال حاضر عضو پروتکل های الحاقی به کنوانسیونها مصوب 1977 هستند.

مبانی قانونی برای هرگونه عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی تعهدی را بر دوش کمیته بین المللی صلیب سرخ می گذارند تا در زمان درگیری مسلحانه بین المللی وارد عمل شود.

به خصوص کمیته حق دارد از اسرای جنگی و غیرنظامیان بازدید کند.

کنوانسیونها همچنین به کمیته حق چشمگیری برای به دست گرفتن ابتکار عمل و پیشنهاد طرح اعطا می کنند.

در زمان درگیری مسلحانه غیر بین المللی، کمیته از حق ابتکار عمل بشردوستانه برخوردار است که توسط جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

در زمان ناآرامی ها و تنش های داخلی و در هر شرایط دیگری که نیازمند عملکرد بشردوستانه باشد، کمیته بین المللی صلیب سرخ باز هم از حق ابتکار عملی برخوردار است که در اساسنامه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بر آن تصریح شده اصول اولیه حمایت ومقاومت است.

بنابراین، هر جا که حقوق بین المللی بشردوستانه کاربرد نداشته باشد کمیته می تواند خدمات خود را بدون آنکه در امور داخلی کشور مربوطه خللی وارد کند به دولت آن کشور ارائه دهد.

بحران و درگیری بیش از یک دهه در سوریه" به ویژه جنایت های گروه داعش در این کشور ما را برآن داشت تا با عدنان هزام، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوریه به گفت وگو بنشینیم.

آنچه در ادامه از نظرتان می گذرد مشروح این گفت وشنود است.

آخرین وضعیت مردم سوریه چگونه است؟ آیا شرایط هنوز جنگی است یا آرامش بازگشته است؟ در سطح خشونت و مخاصمات کاهش وجود دارد و این درگیری ها مقداری آرام تر شده اما در شمال و شمال شرق سوریه کماکان مبارزه هاجریان دارد.

آنچه مورد توجه است پیامدهای بشر دوستانه ناشی از یازده سال بحران در سوریه است که ناشی از مخاصمه، همه گیری و شرایط اقتصادی بد کشور و تحریم هایی که برای سوریه وجود دارد و در کنار مخاصمه، همه اینها طوری رقم خورده که نیاز به حمایت بیشتر بشر دوستانه رو به افزایش است.

اگر که بخواهید از نظر امنیتی حساب کنید می توانید هر جا بخواهید بروید و در استانهای مختلف تردد کنید؛ در اکثر استانها ایمنی و امنیت برقرار است؛ البته به واسطه خرابی های گستره ایی که به وجود آمده، افرادی که شغل شان را از دست دادند و شمار زیادی مفقودین که در این کشور وجود دارد، اینها همگی پیامدهای بشر دوستانه بیش از یازده سال بحرانی است که در این کشور وجود دارد و مردم را در حقیقت رنج می دهد.

ما هیچ دستور کار سیاسی نداریم و صرفا کارمان بشر دوستانه است؛ لذا با حکومت داعش و چه با سایر گروه های مسلح گفت وگو را برقرار می کنیم هیچ فعالیت سیاسی نداریم آیا مردم احساس می کنند داعشی در شهری وجود دارد یا دیگر نیست؟ بنده از منظر بشر دوستانه توضیح می دهم.

از این منظر، کمیته بین الملی صلیب سرخ در کشورهای مختلف فعالیت می کنند و تهدیداتی در منطقه و میدان متوجه آن است و تمهیدات امنیتی خود را رعایت می کند.

یکی از این مسائل، گفت وگو با طرفین مخاصمه است و با طرفین مخاصمه این ارتباط را برقرار می کنیم.

ما هیچ دستور کار سیاسی نداریم و صرفا کارمان بشر دوستانه است؛ لذا با حکومت داعش و چه با سایر گروه های مسلح گفت وگو را برقرار می کنیم و برقراری گفت وگو با هدف دسترسی ایمن تر به ذینفعانی است که ما به آنها کمک رسانی می کنیم؛ لذا این کار را انجام می دهیم از انجام این کار هدف و رایزنی سیاسی نداریم و مثلا اینکه بخواهیم گروهی را رسمیت ببخشیم.

آیا داعش برای صلیب سرخ این حق را قائل" بوده که به عنوان یک سازمان بی طرف آمده باشد تا از بی پناهان دفاع کند؟ آیا به این قوانینی بین المللی احترام می گذاشت یا برایش اصلا مهم نبود صلیب سرخ هستید یا جای دیگری؟ اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنم گفت وگوی ما با گروه های مسلح اینچنینی بیشتر به این معطوف است که ما خودمان را به آنها معرفی کرده و بشناسانیم؛ به خاطر اینکه خیلی وقتها سوءتفاهم هایی وجود دارد و آنها درک و شناخت درستی از کمیته صلیب سرخ ندارند؛ درک نادرستی دارند و این می تواند مسئله ساز باشد.

بنابراین ما سعی می کنیم در این گفت وگو با این گروهها خودمان را معرفی کنیم؛ اینکه چه خدمات و کمک هایی را به مردم آسیب دیده ارائه کنیم.

خیلی وقتها این گفت وگوها سخت است.

برای دسترسی به نیازمندان با هر کسی لازم باشد صحبت می کنیم در این مدت 11 سال گفت وگو با داعش صورت گرفته است؟ در سال 2014 داعش شکل اصول اولیه حمایت ومقاومت گرفت اما بحران سوریه دو سه سال زودتر شروع شد.

در کمیته صلیب سرخ معمولا گروه های مسلح که هست را ما بیشتر می بینیم.

اینکه چه کسی و گروهی منطقه را در کنترل دارد.

برای اینکه بتوانیم دسترسی به افراد آسیب دیده داشته باشیم با افراد آن منطقه سعی می کنیم ارتباط بگیریم؛ چراکه سیاست و خط مشی ما این است برای دسترسی به ذینفعان با هرکسی که لازم است این کار را انجام دهیم.

بسیاری گروه های متخاصم حقوق بشر دوستانه را نمی شناسند! آیا ارتباط با داعش گرفتید؟ آیا قواعد شما در جنگ را رعایت کردند؟پایبندی داشتند؟ به صورت کلی با گروه های مسلحی که با آنها تماس و صحبت می کنیم زبان و موضعی که در آن لحظه و مذاکره ای که داریم را می شناسیم و از طریق آن شناخت، گفت وگو می کنیم.

خیلی از آنها در مورد کنوانسیون های ژنو اطلاعی ندارند و خیلی از آنها حقوق بین الملل و بشر دوستانه را نمی شناسند.

واقعیت میدانی این است که برخی اصلا به این موضوعات اعتقادی ندارند.

بنابراین سعی می شود که از طریق مذاکره در مقابل آن چیزی که هدف ماست دست پیدا کنیم و آن دسترسی به افرادی است که نیازمند کمک هستند؛ افرادی که مجروح، بیمار و نیازمند به کمک هستند از طریق این مذاکرات این دسترسی را به دست بیاوریم.

صحبت های ما بیشتر بر سر اصول اولیه و پایه است.

خیلی مستقیم و سر راست است؛ اینکه ما کی هستیم.

آیا درکی از اصولی که توضیح می دهید دارند و موضوعات را قبول می کنند؟ در دوران استقرار داعش در سوریه آیا نیروهای صلیب سرخ تلفات و برخورد فیزیکی داشتند؟ در خصوص سئوال اول درباره اصول اولیه بشر دوستانه خیلی وقتها این درک متقابل به وجود می آید؛ البته ما سعی می کنیم این را ایجاد کرده و به دست بیاوریم.

خیلی از وقتها این موضوع به سطح تعامل و گفت وگوی ما با این گروه هاست.

این سطح گفت وگو و تعامل است که باعث می شود خیلی وقتها درکی از این خواسته ها ایجاد شود.

مثلا در سوریه توانستیم در این مدت با اکثر این گروهها یک تعاملی برقرار کنیم و دسترسی خودمان را در سطح این کشور تثبیت کنیم؛ البته اصول اولیه حمایت ومقاومت هنوز هم امیدواریم گفت وگوی بیشتری داشته باشیم.

ربوده شدن 3 مامور صلیب سرخ در سوریه درباره قسمت دوم سئوال هم باید بگویم در سال 2015، 3 نفر از کارکنان ما در ادلب ربوده شدند.

البته اطلاع نداریم توسط چه کسی و تا این لحظه اطلاعی از آنها نداریم.

چند سال پیش نیز یک بیانیه عمومی صادر کردیم و از همگان خواستیم هرگونه اطلاعی از این افراد دارند به ما بدهند.

7 میلیون نفر آواره سوری الان کمیته بین المللی صلیب سرخ چه تعداد آورگان داخلی سوریه ای را تحت پوشش می دهد و چه خدماتی را در داخل سوریه ارائه می دهید؟ حدود 7 میلیون نفر آواره داخلی هستند.

ما به همراه دیگر سازمان های بشر دوستانه کمک هایی از جمله سرپناه در بعضی از قسمتها نه در تمامی قسمتها که آوارگان داخلی هستند به آنها ارائه می کنیم.

مهمترین مشکل آوارگان سوری" چیست؟ مشکلات اساس آنها این است که نمی توانند هنوز به خانه های خود باز گردند؛به این علت است که هم تخریب گسترده ایی در محل زندگی شان اتفاق افتاده و نیز خدمات اساسی اولیه در دسترس شان نیست؛ مثل دسترسی به آب؛ برخی برق در زندگی محل خود ندارند و سوم اینکه منبع درآمدی ندارند.

یعنی همه امکاناتی که 7 میلیون آواره نیاز دارند را صلیب سرخ فراهم کرده است؟ خیر؛ این کمکها را با دیگر سازمانها از جمله با همکاری جمعیت هلال احمر سوریه انجام می دهیم و این کمک ها را به اردوگاه هایی که آوارگان مستقر هستند ارائه می کنیم و خدمت رسانی ما با توجه به حجم انبوه آنها محدود است؛ لذا سعی می کنیم کمک هایمان را معطوف به نیازمند ترین افراد کنیم.

مخصوصا در شمال و شمال شرق سوریه سازمان های دیگری هستند که در طول مرز فعالیت و امداد رسانی می کنند و این کاری نیست که ما به تنهایی یا تماما انجام دهیم.

به همین دلیل است که بارها از جامعه جهانی درخواست کردیم که بحران سوریه را فراموش نکند؛ چون این مردم به کمک های بیشتری نیاز دارند و اینکه جامعه جهانی در کنار آنها باشند.

در دوران سازمان جهانی بهداشت" بود که کمک های بزرگی ارائه کرد.

برای مردم سوریه که بعد از سالها مخاصمه ناگهان به این همه گیری کرونا هم رسیده بودند دشواری را مضاعف کرده و کار را سخت کرده بود.

کمیته صلیب سرخ سعی را بر این گذاشت تا به نیازمند ترین افراد کمک کند و تمرکز ما کمک رسانی به اردوگاهها و مراکز بازداشت بود و کمک رسانی هایی در این زمینه انجام دادیم؛ از جمله کارزارهای اطلاع رسانی عمومی داشتیم و سعی می کردیم از طریق آنها در خصوص این بیماری و شرایط پیشگیری از ابتلا به آن اطلاع رسانی کنیم و اثرات آن را" به حداقل برسانیم.

اغلب این افرادی که آواره هستند را زنان و کودکان تشکیل می دهند کشورهای غربی چقدر به آوارگان سوریه در این شرایط کمک کردند؟آیا نگاه سیاسی بوده و خارج از شرایط انسان دوستانه بود؟ نمی توانم مشخصا از کشوری نامی ببرم؛ چون که به عنوان یک سازمان بشر دوستانه کمک هایی که به کشورهای مختلف از جمله یمن، سوریه و.

انجام می شود را دریافت می کنیم.

این ما هستیم که بسته به نیازهایی که وجود دارد تصمیم می گیریم این کمکها را در برنامه های خودمان و عملیاتها استفاده کنیم.

یعنی کشورهای غربی تعیین تکلیف نمی کردند مثلا این کمک را به سوریه ندهید؟ خیر؛ ما حتی اگر کسی شرطی برای کمک رسانی قرار دهد ما این کمکها را قبول نمی کنیم؛ چون مشروط کمکی را نمی پذیریم؛ چون ما هستیم که نیازها را در میدان می شناسیم و بر مبنا این شناخت است که تشخیص می دهیم این کمک ها در کجا باید مصرف شود.

ما همچنین چیزی را نمی پذیریم.

اگر این کار را کنیم به این معنی است که اعتمادی که مثلا در کشوری داریم را از دست می دهیم و در آن کشورجایگاهی نخواهیم داشت؛ بنابراین ما اعتماد سازی خود را با دریافت کمک های مشروط هرگز به خطر نمی اندازیم.

از 7 میلیون نفر آواره در سوریه چه تعداد کودک" هستند؟ چیزی که اصول اولیه حمایت ومقاومت می توانم به شما بگویم این است که اغلب این افرادی که آواره هستند را زنان و کودکان تشکیل می دهند اما عدد مشخصی را نمی توانم بگویم؛ البته می توانم تایید کنم که اغلب آنها زنان و کودکان هستند.

افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار/ ۲۴۰ هزار خانوار زن سرپرست تحت پوشش بهزیستی

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور ضمن تشریح فعالیت‌های توانمندسازی این دفتر برای اشتغال‌ فردی و گروهی زنان سرپرست خانوار گفت: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است.

افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار/ ۲۴۰ هزار خانوار زن سرپرست تحت پوشش بهزیستی

نرجس خاتون اسعدی خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه این دفتر انواع خدمات حمایتی و توانمندسازی را از قبیل پرداخت مستمری، بیمه، درمان، دانش‌آموزی، دانشجویی، آماده‌سازی شغلی، اشتغال و. را به خانواده‌های زن سرپرست نیازمند ارائه می‌کند، اظهار کرد: فعالیت‌های توانمندسازی اقتصادی در قالب‌ها و شکل‌های مختلف طراحی و اجرا می‌شود که در مجموع شامل اشتغال‌ فردی و اشتغال‌ گروهی است که اشتغال گروهی در دو قالب اصلی گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار و صندوق‌های مالی خرد و کوچک است.

وی در ادامه به ارائه آماری از تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش پرداخت و بیان کرد: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است به طوریکه در حال حاضر ۲۴۰ هزار خانوار زن سرپرست که با اعضاء خانواده بالغ بر ۵۸۴ هزار نفر هستند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۱۷۱ هزار نفر از خانواده‌های زن سرپرست تحت پوشش، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند، گفت: این گروه از زنان شرایط شرکت در برنامه‌های اشتغال و توانمندسازی و خروج از چرخه حمایت‌های مستمر سازمان را دارند که می‌توانند از برنامه‌های اشتغال بهره‌مند شوند.

اسعدی خلیلی در ادامه باتوجه به ضرورت موضوع توانمندسازی اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال‌های مولد و پایدار به تشریح فعالیت‌های اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، به آماده‌سازی شغلی و پرداخت سرمایه کار اشاره کرد و یادآور شد: آن دسته از خدمت‌گیرندگان که شرایط اشتغال را دارند، طی مدت زمان محدود از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده و آماده حضور در بازار کار می‌شوند. بهره‌مندی از آموزش‌های حرفه‌ای باتوجه به علایق و توانمندی‌های آنها به منظور راه‌اندازی کسب و کاری مناسب و توسعه آن ضروری است.

اسعدی خلیلی افزود: بعد از ارائه آموزش‌های لازم، به منظور شروع یک کسب وکار اثربخش و پایدار، در اختیار داشتن سرمایه اولیه ضروری است و باتوجه به اینکه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی دارای توان مالی بسیار پایینی هستند، اقداماتی به منظور در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه کسب و کار برای آنها در قالب پرداخت سرمایه کار انجام می‌شود.

بیش از ۵۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی سال گذشته شاغل شدند

بنابر اظهارات مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، در سال گذشته بیش از ۵۵۰۰ زن سرپرست خانوار در قالب اشتغال‌های فردی و گروهی شاغل شدند.

وی در ادامه درخصوص برنامه گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار (اشتغال‌های جمعی و گروهی) یادآور شد: برنامه گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار از سال ۱۳۷۹ در جهت اجرای اصول ۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی، ظرفیت‌سازی‌، ارتقاء خودباوری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه هدف و همچنین تغییر رویکرد حمایتی به توانمندسازی، طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است. عضویت زنان در این گروه‌ها موجب جلوگیری از طولانی شدن چرخه حمایت‌های سازمان بهزیستی، کاهش وابستگی آنان به این حمایت‌ها، افزایش خوداتکایی اقتصادی، روانی، اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ارتقاء سطح آموزش و مهارت‌ها در آنها شده است.

اسعدی خلیلی تصریح کرد: در این برنامه، زنان سرپرست خانوار، دختران خود سرپرست و فرزندان دختر خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی در قالب گروه‌های حداقل پنج نفره دور هم جمع می‌شوند و طی فرآیندهای تخصصی از پیش طراحی شده، برای اشتغال و توانمندسازی پایدار آماده می‌شوند. در این مسیر، ضمن ارائه آموزش مهارت‌های زندگی به آنها، آموزش‌های شغلی، مهارت‌های شروع و پایدارسازی کسب و کار موفق، روش‌های ارتقاء کیفیت محصولات به همراه بازاریابی و فروش آنان و. مد نظر قرار می‌گیرد.

برنامه گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار چه دستاوردی داشته است؟

وی بر این اساس، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، راه‌اندازی بیش از ۱۴۵۰ گروه همیار با عضویت بیش از ۷۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان، بازتوانی و توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار جهت ۳۰۰ گروه همیار معادل بیش از ۲۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد برای بیش از ۷۰۰۰ نفر عضو گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را از مهم‌ترین دستاوردهای برنامه گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار عنوان کرد.

مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اشتغال جمعی و گروهی گفت: برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی با حمایت سازمان بهزیستی (معاونت امور اجتماعی - دفتر توانمندسازی خانواده و زنان) و بانک کشاورزی و با همکاری کلینیک‌های مددکاری اجتماعی در ۲۲ استان کشور در حال انجام است.

کمک به کاهش فقر اقشار کمتر برخوردار و محروم از اهداف برنامه تأمین مالی خرد

وی با بیان اینکه گروه هدف برنامه تأمین مالی خرد را روستاییان کم‌درآمد و آسیب‌پذیری (که اغلب تحت پوشش سازمان بهزیستی نیستند اما با کوچکترین تغییر اقتصادی در معرض آسیب و فقر شدید قرار می‌گیرند) تشکیل می‌دهند که در شرایط عادی دسترسی به منابع بانکی ندارند، افزود: هدف نهائی برنامه کمک به کاهش فقر و آسیب‌پذیری اقشار کمتر برخوردار و محروم به ویژه زنان و جوانان از جمله زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست از طریق بهبود معیشت (ارائه تسهیلات پس‌انداز)، ارتقاء سرمایه اجتماعی (تشکیل گروه، بانک پذیر کردن بدون وثیقه و ضامن متعارف)، آموزش مهارت‌های اشتغال و زندگی و همچنین اشتغال‌زایی (ایجاد و توسعه واحدها و بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی) است.

اسعدی خلیلی همچنین گفت: با ایجاد و گسترش نهادهای کوچک خودگردان محلی با مالکیت اعضاء تحت عنوان "اصول اولیه حمایت ومقاومت گروه‌های خودیار" ـ به عنوان یک مدل مرجع نوین و پیشرو در توانمندسازی گروه‌های هدف ـ براساس فنون و تکنولوژی بومی شده در کشور در حال اجراست.

وی در این راستا، تشکیل و توانمندسازی ۴۴۰۹ گروه خودیار در ۱۹۰۲ روستا در کشور، عضویت ۷۲ هزار نفر از زنان و جوانان در طرح (۹۴ درصد زنان)، جمع‌آوری و انباشت ۳۲۵ میلیارد ریال پس‌انداز خرد اعضاء گروه‌ها، پرداخت ۱۱۰ هزار فقره وام داخلی توسط گروه‌ها به مبلغ ۶۹۸ میلیارد ریال از منابع داخلی گروه‌ها، پرداخت ۵۸۷۵ فقره تسهیلات توسط بانک کشاورزی به گروه‌ها با مبلغ ۲۴۲۵ میلیارد ریال بدون وثیقه، ضامن و بازپرداخت وام‌های داخلی و بازپرداخت وام‌های بانکی به طور صد در صد توسط اعضاء را از اهم دستاوردهای برنامه تامین مالی خرد اعلام کرد.

چالش‌های پیش‌روی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوالی درخصوص مشکلات و چالش‌های اجرای برنامه‌های توانمندسازی شغلی زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: پایین بودن سطح دانش و مهارت‌های شغلی و کسب و کار و دسترسی محدود به بازار کار، بالا بودن ساعت کار با حداقل درآمد و مزایا، نبود ارتباط مناسب و کافی بین زنان سرپرست خانوار با خوشه‌ها، زنجیره‌ها و صاحبان اصلی حرف و مشاغل، وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید اعتبارات تخصیصی برنامه‌های اشتغال و توانمندسازی شغلی سازمان بهزیستی، نوسانات شدید اقتصادی، افزایش تورم و بالا رفتن هزینه راه‌اندازی کسب و کار و همچنین در معرض ورشکستگی قرار گرفتن مشاغل زنان اصول اولیه حمایت ومقاومت سرپرست خانوار در نتیجه افزایش هزینه مکان فعالیت، مواد اولیه و. از جمله چالش‌های اجرای برنامه‌های توانمندسازی شغلی زنان سرپرست خانوار است.

کدام رمزارز صدرنشین خواهد بود؟ / کلید صعود طلا مشخص شد

وضعیت طلا و بیت کیون,ارزش بیت کوین

ارزش اتریوم در معاملات روز شنبه به بالاترین حد خود در سه هفته اخیر رسید، اما طی روز سود آن کاهش یافت. البته این توکن همچنان بالای ۱۷۰۰ دلار معامله می‌شود زیرا احساسات بازار صعودی است و بیت‌کوین نیز روز مشابهی را تجربه کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از کوین، بیت‌کوین (BTC) در روز شنبه به معاملات بالای ۲۱ هزار دلار ادامه داد، با این حال اکنون حرکت صعودی دیروز اندکی کمرنگ شده بود.

این توکن در اوایل معاملات امروز به بالاترین سطح ۲۱ هزار و ۶۱۳.۸۶ دلار رسید، اما قیمت‌ پس از مدتی به ۲۰ هزار و ۶۵۱.۰۶ دلار کاهش یافت. این کاهش زمانی رخ داد که توکن نتوانست نقطه مقاومت ۲۱ هزار و ۶۰۰ دلاری خود را حفظ کند؛ زیرا خرس‌ها با این حرکت مبارزه کردند. این افت زمانی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد، شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) با سطح مقاومت خود در ۵۵.۴۰ برخورد می‌کند.

در زمان نگارش این مطلب، بیت‌کوین با ۲۱ هزار و۳۵۶.۳۴ دلار معامله می‌شود زیرا حرکت صعودی به آرامی باز می‌گردد اما تا زمانی که شاخص قدرت نسبی از سقف ذکر شده عبور نکند، ممکن است شاهد افزایش قابل‌توجهی نباشیم. علاوه بر این، اکنون میانگین متحرک ۱۰ روزه با همتای ۲۵ خود در آستانه تلاقی قرار دارد که می‌تواند کاتالیزور دیگری برای افزایش بیشتر قیمت باشد.

ارزش اتریوم (ETH) برای شروع آخر هفته عمدتاً بالاتر بود زیرا توکن از سطح مقاومت خود عبور کرد و در روز شنبه شاهد صعود دومین توکن بزرگ جهان به قله ۱۷۳۹.۴۳ دلار بودیم و زمانی رخ داد که قیمت‌ها از سقف ۱۷۰۰ دلار گذشت. البته این رقم از اوج قبلی مقداری کاهش داشته است، به‌طوری‌که اکنون با قیمت ۱۷۲۱.۱۵ دلار معامله می‌شود.

مشابه بیت‌کوین، به نظر می‌رسد که گاوها ترجیح داده‌اند موقعیت‌های قبلی خود را ببندند و سود خود را تضمین کنند، زیرا عدم اطمینان بازار افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد که شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در این نوسانات نقش داشته است، به‌طوری‌که این شاخص اکنون روی ۵۸.۰۰ قرار دارد که نزدیک به سقف ۶۰.۰۰ است.

گاوها همچنان به هدف قرار دادن ۱۸۰۰ دلار ادامه می‌دهند اما برای بدست آوردن این نقطه قدرت، توکن نیازمند غلبه بر مانع آتی خود است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۶ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۰۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۱ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۲.۸۸ میلیارد دلار است که ۲۹.۸۹ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۷۰ میلیارد دلار است که ۷.۸۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۷.۸۵ میلیارد دلار است که ۹۳.۰۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۴۷ صبح به وقت شرقی)

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

قیمت: ۲۱ هزار و ۵۴۲.۲۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۱۹ درصد افزایش

قیمت: ۱۷۶۷.۱۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۵ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۸۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- یو اس دی کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

قیمت: ۲۹۵.۱۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۳۵ درصد افزایش

قیمت: ۰.۵۱۲۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۰۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۵۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر ۰.۴۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۷۲ درصد افزایش

قیمت: ۰.۰۶۴۴۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۵۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۶۵ درصد افزایش

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۱۹ درصد کاهش

کلید صعود طلا مشخص شد

تورم ضعیف کلیدی برای صعود پایدار طلا به بالای ۱۷۵۰ دلار خواهد بود.

وضعیت طلا و بیت کیون,ارزش بیت کوین

به گزارش ایسنا، برخی خوش‌بینی‌ها در حال بازگشت به بازار طلا هستند، زیرا قیمت‌ها هفته را در قلمروی بی‌طرف به پایان می‌رسانند و از حمایت ۱۷۰۰ دلار در هر اونس جهش می‌کنند. با این حال، تحلیلگران به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند که اگر این خوش‌بینی در یک شکست جدید در مسیر صعودی شکوفا شود، داده‌های اقتصادی هفته آینده باید به طور قابل‌توجهی ضعیف‌تر از حد انتظار باشد.

تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران طلا در هفته آینده دو نقطه داده تورمی خواهد بود؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده در روز سه شنبه و انتظارات تورمی اولیه از دانشگاه میشیگان. همچنین در هفته آینده، خرده‌فروشی در ایالات متحده در ماه اگوست، معیاری ضروری برای تعیین اینکه چگونه مصرف‌کنندگان با افزایش شدید نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو افزایش می‌یابند، خواهد بود.

اد مویا، تحلیلگر ارشد بازار ایالات‌متحده در OANDA گفت که تورم ضعیف می‌تواند طلا را در هفته آینده تقویت کند زیرا می‌تواند به سرمایه‌گذاران و بازارها کمک کند تا تعیین کنند که فدرال رزرو چقدر نرخ بهره را بالا خواهد برد.

او گفت: اگر تورم کاهش یابد، این احتمال وجود دارد که شاهد افزایش نرخ بهره از ۴ درصد نباشیم. اگر این اتفاق بیفتد، احتمالاً دلار آمریکا به اوج خود رسیده است و مقداری آرامش را برای طلا فراهم می کند.

با این حال، مویا همچنین گفت که نادیده گرفتن جزئی در داده‌ها ممکن است برای تغییر انتظارات نسبتاً محکم برای تصمیم‌گیری سیاست پولی بعدی فدرال رزرو در اواخر این ماه کافی نباشد. بازارها ۹۰ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش دهد. تحلیلگران گفته‌اند که اگر این انتظارات کاهش نیابد، خوش‌بینی جدید طلا می‌تواند به سرعت از بین برود.

کریستوفر وکیو، تحلیلگر ارشد بازار در DailyFX می‌گوید: اگر فدرال رزرو تنها ۵۰ واحد پایه نرخ بهره را افزایش دهد، این می‌تواند به طلا شتاب بیشتری بدهد. همچنین، طلا این پتانسیل را دارد که هفته آینده به ۱۷۶۰ دلار در هر اونس برسد.

بر اساس برآوردها، اقتصاددانان با کاهش قیمت بنزین و انرژی در ماه گذشته پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اگوست ۰.۱ درصد کاهش یابد. در عین حال، انتظار می‌رود که تورم اصلی، که قیمت انرژی و مواد غذایی را در بر نمی‌گیرد، ۰.۲ درصد افزایش یابد.

به نقل از کیتکونیوز، برخی از تحلیلگران اظهار کردند که اگرچه قیمت طلا در هفته آینده ممکن است افزایش یابد، اما انتظار دارند روند نزولی فعلی آن همچنان ادامه داشته باشد. داده‌های ضعیف شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند فشار کوتاهی ایجاد کند، اما ما آن را پایدار نمی‌بینیم.

مجلس خبرگان رهبری: شبه‌افکنی درباره آینده رهبری بی‌معناست/ به شایسته‌گزینی و انتخاب اصلح توجه داریم

مجلس خبرگان رهبری در پایان دهمین اجلاس رسمی خود در دوره پنجم تاکید کرد: خبرگان رهبری به عنوان معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود شبهه پراکنی ها را بی معنا دانسته و اعلام می دارد سابقه این مجلس وزین حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است.

به گزارش جماران؛ مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به برخی شبهات درباره آینده رهبری نظام تصریح کرد: خبرگان رهبری به عنوان معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود شبهه پراکنی ها را بی معنا دانسته و اعلام می دارد سابقه این مجلس وزین حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است.

در بیانیه پایانی دهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری آمده است:

مجلس خبرگان رهبری در پایان دهمین اجلاس رسمی خود در دوره پنجم که مصادف با ایام محنت آل الله علیهم السلام شده است با سپاس به درگاه خداوند متعال از عموم ملت شریف ایران که با شور و اخلاص حسینی، مجالس و مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه السلام را همراه با محبان اهل بیت علیهم السلام در گوشه و کنار جهان با شکوه تمام برگزار کردند، قدردانی نموده و از خداوند متعال، برگزاری هر چه باعظمت تر مراسم حیات بخش اربعین حسینی را مسئلت دارد و بر موارد زیر تأکید می ‌نماید:

۱. ولایت فقیه و رهبری امت اسلامی که عامل حدوث و بقای انقلاب و نظام اسلامی و از اصول بنیادین قانون اساسی و التزام عملی به آن از بدیهی ترین شاخص های فقه و قانون­مداری است، نماد عظمت، استقلال و وحدت ملی در ایران اسلامی می باشد. بی شک دستیابی به پیشرفت های عظیم در حوزه های مختلف علمی، فناوری، صنعتی و دفاعی اصول اولیه حمایت ومقاومت در جمهوری اسلامی ایران، امروز مرهون زعامت و رهبری فقیهی عادل، حکیم و مدبر است که در رأس این نظام الهی قرار گرفته است. دشمنان انقلاب اسلامی با درک این واقعیت از آغاز پیروزی انقلاب، همواره با توطئه ‌ها و شگردهای گوناگون به مقابله با اصول و مبانی ولایت فقیه و رهبر انقلاب اسلامی پرداخته و در صدد تضعیف این جایگاه عظیم برآمده‌ اند؛ در حالی که مردم مسلمان ایران با هوشیاری و آگاهی، ضمن دفاع از اصل مترقی ولایت فقیه و رهبری انقلاب اسلامی، نقشه­‌های شوم استکبار جهانی و ایادی آنها را نقش بر آب خواهند کرد و این رکن استوار با طرح شبهات مغرضانه و دامن زدن به برخی جوسازی های بی پایه و اساس، تضعیف نمی­‌گردد. خبرگان رهبری به عنوان معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود شبهه پراکنی ها را بی معنا دانسته و اعلام می دارد سابقه این مجلس وزین حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است.

۲. ماهیت و روح انقلاب اسلامی، فرهنگی و زمینه ساز حاکمیت ارزش‌های اخلاقی، دینی و تعالی انسانیت می باشد و رشد و سربلندی اصول اولیه حمایت ومقاومت ایران اسلامی در تمام زمینه‌ ها که مدیون خون هزاران شهید انقلاب اسلامی است از این راه می گذرد. لذا از رؤسای قوای سه گانه، تمامی نخبگان جامعه و نهادهای نظام بویژه رسانه ‌های جمعی و بالأخص صدا و سیما انتظار می ‌رود با توجه به فطرت بشری برای نهادینه کردن و تحکیم آموزه های اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی به ویژه عنایت شایسته به احکام مسلّم شرعی تلاش نمایند و زمینه هر نوع سوء استفاده را از بین ببرند.

۳. با تقدیر از سران قوا و تلاش‌های شبانه روزی دولت خدمتگزار، مردمی، انقلابی و جهادیِ سیزدهم به ویژه رئیس جمهوری محترم که در یک سال گذشته، با سفر به تمام استان‌های کشور بی­‌تکلف در بین مردم حضور یافتند، توفیق روزافزون مسؤولان محترم را از خداوند متعال خواستاریم. بی شک اعلام رضایت مقام معظم رهبری‌مدظله العالی از اقدامات و دست‌آوردهای دولت در دیدار اخیر دولتمردان با معظم له، چراغ راه و پشتوانه ای مستحکم برای پیمودن ادامه راهِ خدمت به مردم مخصوصاً دستگیری از محرومان خواهد بود. مجلس خبرگان رهبری از دولت محترم می خواهد با اتکال به ذات اقدس الهی و عمل به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به ویژه در بعد اقتصادی و معیشتی با اتخاذ تصمیمات کارشناسی در راستای کاهش تورم، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، تأمین امنیت غذایی، حل مشکل مسکن و تقویت قدرت خرید مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه تلاش کرده و علاوه بر کسب رضایت الهی، رضایتمندی و روحیه امید مردم را افزون نماید.

۴. مجلس خبرگان رهبری، ضمن تشکر از وزارت امور خارجه برای تعمیق همکاری با همسایگان به ویژه در بعد اقتصادی، از دولت محترم می خواهد با در نظر داشتن عنصر عزت و مصلحت ملی، در حوزه تعاملات راهبردی جمهوری اسلامی با سایر کشورها دقت لازم را مبذول دارند و در روند «مذاکرات رفع تحریم ها» نیز ضمن تأمین منافع مالی کشور، مراقب کید دشمنان ایران و انقلاب اسلامی و حافظ مصالح ملت ایران که همواره مورد تأکید و عنایت مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده است، باشند.

۵. با قدردانی از ملت بزرگ عراق که با الهام از مکتب اهل بیت علیهم السلام و مرجعیت شیعه همواره در خدمت آرمانهای بزرگ اسلامی بوده و در طول این سالها در مبارزه با صدام و رژیم اشغالگر آمریکا و داعش و خنثی نمودن توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان امت اسلامی در صحنه های عزت و وحدت حاضر و نقش آفرین بوده و شهدای فراوان نظیر شهید سرافراز ابومهدی المهندس را تقدیم اسلام و امت اسلامی نموده، امید است در این مرحله نیز با پیروی از مرجعیت بیدار و تفاهم ملی با پیروزی بر نقشه های دشمنان، زمینه های موفقیت و پیشرفت را فراهم کنند تا شاهد ثبات سیاسی و اجتماعی در این سرزمین مقدس باشیم.

۶. مسئله فلسطین و قدس شریف همچنان مسئله اول جهان اسلام است. لذا ضمن تقبیح عادی سازی روابط برخی کشورهای باصطلاح اسلامی با رژیم غاصب صهیونیستی تاکید می شود نه تنها هرگونه سازشکاری با دشمنان اسلام و مسلمین بر خلاف مصالح و منافع امت اسلام است، بلکه هوشیاری و تقویت جبهه مقاومت علیه جریان نفوذ رژیم صهیونیستی و حمایت از کشورهای اسلامی همچون یمن، لبنان، سوریه و افغانستان یک تکلیف شرعی و ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.

۷. پیشاپیش هفته دفاع مقدس را گرامی داشته، یاد و خاطره شهیدان جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم بویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید حسین همدانی و دیگر فرماندهان گرانقدر جبهه مقاومت را گرامی می داریم، از افتخارآفرینان قوای مسلح، تجلیل نموده و توفیق روزافزون آنان را از خداوند متعال خواستاریم و اعلام می ‌داریم نیروهای مسلح با بیداری و هوشیاری هر چه تمام ‌تر، مقتدرانه از مرزهای کشور پاسداری و صیانت می‌کنند و هر اقدامی علیه مردم غیور ایران، کوبنده ‌ترین پاسخ را در پی خواهد داشت و هزینه ‌ای سنگین را بر دشمنان تحمیل خواهد کرد.

۸. در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و شروع سال تحصیلی حوزه های علمیه قرار داریم. ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمام دست اندرکاران امور آموزشی کشور، انتظار می رود مسؤولان محترم، از این فرصت ارزشمند در جهت رشد و پویایی علمی و کسب دانش و معرفت بیشتر، تلاش نموده و مسائل جوانان و سرنوشت آینده سازان کشور را جدی گرفته و در گام دوم انقلاب اسلامی بر تبیین و ترویج بینش و بصیرت دینی آنها بیفزایند تا شاهد ارتقاء شاخص های علمی، رشد و پیشرفت فناوری و فتح قله های علمی جهان توسط جوانان فرهیخته میهن اسلامی مان باشیم ان شاءالله.

در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهیدان سرفراز انقلاب اسلامی؛ خاصه شهدای گرانقدر یوم الله ۱۷شهریور، با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) تجدید پیمان نموده، از خداوند متعال، علو درجات ایشان و طول عمر با عزت رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی و مجد و عظمت ایران اسلامی و تمامی ملل مسلمان را مسئلت می ‌نمائیم.

اصول اولیه حمایت ومقاومت

تلسکوپ فضایی جیمز وب هزاران ستاره فوق‌العاده جوان را در یک مهد کودک ستاره‌ای به نام ۳۰ Doradus را در سحابی رتیل کشف کرد.

همشهری آنلاین: تلسکوپ فضایی جیمز وب هزاران ستاره فوق‌العاده جوان را در یک مهد کودک ستاره‌ای به نام ۳۰ Doradus را در سحابی رتیل کشف کرد.

شاهکاری دیگر از تلسکوپ جیمز وب

سحابی رتیل برخلاف کهکشان راه شیری به سرعت در حال ایجاد ستاره‌های جدید است.

اگرچه این سحابی به ما نزدیک قرار دارد، اما شبیه مناطق عظیم ستاره‌زایی از کیهان اولیه است؛ زمانی که شکل‌گیری ستاره در اوج خود بود و گفته می‌شد جهان در «ظهر کیهانی» قرار داشت.

سحابی رتیل به دلیل ظاهر رشته‌های غبارآلود آن در عکس‌های قبلی، مدت‌ها مورد علاقه اخترشناسانی بوده است که در مورد شکل‌گیری ستاره‌ها تحقیق می‌کنند.

سحابی رتیل بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین منطقه ستاره‌زایی در گروه محلی یعنی نزدیک‌ترین کهکشان‌ها به کهکشان راه شیری است و در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ، با فاصله‌ای در حدود161 هزار سال نوری قرار دارد.

سه دستگاه از ابزارهای مادون قرمز با وضوح بالا وب توسط ستاره‌شناسان به سمت رتیل هدایت شدند. وقتی با دوربین مادون قرمز نزدیک وب (NIRCam) مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد این منطقه فضای داخلی خانه رتیل حفره‌دار با روکش ابریشمی باشد. خوشه‌ای از ستاره‌های جوان پرجرم که در تصویر به رنگ آبی کم‌رنگ می‌درخشند، حفره سحابی را در مرکز تصویر NIRCam خالی کرده است.

شاهکاری دیگر از تلسکوپ جیمز وب

متراکم‌ترین نواحی اطراف سحابی در برابر فرسایش توسط بادهای ستاره‌ای قوی مقاومت و ستون‌هایی را ایجاد می‌کنند که به نظر می‌رسد به سمت خوشه برگشته‌اند. این ستون‌ها پیش ستاره‌هایی را در خود نگه می‌دارند که در حال شکل‌گیری هستند. به زودی، آنها از پیله‌های غبار آلود خود بیرون می آیند و به نوبت سحابی را می‌سازند.

یک ستاره بسیار جوان توسط طیف‌نگار فروسرخ نزدیک وب (NIRSpec) مشاهده شد که دقیقاً این کار را انجام می‌دهد. پیش از این، ستاره‌شناسان فرض می‌کردند که این ستاره ممکن است کمی پیرتر باشد و اکنون حباب اطراف خود را پاک می‌کند.

NIRSpec نشان داد که ستاره هنوز توسط یک ابر عایق از غبار احاطه شده و تازه شروع به فرار از ستون خود کرده است. این اپیزود از تشکیل ستاره در حال عمل بدون طیف‌های با وضوح بالای جیمز وب در طول موج‌های فروسرخ کشف نمی‌شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.