محاسبه شاخص تولید


نفر ساعت سرانه تولید

یک شاخص خوب و جالب دیگر برای پایش فرآیند تولید، شاخص سرانه تولید می‌باشد. این شاخص میزان بهره وری جزئی یکی از عوامل تولید یعنی نیروی انسانی را اندازه‌گیری کرده و در اختیار ما قرار می‌دهد. با محاسبه ی این شاخص می‌توانید دریابید که تا چه حد در به کارگیری کارآمد نیروی انسانی جهت تولید با کمیت بالا، موفق بوده‌اید .

نحوه ی محاسبه شاخص به این صورت می‌باشد که میزان تولید را بر نفرساعت کاری کلیه پرسنل تولیدی محاسبه شاخص تولید تقسیم نمایید. به عنوان مثال اگر تعداد تولید یک محصول در ماه ۱۰۰۰۰۰ صدهزار قطعه باشد و مجموع نفر ساعت پرسنل تولید در همان ماه ۲۰۰۰۰ بیست هزار نفر ساعت باشد حاصل فرمول عدد ۵ می‌باشد. به این معنا که هر نفر ساعت منجر به تولید ۵ عدد قطعه می‌شود. یعنی یک نفر اپراتور در یک ساعت، ۵ عدد قطعه تولید می‌کند .ساعت کاری پرسنل شامل ساعات اضافه کار نیز می‌باشد. زمان‌های مرخصی، تأخیر و غیبت نیز باید کسر گردد. همینطور ساعت توقف خط تولید و بیکاری پرسنل نیز از مجموع ساعت کاری باید کم شود یعنی ساعت‌های کاری خالص تک تک پرسنل تولید بایستی با هم جمع شود .

همانطور که دریافتید هر چقدر عدد حاصل یعنی سرانه تولید، بزرگتر باشد بهتر خواهد بود. این شاخص به طور خاص نشان دهنده ی سطح عملکرد پرسنل تولید در ساعاتی که بدون مشکل امکان تولید را دارند می‌باشد .

بهبود انگیزه ی پرسنل، طراحی و اجرای سیستم‌های مناسب و اثربخش تشویق پرسنل می‌تواند این شاخص را بهبود دهد. یک راه مناسب، آکورددهی به اپراتورهای تولید در ازای تولید بیشتر می‌باشد. بدین صورت که اگر اپراتور یا گروهی از اپراتورها از حد مشخصی در یک دوره ی زمانی، بیشتر تولید کنند، متناسب با مقدار اضافه تولید، پاداش و آکورد دریافت نمایند. بدیهی است که قطعات تولید شده بایستی سالم بوده و معیوب و نامنطبق نباشد .

توجه داشته باشید که محاسبه و تحلیل این شاخص در سازمان‌های مختلف و حتی در یک سازمان با محصولات گوناگون، شرایط خاص خود را دارد. در بعضی مواقع کاهش یا افزایش این شاخص به علت نیروبری کمتر یا بیشتر یک محصول خاص است. سرعت و حجم تولید محصولات متفاوت نیز ممکن است باعث کاهش یا افزایش این شاخص شوند در حالی که عملکرد نیروی انسانی واحد تولید ثابت مانده است. پس به هنگام تحلیل نزولی یا صعودی بودن نمودار به این مسئه توجه خاص داشته باشید .

معرفی و نحوه محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

معرفی و نحوه محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به معرفی و نحوه محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرداخت.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. در حال حاضر، شاخص تولید صنعت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی توسط مرکز آمار و ماهیانه توسط بانک مرکزی، منتشر می شود. با این حال تاکنون هیچ یک از نهادهای آماری اقدامی در جهت انتشار شاخص فروش صنعت انجام نداده اند. از طرفی، آمارهای تولید و قیمت نیز چندین ضعف اساسی دارد که مهم ترین ضعف این آمارها وقفه سه ماهه در انتشار داده ها و بعضاً متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.

در این گزارش تصریح شده: این گزارش به عنوان گزارش پشتیبان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن» (شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس) آماده شده است که هدف اصلی آن ارائه یک روش قابل قبول برای محاسبه شاخص صنعت بر اساس استانداردهای بین المللی است. روش مورد استفاده در این گزارش، محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت بر حسب معیار پاشه و لاسپیرز و ایجاد شاخص فیشر از میانگین هندسی دو شاخص لاسپیرز و پاشه است. در نهایت جهت ایجاد شاخص کل، شاخص تولید، فروش و قیمت هر صنعت در ضریب اهمیت آن صنعت (ارزش افزوده ناخالص در سال پایه یا سال مورد نظر) ضرب می شود.

در این گزارش تاکید شده: مقایسه شاخص تولید صنعت محاسبه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس با آمار نهادهای آماری نشان از هم حرکتی قابل توجه این شاخص با شاخص های تولید شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دارد. این موضوع حتی در سطح زیربخش ها نیز مشهود است. انتظار می رود ارائه این شاخص بتواند به عنوان جایگزینی نزدیک از شاخص های صنعت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تحلیل های به روزتر در اختیار نمایندگان محترم مجلس و سایر سیاستگذاران از وضعیت تولید، فروش و قیمت صنعت قرار دهد.

راندمان (نرخ استفاده از ظرفیت تولید)

این شاخص، یکی از مهم ترین شاخص‌های فرآیند تولید و حتی کل سازمان می‌باشدو به طور قطع و یقین می‌توان آن را یک شاخص کلیدی عملکرد Key Performance Indicator دانست. فرمول پیچیده ای ندارد و حتی می‌توان گفت که ساده می‌باشد. مطابق تعریف عمومی راندمان و بازده هر سیستم دیگر در اینجا نیز میزان خروجی یک فرآیند به ورودی محاسبه شاخص تولید آن را راندمان می‌گوییم اما در عمل، محاسبه ی این شاخص ساده نبوده و قدری زحمت دارد، خصوصا در سازمان‌هایی که چند نوع محصول مختلف را تولید می‌کنند محاسبه آن اندکی پیچیده می‌باشد .

نحوه محاسبه راندمان تولید به این صورت است که تولید انجام شده یک محصول را در یک دوره ی زمانی مثلاً یک ماه بر توان تولید در همان دوره تقسیم می‌کنیم. حاصل، راندمان تولید می‌باشد. با ضرب حاصل کسر در عدد۱۰۰، در صد راندمان به دست می‌آید.

تصور کنید مقدار تولید انجام شده که می‌تواند بر حسب تعداد و وزن باشد از محصولی مانند موتورخودروی پراید به تعداد ۸۰۰۰ عدد باشد، توان تولید شرکت نیز ۱۰۰۰۰ عدد در ماه می‌باشد. راندمان تولید محصور موتور خودرو در این شرکت ۸۰% می‌باشد .

مقدار تولید یا خروجی فرآیند، به راحتی از آمار تولید انجام شده بدست می‌آید. اما برای محاسبه ی شاخص شما نیاز به دانستن توان تولید دارید. توان تولید همان ورودی سیستم می‌باشد که مفهوم آن توانایی و برآیند ورودی‌های فرآیند می‌باشد که شامل نیروی انسانی، تجهیزات و دستگاه‌ها و. . می‌باشد. این توان تولید را ظرفیت بالقوه خط تولید می‌گوییم. توان تولید یا ظرفیت خط تولید با استفاده از روش‌های زمان سنجی و ظرفیت سنجی به دست می‌آید. ضمن آنکه بایستی از اطلاعات فنی مربوط به تجهیزات خط تولید که سازنده ی تجهیزات، آن را در مدارک، درج کرده استفاده نمایید .

هر چقدر مقدار محاسبه شده راندمان به عدد ۱۰۰ نزدیکتر باشد طبیعتا بهتر خواهد بود و نشانگر آن است که شما از امکانات تولید در اختیار سازمان که شامل تجهیزات و دستگاه‌های خط تولید، نیروی انسانی و پرسنل تولید، ابزار آلات تولیدی، مواد اولیه و. .. بهتر استفاده کرده‌اید و از هزینه ی انجام شده برای تأمین منابع بهره ی بهتری گرفته‌اید .

در صورتی که راندمان تولید در شرکت شما پایین می‌باشد بایستی بررسی نمایید و مشخص کنید که عواملی که باعث شده‌اند تا شما نتوانید از ظرفیت ایجاد شده استفاده حداکثری را ببرید چه مواردی می‌باشند .

با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های حل مسئله اقدام نمایید و با محاسبه ی راندمان تولید در دوره‌های بعد نسبت به سنجش اثربخشی اقدامات طراحی شده اطمینان حاصل نمایید .

شاخص کارایی تولید : پارامتر Performance

در ادامه مباحث مربوط به کنترل تولید ، مدیریت تولید (شاخص OEE) و نرم افزار کنترل تولید، ما به بررسی مزایا و چالش های بکارگیری پارامتر عملکردی مرتبط با این شاخص کارایی تولید یعنی Performance می پردازیم.

از آنجا که افزایش تعداد تولید با کیفیت محصولات برای یک سازمان; معیار مناسبی جهت بهینه کردن و حتی کاهش هزینه های منابع سازمانی می باشد; این پارامتر کارایی تولید (Performance) بیانگر این مطلب می باشد که در یک دوره خاص مد نظر مدیریت تولید جهت کنترل تولید واحد یا سازمان محاسبه شاخص تولید خود می باشد; نسبت تعداد کالاهای تولید شده واقعی در خطوط تولید به تعداد کالاهایی که می توانست در آن دوره خاص تولید شود; به چه مقدار می باشد.در حقیقت در یک نمای کلی; راندمان (بازده) تعدادی خطوط تولیدی سازمان را به مدیریت تولید نمایش می دهد.

شاخص کارایی تولید|کارایی تولید| performance |نرم افزار کنترل تولید

نرم افزار برنامه ریزی تولید رایمون |کنترل تولید| مدیریت تولید

چالش های بکارگیری پارامتر Performance:

در ادامه به پیش نیاز های بکارگیری شاخص کارایی تولید می پردازیم.

1.نرم افزار ثبت عملکرد تولید:

برای این امر نیاز به نرم افزار تولید داینامیک داریم که بتوانیم ثبت عملکرد تولید خود را در آن ثبت نماییم. منظور از داینامیک بودن به این معنی می باشد که تمامی اطلاعات مفیدی را که به مدیریت تولید در کنترل تولید واحد خود کمک می کند; بتوان در آن نرم افزار تولید ثبت کنیم.

2. به روز بودن ثبت عملکرد تولید در فرایند کنترل تولید:

در فرایند کنترل تولید آمار ثبت عملکرد تولید خطوط تولیدی می بایستی به صورت روزانه و آنلاین ثبت گردند. بر اساس تجربه بدست آمده; برخی از سازمان های تولیدی با انحراف بیش از یک روز مبادرت به ثبت عملکرد خود در نرم افزار تولید می کنند. این امر در سازمان هایی که حجم تولیدبالایی در روز دارند باعث انباشت ثبت عمکرد تولید خطوط تولیدی می شود و باعث خلل در گزارش گیری مدیریت تولید می شود. در این راستا استفاده از نرم افزار تولید، که قابلیت ثبت مکانیزه عملکرد تولید را داشته باشد; می تواند تا مقدار زیادی در کاهش هزینه های ناشی از به روز نبودن اطلاعات مفید و موثر باشد.

3. ظرفیت سنجی خطوط تولیدی در فرایند کنترل تولید:

یکی از ارکان های محاسباتی شاخص کارایی تولید (Performance) ; محاسبه مقدار تولید اسمی خطوط تولیدی می باشد. برای این امر نیاز به زمان سنجی ظرفیت خطوط تولیدی داریم.یعنی مقدار زمانی که برای تولید یک واحد از یک محصول خاص باید صرف شود; به چه میزان می باشد. چالشی که دراین بند به آن اشاره خواهیم کرد، اشتباه بودن زمان سنجی خطوط تولید می باشد که این مورد دلایل مختلفی دارد:

3-1: انتخاب روش نادرست در زمان سنجی خطوط تولیدی

3-2: به روز نبودن زمان سنجی خطوط تولید; که یکی از چالش های مهم مدیریت تولید در سنجش شاخص کارایی تولید Performance می باشد. در مورد قدیمی بودن اطلاعات مربوط به زمان سنجی خطوط تولید بنا به گذشت زمان; حتما باید بروز رسانی توسط متولی آن (کارشناس تولید; سرپرست تولید و …) انجام گیرد تا خروجی گزارش این شاخص با انحراف کمتر باشد و به واقعیت نزدیک تر باشد.

3-3: خطای کاربری در زمان سنجی ظرفیت خطوط تولیدی

4. کنترل صحیح بودن ثبت عملکرد تولید در فرایند کنترل تولید:

که این امر را می توان به روش های زیر انجام داد

4-1: با فرمول گذاری کنترل خطا در نرم افزار کنترل تولید ; یعنی فرمول کنترل خطایی که در نرم افزار ثبت عملکرد تولید می توانیم تعریف کنیم که تعداد ثبت عملکرد تولید را نسبت به ظرفیت خطوط تولید مقایسه کرده و صحت ثبت عملکرد تولید را کنترل کند.

4-2: تهیه گزارش هایی بر این مبنا که نسبت به ظرفیت خطوط تولید و ثبت عملکرد تولید که توسط کاربر ثبت شده است; کنترل ها انجام شود و صحت ثبت عملکرد تولید را کنترل کند تا در نهایت بتواند به گزارشات شاخص کارایی تولید ارائه شده اتکا نماید و معیاری مناسب جهت کنترل تولید قرار دهد.

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالی; نرم افزارهای لجستیک; نرم افزارهای تولید ; نرم افزار کنترل تولید ; نرم افزارهای ERP

معرفی و نحوه محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس

معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به معرفی و نحوه محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرداخت.

- معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به معرفی و نحوه محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرداخت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است.

در حال حاضر، شاخص تولید صنعت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی توسط مرکز آمار و ماهیانه توسط بانک مرکزی، منتشر می شود.

با این حال تاکنون هیچ یک از نهادهای آماری اقدامی در جهت انتشار شاخص فروش صنعت انجام نداده اند.

از طرفی، آمارهای تولید و قیمت نیز چندین ضعف اساسی دارد که مهم ترین ضعف این آمارها وقفه سه ماهه در انتشار داده ها و بعضاً متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.

در این گزارش تصریح شده: این گزارش به عنوان گزارش پشتیبان پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن (شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس) آماده شده است که هدف اصلی آن ارائه یک روش قابل قبول برایاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.