مفهوم پول داغ چیست؟


ماجرا چیست؟

نباید از یاد برد که همواره باید به زمین سیاست وفادار ماند زیرا عرصه سیاست به‌ویژه سیاست نرمال است که در بلندمدت سایر عرصه‌ها را از خود متأثر و فرآیندهای اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند.

اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱، که از پی جان باختن مهسا امینی به‌وجود آمد، دست‌کم از سه منظر قابل تحلیل است. سطح نخست، به اساس موضوع یعنی موجودیتی به‌نام گشت ارشاد شامل بنیان فقهی و بازوهای اجرایی آن اختصاص دارد. سطح دوم، به تحلیل کمّی و کیفی اعتراضات به‌ویژه مسئله خشونت ناظر است. سطح سوم، به تحلیل مطالبه جامعه‌ی معترض و نسبت آن با سیاست مرتبط است. من، در هر یک از این سطوح به فراخور نکاتی را منتشر خواهم کرد اما در این نوشتار قصد دارم بر سطح سوم تمرکز کنم چرا که گمان می‌کنم برخاستن هر فریادی، به‌ویژه از سوی قشرهای عمدتاً غیرسیاسی حامل پیام مهمی است.

در مقام تبیین آنچه امروز در جامعه ایران می‌گذرد، ناگزیر از ارجاع به منحنی توزیع نرمال هستم. (تصویر اول) در میانه این منحنی وضعیتی تعادلی و بسامان مشاهده می‌شود که حداکثر فضا را به‌خود اختصاص داده است و در طرفین، نوعی عدم تعادل و نابسامانی قابل تشخیص است که بیانگر بخش کمی از مطالبات جامعه است. برای فهم دقیق منحنی توزیع نرمال و آنچه ایران پساانقلاب شاهد آن بوده است، توضیحاتی را ذکر می‌کنم.

چه پی فکندن در سیل‌بارِ این بندر؟

فعالیت گروهک‌ها و تروریسمِ سازمان مجاهدین خلق و جنگ هشت‌ساله [عراق علیه ایران] در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، دو طرف منحنی توزیع نرمال را متأثر کرد و نابسامانی را به سیاست‌ورزی و حتی «زیست روزمره» تحمیل کرد. در یک‌سو بخش وسیعی از مردم ایران قرار داشتند و در سوی مقابل مخالفانی که طی فرآیندی از صحنه سیاست داخلی محو شدند. پس از آن و در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، سطح منازعه از درگیری‌های خونین و تروریسم به عرصه فرهنگ و اقتصاد و البته سیاست‌ رسمی منتقل شد. آنچه در این دوره گذشت، تداوم «وضعیت استثنایی» بود که در سیاست رسمی با کلیدواژه‌های «تهاجم فرهنگی»، «آزادسازی اقتصادی» و… قابل درک است. بروز بیرونی این تعارضات به‌فراخور در اعتراضات اسلامشهر، قزوین، مشهد و… و همزمان قوت‌ گرفتن گروه‌های فشار –که از هفت دولت آزاد و در همه ساحت‌ها فعال بودند!- مشاهده شد.

دولت اصلاحات نقطه گسستی در این پیوستار بود و توانست تا حد زیادی به «استثنا» مهار بزند و با ایده «توسعه همه‌جانبه» سه‌ ساحت فرهنگ و اقتصاد و سیاست را به‌قاعده و یا به‌تعبیری «نرمال» کند و میخ ثبات را بر زمین لرزان سیاست بکوبد. کارکردی که در آیه «وَأَلْقَى فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُون» (نحل/۱۵) به آن اشاره شده است. در لحظه دوم خرداد دو نیرو علیه وضعیت نرمال مفهوم پول داغ چیست؟ پدید آمدند و در دو سوی منحنی توزیع نرمال نغمه خود را کوک می‌کردند؛ نخست محافظه‌کاران و بنیادگراهایی که علیه هر نوع تحولی بودند و دوم نیروهایی که اساساً از مشارکت سیاسی یا به عبارت دقیق‌تر از جمهوری اسلامی عبور کرده بودند. توضیح آن‌که براساس تحلیل‌ آماری رأی‌دهندگان، در آن مقطع منحنی به سمت براندازی چولگی داشت و وزن تحریم‌کنندگان و عبورکنندگان از جمهوری اسلامی بیش از محافظه‌کاران درون کشور بود. اما قله‌ی دوم خرداد بنا به دلایل متعدد از جمله وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه، توقیف مطبوعات، نحوه مواجهه با مجلس ششم و… به‌تدریج تراشیده شد و به سمت طرفین (محافظه‌کاران و براندازان) ریزش کرد. به‌نحوی‌‌که محافظه‌کاران جملگی این رویدادها را به صحنه‌آرایی دولت اصلاحات تقلیل می‌دادند و براندازان ادعای زد و بند دولت اصلاحات و عبور آن از مردم را مطرح می‌کردند. بدین‌ترتیب بر وزن طرفین ضداصلاحات اضافه شد و «میانه قوی» تحلیل رفت و اصلاحات از قله به دره تبدیل شد و از آن پس منحنی «توزیع نرمال» به منحنی «دو کوهانه» -که بیانگر قطبی‌شدن وضعیت است، تبدیل شد. (تصویر دوم)

چه پی فکندن در سیل‌بارِ این بندر؟

به هر تقدیر، با انتقال دولت به محمود احمدی‌نژاد پروژه احیاء «وضعیت استثنایی» با سرعت و عمق بیشتر کلید خورد. به واقع کارویژه دولت‌های نهم و دهم استثناگرایی، معجزه و مجموعه‌ای از خرق عادت‌ها بود، که بسیار درباره آن سخن گفته شده است. پس از آن، و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برآمدن دولت حسن روحانی با الهام از همان چارچوب ادعا کردم حاکمیت در یک روند طولانی به‌مصاف وضعیت نرمال رفته‌ و وضعیتی استثنایی را پدید آورده‌ است و از این وضعیت نمی‌توان خارج شد جز ورود به مسیر نرمال‌سازی که آن را «نرمالیزاسیون» نامیدم. نرمالیزاسیون پادزهر وضعیت استثنایی کشور بود و حتی در آن وضعیت بر «دموکراسی» -یعنی دال مرکزی پروژه اصلاحات- رجحان می‌یافت؛ از این رو، خطاب به رئیس‌جمهور وقت نوشتم: «اصلاح‌طلبی/اصلاح‌طلبان از دولت تدبیر و امید انتظار دموکراسی ندارند، صرفاً می‌خواهند وضعیت کشور نرمال شود.» و این خواست چیزی نبود جز تمهید شرایط زندگی عادی برای ایرانیان. آن صورت‌بندی و تعابیر و خواست‌ها از دو سو مورد طعن و لعن واقع شد: نخست از طرف نیروهای رادیکال و معمارانِ داخلیِ وضعیت استثنایی که بیم آن داشتند پس از برجام ۱ (حل‌و‌فصل مسئله تحریم‌‌ها) دولت به‌سمت برجام ۲ (عادی‌سازی مسائل منطقه‌ای) و برجام ۳ (بهبود وضعیت سیاست داخلی) و در یک کلام غربی‌کردن کشور برود و دوم از سمت نیروهای رادیکال خارج از کشور که اعتقاد داشتند نرمالیزاسیون چیزی نیست جز عادی‌سازیِ شر.

در دولت دوازدهم، پروژه نرمالیزاسیون از سوی همان دو نیروی مورد اشاره زیر ضرب رفت و فصل جدید سریال وضعیت استثنایی آغاز شد و سطح منازعه این بار از زمین سیاست رسمی خارج شد و به خیابان انتقال یافت و به موازات آن از آبان ۱۳۹۸ به این سو طرح و نقش‌های وضعیتِ استثناییِ جدید یک به یک تمهید شد. خالی شدن زمین سیاست از سیاست که از بحران شناساییِ مطالبات جامعه و تعطیلی سازوکارهای حل منازعه آغاز و به مفهوم پول داغ چیست؟ انتخابات‌زدایی از انتخابات انجامید، پایه‌های دو طرف منحنی دوکوهانه یا وضعیت قطبی سیاست را استحکام بخشید به‌نحوی که اصلاح‌طلبی از یک‌سو به «استمرارطلبی» و از دیگر سو به «جاده‌صاف‌کن براندازی» ترجمه شد! بنابراین می‌خواهم نتیجه بگیرم وضعیت کنونی و منظره خوفناک سیاست محصول فرآیند قطبی‌‌سازی بوده است.

قدرت همواره میل به اطلاق دارد. این گزاره از کوچک‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده و با مفهوم «پدرسالاری» آغاز و به «تمامیت‌خواهیِ دولت» ختم می‌شود. طبیعتاً نمی‌توان قدرت را بنا به ماهیت‌اش بدون چنین خصلتی تصور کرد اما پرسش این است آیا می‌توان ضمن تمامیت‌خواهی از وضعیت نرمال سخن گفت یا خیر؟ پاسخ مثبت است و می‌توان کشورهایی را نام برد که حتی در لفظ و تصویر برساخته‌شان به مردم‌سالاری بی‌توجه‌ بوده/هستند اما وضعیتی نرمال را تدارک کرده‌/می‌کنند. به‌عنوان مثال شورویِ عصر برژنف کشوری تمامیت‌خواه محسوب می‌شد؛ یک‌سوی میدان سیاستْ چپ‌گرایانی بودند که پروژه استالینیزه‌کردن دولت را دنبال می‌کردند و سوی دیگر، تجدیدنظرخواهانی که آراء خروشچف را مبنای عمل قرار داده بودند. در آن دوره، تصویر میدان سیاست تمامیت‌خواهانه بود اما کشور در وضعیتی نرمال به‌سر می‌برد. این مثال را می‌توان درباره چین امروز به‌کار برد. دولت اقتدارگرای این کشور مشارکت سیاسی و شاید به‌طور دقیق‌تر «سیاست» را نزد عموم دسترسی‌ناپذیر کرده است اما همزمان با طراحی‌های اقتصادی وضعیتی نرمال را برای شهروندان ایجاد کرده و با به‌وجود آوردن مراکز حل منازعه –ولو صوری- از وضعیت آشوبناک پیشگیری کرده است.

درباره مطالبه امروز جامعه خودمان چه می‌توان گفت؟ نیم‌ نگاهی به مواضع، کنش‌ها و واکنش‌های صحنه اعتراضی نشان می‌دهد مطالبات معوق که سابقاً صبغه‌ی سیاسی و بعضاً سیاستی داشتند، اینک پوست‌ انداخته‌اند و در شعارهای غیرجدلی و همه‌شمول مانند «زن، زندگی، آزادی» بازآرایی شده‌اند. این روند نشان می‌دهد گرانیگاه مطالبات آنی جامعه از «سیاست» به «حق شهروندی» تغییر یافته است. اگر تا پیش از این دموکراسی، صندوق رأی و کنش سیاسی موجد «بازشناسی» و «احقاق حقوق» بود اینک مطالبه شهروندی چنین نقشی ایفا می‌کند. مطالبه‌ای که برخلاف دموکراسی –که عموماً به طبقه متوسط شهری تکیه داشت- فراطبقاتی محسوب می‌شود و هر شهروند بنا به تجربه زیسته‌اش ترجمه‌ای از آن به‌دست می‌دهد. حاملان این شعار از سویی، وضعیت قطبی‌بودن سیاست را که در منحنی دوکوهانه تبلور پیدا می‌کرد، نادیده انگاشته و با عبور از تحمیل‌ها از هر نوع آلترناتیو برساخته یا نمادهای اقتدارگرایی اعراض کرده‌اند. از سوی دیگر، با عبور از سیاست و سیاست‌ورزیِ کلاسیک سبکی جدید از مطالبه‌گری را به نمایش درآورده‌اند. در یک تمثیل می‌توان گفت، فرکانس مطالبه جامعه از «سیاست» آلوده به پارازیتِ استصواب و مردسالاری و عدم شفافیت به «حقوق شهروندی» عاری از دست‌اندازی قدرت تغییر یافته است. طبیعتاً می‌توان با این تغییر مسیر همدلی عاطفی-انسانی-حق‌جویانه داشت اما نباید از یاد برد که همواره باید به زمین سیاست وفادار ماند زیرا عرصه سیاست به‌ویژه سیاست نرمال است که در بلندمدت سایر عرصه‌ها را از خود متأثر و فرآیندهای اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند.

VPN یا Proxy: تفاوت آن‌ها چیست؟ کدام‌یک را باید استفاده کنیم؟

کمتر کسی را می‌توان یافت که در اینترنت فعال باشد و از VPN یا Proxy Server به منظور تغییر IP خود استفاده نکرده باشد! امروزه در مقالات مختلف، تیتر خبرها و عملاً همه‌جا می‌شنویم که خطرات زیادی در دنیای مجازی از سوی هکرها، دولت‌ها، بدافزارها و مواردی از این قبیل امنیت و حریم خصوصی ما را تهدید می‌کنند. حال همهٔ این خطرات را در کنار اطلاعاتی که شرکت‌ها و سازمان‌هایی مانند گوگل، فیسبوک، ان‌اس‌ای و غیره از کاربران جمع‌آوری می‌کنند قرار دهید، همهٔ این‌ها باعث می‌شوند تجربهٔ ایده‌آلی از استفاده از اینترنت نداشته باشیم و به همین دلیل است که در برخی موارد، باید از سرویس‌ها و ابزارهای امنیتی مختلفی استفاده کرد.

تفاوت‌های VPN و Proxy Server
بدون شک، می‌دانید که وی‌پی‌ان‌ و پروکسی‌ برای حفظ حریم‌ شخصی، امنیت و پنهان کردن هویت شما در دنیای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در یک تعریف کلی، وی‌پی‌ان و پروکسی‌ شما را به یک کامپیوتر ریموت (راه دور) متصل می‌کند؛ اما قطعاً وی‌پی‌ان‌ و پروکسی‌ تفاوت‌هایی هم دارند.

همان‌طور که در ابتدا گفتیم، در خبرها نیز می‌شونیم که همه روزه خطرات زیادی امنیت و حریم‌ شخصی ما را در دنیای مجازی تهدید می‌کنند (البته سناریوها و شرایط مختلف، تعاریف متفاوتی از سطح امنیت دارا می‌باشند.) در برخی موارد، تنها با استفاده از یک پروکسی سرور می‌توان این خطرات را دور کرد، اما از طرف دیگر، کارهای حساس‌تری وجود دارند که متعاقباً ابزار امنیتی پیشرفته‌تری نیاز دارند.

هدف از استفاده از Proxy Server چیست؟
Proxy یا Proxy Server یک سرور به‌ خصوص است که به عنوان یک واسطه میان کامپیوتر/موبایل شما و خدمات مبتنی بر وب عمل می‌کند (البته می‌توان آن‌ را به نوعی یک فیلتر بر روی مرورگر نیز تلقی کرد.) تصور کنید که به یک پروکسی سرور متصل شده‌اید؛ با این کار، به‌ نظر می‌رسد که شما از طریق کامپیوتر خود وصل نشده و به‌ جای IP شما، این IP پروکسی سرور است که نمایش داده می‌شود. شما به‌ راحتی می‌توانید این پروکسی سرور را بر روی کامپیوتر یا مرورگر خود نصب کرده و به وب‌سایت‌هایی که نیاز به پروکسی سرور دارند (همچون بسیاری از سرویس‌های گوگل که برای کاربران ایرانی محدود شده‌اند) به‌ سادگی ورود پیدا کنید.

چه زمانی باید از Proxy Server استفاده کرد؟
جواب به این سؤال ساده است. پروکسی سرور اطالاعات و ترافیک شما را رمزگذاری یا کدگذاری نمی‌کند و به همین خاطر یک هکر نسبتاً حرفه‌ای، با استفاده از ابزارهای مناسب این‌ کار به‌ سادگی می‌تواند شما را هک کند و به اطلاعات شما دست پیدا کند. بنابراین، پروکسی سرورها برای انجام کارهای خیلی حساس پیشنهاد نمی‌شوند و به همین خاطر هم پروکسی سرور معمولاً ارزان‌تر از وی‌پی‌ان‌ هستند.

مورد دیگری که در ارتباط با پروکسی سرور وجود دارد این است که کانکشن پروکسی مبتنی بر ارتباط میان دو نرم‌افزار کانفیگ شده است؛ پس در واقع شما نمی‌توانید کل اینترنت خود و یا کامپیوتر خود را به پروکسی سرور متصل کنید، بلکه به طور مثال، صرفاً مرورگر شما است که از طریق پروکسی به اینترنت متصل می‌شود و سایر بخش‌های سیستم‌‌تان به شکل عادی (بدون فیلتر) کانکشن برقرار می‌سازند (مثلاً اگر از نرم‌افزار مدیریت ایمیل Thunderbird استفاده کنید، این نرم‌افزار به طور مستقیم به اینترنت متصل خواهد شد.)

به طور کلی، پشنهاد می‌شود زمانی از پروکسی سرور استفاده کنید که می‌خواهید محدودیت‌های اعمال شده بر روی یک منطقه (مثلاً ایران) را دور بزنید؛‌ البته از پروکسی‌ها برای دور زدن محدودیت‌های مبتنی بر IP هم می‌توانید استفاده کنید. پروکسی سرورها در قالب‌ نسخه‌های رایگان و نسخه‌های حرفه‌ای‌تر مانند BTGaurd -که غالباً پولی هستند- در دسترس می‌باشند.

کاربرد VPN چیست؟
قبل از آنکه تفاوت‌های VPN با Proxy را بیان کنیم، اجازه دهید به شباهت‌های این دو سرویس اشاره‌ای داشته باشیم. همانند پروکسی، وی‌پی‌ان هم باعث می‌شود که اتصال شما از یک نقطهٔ دیگر به نظر رسد؛ پس به شما کمک می‌کند تا محدودیت‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های اعمال شده مبتنی بر ISP را دور بزنید (این‌ها، تقریباً تمام شباهت‌هایی است که این دو سرویس باهم دارند.)

اما تفاوت اصلی وی‌پی‌ان با پروکسی سرور از آنجا ناشی می‌شود که وی‌پی‌ان 100٪ ترافیک اینترنت سیستم شما را از سرورهای خود عبور می‌دهد؛ در واقع، اصطلاحاً Local ISP شما را برای همهٔ نرم‌افزارها تغییر می‌دهد. برخلاف پروکسی سرور، وی‌پی‌ان‌ به شما این امکان را می‌دهد تا مواردی از جمله گشت‌و‌گذار در اینترنت، ایمیل‌ها، دانلود‌ها و غیره را از طریق یک IP به غیر از IP حقیقی خود انجام دهید.

و چه زمانی باید از VPN استفاده کنیم؟
اگر از نظر امنیتی بخواهیم صحبت کنیم، وی‌پی‌ان‌ 100٪ ترافیک شما را کدگذاری کرده و به سرورهای خود متصل می‌کند و به دلیل قابلیت‌های بیشتر، سرویس‌های وی‌پی‌ان‌ کمی از پروکسی سرورها گران‌تر هستند اما در عین حال، ایمن‌تر هم می‌باشند و مناسب کاربرانی است که روی قضایایی از این دست، وسواس دارند.

حال نوبت به نظرات شما می‌رسد. آیا تجربهٔ استفاده از VPN یا Proxy را داشته‌اید؟ همچنین دیدگاه شما در مورد Tor چیست و کدام‌یک را امن‌تر می‌بینید؟ نظرات، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را با دیگر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

نفرات رزرو قرعه کشی خودرو چگونه و به چه ترتیب انتخاب و جایگزین می شوند؟

اگر هنوز جریان رزرو، برای شما نامفهوم است و در این مورد ابهام دارید،با مطالعه ادامه مطلب تمامی ابهامات شما رفع خواهد شد.

به گزارش پایگاه اخبار خودرویی ایران، در ابتدای مراسم قرعه‌کشی، آمار و جزئیات تعداد متقاضیان، ظرفیت و تعداد افراد رزرو به تفکیک هر خودرو اعلام می‌شود.

سپس به‌ترتیب برای هرکدام، قرعه‌کشی انجام می‌گردد و بلافاصله پس از اتمام قرعه‌کشی هریک، لیست غیرنهایی افراد برنده‌ی اول یا برنده‌ی اصلی و همچنین افراد رزرو برای خودروی مدنظر به‌صورت شماره‌بندی‌شده مشخص می‌شود.

برای مثال خودروی «Y» با ۸,۰۰۰ دستگاه ظرفیت، ۸,۰۰۰ نفر برنده‌ی اول (اصلی) و ۸,۰۰۰ نفر هم رزرو انتخاب می شوند. لیست غیرنهایی منتخبین قرعه‌کشی این خودرو به این صورت می‌باشد که از نفر شماره ۱ تا نفر شماره ۸,۰۰۰ برنده‌ی اول و از نفر شماره ۸,۰۰۱ تا نفر شماره ۱۶,۰۰۰ رزرو می‌باشند.

در فاصله‌ی پس از زمان ثبت نام تا مراسم قرعه‌کشی دو شرکت خودروساز یعنی سایپا از ایران‌خودرو و ایران‌خودرو از سایپا برای حذف نفرات مشترک ثبت نامی استعلام به عمل می آورند. در فاصله زمانی بین قرعه کشی تا اعلام نتایج، هر دو شرکت از ناجا و دیگر مراجع نظارتی، برای رعایت شرایط بخشنامه‌ی قرعه‌کشی‌شده توسط افراد منتخب، استعلام می‌گیرند، (برای مثال بخشنامه‌ی فروشی با محدودیت‌های زیر):

۱- متقاضی باید گواهینامه‌ی رانندگی خودرو با تاریخ انقضای معتبر داشته باشد.

۲- متقاضی باید مالک پلاک فعال خودروی سواری شخصی نباشد.

بدین ترتیب رعایت شرایط بخشنامه‌ی فروش برای تمامی متقاضیان بررسی شده و در نهایت از آن ۸،۰۰۰ نفر برنده‌ی اول لیست غیرنهایی، تعدادی به علت عدم رعایت یک یا چند شرط، از لیست برندگان حذف شده و طبق اخطار درج‌شده در بخشنامه‌ی فروش برای این‌دسته از افراد محرومیت‌هایی درنظر گرفته خواهدشد.

در آخر لیست نهایی برندگان اول در سایت اعلام می‌گردد و در «پروفایل کاربری» در بخش «استعلام وضعیت قرعه‌کشی»، برای این افراد، «برنده اول» درج خواهدشد.
این افراد، چند روز کاری (مطابق با مدت زمان درج‌شده در بخشنامه) فرصت تکمیل وجه دارند.
پس از اتمام مهلت تکمیل وجه برندگان اول، مشخص می‌شود تعدادی از این افراد به‌دلایلی تکمیل وجه نمی‌کنند.

شرکت، لیست نفرات رزرو را برای این موقعیت درنظر گرفته است.

همانند روالی که برای افراد برنده‌ی اول (فرد شماره ۱ الی فرد شماره ۸,۰۰۰) لیست غیرنهایی مفروض طی شد، برای افراد رزرو (به‌ترتیب از همان فرد شماره ۸,۰۰۱ الی فرد شماره ۱۶,۰۰۰) لیست غیرنهایی نیز مراحل استعلام انجام می‌شود (قبل از هر سری اعلام نفرات رزرو، استعلام گرفته می‌شود).

سرانجام پس از کنترل‌های لازم، تعدادی از افراد رزرو لیست غیرنهایی به عنوان رزرو اول یا برنده‌ی دوم، نهایی‌شده و اعلام می‌شوند.

برندگان دوم به بعد، تا پیش از اعلام رزرو، در قسمت «استعلام وضعیت قرعه‌کشی» «پروفایل کاربری» آنها، برایشان «برنده نشده‌اید» درج شده بود، اکنون عنوان «برنده‌ی دوم» به معنی رزرو اول، برای آنها جایگزین شده است.
این افراد نیز چند روز کاری فرصت دارند تا نسبت به تکمیل وجه اقدام نمایند. اینکه چندبار رزرو اعلام شود، به دو مورد زمان تکمیل ظرفیت خودرو و تعداد تکمیل‌وجه‌کنندگان بستگی دارد.

به این ترتیب در هر سری اعلام رزرو، تمامی توضیحات فوق تکرار شده و شما نظاره‌گر همیشگی «برنده‌نشده‌اید»، این شانس را دارید تا شاهد «برنده دوم، سوم، چهارم و …» در پروفایل خود باشید.

مفهوم پول داغ چیست؟

تصاویر غیرمنتظره از حضور رئیسی در دانشگاه الزهرا

تصاویر غیرمنتظره از حضور رئیسی در دانشگاه الزهرا

تصاویر جدیدترین جزیره خصوصی لاکچری جهان

تصاویر جدیدترین جزیره خصوصی لاکچری جهان

تصاویر حیرت انگیز از فراری ۱۳میلیارد تومانی!

تصاویر حیرت انگیز از فراری ۱۳میلیارد تومانی!

۱۰ جانور افسانه‌ای که در واقعیت وجود داشته‌اند

۱۰ جانور افسانه‌ای که در واقعیت وجود داشته‌اند

تصاویری از لاک‌پشت غول‌پیکر ۷۰ساله و 8 فرزندش

تصاویری از لاک‌پشت غول‌پیکر ۷۰ساله و ۸ فرزندش

عکس‌های رنگی خارق‌العاده و کمیاب از «لندن»

عکس‌های رنگی خارق‌العاده و کمیاب از «لندن»

انفجار لاستیک هواپیما در هنگام فرود و خروج از باند!

انفجار لاستیک هواپیما در هنگام فرود و خروج از باند!

یک قرن با «از خون جوانانِ وطن»

یک قرن با «از خون جوانانِ وطن»

 جغد‌های دوقلوی عقابی در طبیعت رها شدند

جغد‌های دوقلوی عقابی در طبیعت رها شدند

انتقام تلخ یک گاو وحشی از مرد حیوان‌آزار!

انتقام تلخ یک گاو وحشی از مرد حیوان‌آزار!

شعر محبوب رئیسی که بارها تکرارش می‌کند

شعر محبوب رئیسی که بارها تکرارش می‌کند

تشییع و خاکسپاری باشکوه یک تمساح!

تشییع و خاکسپاری باشکوه یک تمساح!

لحظه‌ای تاریخی روی آنتن شبکه بی‌بی‌سی فارسی

لحظه‌ای تاریخی روی آنتن شبکه بی‌بی‌سی فارسی

حمله عجیب یک زن رهگذر به عابرین پیاده

حمله عجیب یک زن رهگذر به عابرین پیاده

خلاصه بازی دورتموند - سویا

خلاصه بازی دورتموند - سویا

گل خونین مدافع آلمانی رئال در دقیقه 95

گل خونین مدافع آلمانی رئال در دقیقه ۹۵

از سنندج و زاهدان دقیقا چه خبر؟

روزنامه همدلی و هم‌میهن در مفهوم پول داغ چیست؟ گزارشی به بررسی وضعیت کردستان و زاهدان پس از اعتراضات و وقایع اخیر پرداخته‌اند.

عجیب‌ترین مرگ ممکن برای محبوبه، ۳۵ساله، اهل تهران

معترضان ایرانی چند نفرند؟ هشت میلیون؟ چهل میلیون؟

چرا شعارهای رکیک جنسی در خیابان و دانشگاه زیاد است؟

دَه عکس باورنکردنی تاریخی که حاشیه‌نویسی دارند

درباره صحبت‌های مخالف سرسخت «زن، زندگی، آزادی»

بلندپروازی‌ هیجان‌انگیز جوانان ایرانی از این کاخ‌ها آغاز شد

تماشای این چند عکس قطعا شما را منقلب می‌کند

ماجرای دیکتاتور سابق رومانی که سریعا سقوط کرد

این شما و این هم شگفت‌انگیزترین اولِ مهر تاریخ

روزهای فراموش‌نشدنی و تاریخی دانشگاه‌ها در ایران

چند راز عجیب و غریب که به درستی آن‌ها شک می‌کنید!

روز و شب مضطرب ستاره‌های ایرانی در فرودگاه امام

در روزهای گذشته گذرنامه مفهوم پول داغ چیست؟ برخی چهره‌های هنری و ورزشی به علت اظهارات یا نوشته‌هایشان توقیف و ضبط شد که در مطلب زیر به آن…

سلام به شما آقای احسان کرمی، از مِه غلیظ لندن بگو

رائفی‌پور؛ استاد متبحرِ کلافه کردن روان ملت!

چرا مجریان صداوسیما، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند؟

بی‌بی مریم، زنی که ۱۵۰سال زود به دنیا آمد

نامه‌ای تند و تیز به بچه‌زرنگ‌ترین بازیگر سینمای ایران

نیکا شاکرمی و نکاتی حیاتی در باب صلح و روسری

روایت متفاوت یک دستگیرشده در اعتراضات اخیر

دلتنگ‌کننده‌ترین مرگ این سال‌ها، مرگ شما بود

عجیب‌ترین پدر و مادرهای مشهور دنیا را بشناسید

همه برای یک نفر؛ به جز مهدی ترابی!

محسن و مهناز را هم بیرون کردند؛ دیگه چه خبر؟

۷ سلبریتی که بی‌پروا درباره یائسگی خود حرف زدند

خلق و خو، هورمون‌ها، مغز و بدن زن در بروز یائسگی تغییر می‌کند.

هفت خوراکی که خوردنش این روزها واجب است

اختلالی که بازیگر مشهور سینما به آن مبتلاست

اشتباهی بزرگ و خطرناک در حمام

فواید نوازش توسط کسی که دوستش دارید!

نوعی نفس کشیدن که رابطه زناشویی را خراب می‌کند!

۱۴ روش تضمینی برای از بین بردن بوی بد بدن

تاثیر خون، گوشت و بستنی بر رابطه جنسی شما

با افسردگی پس از زایمان چه کنیم؟

۱۵ بیماری که گوشی و لپ‌تاپ مسبب آن هستند

این افراد باید سندروم دیوژن را جدی بگیرند!

دوای درد اعصاب متولدین هر ماه چیه؟

طرز تهیه خورش آلو اسفناج مجلسی با گوشت

خورشت آلو اسفناج یکی از خوشمزه‌ترین خورشت‌های ایرانی است که به دلیل داشتن اسفناج سرشار از آهن و مواد معدنی است.

با این صبحانه عالی از بچه‌های خود انیشتین بسازید!

طرز تهیه گل‌کلم سوخاری، یک فست فود مقوی!

سورپرایزِ مهمانان با این غذای شیک و خوشمزه

طرز تهیه خورش لوبیا سبز به روش رستورانی

طرز تهیه ته‌چین گوشت و بادمجان؛ لذیذ و مجلسی

فوت و فن‌های طلایی برای پخت املت فوق‌حرفه‌ای!

با این غذای ساده و فوری، آشپزی‌تان را به رخ بکشید!

طرز تهیه مالاوابیج مرغ؛ ساده و خوشمزه

طرز تهیه سوپ قارچ به روش رستورانی

غذای مجلسی که امضای کدبانوگری مادربزرگ‌هاست!

طرز تهیه ترشی بندری در منزل به سبک بازاری

درباره معترضان جنوب شهر ما را فریب داده بودید

شاید بتوان یکی از ویژگی‌های سینمای ایران در دهه ۹۰ را توجه به جنوب‌شهر و مسائل آن دانست. البته آنچه که به‌عنوان سینمای…

۱۰ شرور برتر فیلم‌های ترسناک که طاقت تماشایش را ندارید

۴ توصیه دوستانه و کاملا هنری به شروین حاجی‌پور

چه شد که ناگهان شهاب حسینی پوست شیر به تن کرد؟

آیا مرلین مونرو توسط رئیس‌جمهور مورد تجاوز قرار گرفته بود؟

اسکار رندانه‌ترین واکنش سال تعلق می‌گیرد به ایرج طهماسب

جذاب‌ترین زن کلاهبردار جهان را اینجا می‌توانید ببینید

اتفاق عجیبی که پخش یک سریال کمدی را مختل کرد

بهترین سریال‌های خارجی تاریخ که مهجور مانده‌اند

آیا ایران‌اینترنشنال، مچ صداوسیما را خواباند؟

انقدر به این مهران رجبیِ بنده خدا گیر ندهید لطفا

۱۲ فیلم مهیج با موضوع رهبری زنان قهرمان

این برنامه‌ها، قاتل باتری گوشی شما هستند

اگر شارژ گوشی شما زودتر از انتظار خالی می‌شود، مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

نمونه اسم شرکت

در این مقاله با قراردادن لیستی از نمونه اسم شرکت سعی داریم به کسانی که قصد انتخاب نام برای شرکت خود را دارند کمک کنیم. پس چنانچه قصد ثبت شرکت دارید و نمی دانید چه نامی برای آن انتخاب کنید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در لست های ارائه شده سعی کردیم تا نام هر نمونه اسم شرکت را نیز بیان کنیم تا هنکام انتخاب نام بدانید که چه مفهومی دارد.

پیش از اینکه لیست نمونه اسم شرکت را قرار دهیم ، لازم است تا کمی درباره نحوه انتخاب نام اطلاعاتی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

البته پیش از این در مقاله « تعیین نام شرکت » به طور کامل به شرح این موضوع پرداخته ایم. اما با این حال به طور اختصار به نحوه انتخاب نام شرکت در این نوشتار خواهیم پرداخت.

ویژگی های نام شرکت

پیش از اینکه نمونه اسم شرکت را ارائه دهیم بهتر است ویژگی های لازم برای نام شرکت را مورد بررسی قرار دهیم.

همان طور که می دانید انتخاب نام شرکت از مراحل اساسی و اولیه در راه اندازی شرکت است. برای انتخاب نام شرکت باید ویژگی هایی را در نظر گرفت که قانون آن ها را مشخص کرده است. این موارد عبارتند از :

  • دارای ریشه فارسی باشد.
  • لاتین نباشد.
  • با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
  • تکراری نباشد. ( به سایت سامانه تعیین نام شرکت مراجعه و نام پیشنهادی را جستجو نمایید توجه کنید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد. )
  • دارای اسم خاص باشد.
  • از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
  • از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود.
  • از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .
  • عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.
  • عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و…

نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود

ملی – ایران – ملت – کشور – انتظام – نظام – نفت – پتروشیمی – دادگستر- بنیاد – سازمان – مرکز – بهزیست – بانک – بسیج – جهاد – آسانسور – آژانس- ایثار – ایثارگران – شاهد – شهید – آزاده – جانبازان – تکنو – فامیلی – فیلتر – نیک – باور – میکروبرد – تست – استار – تک – مدرن – پیک – امنیت – کارواش – فانتزی – شهروند – اقتصاد – میهن – جوانان – ایمان – دکوراسیون – هدف – سپاه – تکنیک – دیتا – تک نو – تکنولوژی – اورست – مونتاژ – ونوس – دفتر- ایتال – بیو – کنترل – متریک – مترلژی.

نمونه اسم شرکت

انتخاب بهترین نام از لیست نمونه اسم شرکت

انتخاب اسم شرکت از بین لیست نمونه اسم شرکت که در این نوشتار برایتان قرار داده ایم ، جزء اولین مقرارت ثبت شرکت و در عین حال یکی از مهم ترین مراحل تاسیس ثبت شرکت است.

بسیاری از افراد قبل از ثبت شرکت خود برای رسیدن به نام شرکت مطلوب، انرژی و زمان زیادی صرف می کنند اما گروهی دیگر به هر دلیل اسم شرکت را بدون در نظر گرفتن همه جوانب و با عجله انتخاب می کنند و به همین دلیل هم معمولا بعد از مدتی تصمیم به تغییر اسم مفهوم پول داغ چیست؟ شرکت می گیرند.

تفاوت بین نام شرکت و برند

پیش از اینکه به ارائه لیست نمونه اسم شرکت بپردازیم ، بهتر است تا کمی به تفاوت آن با نام تجاری بپردازیم.

بارها در مقاله های محتلف سعی کردیم این موضوع را مطرح کنیم که منظور مفهوم پول داغ چیست؟ از برند در ایران همان نام تجاری است.

در این مقاله می خواهیم به تفاوت بین نام تجاری و نام شرکت بپردازیم.

نام شرکت

نام شرکت، باید به گونه ای انتخاب شود که مختص خودش باشد و هیچ شرکت دیگری را نمی توان به همان اسم پیدا کرد.

هر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی باید دارای اسم باشد تا هویتش مشخص و قابل تشخیص باشد.

به همین منظور اسم شرکت الزامی است و جزء اقدامات اولیه ثبت شرکت محسوب می شود.

به طور معمول نام شرکت از موضوع فعالیت آن گرفته می شود ، بنابراین باید در نام شرکت نهایت دقت و انرزی را صرف نمود.

زیرا نام شرکت می تواند شرکت را به اوج برساند یا بر عکس به نابودی و قعر بکشاند.

نام تجاری

نام تجاری دارای هویت و ویژگی های منحصر به فردی می باشد که از نام کالا و شرکت جدا می باشد.

هم چنین نام چیزی بالاتر از اسم ها،علامت ها و شعارها می باشد. هر نام تجاری اسم خاص است که این اسم این قابلیت را دارد که از اسم اجتماع، شهر، گروه و یا یک شخص تشکیل شده باشد.

حتی اسم شما هم می تواند یک نام تجاری باشد. در حقیقت یک نام تجاری بایستی به اندازه ای در اذهان نقش بندد که با شنیدن اسم آن کالا و یا سرویس سریع تر تداعی گردد .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.