مبحث دنبال کردن روند


در تدریس هر مفهوم ریاضی قبل از معرفی آن مفهوم، بهتر است یک مساله برای دانش آموزان مطرح شود که کودکان را به تفکر وادارد. زیرا یکی از مهمترین اهداف ریاضی به فکر واداشتن کودکان و انسانها است.

انواع روش های تدریس ریاضی ابتدایی

آموزش ریاضی دبستان، در شکل گیری و آموزش مفاهیم ریاضی نقش اساسی دارد و بچه ها با ورود به دبستان با درس ریاضی و مفاهیم حساب آشنا می شوند، بنابراین روش های تدریس ریاضی ابتدایی از حساسیت ویژه ای برخوردار است.


توانایی انجام محاسبات ریاضی تنها یکی از اهداف یادگیری این درس می باشد؛ مهارت تجزیه و تحلیل، حل مسئله و استدلال از دیگر اهداف آموزش ریاضی به ویژه در مقطع دبستان به حساب می‌آید، که شروعی برای آموزش مفاهیم ابتدایی در این درس می‌باشد لذا با به کارگیری روش‌های نوین تدریس می‌توان به این امر مهم دست یافت.

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که ریاضیات هنر محاسبه است و ریاضی دانان همه عمر خود را صرف ساختن فرمول ها و روابط ریاضی می‌کنند. چنین عقیده ای اگر چه درست است ولی باید گفت کار ریاضی دانان استدلال است نه محاسبه. از این رو در تدریس ریاضی در پی محاسبه کردن نیستیم بلکه هدف اصلی، پرورش تفکر منطقی در دانش آموزان است.

با توجه به این مساله، کار معلمان ریاضی، که نقش بسیار مهمی در پرورش این منطق دارند، اهمیت می یابد و با توجه به این اهمیت معلم باید با انواع راهبردها و روش‌های تدریس ریاضی ابتدایی آشنا باشد که در این مطلب به آن پرداخته شده است.

با تیم آموزشی رایاد همراه باشید

انواع روش های تدریس ریاضی ابتدایی

تدریس ریاضی از گذشته تا حال

تدریس ریاضی به شیوه سنتی و کلاسیک، روش غالب آموزش در اکثر مدارس جهان در اوایل تا اواسط قرن بیستم بود. چنین رویکردی با رویکردهای نوین و غیرسنتی کاملا تفاوت داشت، ولی در طی چند دهه اخیر تدریس ریاضی مخصوصا در مدارس ابتدایی مورد چالش قرار گرفته است .

تعداد زیادی از جنبش های اصلاحات خواستار تغییر در روش های تدریس ریاضی ابتدایی شدند. اخیرا روش های نوین تدریس ریاضی مطرح شده که به طور گسترده ای مورد قبول اکثریت است و در مدارس جهان به کار برده می شود.

در سال 1989، کمیته ملی معلمان ریاضی آمریکا هدف کلی برنامه درسی ریاضی در مقطع ابتدایی را کسب دانش و مهارت و تقویت تفکر منطقی تعیین کرد و با تاکید روی شمارش جمع و تفریق اعداد و کسرها، ضرب و تقسیم اعداد کسرها و اعشار، حل مساله، برآورد، آمار و هندسه به برنامه درسی ریاضی تنوع بخشید.

روش تدریس ریاضی ابتدایی

تاکیدی که بر روش های استدلالی منطق ریاضی می شود باعث می گردد که دانش آموزان در سایر موضوعات همواره با نگاه منطقی و استدلالی به مسائل بنگرد. در جامعه کنونی برای داشتن زندگی موفق، نیازمند مهارت های استدلال، تصمیم گیری و حل مساله هستیم.

حداقل اهدافی که در هر روش تدریس ریاضی دنبال می شود پرورش قدرت تفکر و خلاقیت است که روش های قدیمی تدریس ریاضی پاسخگوی چنین مسائلی نیست.

روش های نوین تدریس ریاضی ابتدایی

در ادامه روش‌های نوین تدریس ریاضی ابتدایی مطرح شده است. انواع روش‌ها عبارتند از:

روش شرحی

این روش از رایج ترین روش تدریس ریاضی در مدارس ایران است. در این روش معلم تنها به توضیح دادن مطالب ریاضی می‌پردازد و دانش آموزان در فضای ساکت کلاس، حرف‌های معلم را می‌شنوند.

تنها حسن این روش، ساکت نگه داشتن دانش آموزان کلاس است ولی چون در یادگیری نقش فعالی ندارند، به مرور کلاس درس برای آن‌ها ملال آور می‌شود و چه بسا از مدرسه و درس بیزار می‌شوند.

روش های تدریس ریاضی ابتدایی

روش تشبیهی

در این روش معلم با استفاده از یک داستان مناسب، مفهوم مورد نظر ارائه می‌دهد. اجرای این روش چون با داستان شروع می شود معمولا مورد توجه و دقت دانش آموزان قرار می‌گیرد.

علاوه بر این چون معلم در بیان داستان نتیجه گیری‌ها را از کلاس براشت می‌شود، دانش آموزان برای مشارکت در جواب دادن، احساس مسئولیت می کنند. این روش از خستگی ارائه مفاهیم انتزاعی ریاضی کاسته و آموزش را تسریع می‌بخشد.

روش تشبیهی معمولا برای ارائه چگونگی یک مفهوم به کار برده می‌شود نه برای اثبات ریاضی آن. باید توجه داشت که استفاده نامناسب از این روش باعث ایجاد تصور غلط از مفهوم ارائه شده در ذهن دانش آموز نشود.

روش ارائه قاعده ها

مقصود از این روش، ارائه قاعده و دستورات خاصی است که دانش آموز با استفاده از آنها، اعمال و یا مسائلی را که الگویی از این قاعده هستند به انجام می رساند.

این قاعده ها می تواند قاعده های ساده ای نظیر خواندن عددهای دو رقمی از 20 به بالا مانند 32، 42، 52 باشد. متاسفانه به کارگیری این روش اغلب باعث خواهد شد دانش آموزان به یک ماشین محاسبه تبدیل شوند، با این تفاوت که معمولا ماشین در به کارگیری قاعده‌های داده شده اشتباه نمی‌کند، اما دانش آموز در به کارگیری آن اغلب دچار اشتباه می‌شود.

روش های تدریس ریاضی ابتدایی

روش استفاده از مثال

این روش از ترکیب چندین روش به وجود می آید، آن را می توان در تمام مراحل آموزشی یک مفهوم ریاضی به کار گرفت. فرض کنیم می‌خواهیم بدون استفاده از تعریف، به صورت شهودی مربع بودن یک شکل هندسی را آموزش دهیم.

در این صورت چند مربع به اندازه های مختلف روی تخته سیاه رسم می کنیم و به کلاس می گوییم که همه این شکل ها را مربع می‌گوییم. آنگاه چند شکل هندسی دیگر توام با چند مربع روی تخته سیاه رسم می کنیم و از دانش آموزان می‌خواهیم که مربع‌ها را علامت بزنند.

روش استفاده از تجربه ها و مشاهده های عینی

در این روش دانش آموز با مشاهده و تجربه شخصی، یک مفهوم ریاضی را فرا می‌گیرد.

این روش در پایه های آخر مقطع دبستان مانند ششم ابتدایی مناسب می باشدکهدانش آموزان درک کاملتری نسبت به مقاطع پایین تر از ریاضی دارند.

روش تعاونی

در روش تعاونی هر کودک در تمام مراحل آموزش یک مفهوم شرکت فعالانه خواهد داشت.
شاید بتوان گفت که روش تعاونی، روشی کاملا تضاد با روش شرحی است و یکی از بهترین و با نتیجه‌ترین روش‌های آموزش مبحث دنبال کردن روند یک مفهوم ریاضی است.

روش های تدریس ریاضی ابتدایی

معمولا شرکت دانش آموزان در یادگیری یک مفهوم، می تواند به صورت یکی از فعالیت های زیر باشد:

فعالیت شفاهی

مثلا خواندن اعداد از 1 تا 10 با صدای بلند برای فراگیری ترتیب اعداد.

فعالیت کتبی

مثلا هر کودک روی صفحه کاغذ پاسخ پرسش را یادداشت کرده و جواب را در زمانی که از او بخواهند به کلاس ارائه می دهد.

فعالیت جسمانی

مثلا باز و بسته کردن انگشتان دست برای نشان دادن تعداد اعضای یک مجموعه.

روش استفاده از مدل

استفاده از مدل یعنی استفاده از تصاویر یا اشیایی است که در روشن کردن مفهوم و سادگی درک آن موثرند. این تصویرها و اشیاء معمولا برای کاهش از تجرد مفاهیم، مخصوصا مفاهیم ریاضی به کار گرفته می شوند.

در هر مرحله از آموزش می توان از مدل ها استفاده کرد. آموزش ریاضی با بازی یکی از موثرترین روش های استفاده از مدل ها می باشد که در این روش دانش آموزان می توانند در فرایند آموزش مشارکت داشته باشند.

روش های نوین تدریس ریاضی ابتدایی

روش کاوشگری

روش کاوشگری روشی است که در آن با فراهم آوردن شرایطی مناسب، دانش آموزان را برای کشف بعضی از مفاهیم ریاضی آماده می‌نمایند بدون آنکه مفاهیم مستقیما به آن ها آموزش داده شود. معمولا این روش را باید در مراحل اولیه آموزش به کار گرفت.

روش کاوشگری مورد توجه اکثر اساتید تعلیم و تربیت است.

یکی از پیشتازان این روش در ریاضیات جرج پولیا (G. poya) ریاضی دان لهستانی مقیم آمریکا است. او معتقد است آنچه را که دانش آموز به وسیله خود کشف می کند هرگز از یاد نمی برد. به عبارت ساده تر به نظر او بهترین روش یادگیری، کشف مفاهیم توسط فراگیرنده است.

روش حل مساله

روش مساله ای در حقیقت نوعی آماده کردن فراگیر برای زندگی است، زیرا زندگی یعنی مواجه شدن با مسائل و کوشش برای حل آن در این روش فعالیت های آموزشی به گونه ای تنظیم می شود که در ذهن فراگیر مساله ای ایجاد شود و به او علاقه مند شود که با تلاش خود راه حلی برای آن مساله پیدا کند.

انواع روش تدریس ریاضی دبستان

نمونه هایی از روش های تدریس ریاضی دبستان

 • دانش آموز مرحله به مرحله پیش برود یعنی ابتدا دانش آموز را درگیر مشاهده، توضیح دادن، ثابت کردن، رد کردن و تفسیر بکند.
 • از بازی های ریاضی که تنوع و جذابیت این درس را بیشتر کند استفاده شود.
 • حداقل 2 یا 3 شخصیت برجسته ملی ریاضی مانند ابوریحان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی و غیره در هر پایه به دانش آموزان معرفی شود.
 • برای شناخت اهمیت ریاضی مثال های کتاب را بیشتر ملموس کنند مثلا در حال حاضر در کشور در معاملات ریال وجود ندارد.

در تدریس هر مفهوم ریاضی قبل از معرفی آن مفهوم، بهتر است یک مساله برای دانش آموزان مطرح شود که کودکان را به تفکر وادارد. زیرا یکی از مهمترین اهداف ریاضی به فکر واداشتن کودکان و انسانها است.

 • کم کردن محتوای کتاب های ریاضی. چون واقعا معلمان با توجه به زمانی که در اختیار دارند مجبور هستند از روش های سنتی تدریس جهت اتمام کردن درس ها استفاده کنند.
 • حداقل در هر پایه تحصیلی در درس ریاضی مانند درس فارسی هم یک یا دو مبحث آزاد که معلم آن را انتخاب کند گنجانده شود.
 • تشویق دانش آموزان در هنگام آموزش درس ریاضی جهت بالا بردن انگیزه بچه ها
 • استفاده از مشاوران در مدارس ابتدایی و شناخت دانش آموزانی که واقعا در یادگیری مشکل دارند و ترس از اعداد دارند.
 • شناخت مشکلات یادگیری ریاضی بچه ها
 • وقتی روش تدریس جوابگوی موفقیت ما در کلاس نباشد روش ها را باید تغییر داد و گاه چند روش را باید ترکیب کرد.
 • استقبال از روش هاس ابتکاری همکاران برای مفهوم یا قسمت از درس ریاضی در پایه های مختلف و سعی در نشر آن برای استفاده دیگر همکاران
 • انتخاب روش تدریس مناسب که دانش آموزان را به فکر کردن وادارد.
 • برای آموزش ریاضی پیشنهاد می شود که آزمایشگاه های ریاضی در مدارس دایر شود.

ریاضی در ابتدایی

در این مقاله به روش های تدریس نوین ریاضی ابتدایی و اهمیت درس ریاضی پرداختیم و اینکه تدریس مناسب ریاضی دبستان چه تاثیرات شگرفت و مهمی می تواند بر تقویت مهارت های خلاقیت، حل مساله و تفکر منطقی دانش آموزان داشته باشد.

از این رو لازم است که معلمان و سیستم آموزش و پرورش به درس ریاضی مخصوصا در مقطع ابتدایی نگاه ویژه ای داشته باشند. در ادامه به کلیه روش های تدریس ریاضی که در مدارس ابتدایی ایران و دیگر کشورها به کار گرفته می شود اشاره کردیم و پیشنهاداتی برای لذت بخش کردن تدریس این درس زیبا و دوست داشتنی مطرح کردیم.

چگونه فروش را بالا ببریم؟ ذهنیت ضروری فروش

در این مقاله ابتدا ضروری‌ترین فاکتورهای فروش را بررسی کرده و در نهایت به مهم‌ترین موضوع می‌رسیم؛ مبحثی که در عین اهمیت، از آن کم‌ترین سخن به میان آمده. مسئله‌ی اساسی در فروش، فروش خود یا برند شخصی خود هست؛ چه برای یک کسب و کار شخصی کوچک و چه یک شرکت بزرگ؛ و این موضوعی مربوط به برنامه‌ریزی ناخودآگاه است.

چگونه فروش را بالا ببریم؟ ذهنیت ضروری فروش

در این مقاله ابتدا ضروری‌ترین فاکتورهای فروش را بررسی کرده و در نهایت به مهم‌ترین موضوع می‌رسیم؛ مبحثی که در عین اهمیت، از آن کم‌ترین سخن به میان آمده. مسئله‌ی اساسی در فروش، فروش خود یا برند شخصی خود هست؛ چه برای یک کسب و کار شخصی کوچک و چه یک شرکت بزرگ؛ و این موضوعی مربوط به برنامه‌ریزی ناخودآگاه است.

امروز هزینه‌های رشد برند شخصی مدیران و بنیان‌گذاران بزرگ‌ترین شرکت‌ها، کم‌تر از هزینه‌های برندینگ شرکت نیست و بزرگ‌ترین برندهای جهان همگی در کنار یک برند شخصی غول‌آسا نشسته‌اند. استیو جابز و اپل، بیل گیتس و مایکروسافت، جف بزوس و آمازون. ال ریس معتقد است امروز رشد واقعی یک شرکت نیازمند رشد برند شخصی مدیران است. مجله‌ی مشهور People نیز این روزها به مقصد بزرگی برای رشد برندهای شخصی مدیران بدل شده.

در مبحث فروش، فروش کالاها و خدمات کوچک و فروش کالاها و خدمات بزرگ در دو دنیای کاملا متفاوت جریان دارد و نیازمند مهارت‌هایی متفاوت است. استراتژی لوکس‌گرا در فروش کالا و خدمات بزرگ، کاملا قانون شکن است و به طور کل یک برند لوکس‌گرا برای حفظ موقعیت، نیازمند شکستن قوانین موجود در بازار است. بنابراین، فروش سنگین پیش از هر چیز نیازمند تغییر ریشه‌ای برند و هویت شخصی به ذهنیت لوکس‌گراست.

فروش احساس به جای ویژگی‌ها

یک اشتباه بزرگ فروش، تمرکز بر ویژگی‌های یک محصول یا خدمت است. انسان بیشتر تصمیم‌ها را بر اساس احساس به انجام می‌رساند. ابتدا احساس است که بر اساس آن انتخاب می‌کند؛ اغلب استفاده از منطق فقط ایجاد توجیهی برای احساس است. صحبت از ویژگی‌های متمایز و خوب هر کالا و خدمت ضروری‌ست، اما تمرکز می‌بایست روی انتقال احساس باشد؛ و به نسبت بالا بودن قیمت کالا و خدمت و طبقه‌ی مخاطب هدف، این موضوع اهمیت بیشتری نیز دارد.

در هر تقاضایی، یک نیاز مشخص و واضح و چند نیاز پنهان وجود دارد. نیازهای واضح، حاصل فکر و چاره‌اندیشی مردم برای حل نیازهای عمیق‌تر است. فردی که وسواس در انتخاب یک لباس زیبا دارد، به طور ناخودآگاه در حال حل مشکل بزرگ‌تری مربوط به شخصیت خود است - هرچند در جایی اشتباه. پس هر نیاز یک یا چند نیاز پنهان عمیق و درونی دارد که فرد بدون اطلاع از آن‌ها - احتمالا در جایی نه چندان درست - به دنبال حل آن‌هاست.

مسئله احساس و انتقال احساس است. انسان موجودی حسی‌ست؛ پس در پروسه فروش، با درک آن مشکل حسی درونی و تمرکز بر حل آن، هم حس همدلی و اعتماد را بیدار کرده و هم با پیدا کردن و نشان دادن نیاز واقعی، درصد موفقیت بسیار بالا در فروش تجربه می‌شود. این نکته نیز در فروش‌های سنگین اهمیت بالاتر دارد.

از آن‌جا که مغز ما را از هر آن‌چه تهدید کننده‌ی بقاست دور می‌کند، در زمان خرید با محدودیت مالی، از احساس ترس کمک می‌گیرد. اما در شرایط مقابل و عدم محدودیت، همه چیز متفاوت است. مغزی که یک عمر با خریدهای سنگین به آرامش و احساس ارزش بالای شخصی دست یافته، دائم به دنبال توجیهی منطقی برای ارضاء نیازهای حسی درونی‌ست. این نیازهای عمیق درونی می‌بایست شناسایی شود و هر گونه برخورد، لحن، صدا، کلام، لوکیشن و طراحی و حتی بوی منتشر در فضا، بر آن اساس باشد.

شناخت هدف: که هستی؟ برای که؟ چگونه انجام‌اش می‌دهی؟

بدون در اختیار داشتن یک بیزنس پلن یا برنامه‌ی کسب و کار واضح و اصولی، هیچ فروش بزرگ دائمی به سرانجام نمی‌رسد. حتی کوچک‌ترین کسب و کار هم نیازمند یک برنامه‌ی دقیق است. در این پلن، وضوح در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد.

باید جواب چند سوال را بسیار شفاف ساخت: تو که هستی، چه مهارت‌هایی داری و چرا در این حوزه فعالیت می‌کنی؟ فعالیت تو برای چه گروهی هست و مهم‌تر، برای چه گروهی نیست؟ کارت را چگونه به انجام می‌رسانی، چه تمایزی داری و چه دلیلی برای انتخاب تو در این شاخه وجود دارد؟

اما تنها دانستن پاسخ این سوال‌ها کافی نیست؛ می‌بایست با تمرین مداوم و زیاد، این پاسخ‌ها به شکلی نهادینه شود که در هر زمان و شرایط، بی‌نیاز از هر گونه فکر ادا شود؛ و این ما را می‌رساند به یک بیانیه‌ی کسب و کار قوی. جمله‌ای کوتاه، ساده و خلاصه که پاسخ تمام این سوال‌هاست.

افزایش فروش و جذب مشتری

هر فرد می‌بایست آماده‌ی یک ارائه‌ی آسانسوری کامل و زیبا باشد. نام ارائه‌ی آسانسوری یا Elevator Pitch از این‌جاست که باید پاسخ سوال‌های بالا که در نهایت منجر به یک بیانیه است، چنان واضح و خلاصه ارائه شود که در مدت زمان حضور در یک آسانسور (حدود 30 ثانیه) قابل ارائه باشد.

خلاصه و ساده‌سازی این بیانیه راز بزرگی دارد. چرا که ما علاقه‌مند به بیشتر خاص نشان داده شدن و تمایز هستیم و این مسئله ما را به سمت خلاقیت سوق می‌دهد. و اگرچه بدون خلاقیت واقعا تمایزی وجود ندارد، اما به قول جرمی میلر، خلاقیت قاتل سادگی‌ست. اولین وظیفه‌ی مغز حفظ بقاست، و در ساز و کار پیچیده‌ای که باز کردنش از حوصله‌ی این مقاله خارج است، مغز برای بقا هر چیز پیچیده را به سرعت کنار می‌زند. رسیدن به مرز باریک خلاقیت و سادگی آن‌قدر دشوار است که بهتر است برای پرهیز از خطر حذف شدن در ذهن مشتری، فقط به سمت سادگی حرکت داشت.

طراحی قیف فروش

فروش بزرگ بدون طراحی یک قیف امکان پذیر نیست. طراحی قیف فروش مهم‌ترین بخش از برنامه‌ی کسب و کار است. هدف از قیف فروش، تبدیل مشتری بالقوه به مشتری بالفعل و سوق دادن علاقه‌مندان به سمت خرید است. در برنامه‌ی قیف فروش، در ابتدای قیف ارائه‌ها و برنامه‌های خیلی خوبِ رایگان وجود دارد و هدف کاملا عمومی‌ست؛ هدف از طرح ابتدای قیف، یک جذب وسیع است.

در مقاطع بعدی قیف، با ارائه‌ها و برنامه‌های خاص‌تر و جهت‌دارتر، هدف باریک و باریک‌تر می‌شود و افراد بسیاری حذف می‌شوند تا در نهایت در انتهای قیف، مشتری آماده‌ی خدمت یا محصول کاملا مشخص و پیشنهاد فروش ارائه گردد. برای طراحی یک قیف فروش خوب، بهترین پیشنهاد ما کتاب Marketing Made Simple اثر دونالد میلر است که به زبان فارسی نیز ترجمه شده.

مثبت اندیشی در فروش

اهمیت دیگر وجود یک برنامه و بیزنس پلن اصولی، وجود یک چشم‌انداز منطقی از فروش است. در برنامه‌ی فروش می‌بایست به جای تفکر امیدوارانه، بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت و نقشه‌ی جایگزینی هم برای شرایط غیرقابل پیش‌بینی داشت. در برنامه‌ی فروش مثبت اندیشی به شکلی که در روانشناسی زرد تبلیغ شده هیچ جایی ندارد. مثبت اندیشی نادیده گرفتن چاله‌های و احتمالات منفی نیست؛ این کار منجر به ورشکستگی خواهد شد. مثبت اندیشی یعنی دیدن تمام احتمالات با چشم باز و حفظ انرژی کافی برای مقابله با هر شرایط.

ساده‌سازی فرآیند

به ساز و کارهای مغز، ذهن گفته می‌شود. بخش‌های ابتدایی مغز که ذهن ناخودآگاه را شکل می‌دهد، ما را بی‌اختیار از هر عامل تهدید کننده‌ی بقا به سرعت دور می‌کند و همان‌طور که گفته شد نگرش آن بخش‌های باستانی از خرید و از دست رفتن پول، قرار گرفتن در یک خطر بقائی‌ست. اشاره شد که ذهن ناخودآگاه برای بقا از هرگونه پیچیدگی نیز اجتناب دارد و اگر این حس خطر را در کنار پیچیدگی هویت برند و بیانیه کسب و کار قرار دهیم، موقعیت بسیار بدتر است. اما اهمیت سادگی تنها در بیانیه و تعریف هویت نیست؛ سادگی می‌بایست در فرآیند فروش نیز لحاظ گردد. در این شرایط پرخطر، باید تعداد گام‌های خرید تا جای ممکن کوتاه شود، فرآیند سریع و ساده باشد و در هر لحظه، تلاش بیشتری برای همراهی و جلب اعتماد صورت گیرد.

صداقت و احساس اطمینان، راز فروش در زمانه‌ی امروز

گفتیم در راستای تمایلات ریشه‌ای ناخودآگاه برای بقا، درک نیازهای پنهان با ایجاد حس همدلی، اعتماد و اطمینان اهمیت بسیار بالا دارد و این درک نیازمند درک هویت و برنامه‌ی شفاف و صریح است. اما اصلی‌ترین نکته در این میان، رفتارهای ناخودآگاه است. ذهن ناخودآگاه که از ساقه‌ی مغز کنترل تنفس، تعریق و ضربان قلب را به عهده دارد، عامل ایجاد رفتارهای ناخودآگاه است و کلیه‌ رفتارهای ناخودآگاه در سایرین را نیر درک و تحلیل می‌کند. حس همدلی به صورت ناخودآگاه درک می‌شود. ایجاد این احساس در مشتری، بزرگ‌ترین قوت قلب و خنثی کننده‌ی احساس خطر در ذهن مشتری‌ست و اگر طراحی قیف به خوبی صورت گرفته باشد، فروش قطعی به همراه دارد.

چگونه فروش حرفه ای و موفق داشته باشیم؟

امروز با افزایش جمعیت، پیشرفت ارتباطات و سر و صدای موجود در بازار، ما از عصر ارتباط عبور کرده و وارد دوران تازه‌ای به نام عصر اعتبار شده‌ایم. علت این امر نیز احساس خطر بیشتر در ناخودآگاه مشتری و مخاطب است که زیر هجوم تبلیغات و پیشنهادات، روز به روز شدت بیشتر می‌گیرد. در این زمان، تلاش برای جلب اعتماد نتیجه‌ی واقعی ندارد. همدلی یک مهارت درونی و مرتبط با ناخودآگاه است. این مهارت نیاز به نفوذ در سطح ناخودآگاه دارد چرا که ما قادر به فریب طولانی مدت در این امر نیستیم.

در پروسه‌ی فروش، ما تمام وقت در حال فروش یک برند هستیم و این برند هر آن‌چه هست، مربوط به هویت واقعی ماست. آن‌چه واقعا هستیم و به شکل ناخودآگاه برنامه‌ریزی شدیم. تغییر ساختار ذهنی نیاز به تغییر از ریشه‌ی ذهن ناخودآگاه دارد. فروش در دنیای امروز نیازمند شنا برخلاف مسیر رودخانه است و از دیدگاه ما، برای آن راهی بزرگ‌تر از نگاه لوکس‌گرایی در پروسه‌ی فروش نیست. کار مجموعه‌ی طرح طلایی علی عربی، تغییر ذهنیت و برند بر اساس استراتژی‌های لوکس‌گرایی است. ممنونیم که تا به این‌جا پیش آمدید و امیدواریم چیزی به معلومات شما اضافه کرده باشیم.

 • مصائب مشارکت در کسب‌و‌کار
 • محور سیاست‌های بانک سینا بر توسعه کسب و کار نوین استوار می‌شود
 • نگاه به تجربیات گذشته
 • تصمیمات لازم نیست دو‏‏‌گزینه‏‏‌ای باشند
 • چگونه در اینستاگرام کسب درآمد کنیم؟

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

ماجرای یک شب موشک باران در تهران دهه 60 - امید حتی اگر واهی باشد هم، مفید است

سرویس فرهنگ و هنر - دهه ۶۰ کشور ما از دیرباز تا امروز دوره تاریخی مهم و جذابی بوده برای طیف‌های مختلف هنرمندان تا براساس وقایع آن روزگار، آثاری بنویسند و بسازند ماندگار.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برخط نیوز به نقل از همشهری - همشهری آنلاین، احمدرضا حجارزاده: تازه ترین اثری که به این بازه زمانی پرداخته، نمایش «موتورخونه» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی امیرحسین بصیر و تهیه کنندگی معین شاه چراغی است؛ نمایشی که در بستر طنز به رویدادهای یک شب موشک باران در تهران دهه ۶۰ می پردازد. در این نمایش که از آغاز اجرا تاکنون با استقبال خوب تماشاگران روبه رو شده، بازیگرانی تازه نفس برای نخستین بار روی صحنه رفته اند و به لطف هدایت کارگردان، بازی های خوب و قابل قبولی ارائه کرده اند. با امیرحسین بصیر درباره روند شکل گیری نمایش «موتورخونه» گفت وگو کرده ایم.

اغلب بازیگران نمایش «موتورخونه» برای اولین بار تئاتر حرفه ای را تجربه می کنند. نمایشنامه «موتورخونه» یک متن آماده برای اجرا بود یا متناسب با توان و استعداد هنرجویان تئاتر نوشتید؟
این نمایشنامه صددرصد اورجینال است و حتی یک کلمه آن از جایی اقتباس نشده. آقای هومن سیدی و آموزشگاه «هشت میلی متری» تعداد ۲۰ بازیگر را در اختیارم قرار دادند و من براساس توانایی های فردی که هر کدام داشتند، پیرنگ یک قصه را چیدم. آن پیرنگ را بر مبنای هر کدام از کاراکترها نوشتم و گسترش دادم و نتیجه آن، همین نمایشی شد که روی صحنه می بینید.

قصه آدم های دهه ۶۰ و دوران موشک باران چگونه در ذهن تان شکل گرفت و چقدر دغدغه خودتان بود؟ در روایت این داستان، از مستندات تاریخی هم استفاده کردید؟

من خیلی تحقیق کردم که در دهه ۶۰ چه اتفاق هایی افتاده. همیشه دوست داشتم به مقوله دهه ۶۰ بپردازم. خودم یک دهه شصتی ام و با جنگ خیلی ارتباطی نداشتم. داستان «موتورخونه» از این قرار است که یکسری آدم که در یک زیرزمین محبوس شده اند و به دلیل موشک باران قدرت فرار از آن زیرزمین را ندارند همه می خواهند از آن موتورخونه فرار بکنند. همه آنها دنبال یک ناجی هستند که دست شان را بگیرد و ببرد اما پیام این تئاتر از قول مغز آدم و فرای همه این حرف هاست که می گوید ما یک ذهنی داریم که می تواند قدرتش از هر حبس و زیرزمینی بیشتر باشد.

شما برای روایت نمایش تان بیان طنز را انتخاب کرده اید، ولی تماشاگر با یک پایان تراژیک روبه روست. چرا برای پرداختن به موقعیت تلخ جنگ و موشک باران دهه ۶۰ از عنصر طنز استفاده کردید؟

من فکر می کنم گفتن حرف های جدی با ادبیات جدی و سخت خیلی همخوانی ندارد. ببینید مهم ترین حرف های ما در تاریخ شعر و ادبیات خودمان به صورت طنز گفته می شود. آن طنز تلخی که مختص به فرهنگ ایران است، می تواند در ادبیات ما مثمر ثمرتر از حرف های جدی و تلخ باشد. از این جهت، من به مبحث طنز برای گفتن خیلی از ماجراها و تلخی ها و دردها رو آوردم اما درباره اینکه چرا مغز ناگهان ورود می کند، خب ما با تئاتری مواجه هستیم که همزمان با فضای رئالیستی اش، نوعی از اکسپرسیونیسم را هم روایت می کند. مغزی هست که اول کار می آید و به عنوان رهبر ارکستر، مغز این آدم ها را هدایت می کند. اواسط کار می بینیم که آن مغز به عنوان موجودی در صحنه خواب و رؤیا ورود پیدا می کند و شاهد جدال دو گروه از آدم هاست. در انتهای نمایش هم شروع می کند به صحبت کردن که اگر مشکل و مرگی اتفاق هم می افتد، نباید سرمان را خم بکنیم. ناامیدی بزرگ ترین اتفاقی است که می تواند لطمه بزند به هر کسی در هر شرایطی که هست. در واقع مغز از امید صحبت می کند. هر قدر هم آن امید، واهی باشد باز هم مفید و دارای اهمیت است.

به صحنه رؤیای مغز اشاره کردید. تا آن لحظه از نمایش، تماشاگر با اجرایی رئالیستی روبه روست ولی با اجرای صحنه رؤیا، ناگهان فضای اصلی اثر شکسته می شود و پس از آن، دوباره به روال قبل برمی گردد. اجرای این صحنه چقدر در نمایش اهمیت داشت؟ فکر نمی کنید فضای کار شما را دوپاره کرده است!؟

بله، دقیقاً من از ابتدا ایمان داشتم که آن صحنه، تئاتر را دو تکه می کند اما برای من زدن حرف، مهم تر از این بود که مخاطب صرفاً بنشیند و بخندد، بدون آنکه چیزی عایدش بشود. حضور مبحث دنبال کردن روند مبحث دنبال کردن روند آن صحنه برای من اهمیت داشت، چون حرف آخر را قرار است مغز بزند. در نگارش ادبیات نمایشی هم این قاعده وجود دارد که اگر ما می خواهیم یک معرفی از فضای سوررئال داشته باشیم، نمی توانیم به یک بار ورود یک کاراکتر بسنده بکنیم. باید رابط داشته باشد. رابط صحنه آخر را ما باید ترسیم بکنیم تا مخاطب بفهمد که این یک تئاتر صددرصد رئال نیست. اینجا همانطور که خیلی از اتفاق ها مرتب پیش می رود، ناگهان یک آدمی وارد می شود و با آنها صحبت می کند و می خواهد ببردشان! برای هر کدام از این حرف ها، باید از قبل یک رابط وجود می داشت و آن رابط چه چیزی بهتر از دیدن یک خواب!؟ در آن خواب هم خیلی معناها نهفته است. نزاع بین دو گروه از آدم ها که همه یک درد مشترک دارند. این بزرگ ترین حرفی است که در آن خواب زده می شود.

آیا می توان گفت زندگی آدم هایی هم که تماشاگر در موتورخونه می بیند، شاید یک خواب باشد!؟

صددرصد. اصلاً چیزی غیراز این نیست. وقتی مغز ورود می کند و شروع می کند به حرف زدن، هر چیزی ممکن است برای مخاطب تداعی بشود. اینکه هدف من چه بوده، مهم نیست، چون اثر دارد حرف خودش را می زند. آن مربوط به زمانی است که متن را نگارش می کنم، ولی الان مخاطب می تواند از نمایش هر برداشتی بکند.


از ویژگی های مثبت نمایش شما، بازی های خوب بازیگران است اما بازیگران در یک سطح نیستند و نوسان دارند. بعضی از بازی ها خیلی خوبند و برخی دیگر با اینکه ضعیف نیستند ولی به خوبی بازی های دیگر نیستند. این ناهماهنگی بین بازی ها چگونه اتفاق افتاده؟ چون اغلب بازیگران تازه کارند و بازی ها باید کیفیت یکدستی داشته باشند.

ببینید، اینجا چیزی هست به نام تجربه. ما نمی توانیم هیچ وقت از تجربه غافل بشویم. یادم است اولین باری که خودم روی صحنه رفتم، آن قدر بد بودم که دوست ندارم هیچ کس آن خاطره را به من یادآوری بکند! قاعدتاً وقتی همه بازیگران برای دفعه اول روی صحنه می آیند، آن وسط براساس نوع متن و دیالوگی که دارند و نوع اَکتی که باید انجام بدهند، دیگر آنها برابر نیستند. درست است که آنها یک نوع تجربه زیستی را همزمان با هم تجربه می کنند، ولی همه آنها یک نوع متن و گویش و بیان را ندارند. بله، من متن را براساس خودشان نوشتم اما به هر حال سختی ها در ایفای نقش هر کدام از کاراکترها متفاوت است.

طی سال های گذشته، تولید نمایش توسط بازیگران و کارگردانان حرفه ای که به علاقه مندان بازیگری آموزش می دهند و خروجی کارگاه را روی صحنه می برند، خیلی باب شده. به نظرتان تولید چنین نمایش هایی چه کمکی به جریان تئاتر حرفه ای کشور می کند؟

من خودم بخشی از خانواده مجموعه هشت میلی متری هستم اما ببینید، نکته ای هست در مورد دوستانی که از آموزشگاه های مختلف بازیگر انتخاب می کنند. ما نباید این نکته را فراموش بکنیم که ما همین الان خیلی بازیگر در سینما داریم که هیچ تجربه پیشینی نداشتند ولی با استعداد خیلی خوبی که در وجودشان بوده و یکسری آموزش ها توسط برخی استادان توانسته اند خودشان را به صحنه برسانند. این به نظر من هیچ اتفاق بدی نیست. هر کسی راه خودش را دارد. اگر ما بخواهیم قائل به این باشیم که همه بازیگران باید حتماً تحصیلات آکادمیک داشته باشند یا سال ها خاک صحنه بخورند و فقط همان بازیگرانی باشند که عضو خانه تئاتر و خانه سینما هستند، فکر می کنم ترسو هستیم! اگر من به خودم اطمینان داشته باشم، هیچ کس قرار نیست جای من را بگیرد. همیشه فکر می کنم بهترین اتفاق این است که ۱۰۰ نفر دیگر بیایند و کنار من بایستند و برای فضایی که ساخته ام، رقابت بکنند. هر کسی براساس بنیه خودش می تواند نقش بگیرد، نه براساس تعداد رقبا. آن کسی هم که در آموزشگاه بوده و نتوانسته اتفاق خوبی را رقم بزند، خودش ناخودآگاه از گردونه رقابت خارج می شود.

نکته ناگفته ای اگر مانده، بفرمایید.

من فکر می کنم نمایش «موتورخونه»، اتفاق مهمی به حساب می آید. نه به این دلیل که خودم کارگردانی کرده ام. اول به این خاطر که حرف خوبی پشت این کار هست و دوم اینکه ما داریم ۲۰ بازیگر جوان را به عرصه سینما و تئاتر معرفی می کنیم. کسانی که به تماشای این تئاتر آمده اند، بعضاً درگیر تعداد زیادی از بازیگران شده اند. خب این خبر خوبی است. من خواهش می کنم همه از این نمایش و بچه های تئاتر حمایت بکنند، چون با این حمایت هاست که آنها انگیزه می گیرند و در کارهای بعدی خودشان را بالا می کشند.

«پرسش»؛ فرهنگسرایی برای کاهش مشکلات زندگی

«پرسش»؛ فرهنگسرایی برای کاهش مشکلات زندگی

مسئول فرهنگسرای تخصصی پرسش اصفهان گفت: جامعه هدف انگیزه‌ای برای مشاوره گرفتن یا احساس نیاز به آموزش ندارد، در حالی که بسیاری از مشکلات امروز با دریافت آموزش‌های ضروری قابل حل است.

نفیسه مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: «فرهنگسرای تخصصی پرسش اصفهان» از زیرمجموعه‌های چندگانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان است که مباحث مرتبط به حوزه تخصصی روانشناسی به‌ویژه سلامت روان و روانشناسی مثبت‌نگر را دنبال می‌کند.

به گفته وی، جامعه امروز به این مدل از شناخت و آشنایی با مباحث روانشناسی نیازمند است. مسائل و موضوعاتی از جمله تاب‌آوری، امید به زندگی، شفقت و مهرورزی، خردورزی که شمار زیادی از افراد و خانواده‌ها باید آنها را شناخته و فرا بگیرند تا بتوانند، بهتر زندگی کنند.

مسئول فرهنگسرای پرسش در ادامه با اشاره به کمرنگ شدن شیوع کرونا پس از یک دوره دوساله، تصریح کرد: در این دو سال زیرساخت‌های مجازی این مرکز را فعال و مباحث را به شکل غیرحضوری و برخط دنبال کردیم اما در چند ماه اخیر و با فروکش کردن بیماری کووید -۱۹، دوباره مباحث و همایش‌ها را به شکل حضوری از سر گرفته‌ایم.

وی اظهار کرد: امسال سلسله همایش‌هایی با عنوان «جوانی فصل رویش» را در قالب نشست‌های دوره‌ای برگزار می‌کنیم. ماه قبل نیز موضوع تاب‌آوری را با حضور استاد نیک‌راهان اجرا کردیم و این ماه نیز «خوانش کتاب زندگی» را با یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان برگزار خواهیم کرد.

رویکرد تخصصی در مشاوره‌های فردی

مظاهری با بیان اینکه امروزه آسیب‌ها و مشکلاتی در زندگی‌ها وجود دارد که بسیاری از آنها قابل حل است، افزود: امروزه مشکلات اقتصادی تاب و تحمل مردم را کم کرده و قدرت تاب‌آوری و حل مسئله را از آنها گرفته است.

وی تصریح کرد: ساماندهی مشاوره‌های فردی مراکز تابعه سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان کار ویژه دیگری است که در دست اقدام داریم. مشاوره فردی را به شکل تخصصی در این فرهنگسرا دنبال می‌کنیم و از استادان دارای پروانه نظام روانشناسی برای همین منظور دعوت کرده‌ایم.

مسئول فرهنگسرای پرسش اصفهان با بیان اینکه در حال انجام مصاحبه با این اساتید برای استفاده از دانش و تجربه آنها هستیم، اضافه کرد: طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده در هر ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان، یک مرکز به‌عنوان پایگاه مشاوره انتخاب می‌شود تا با حضور استادان با تجربه و دارای پروانه، دو تا سه روز در هفته به مراجعان به شکل فردی پاسخ داده شود.

وی تاکید کرد: مخاطبان می‌توانند از طریق سایت www.shahredu.ir به شکل اینترنتی وقت مشاوره بگیرند و از این امکان استفاده کنند. نرخ حق مشاوره‌ها نیز یک‌سوم قیمت بخش خصوصی است.

مظاهری همچنین از آماده‌سازی و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع پرسش و پاسخ فرهنگسرای پرسش خبر داد و گفت: این سامانه تحت وب است و به زودی از سوی سازمان فاوا آماده‌سازی می‌شود و ارائه خدمات خود را به مخاطبان آغاز می‌کند.

وی اظهار کرد: هر مخاطبی می‌تواند در هر ساعت از شبانه‌روز با این سامانه در ارتباط باشد و سوال یا مسئله موردنظر خود را به‌صورت رایگان در مباحث مرتبط از جمله مسائل اعتقادی، روانشناسی، حقوق خانواده، تربیتی و دیگر موضوعات مطرح کند. مخاطب می‌تواند هم به شکل صوتی و هم به صورت فایل متنی، سوالات خود را از مشاوران ما بپرسد.

مسئول فرهنگسرای تخصصی پرسش، آماده‌سازی محتوا و فیلم‌های آموزشی برای همایش‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های فرهنگسرا در آینده نزدیک را یادآور شد و افزود: همه فیلم‌ها و محتواها در سایت فرهنگسرا به نشانی www.porsesh.ir بارگذاری می‌شود. در قسمت آموزشگاه این سایت، فیلم‌ها تدوین می‌شود. روند کار به این شکل است که کلیپ‌های کوتاهی از فیلم‌ها قرار می‌دهیم که مخاطب در ابتدا این فیلم‌های کوتاه آموزشی را ببیند و اگر مورد پسند او واقع شد، اقدام به تهیه و دانلود فیلم مورد نظر کند.

وی تاکید کرد: طرح دیگر این مرکز، موضوع برگزاری غرفه‌های مشاوره فردی در مناطق پانزده‌گانه شهری است. این شهرداری‌ها در زمان‌هایی اقدام به برپایی برنامه‌هایی با حضور گسترده مردم می‌کنند که ضمن هماهنگی با فرهنگسرای پرسش، غرفه‌های مشاوره ما در حاشیه این برنامه‌های پرمخاطب برپا می‌شود و به مراجعان خدمات مشاوره حضوری ارائه می‌دهند.

مظاهری تصریح کرد: برپایی این غرفه‌ها در مناطق مختلف شهر ضمن اینکه خدمات مشاوره‌ای رایگان به مردم ارائه می‌کند، باعث آشنایی مردم با این فعالیت‌ها و کارکردهای فرهنگسرای تخصصی پرسش خواهد شد.

جوانانی که راهشان را گم کرده‌اند

وی گفت: بیشتر مراجعان فرهنگسرا از قشر جوان جامعه هستند که به‌واقع این گروه سنی راه و هدف خود را گم کرده‌اند. همین هدف داشتن است که باعث تاب‌آوری و امید داشتن به زندگی در آنها می‌شود. در این جلسات تلاش می‌کنیم این موضوع را برای مخاطبان جا بیندازیم که آموزش در بسیاری از مسائل ضروری است و زندگی کردن نیاز به آموزش دارد.

به گفته مسئول فرهنگسرای پرسش، این روزآمدی و آموزش‌پذیری آثار زیادی در زندگی و تصمیم‌گیری در شرایط مختلفی که ممکن است برای هر فردی پیش بیاید، دارد.

وی با تاکید بر اینکه اقشار و گروه‌های مختلف مردم در جامعه امروز از آموزش دور هستند، افزود: ماه گذشته در مدت زمان چهار هفته طرح «دوشنبه‌های زندگی» را با موضوعاتی از جمله کارگاه‌های جرئت‌مندی و دقت و تمرکز اجرا کردیم و در هر کلاس شاهد حضور ۳۵ تا ۴۰ شرکت کننده بودیم.

مظاهری اظهار کرد: به نظر می‌رسد جامعه هدف این برنامه‌ها، انگیزه‌ای برای مشاوره گرفتن یا احساس نیاز به آموزش ندارد. در حالی که بسیاری از مشکلات امروز با دریافت آموزش‌های ضروری قابل حل است.

وی ادامه داد: اگر جوانی برنامه جامعی برای آینده خود داشته باشد، طبیعی است که در سرنوشت و زندگی او تأثیر مستقیم دارد. این آموزش‌ها بر همین موارد به شکل علمی و کارگاهی تاکید دارد.

مسئول فرهنگسرای تخصصی پرسش اصفهان با یادآوری اینکه امسال بر مبحث روانشناسی مثبت‌نگر متمرکز شده‌ایم اظهار کرد: بیشتر استادان و مربیان دوره‌های این فرهنگسرا در موضوع سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیز ورود کرده‌اند. ماه رمضان وبینار سلامت معنوی را با حضور استادانی از دانشگاه‌های اصفهان برگزار کردیم. استاد کلاهدوزان از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با تفاوت‌های هوش هیجانی با هوش معنوی مباحثی را عنوان کرد و استاد احمدی‌فراز در همان دوره، درباره تأثیر دعا بر سلامت روان سخنرانی داشت. در آینده نیز از این دست برنامه‌ها خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: یکی از ۱۴ گام در موضوع تاب‌آوری، حضور و بروز معنویت در زندگی است. یکی از رموز طول عمر عارفان و افرادی که اخلاق‌مدار هستند، اعتقاد به خدا و معنویت‌گرایی در زندگی است و ما نیز در چینش مشاوران مسائل اعتقادی و دینی را لحاظ می‌کنیم.

مظاهری با بیان اینکه تلاش ما این است که مردم و مخاطبان بیشتر به یک فرد با تجربه و خبره در رابطه با مشکلات و آسیب‌های احتمالی کار و زندگی خود رجوع کنند و از این برنامه‌های تخصصی و مشاوره‌ای بیشتر بهره ببرند.

وی با یادآوری اینکه سلامت روان دو بخش دارد افزود: اختلالات و آسیب‌های روانی بخش اول و دوم روانشناسی مثبت‌نگر است. امروزه ابتلاء به افسردگی در جوامع مختلف در حال افزایش است و به گفته یکی از استادان دانشگاه افسردگی مشکل اصلی جهان در سال ۲۰۳۰ میلادی خواهد بود.

مسئول فرهنگسرای پرسش اظهار کرد: گاهی عنوان کردن همین کلمه افسردگی ممکن است باعث دوری افراد از همین مباحث، همایش‌ها و مشاوره‌ها باشد. بنابراین باید از جنبه‌ای دیگر این موضوع را نگریست و تعبیر امید داشتن به آینده و مثبت‌نگری را جایگزین آن کرد.

گفت‌وگو را یاد بگیریم

وی تاکید کرد: جامعه نیازمند نشاط، امید و شادی است، هر چند آسیب‌های اجتماعی متعددی داریم. ماه قبل کارگاه تحلیل رفتار و ارتباطات اثربخش با اجرای استاد قمرانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان داشتیم که همان زمان گفته شد ایران بیشترین آمار درگیری‌ها را دارد چون مهارت گفت‌وگو نداریم و نمی‌دانیم در ارتباطات میان‌فردی چگونه باید رفتار کنیم. حتی در خانواده‌ها گفت‌وگو نمی‌کنیم و نحوه گفت‌وگو را هم نمی‌دانیم.

مظاهری تصریح کرد: دو سال قبل در همان زمان آغاز شیوع ویروس کرونا که دوره‌ها به شکل برخط اجرا می‌شدند، هفت مهارت گفت‌وگو را آماده ارائه به مخاطبان کردیم. متأسفانه بسیاری از ما اطلاعی از این مهارت‌ها نداریم و مشکلاتی که در زندگی داریم که آشنایی با این مهارت‌ها و دور نبودن از آموزش‌ها، برای حل آن‌ها مؤثر است.

به گزارش ایمنا، فرهنگسرای پرسش اصفهان در خیابان جهاد، روبه‌روی مدرسه آسیه، کوی صفا، کوی شاداب واقع شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر از فرهنگسرای پرسش می‌توانند با شماره تماس ۳۲۳۵۱۶۶۰ تماس بگیرند یا به صفحه این فرهنگسرا در اینستاگرام به نشانی [email protected] مراجعه کنند.

سکوها و برق؛ ورزشگاه آزادی نوسازی می‌شود

با اعلام معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، به زودی سکوهای آزادی بازسازی خواهد شد.

سکوها و برق؛ ورزشگاه آزادی نوسازی می‌شود

به گزارش "ورزش سه" سعید ابوالفتحی، معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در گفتگو با روابط عمومی گفت: از مهرماه سال گذشته طبق دستور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان بازسازی و بهسازی مجموعه بزرگ آزادی را در دستور کار قرار دادیم. کارهای مطالعاتی متعددی در این زمینه انجام شد و سعی کردیم که موارد موجود را اولویت بندی کنیم.

وی افزود: یکی از اتفاقات خوبی که در این مدت رخ داد تعویض کابل ها و پست برق این مجموعه بود. سیستم برق مجموعه ورزشی آزادی مربوط به سال های ابتدایی ساخت این مجموعه و در حدود ۵۰ سال پیش بود و مشکلات عدیده ای را ایجاد می کرد که توانستیم به لطف خداوند با برگزاری مناقصه ی تعویض کابل ها و پست برق مجموعه آزادی پیمانکار این پروژه را انتخاب کنیم که در حال حاضر نیز مشغول به فعالیت است. در آینده ای نزدیک کابل ها و تابلو برق های استادیوم آزادی بعد از نیم قرن به صورت کامل تعویض خواهد شد.

معاون فنی مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تصریح کرد: مبحث بعدی بحث مقاوم سازی و ایمن سازی مجموعه یکصد هزار نفری آزادی بود. مطالعاتی در این خصوص انجام شد و کارهای تحقیقاتی متعددی را انجام دادیم. از مشاورهای پروژه استفاده کردیم و طبق مطالعاتی که داشتیم ۱۵ زون از سکوهای تماشاگران استادیوم آزادی را با هدف بهسازی، مقاوم سازی و سبک سازی به مرحله مناقصه گذاشتیم. فراخوان مناقصه برای تعیین پیمانکار انجام شده و آگهی فراخوان در سایت و روزنامه های کثیرالانتشار موجود است و ان شاءالله سعی می کنیم با انتخاب پیمانکار هرچه سریعتر این پروژه را انجام دهیم.
وی در خصوص فرآیند مناقصه اعلام کرد: از تاریخ ۳۰ شهریور تا ۹ مهر مهلت دریافت اسناد ارزیابی است. تاریخ عودت اسناد ۲۳ مهر و زمان بازگشایی پاکت ها نیز ۲۵ مهر در مجموعه ورزشی انقلاب خواهد بود.

* حفظ امنیت مردم خط قرمز ما است

ابوالفتحی در خصوص مسائل مربوط به سکوهای استادیوم آزادی و علت طولانی شدن روند بهسازی آن گفت: پس از آخرین بازی فصل قبل لیگ فوتبال مسائلی در خصوص مقاوم نبودن سازه استادیوم آزادی مطرح شد و برخی ویدیوها در فضای مجازی منتشر شد. طبق دستور و تاکید دکتر سجادی سریعاً تیم مهندسی در محل پروژه حضور پیدا کرد و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا توسط مشاور مادری که در پروژه وجود دارد راهکارهای مختلف را دریافت و بررسی کردیم و از نظرات فنی و مهندسی سایر مشاوران نیز در این خصوص استفاده شد. نظریه ای که متفق القول بر آن باور داشتند این بود که سازه استادیوم آزادی مشکلی ندارد و فقط بار روی سازه اصلی دچار مشکل شده اما با توجه به اهمیت موضوع و اینکه حفظ امنیت مردم عزیزمان خط قرمز ماست علاوه بر مشاور مادر، یک مشاور مقاوم ساز بنام که تخصص و تجربه ویژه در بحث مقاوم سازی دارد برای پروژه جذب کردیم. اگر بنا بر این بود که کار را فقط با گزارش فنی و تشخیص مشاور مادر پروژه پیش ببریم روند مناقصه به مراتب زودتر انجام می شد، اما هدف این بود که طول عمر سازه را افزایش دهیم و به همین منظور یک مشاور مقاوم ساز با تجربه را استخدام کردیم. شاید در حال حاضر سازه استادیوم مشکلی نداشته باشد اما برای اینکه بتوانیم طول عمر آن را افزایش دهیم احتیاج به این است که مقاوم سازی را به صورت کامل انجام دهیم.

* برای انجام کار اصولی و ماندگار به زمان نیاز است

وی در ادامه افزود: به هرحال طبیعی است که بحث مطالعات بحث زمان بری است. برای اینکه بتوانیم کار اصولی و بر اساس دستور العمل ها و ضوابط و مقررات به روز انجام دهیم به زمان بیشتری احتیاج بود. استادیوم آزادی بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط ۵۰ سال پیش ساخته شده ولی در حال حاضر تمام این دستورالعمل ها متفاوت است. از مشاور مقام ساز خواستیم که در کمترین زمان ممکن بررسی های لازم را انجام دهد و اینکه زمان مناقصه کمی طولانی شده بابت این بود که ما مشاور مقاوم ساز را هم به پروژه اضافه کردیم و نکات وی را هم جداگانه دریافت کرده و به یک برآورد کلی در این زمینه رسیدیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.