واگرایی چه می‌گوید؟خبر آنلاین

بیانیه دوم مجمع نیروهای خط امام درباره رخدادهای اخیر در کشور

بیانیه دوم مجمع نیروهای خط امام درباره رخدادهای اخیر در کشور


خبر آنلاین

این وضعیت در کنار تحلیل‌های یکجانبه درباره وقایع اخیر و اصرار بر اثبات این ادعا که هدایت همۀ اعتراضات از خارج کشور است، موجب بال و پر گرفتن دو گروه تندرو در صحنه تحولات اجتماعی و سیاسی شده است.

گروه اول، جریان برانداز و خشونت طلب و وابسته به بیگانگان است که به رغم تعداد اندک، از حمایت رسانه‌ای گسترده در خارج از کشور برخوردارند.

گروه دوم، افراد و گروه‌های افراطی داخلی‌ هستند که با لجاجت و هیاهو و انقلابی‌نمایی، در پوشش دفاع از نظام و قطبی‌سازی جامعه و تشدید شکاف‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، همان مسیری را می‌روند که نارضایتی بخش وسیعی از جامعه، نتیجه عملکرد آن‌هاست.

واقعیت این است که فقدان تدبیر مصلحانه و بی‌اعتنایی به مطالبات طبیعی و قانونی مردم و عدم پاسخگویی صریح و شفاف به جامعه و اعطای نسبت‌های تحقیرآمیز به معترضان، راهبردی غلط و فاقد دوراندیشی است که خود خسارت‌های دیگری به دنبال خواهد آورد.

عملکرد غیرحرفه‌ای رسانه‌ملی هم به این وضعیت دامن زده و موجب تقویت زمینه‌ فعالیت رسانه‌هایی شده که هدفی جز تبدیل مطالبات مردم به آشوب و بلوا ندارند.

روشن است که بلوا، خشونت و نفرت، مورد تایید هیچ فرد دلسوز و میهن دوستی نیست و تنها یک قربانی دارد و آن مردم و امید آنان است که تاکنون پاسخی در خور شأن و کرامت و فهم‌شان داده نشده است.

شوربختانه باید گفت گویا عده‌ای مایل هستند چرخۀ خشونت و آشوب از حرکت بازنماند تا آن‌ها بتوانند تحلیل‌های خود را به اثبات رسانند.

مجمع نیروهای خط امام ضمن همدردی با خانواده‌هایی که در روزهای گذشته عزیزان خود را از دست داده‌اند، واگرایی چه می‌گوید؟ از همه دستگاه‌های مربوطه و مسئولان کشور می‌خواهد، بیش از این زمان را از دست نداده و از افراط و یکجانبه‌گرایی ممانعت به عمل آورند.

بی‌تردید این روند از هر سو که باشد، راه تعامل و گفتگو و همکاری خیرخواهانه و مبتنی بر منافع ملی را مسدود و زمینه‌های تفرقه و ناامنی و واگرایی را تشدید خواهد نمود.

بیانیه دوم مجمع نیروهای خط امام درباره رخدادهای اخیر در کشور

بیانیه دوم مجمع نیروهای خط امام درباره رخدادهای اخیر در کشور

این وضعیت در کنار تحلیل‌های یکجانبه درباره وقایع اخیر و اصرار بر اثبات این ادعا که هدایت همۀ اعتراضات از خارج کشور است، موجب بال و پر گرفتن دو گروه تندرو در صحنه تحولات اجتماعی و سیاسی شده است. گروه اول، جریان برانداز و خشونت طلب و وابسته به بیگانگان است که به رغم تعداد اندک، از حمایت رسانه‌ای گسترده در خارج از کشور برخوردارند. گروه دوم، افراد و گروه‌های افراطی داخلی‌ هستند که با لجاجت و هیاهو و انقلابی‌نمایی، در پوشش دفاع از نظام و قطبی‌سازی جامعه و تشدید شکاف‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، همان مسیری را می‌روند که نارضایتی بخش وسیعی از جامعه، نتیجه عملکرد آن‌هاست. واقعیت این است که فقدان تدبیر مصلحانه و بی‌اعتنایی به مطالبات طبیعی و قانونی مردم و عدم پاسخگویی صریح و شفاف به جامعه و اعطای نسبت‌های تحقیرآمیز به معترضان، راهبردی غلط و فاقد دوراندیشی است که خود خسارت‌های دیگری به دنبال خواهد آورد. عملکرد غیرحرفه‌ای رسانه‌ملی هم به این وضعیت دامن زده و موجب تقویت زمینه‌ فعالیت رسانه‌هایی شده که هدفی جز تبدیل مطالبات مردم به آشوب و بلوا ندارند. روشن است که بلوا، خشونت و نفرت، مورد تایید هیچ فرد دلسوز و میهن دوستی نیست و تنها یک قربانی دارد و آن مردم و امید آنان است که تاکنون پاسخی در خور شأن و کرامت و فهم‌شان داده نشده است. شوربختانه باید گفت گویا عده‌ای مایل هستند چرخۀ خشونت و آشوب از حرکت بازنماند تا آن‌ها بتوانند تحلیل‌های خود را به اثبات رسانند. مجمع نیروهای خط امام ضمن همدردی با خانواده‌هایی که در روزهای گذشته عزیزان خود را از دست داده‌اند، از همه دستگاه‌های مربوطه و مسئولان کشور می‌خواهد، بیش از این زمان را از دست نداده و از افراط و یکجانبه‌گرایی ممانعت به عمل آورند. بی‌تردید این روند از هر سو که باشد، راه تعامل و گفتگو و همکاری خیرخواهانه و مبتنی بر منافع ملی را مسدود و زمینه‌های تفرقه و ناامنی و واگرایی را تشدید خواهد نمود. بیشتر بخوانید : افروغ : نظام باید پس از فوت مهسا امینی حداقل عذرخواهی می‌کرد / نظامی که قفل کند و روی خوشی به تغییر نشان ندهد، دیر یا واگرایی چه می‌گوید؟ زود در سراشیب قرار می‌گیرد استاندار تهران : با اطلاع عرض می کنم، اغتشاشات اخیر تمام شد / با سلبریتی‌هایی که در آتش اغتشاشات دمیدند ، برخورد می‌کنیم ۲۱۲۱۷

مجمع نیروهای خط امام برای بار واگرایی چه می‌گوید؟ دوم به تجمعات اخیر واکنش نشان داد

شوربختانه باید گفت گویا عده‌ای مایل هستند چرخۀ خشونت و آشوب از حرکت بازنماند تا آن‌ها بتوانند تحلیل‌های خود را به اثبات رسانند.

مجمع نیروهای خط امام برای بار دوم به تجمعات اخیر واکنش نشان داد

به گزارش منیبان، مجمع نیروهای خط امام در بیانیه دوم خود اعلام کرد: چند روز از اعتراضات مردم پس از درگذشت خانم مهسا امینی می‌گذرد و هنوز پاسخ روشن و قانع کننده‌ای از سوی دستگاه‌های مسئول به افکار عمومی ارائه نگردیده و هیچ‌کس حتی حاضر به یک عذرخواهی ساده هم نشده است. گویا عده‌ای هنوز باور ندارند که مسئولیت جان شهروندان با آنان است، خصوصاً وقتی که در بازداشت باشند!

این وضعیت در کنار تحلیل‌های یکجانبه درباره وقایع اخیر و اصرار بر اثبات این ادعا که هدایت همۀ اعتراضات از خارج کشور است، موجب بال و پر گرفتن دو گروه تندرو در صحنه تحولات اجتماعی و سیاسی شده است.

گروه اول، جریان برانداز و خشونت طلب و وابسته به بیگانگان است که به رغم تعداد اندک، از حمایت رسانه‌ای گسترده در خارج از کشور برخوردارند.

گروه دوم، افراد و گروه‌های افراطی داخلی‌ هستند که با لجاجت و هیاهو و انقلابی‌نمایی، در پوشش دفاع از نظام و قطبی‌سازی جامعه و تشدید شکاف‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، همان مسیری را می‌روند که نارضایتی بخش وسیعی از جامعه، نتیجه عملکرد آن‌هاست.

واقعیت این است که فقدان تدبیر مصلحانه و بی‌اعتنایی به مطالبات طبیعی و قانونی مردم و عدم پاسخگویی صریح و شفاف به جامعه و اعطای نسبت‌های تحقیرآمیز به معترضان، راهبردی غلط و فاقد دوراندیشی است که خود خسارت‌های دیگری به دنبال خواهد آورد.

عملکرد غیرحرفه‌ای رسانه‌ملی هم به این وضعیت دامن زده و موجب تقویت زمینه‌ فعالیت رسانه‌هایی شده که هدفی جز تبدیل مطالبات مردم به آشوب و بلوا ندارند.

روشن است که بلوا، خشونت و نفرت، مورد تایید هیچ فرد دلسوز و میهن دوستی نیست و تنها یک قربانی دارد و آن مردم و امید آنان است که تاکنون پاسخی در خور شأن و کرامت و فهم‌شان داده نشده است.

شوربختانه باید گفت گویا عده‌ای مایل هستند چرخۀ خشونت و آشوب از حرکت بازنماند تا آن‌ها بتوانند تحلیل‌های خود را به اثبات رسانند.

مجمع نیروهای خط امام ضمن همدردی با خانواده‌هایی که در روزهای گذشته عزیزان خود را از دست داده‌اند، از همه دستگاه‌های مربوطه و مسئولان کشور می‌خواهد، بیش از این زمان را از دست نداده و از افراط و یکجانبه‌گرایی ممانعت به عمل آورند.

بی‌تردید این روند از هر سو که باشد، راه تعامل و گفتگو و همکاری خیرخواهانه و مبتنی بر منافع ملی را مسدود و زمینه‌های تفرقه و ناامنی و واگرایی را تشدید خواهد نمود.

اولین قاچ پوتین از اروپا

اولین قاچ پوتین از اروپا

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، روسیه نخستین دستاورد قطعی عملیات ویژه‌ای را که از پنجم اسفند در اوکراین آغاز کرده بود، پنجم مهر یعنی درست پس از 8 ماه رسمیت بخشید. با پایان گرفتن همه‌پرسی از مردم 4 جمهوری خودخوانده و استان عمدتا روس‌‌نشین جنوب شرق و جنوب اوکراین برای الحاق به فدراسیون، نتایج یک‌طرفه اعلامی حکایت از آن دارد که ولادیمیر پوتین موفق شده نخستین قاچ از کیک اوکراین را از آن خود کند؛ قطاعی مهم و راهبردی از استپ‌های پونتیک شمال دریای سیاه که به واسطه تسلط آن بار دیگر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سایه کرملین بر شرق اروپا مستولی می‌شود؛ یک تحول ژئوپلیتیکی مهم در قاره اروپا که در کنار نفس جنگی شدن اوضاع این قاره و بحران‌های متوالی انسانی، اقتصادی و سیاسی متعاقب آن، می‌تواند نمود روشنی از فروپاشی هنجارهای نظام بین‌الملل غرب‌محور باشد.
روسیه در حال حاضر حدود 15 درصد از کل خاک اوکراین را در تصرف خود دارد؛ شامل بیشتر قسمت‌های جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق لوهانسک و بخش کوچکی از استان خارکف، همگی در منطقه دونباس، همچنین به سمت غرب، استان‌های زاپروژیا (جز بخش شمالی آن) و خرسون در حد فاصل شعبه جنوبی رود دنیپرو با سواحل شمالی دریای سیاه و شبه‌جزیره کریمه و بخش کوچکی از استان میکولاییف در ساحل جنوب غربی اوکراین. بدین ترتیب مسکو بار دیگر پس از 3 دهه به قدرت قاهر دریای سیاه تبدیل شده و نیروهایش در نزدیک‌ترین فاصله ممکن به حوزه شرقی رود دانوب (حوالی مولداوی) قرار گرفته‌اند که به هارتلند (قلب سرزمینی) قاره اروپا مشهور است. بدین ترتیب با کنترل دونباس به عنوان مهم‌ترین منطقه صنعتی و جمعیتی اوکراین، تسلط بر مصب رود دنیپرو به منظور قطع کردن ارتباط کی‌یف و دنیپرو، 2 شهر مهم اوکراین مرکزی با جهان بیرون و مضاف بر این محاصره دریایی تنها بنادر اصلی باقیمانده برای دولت اوکراین (‌‌اودسا و میکولاییف)، روس‌ها عملا گام‌های مهمی برای از بین بردن انتزاع سرزمینی و تمامیت ارضی کشوری یکپارچه به نام اوکراین برداشته‌اند؛ سرزمینی که پوتین در نطق تاریخی‌اش در روزهای قبل از آغاز جنگ آن را بخشی جدانشدنی از تاریخ روسیه خوانده است. این الگویی است که ممکن است بزودی در بقیه بخش‌های شرقی و مرکزی اروپا نیز میان کشورهای بزرگ‌تر و کوچک‌تر رخ دهد.
با تسلط بر بخش‌های شمالی دریای سیاه و کنترل مصب رود دنیپرو و خلیج دنیپرووسکا در سواحل جنوبی اوکراین، ارتش روسیه به فاصله زمینی کمتر از 100 کیلومتر و دسترسی دریایی بسیار سهل‌تر از گذشته به جمهوری خودخوانده ترانسنیستریا در مرز میان اوکراین و مولداوی می‌رسد که از زمان فروپاشی شوروی، با تداوم استقرار لشکر چهاردهم ارتش سرخ در آن، عملا یک منطقه اقماری مسکو در هارتلند اروپا بوده است.
با این حال الحاق رسمی دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون به خاک فدراسیون روسیه با آنکه قطعا توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی و سازمان ملل به رسمیت شناخته نخواهد شد، ارزشی فراهژمونیک برای روس‌ها دارد.
این روند به منزله ضربه‌ای بزرگ به تنظیمات غربی خواهد بود. این رخداد باعث نقض اصول کلی نظریه انگلیسی قرن نوزدهمی ملت- دولت و مرزبندی‌های قراردادی آن در سراسر کره خاکی می‌شود. همچنین در کوتاه‌مدت می‌تواند به ایجاد یک روند معکوس تاریخی بویژه در جهت واگرایی اتحادیه اروپایی و بلوک ناتو منجر شود؛ سندرومی که همین حالا طلیعه‌اش را در مخالف‌خوانی صربستان برای ناتو در بالکان، سرکشی دولت مجارستان از اتحادیه اروپایی، اعلام نارضایتی اکثریت مردم اتریش، چک، اسلواکی و بلغارستان از موضع ضدروسی بروکسل در جنگ اوکراین، سقوط دولت ایتالیا و ظهور راست‌گرایان ضدیورو در رم و آغاز مجدد تنازع ژئوپلیتیک تاریخی میان لهستان و آلمان مشاهده کرد. رأی‌گیری از جمعه تا سه‌شنبه به منظور تضمین امنیت، از راه دور و توسط گروه‌های سیار کمیسیون‌های انتخاباتی در مناطق مختلف تحت تصرف روسیه انجام شد.
بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، بیش از 100 ناظر بین‌المللی از 40 کشور برای نظارت بر این همه‌پرسی در بخش‌های یادشده نظارت داشتند.
طبق اعلان منابع روس، با وجود گلوله‌باران و تحریکات ارتش اوکراین، میزان مشارکت مردمی در همه‌پرسی در هر 4 منطقه یادشده، جالب توجه بوده و به طور میانگین از 60 درصد فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری تاس، کمیسیون انتخاباتی مرکزی روسیه که هماهنگی برگزاری همه‌پرسی‌های اخیر را بر عهده دارد، آمار ذیل را درباره میزان مشارکت و درصد آرای موافق الحاق به روسیه اعلام کرده است:
- جمهوری خلق دونتسک، 99.2 درصد رای مثبت، مشارکت 87 درصدی (2 میلیون و 130 هزار رأی‌دهنده)
- جمهوری خلق لوهانسک، 98.4 درصد رأی مثبت، مشارکت 84 درصدی (یک میلیون و 166 هزار رأی‌دهنده)
- استان خرسون، 87 درصد رأی مثبت، مشارکت 63 درصدی (‌497 هزار رأی‌دهنده)
- استان زاپروژیا 93.1 درصد رأی مثبت، مشارکت 66.5 درصدی (‌541 هزار رأی‌دهنده)
قرار است دومای دولتی روسیه یک هفته دیگر، روز چهارم اکتبر نتایج این همه‌پرسی‌های چهارگانه را بررسی کند که ناگفته پیداست مورد تایید قرار خواهد گرفت.
همه‌‌پرسی این هفته به مسکو فرصت خواهد داد حاکمیت خود را در میان اهالی مناطق یاد شده مشروعیت بخشیده و به تثبیت مرزهای جدید و احیای زیرساخت‌های این مناطق بپردازد. این در حالی است که نه فقط در جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک که بیشتر بخش‌های آنها در سال‌های اخیر در کنترل متحدان روسیه بوده‌ است، بلکه حتی در استان‌های تازه تصرف شده زاپروژیا و خرسون، اهالی از سیمکارت‌های روسی و شبکه پرداخت روبلی استفاده می‌کنند؛ این همان روندی است که پس از الحاق 8 سال پیش شبه‌جزیره کریمه طی شد و با وجود اینکه اکثر کشورهای جامعه جهانی این الحاق را به طور علنی به رسمیت نشناختند اما حاکمیت مسکو بر آن را به عنوان یک واقعیت موجود پذیرفتند.
***

99 درصد دونتسک و 98 درصد لوهانسک موافق پیوستن به روسیه

شبکه خبری راشاتودی گزارش داد اکثر شهروندان ساکن در مناطق «دونتسک» و «لوهانسک» از ایده پیوستن به فدراسیون روسیه حمایت کرده‌اند. مطابق این گزارش، نتایج شمارش آرا در این 2 منطقه حاکی از آن است که در جمهوری خلق دونتسک بیش از ۹۹ درصد از رأی‌دهندگان خواستار الحاق به روسیه شده‌اند. در لوهانسک هم نتیجه مشابهی به دست آمد و بیش از ۹۸ درصد از این ایده حمایت کرده‌اند. مسؤولان در هر 2 منطقه گفته‌اند تقریبا تمام آرا شمارش شده است. این همه‌پرسی علاوه بر این 2 منطقه، در زاپروژیا و خرسون در جنوب اوکراین هم برگزار شد. پیش از این گزارش شده بود شمارش ۱۴ درصد آرای مأخوذه در خرسون نشان داده 96.97 درصد رأی‌دهندگان در این منطقه به نفع پیوستن به فدراسیون روسیه رأی داده‌اند. در منطقه زاپروژیا هم بررسی ۱۸ درصد آرا نشان داد 98.19 درصد شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی خواستار الحاق به روسیه هستند. نتایج رسمی نشان می‌دهد در دونتسک و لوهانسک میزان مشارکت در انتخابات بالای ۸۰ درصد بوده است. این واگرایی چه می‌گوید؟ 2 منطقه بعد از کودتای تحت حمایت غرب موسوم به «کودتای میدان» از کی‌یف اعلام استقلال کردند. همه‌پرسی الحاق مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپروژیا به روسیه از جمعه گذشته (۲۳ سپتامبر) آغاز شد. این 4 منطقه در مجموع حدود ۱۵ درصد خاک اوکراین را تشکیل می‌دهند. پیش از این، خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد روند الحاق مناطق دونباس، خرسون و زاپروژیا اوکراین به روسیه روز ۳۰ سپتامبر (‌هشتم مهرماه) تکمیل خواهد شد.

تشکیل واگرایی مثبت و احتمال روند صعودی بیت کوین

تشکیل واگرایی مثبت و احتمال روند صعودی بیت کوین

پیش بینی می‌شود با پیدایش واگرایی مثبت در اندیکاتور مکدی و تکمیل شاخه c اصلاحی در صورتی که بتواند سطح ۵۰ هزار دلار را رو به بالا بشکند روند صعودی آغاز شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار رمزارزها نوساناتی را در ساعات گذشته پست سر گذاشت که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید:

نگاهی به تحولات امروز بازار ارزهای دیجیتال

· BTC بیت‌کوین ۴۹ هزار ۲۲ دلار.

· ETH اتریوم ۳ هزار و ۸۵۴ دلار.

· BNB بایننس‌کوین ۴ دلار ۳۲ سنت.

· ADA کاردانو ۱ دلار ۳۱ سنت.

· DOGE دوج‌کوین ۱۸ سنت.

· XRP ریپل ۸۲ سنت.

· DOT پولکادات ۲۷ دلار ۲۰ سنت.

· SOL سولنا ۱۷۹ دلار ۹۱ سنت.

· SHIB شیبا این و ۰۰۰۰۳۴/. دلار.

· Avalanche اوالانچ ۱۰۳ دلار ۷۵ سنت.

مواردی مانند: تتر(Tether) ، یو اس دی کوین(Usd coin) و بایننس یواس‌دی (Binance usd) استیبل کوین(Stabel coin) هستند. استیبل کوین‌ها بر پایه یک دارایی منتشر می‌شوند، در این موارد بر پایه دلار آمریکا منتشر شده‌اند و قیمت آنها در محدوده ۱ دلار است و همواره در همین سطح باقی می‌مانند.

۱۲ رمز ارز برتر بر اساس حجم بازار

تشکیل واگرایی مثبت و احتمال روند صعودی بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین

پیش بینی می‌شود با پیدایش واگرایی مثبت در اندیکاتور مکدی و تکمیل شاخه c اصلاحی در صورتی که بتواند سطح ۵۰ هزار دلار را رو به بالا بشکند روند صعودی آغاز شود.(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نمی‌باشد)

تشکیل واگرایی مثبت و احتمال روند صعودی بیت کوین

شاخص واگرایی چه می‌گوید؟ ترس و طمع بیت کوین امروز: ۲۹ واحد

به طور کلی بازه عددی نمودار زیر بین ۰ تا ۱۰۰ بوده و دارای ۵ وضعیت می‌باشد که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

تشکیل واگرایی مثبت و احتمال روند صعودی بیت کوین

(Extreme Fear) این عبارت مربوط به بازه‌ی ۰ تا ۲۵ بوده و نشان دهنده‌ی وجود ترس شدید در بازار است. بعضی از تحلیلگران تکنیکال این موقعیت را مناسب برای ورود به بازار می‌دانند.

(Fear)این عبارت نیز زمانی نشان داده می‌شود که عدد نمودار بین بازه‌ی ۲۵ تا ۵۰ بوده و بیانگر وجود ترس در بین سرمایه گذاران است.

(Neutral) این عبارت متناظر عدد ۵۰ در نمودار می‌باشد و نشان دهنده‌ی برابر بودن میزان ترس و طمع در بازار است

(Greed) زمانی که نمودار اعداد بین ۵۰ تا ۷۵ را نشان دهند، شاهد این عبارت خواهیم بود و به معنی طمع سرمایه گذاران برای سود بیشتر می‌باشد.

(Extreme Greed) این آخرین وضعیت نمودار و مربوط به بازه‌ی ۷۵ تا ۱۰۰ می‌باشد که نشان دهنده‌ی طمع شدید کاربران است. تحلیلگران تکنیکال در مورد ورود به بازار در این مقطع هشدار می‌دهند زیرا بخاطر طمع کاربران و هجوم آنها به بازار قیمت‌ها بیش از حد بالا رفته و هر لحظه امکان ریزش وجود دارد.

دامیننس

تشکیل واگرایی مثبت و احتمال روند صعودی بیت کوین

· دامیننس بیت کوین: ۴۱.۰۹%

· دامیننس اتریوم: ۲۱.۳۰%

· دامیننس بی ان بی: ۴.۱۳%

· دامیننس تتر: ۳.۳۰%

· دامیننس سولنا : ۲.۳۰%

· دامیننس کاردانو : ۱.۹۶%

· دامیننس ریپل: ۱.۷۳%

· دامیننس پولکادات : ۱.۲۷%

منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن واگرایی چه می‌گوید؟ ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیاست. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است، با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، وقتی می‌گوئیم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیلگران در حال حاضر از آن برای تصمیم گیری جهت خرید و فروش کمک می‌گیرند.

بانک‌های چینی به عموم مردم درباره مشکلات رمزارزها آموزش می‌دهند

شعب بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری چین شروع به «آموزش» عموم مردم در مورد خطرات ارزهای دیجیتال و پولشویی کرده‌اند.

به دنبال سرکوب تراکنش‌های ارزهای دیجیتال از طریق بانک‌ها و صنعت استخراج در سال جاری، بانک‌ها شروع به نمایش پیام‌هایی در شعب و اتاق‌های انتظار کرده‌اند و به مشتریان خود هشدار می‌دهند که از کریپتوها دوری کنند.

به گفته رسانه FJSen، شعبه دونگشان (استان فوجیان) بانک پس انداز پستی چین رویدادی یک ماهه را آغاز کرده است که کارکنان خود را به این بخش می‌روند و به اعضای جامعه اطلاع می‌دهند که دارایی‌های رمزارزی ابزار جرم هستند و اینکه آنها می‌توانند با انجام سرمایه گذاری‌های مرتبط با رمزارز در معرض خطر قرار گیرند.

این بانک از لزوم انجام “مسئولیت های اجتماعی” خود صحبت کرد و نام واگرایی چه می‌گوید؟ کمپین خود را “پیشگیری از فعالیت‌های مجرمانه با استفاده از ارز مجازی برای پولشویی” گذاشته است.

از اعضای کارکنان در حال بازدید از یک بازار شلوغ در شهر Xipu عکس گرفته شد تا بازاریان و غرفه‌داران را با مضرات کریپتو آشنا کنند و به دام تبلیغات مرتبط با کریپتو نیفتند.

این بانک به همراه بسیاری دیگر از بانک‌های تجاری پیشرو چینی، کمپین‌های مشابهی را در شعب دیگر راه اندازی کرده است. در همین حال، خبرگزاری دولتی شین‌هوا از طریق (CnStock) گزارش داد که مقامات مجری قانون در استان ژجیانگ و همچنین آژانس‌های ملی بررسی جرایم سایبری، ۳۶ آدرس IP متعلق به ۲۰ نهاد دولتی در هفت مورد را به‌طور تصادفی مرتبط با «تعدادی از نقض مقررات» مربوط به استخراج کریپتو بررسی کرده‌اند.

در این عملیات مشخص شد که پرسنل دولتی در ۱۴ مؤسسه از ۲۰ مؤسسه دولتی از منابع عمومی برای استخراج توکن ها استفاده می‌کردند. تعداد آنها شامل یک مدیر اتاق کامپیوتر به نام دینگ در مرکز آموزش حرفه‌ای در ناحیه شانگیو بود که از این تسهیلات برای استخراج ریون کوین (واگرایی چه می‌گوید؟ RVN) به مدت “۱۱۱ روز” با استفاده از سه دستگاه ماینینگ و قابلیت‌های اینترنتی این مرکز استفاده کرده بود.

معاون بانک انگلیس از رشد جایگاه رمزارزها می‌ترسد

دنیای کریپتو بار دیگر مورد حمله قرار گرفت، اما این موضوع جدیدی در برای جامعه رمزارزها نیست. جان کانلیف Jon Cunliffe، معاون ثبات مالی بانک انگلستان، به مردم در مورد احتمال کاهش قیمت رمزارزها هشدار داده است. این دارایی‌های رمزنگاری شامل رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین‌های موجود در بازار است.

جان کانلیف توضیح داد: “ما واقعاً باید آستین‌ها را بالا بزنیم و به آن ادامه دهیم، تا زمانی که این موضوع به یک موضوع بسیار بزرگ‌تر تبدیل شود، باید چارچوب نظارتی برای مهار خطرات را داشته باشیم.”

وی افزود: نگران خطری است که دارایی‌های کریپتو ممکن است در صورت ادغام در سیستم مالی اقتصاد به همراه داشته باشد. او گفت: “من فکر می‌کنم نکته‌ای که باعث نگرانی می‌شود این است که چه زمانی با سیستم مالی ادغام می‌شود، زمانی که یک اصلاح قیمت بزرگ می‌تواند واقعاً بر سایر بازارها تأثیر بگذارد و بر بازیگران تثبیت شده بازار مالی نیز تأثیر بیشتری بگذارد.”

در اخبار دیگر، سیاستمداران در آمریکا نیز بر عقیده خود در مورد بازار رو به رشد رمزارزها تاکید کردند. به طور خاص، سناتور الیزابت وارن از ایالات متحده آمریکا در یک پست توئیتی توضیح داد که رمزارز می‌تواند به مصرف کنندگان و اقتصاد آسیب برساند.

“استیبل کوین‌ها برای مصرف کنندگان و اقتصاد ما خطراتی ایجاد می‌کند. آنها یکی از مخوف‌ترین بخش‌های دنیای رمزارزها، دیفای را پشتیبانی می‌کنند، جایی که مصرف کنندگان کمترین محافظت را در برابر کلاهبرداری دارند. رگولاتورهای ما باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، در مورد مهار آن جدی باشند.”اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.