فرمولی جدید برای نرخ ROI


به هیچ‌وجه نباید تاثیر تحلیل نرخ بازگشت سرمایه در کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی تبلیغات خود را دست کم بگیرید و حتماً این متغیر را اندازه‌گیری کنید.

شاخص های سودآوری شرکتها

سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شرکتهایی می‏گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازه‏کاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای اینکه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏کنیم.

حوزه‏های مختلف عملکرد

معیارهای اصلی عملکرد در حوزه‏های زیر قابل بررسی هستند: (1) مالی، (2) بازار، (3) محیط، (4) مردم، (5) عملیات و (6) عرضه کنندگان. بعضی‏ها دو بعد دیگر را نیز معرفی می‏کنند: (7) قابلیت سازگاری، (8) کیفیت محصول یا خدمات.

در حوزه مالی (که موضوع بحث این مقاله نیز می‏باشد)،‌ از دیدگاههای مختلف، شاخص‏های زیر را می‏توان بیان نمود.

• وفاداری سهامداران (مانند واکنش سهامدار)

شاخص‏های ارزش مالی و سودآوری

ارزش افزوده اقتصادی ( EVA )

ارزش افزوده بازار ( MVA )

بازده دارائیها ( ROA )

بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE )

بازده سرمایه بکار رفته ( ROCE )

شاخص‏های قدرت مالی

دارائیها منهای دارائیهای نقدی

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

درآمدهای ایجاد شده از بخشهای مشتریان (مانند مشتریان جدید، جاری و بزرگ در مقابل مشتریان کوچک، صنعت و منطقه‏ای)

لیست درآمد مشتریان

سهم ریالی بازار

پتانسیل ریالی بازار

شاخص‏های کارایی و اثربخشی

نسبت درآمد به هزینه

سهم هر کارمند در ایجاد درآمد شرکت

سود و بازده دارائیها بعنوان سنجش سودآوری

تأکید عمده گزارشگری مالی پیشرفته بر شرایط اندازه‏گیری سود به عنوان یک شاخص عملکرد واحد انتفاعی می‏باشد. عملیات کارا در واحد تجاری، بر روند جاری و آتی پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر دارد. بنابراین کلیه دارندگان حقوق مالکیت و به ویژه دارندگان سهام عادی به وجود کارایی مطلوب مدیریت علاقمندند. از آنجا که سود ویژه شرکت بر میزان سود تقسیمی تأثیر دارد اغلب سهامداران روند سود شرکت را پیگیری می‏کنند.

یکی از تعبیرهایی که کارایی دارد، توانایی نسبی مدیریت در تحصیل حداکثر بازده با استفاده از منابع محدود، تحصیل بازده ثابت با بکار بردن حداقل منابع، ترکیب بهینه‏ای از منابع با هم که در نتیجه حداکثر بازده برای صاحبان واحد تجاری حاصل خواهد شد، می‏باشد.

کارایی واژه‏ای نسبی است که به صورت مقایسه با یک وضع ایده‏آل یا برخی ملاک‏های دیگر معنی‏دار می‏شود. همچنین به این بستگی دارد که آیا هدف شرکت در حداکثر نمودن سود است یا فراهم کردن بازده مناسب برای سرمایه‏گذاری. نرخ بازده دارائیها در هنگام مقایسه شرکتها برای ارزیابی اینکه مدیران آنها چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را برعهده داشته‏اند بازده کسب نموده‏اند استفاده می‏شود. با مرتبط ساختن سود ویژه با مجموع دارائیها معیار استانداردی بدست می‏آید که این معیار در تشریح سودآوری انواع شرکتها، سودمند می‏باشد.

سود از جمله برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. دانشمندان و پژوهشگران رویکردهای متفاوت آن را در چارچوب یافته‏های علمی تشریح کرده، قوت و ضعف برداشتها را سنجیده و با تلاش، به دقت و توانائیهای آن افزوده‏اند.

گاهی چنین استدلال می‏شود که سود شرکت، آنگونه که حسابداران محاسبه می‏کنند، نمی‏تواند عامل تعیین کننده ارزش آن شرکت باشد. همانگونه که می‏دانیم با تغییر شیوه محاسبه موجودی کالا،‌ استهلاک و ثبت درآمد، به راحتی می‏توان میزان سود شرکت را تغییر داد. بنابراین مدیران می‏توانند از سود حسابداری برای گمراه کردن بازار استفاده کنند. حال این پرسش مطرح می‏شود که با توجه به اینکه سود شرکت به وسیلة حسابداران قابل دستکاری است و مقدار آن به میل و خواسته مدیران شرکت تغییر می‏یابد آیا سود شرکت می‏تواند ارزش اقتصادی داشته باشد؟

سرمایه‏گذاران، برای سود حسابداری به عنوان ابزار پیش‏بینی جایگاه خاصی درنظر دارند. بهای جاری هر واحد تجاری با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده است و سرمایه‏گذار معمولاً برمبنای انتظاراتش از سود آتی، نسبت به نگهداری یا فروش سهام تصمیم می‏گیرد.

سود حسابداری به علت انعکاس وقایعی که باعث تغییر باورها درباره توانایی پرداخت آتی سود سهام می‏شود، جزو اطلاعات مربوط است. پیش‏بینی سود قسمتی از یک فرایند تحلیلی وسیع است که در آن توجه نهایی به پیش‏بینی و ارزیابی جریانات سود نقدی آتی می‏باشد. سودها یک منبع اطلاعاتی مهم درباره توانایی آتی پرداخت سود می‏باشند. در تحقیقات انجام شده، محققین دریافتند که نوسانات قیمت سهام،‌ فرمولی جدید برای نرخ ROI ارتباط نزدیکی با تغییرات سود دارد. شواهد تجربی نشان می‏دهد که اطلاعات درمورد چشم‏انداز سود آتی شرکت، برای سرمایه‏گذاران از اهمیت بالایی برخوردار می‏باشد. مطالعات نشان می‏دهد یکی از منابع مهم و معتبر اطلاعاتی درباره سود آتی، پیش‏بینی‏هایی است که توسط مقامات رسمی شرکتها ارائه می‏شود.

تفاوت اصلی بین مفهوم سود عملیاتی جاری و سود جامع، در هدف از پیش تعیین شده برای گزارش سود خالص می‏باشد. سود خالص حاصل از عملیات جاری، بر عملکرد جاری و کارایی شرکت و استفاده از این ارقام برای پیش‏بینی کردن عملکرد آتی و قدرت سوددهی تأکید می‏کند، در حالی که طرفداران مفهوم سود جامع، ادعا می‏نمایند که کارایی عملیاتی و پیش‏بینی عملکرد آتی وقتی ممکن است که براساس تجربه تاریخی کامل شرکت در طی چند سال باشد.

نتایج تحقیقات انجام شده توسط دکتر محمدعلی آقایی و غلامرضا کردستانی حاکی از این است که مشاهدات گذشته سود و جریان نقدی، با هم برای پیش‏بینی جریان نقدی اکثر شرکتهای مورد مطالعه مفید نیستند. البته افزودن سود به عنوان متغیر توضیحی به مدل پیش‏بینی جریان نقدی، باعث می‏شود به پیش‏بینی‏های بهتری دست یابیم. بنابراین سود برای پیش‏بینی جریان نقدی دارای محتوای اطلاعاتی اضافی است.

بازده دارایی ( ROA ) به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارائیهای اندازه‏گیری ‏شده،‌ تعریف می‏گردد. در مقابل بازده سرمایه‏گذاری ( ROI ) به عنوان نسبت سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع بدهیهای بلندمدت، حقوق اقلیت، سهام ممتاز و سهام عادی درنظر گرفته می‏شود. البته این دو اصطلاح در برخی موارد به عنوان یک مفهوم بکار می‏روند.

نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم دارائیهای شرکت و سود را تعیین می‏کند. اگر یک شرکتی بر سرمایه‏گذاریهای خود بیفزاید (البته برحسب کل دارائیها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می‏یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه‏گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی سهامداران نمی‏شود

اعتباردهندگان و مالکان از بازده دارائیها می‏توانند در موارد زیر استفاده نمایند:

1- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی فرمولی جدید برای نرخ ROI از بازدهی - اعتبار دهندگان و مالکان می‏توانند نرخ بازده دارایی یک شرکت را با سایر شرکتها یا متوسط صنعت مقایسه نمایند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامتی مالی شرکت فراهم می‏نماید.

2- جمع‏آوری اطلاعاتی درباره اثربخشی مدیریت - نرخ بازده دارایی تحت یک دوره زمانی در تعیین اینکه آیا یک واحد اقتصادی دارای مدیر لایقی است، کمک می‏کند.

3- طرح سودهای آینده - عرضه کنندگان بالقوه سرمایه شرکت، سرمایه‏گذاری حال و آینده و بازده مورد انتظار از آن را مورد ارزیابی قرار می‏دهند.

اما بازده دارایی بیشتر از اندازه‏گیری عملکرد شرکت می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. مدیران می‏توانند از این نرخ در سطوح مختلف جهت کمک در تصمیم‏گیریهایشان جهت حداکثر کردن سود و ارزش افزوده به شرکت استفاده کنند. مدیران از این نرخ در موارد زیر استفاده می‏نمایند:

1- اندازه‏گیری عملکرد هر بخش مجزا از شرکت وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‏گذاری رفتار می‏شود - در یک مرکز سرمایه‏گذاری، هر مدیری هم سود و هم سرمایه‏گذاریها را کنترل می‏کند. نرخ بازده دارایی ابزار بنیادی جهت ارزیابی هم سودآوری و هم عملکرد می‏باشد.

2- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه - بودجه‏بندی سرمایه‏ای طرح‏ریزی بلندمدتی است برای مواردی همچون احیا (تجدید)، جایگذاری یا توسعه تسهیلات.

3- کمک در پایه‏گذاری اهداف مدیریت - بودجه‏بندی، طرحهای مدیریت را کمی می‏کند. اثربخش‏ترین نگرشها به هدف‏گذاری، از فرایند بودجه‏ای استفاده می‏کند که هر مدیری در ایجاد آن اهداف و استانداردها و در برقرار کردن بودجه‏های عملیاتی که با این اهداف و استانداردها مواجه می‏شوند سهیم است. آغاز و پایان هر فرایند بودجه‏بندی با هدف ROA می‏باشد.

شاید بهترین دلیل برای عمومی بودن ROA سادگی آن است. این نرخ به تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازه‏گیریها، معمولی‏ترین شاخص مورد استفاده مدیریت عملکرد سودآوری شرکت می‏باشد. همچنین ابزار جامعی است که فعالیتهایی با ابعاد و ماهیتهای مختلف را اندازه‏گیری می‏کند و به ما اجازه می‏دهد که آنها را با روش استاندارد مقایسه کنیم. به عبارت دیگر با ROA ما می‏توانیم سیب و پرتقال را حداقل در سودآوری مقایسه کنیم. ROA ایرادات و مزایای مربوط به خود را دارد. گاهی اوقات اگر بطور کامل درک نشود، استفاده نمودن آن دشوار است.

روشهای مختلف محاسبه ROA

استاندارد و ارزیابی عمومی سودآوری برمبنای بازده سرمایه‏گذاری ( ROI ) به عنوان سود خالص بعد از مالیات ( EAT ) تقسیم بر کل سرمایه‏گذاری محاسبه می‏گردد.

چه سرمایه‏گذاری می‏بایست درمخرج کسردرج گردد؟ آن می‏تواندحقوق صاحبان سهام، بدهی و کلیه وجوه فراهم شده،‌ کل دارائیها یا تنها دارائیهای مشهود باشد. بدون توجه به اینکه سرمایه‏گذاری چطور تعریف شود، ROI مختلفی محاسبه می‏شود. اولین و عادی‏ترین تعریف از سرمایه‏گذاری، کل دارائیهای مورد استفاده در ایجاد سودآوری می‏باشد. لذا از ROI به ROA می‏رسیم، به معنی بازده دارائیها یا بطور دقیق بازده کل دارائیها.

این نرخ بیان می‏کند که دارائیهای شرکت چطور بطور کارا درایجاد سود استفاده شده‏اند.

بعضی کتابها پیشنهاد به محاسبه بازده سرمایه‏گذاری یا بازده کل دارائیها با استفاده از میانگین سرمایه‏گذاریها، به کمک مانده اول و پایان سال می‏کنند. به این دلیل که سود گزارش شده، در طول کل دوازده ماه ایجاد شده است و اشتباه خواهد بود که فرض کنیم از همان مبلغ دارائیهای گزارش شده در پایان دوره استفاده شده ‏است. در صورتی که می‏دانیم تولید و فروش شرکت در طول سال می‏باشد. میانگین بازده دارائیها به شرح زیر محاسبه می‏شود:

اطلاعات بیشتری را می‏توان با تجزیه نمودن این نسبت به حاشیه سود و گردش دارائیها در یک نگرش دوپانت تحصیل نمود. بخش اول حاشیه سود خالص است و شاخصی برای درک چگونگی کنترل هزینه‏ها می‏باشد. بخش دوم گردش دارائیهاست که توانایی شرکت را در تولید و بازاریابی سطح فروش نشان می‏دهد.

گردش‏کل دارائیها×حاشیه سودخالص = ROTA

معمولی‏ترین تغییر شکل در ROA خارج کردن دارائیهای نامشهود و غیرمولد از کل دارائیها می‏باشد. شایان ذکر است که دارائیهای نامشهود شامل سرقفلی، هزینه‏های اولیه، اختراعات، حق‏التألیف و سایر حقوقی است که تحت یک دوره بلندمدت مستهلک می‏گردند. این در حالی است که دارائیهای غیرمولد مشتمل بر موجودیهای اضافی و طرحهای سرمایه‏ای غیراستفاده می‏باشند. جدا کردن فرمولی جدید برای نرخ ROI آن بخش از موجودیها که مازاد می‏باشند و مبالغی از دارائیهای ثابت که استفاده نمی‏شوند، برای یک تحلیل‏گر داخلی امکان دارد. یک تحلیل‏گر خارجی با استفاده از ترازنامه و سایر صورتهای مالی نمی‏تواند این اقلام را مشخص نماید. بنابراین تنها اصلاحی که معمول می‏باشد، این است که درمخرج کسر دارائیهای مشهود ( TTA ) درنظر گرفته شود. این نسبت به عنوان بازده دارائیهای مشهود شناخته می‏شود.

یک تغییر دیگری که برای صورت کسر پیشنهاد می‏گردد،‌ استفاده از سود قبل از مالیات بجای سود بعد از مالیات می‏باشد. چرا که مالیات اغلب تحت تأثیر وضعیتهای ویژه‏ای همچون زیانهای انتقالی، مالیاتهای تشویقی ومالیاتهای انتقالی قرار می‏گیرد. هنگام مقایسه شرکتها، اختلاف در نرخ مالیاتی، سود بعد از مالیات را تغییر شکل می‏دهد. در صورت استفاده از سود قبل ازمالیات، که همیشه در صورتهای مالی ارائه می‏شود می‏توان ازاین تغییرشکل پرهیزنمود. این همان شکل استفاده شده بوسیلة مؤسسه رابرت موریس در مطالعه صورتهای مالی آنها می‏باشد. این نرخ به شکل زیر محاسبه می‏شود:

نحوة دیگر محاسبه ROA اضافه نمودن هزینه بهره ( I ) به صورت کسر می‏باشد. در این حالت ROA بازده کل وجوه فراهم شده ( ROTFP ) نامیده می‏شود که می‏تواند با سود قبل از مالیات و یا سود بعد از مالیات بیان گردد:

ROTFPb= (EBT+ I) / TA = EBIT / TA

ROTFPa = [(EAT + I ( - t)] / TA

هدف از این شکل از بازده دارائیها شناسایی وجوه استفاده شده جهت تحصیل دارائیهای شرکت است که هم از وجوه استقراض و هم از حقوق صاحبان سهـام نشـأت می‏گیرد. لذا آن بخش از سود عملیاتی که مربوط به وام دهندگان (از فرمولی جدید برای نرخ ROI طریق هزینه بهره) است در جهت رسیدن به سود خالص کسر گردیده است، می‏بایست برگشت داده شود.

اصلاح دیگری که در تطابق وجوه مورد استفاده با سود ایجادشده می‏توان ایجاد کرد، خارج کردن وجوه حاصل از بدهیهای جاری است که جهت تأمین دارائیهای مولد بکارنمی‏روند. اما جزء سرمایه درگردش هستند. سرمایه‏گذاری درمخرج کسرجمع بدهی‏های بلندمدت ( LTD ) و حقوق صاحبان سهام ( E ) می‏باشد. این نسبت به عنوان بازده وجوه دائمی ROPF نامیده می‏شود. در این حالت نیز این نسبت می‏تواند با سود قبل از مالیات و یا بعد از مالیات محاسبه گردد:

ROPFb = EBIT / (LTD + E )

ROPFa= [(EAT + I ( - t)]/(LTD + E )

به این نکته توجه شود که در محاسبه نرخ بازده وجوه دائمی می‏بایست از همه انواع بدهی استفاده نمود. اما فرمولی جدید برای نرخ ROI از بدهی‏هایی که واقعاً منبع استقراض نمی‏باشند (مثل ذخایر یا مالیات بردرآمد انتقالی) باید صرفنظر کرد. چون آنها ادعایی از طرف اشخاص خارج از شرکت را ندارند و ممکن است هرگز پرداختی صورت نگیرد. در فرمول فوق، سهام ممتاز، سهم اقلیت و سهام شرکت فرعی جزئی از وجوه فراهم شده شرکت برای یک دورة زمانی مشخص می‏باشند.

نرخ مطلوب بازده دارائیها

در حقیقت نمی‏توان نرخ مطلوب بازده دارائیها را مشخص نمود. زیرا این نرخ از صنعتی به صنعت دیگر تفاوت دارد. مثلاً، نرخ بازده دارائیها در شرکتهای با تکنولوژی بالا بسیار بیشتر از خواربارفروشیها و یا تولید کنندگان کالاهای مصرفی است. گروه برنامه‏ریزی سود ( PPG ) ، سودآوری را در بیش از شصت زمینه تجاری مختلف بررسی نمود. همچنین این گروه بیش از شش هزار صورت مالی سالانه را مورد بررسی قرار داد. این تحلیل‏ها سه نقطه بحرانی را برای ROA پیشنهاد می‏کند: ( ROA در این تحقیق این گروه به وسیله تقسیم سود قبل از مالیات بر کل دارائیها محاسبه شده است.)

حداقل - اگر ROA پایین‏تر از 5% باشد، بقاء کل شرکت زیر سؤال می‏رود.

هدف - ROA بین 8% تا 10% به این معنی است که شرکت سود مناسبی را ایجاد می‏کند و قادر به سرمایه‏گذاری درتکنولوژی جدید ودرادامه آن بهبود وسایل و تجهیزات و توسعه مراکز فروش می‏باشد.

عملکرد بالا - وقتی که ROA از مرز 20% بگذرد، این شرکت بعنوان یک واحد اقتصادی نمونه معرفی می‏شود.

نرخ بازگشت سرمایه چیست و اهمیت آن

نرخ-بازگشت-سرمایه-چیست-و-اهمیت-آن

در این مقاله از رایانیتا می خواهیم به اینکه نرخ بازگشت سرمایه چیست و اهمیت آن بپردازیم. برای هر کسب و کاری اندازه گیری احتمال به دست آوردن بازده از سرمایه گذاری بسیار مهم است. این نرخ ازگشت سرمایه، معروف به ROI، شاخص کلیدی عملکرد (KPI) است. که توسط کسب و کارها برای تعیین سودآوری هزینه استفاده می شود. با استفاده از نرخ بازگشت سرمایه می توان سود یا زیان حاصل از یک سرمایه گذاری را بدست آورد. با ما در ادامه مقاله نرخ بازگشت سرمایه چیست و اهمیت آن همراه باشید. تا بیشتر این مورد را بررسی کنیم.

بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

بازگشت سرمایه (ROI) معیار عملکردی برای ارزیابی کارایی یا سودآوری یک سرمایه گذاری است. یا مقایسه کارایی تعدادی از سرمایه گذاری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ROI سعی می کند به طور مستقیم، میزان بازده یک سرمایه گذاری خاص را نسبت به هزینه سرمایه گذاری اندازه گیری کند.

در واقع بازگشت سرمایه (ROI) معیاری مالی است که به طور گسترده برای اندازه گیری احتمال به دست آوردن بازده از سرمایه گذاری استفاده می شود. این یک نسبت است که سود یا زیان حاصل از یک سرمایه گذاری را نسبت به هزینه آن مقایسه می کند. در ارزیابی بازده بالقوه حاصل از یک سرمایه گذاری مستقل به همان اندازه مفید است که در مقایسه بازده حاصل از چندین سرمایه گذاری نیز مفید است.

بازگشت-سرمایه-(ROI)-چیست؟

برای محاسبه ROI، سود یا بازده یک سرمایه گذاری به هزینه سرمایه گذاری تقسیم می شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می شود. در زیر چند نکته کلیدی در مورد بازگشت سرمایه را داریم:

 • بازده سرمایه گذاری (ROI) یک معیار سودآوری مشهور است. برای ارزیابی میزان عملکرد یک سرمایه گذاری استفاده می شود.
 • ROI به صورت درصد بیان می شود. با تقسیم سود خالص یا زیان سرمایه گذاری بر هزینه اولیه یا هزینه قبلی آن محاسبه می شود.
 • از ROI می توان برای مقایسه سیب به سیب و رتبه بندی سرمایه گذاری در پروژه ها یا دارایی های مختلف استفاده کرد.
 • ROI دوره نگهداری یا گذر زمان را در نظر نمی گیرد. بنابراین می تواند هزینه های فرصت سرمایه گذاری در جای دیگر را از دست بدهد.

نحوه محاسبه بازده سرمایه گذاری (ROI)

در نگاه اول ، محاسبه بازگشت سرمایه نسبتا آسان است. به سادگی سود حاصل از سرمایه گذاری خود را بر هزینه سرمایه گذاری خود تقسیم کنید. پاسخ خود را به عنوان یک درصد یا نسبت بدست آورید. اگر یک عدد مثبت را محاسبه کنید. بازده سرمایه خود را بدست آورده اید. اگر منفی باشد، از طریق سرمایه گذاری خود ضرر کردید. به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم شما یک شرکت متوسط ​​هستید که تصمیم دارد یک نرم افزار جدید برای افزایش سود خریداری کند.

فرمول بازگشت سرمایه (ROI) به شرح زیر است:

ROI = (هزینه سرمایه گذاری- ارزش فعلی سرمایه گذاری) / هزینه سرمایه گذاری

منظور از “ارزش فعلی سرمایه گذاری” درآمد حاصل از فروش سرمایه مورد نظر است. از آنجا که ROI به عنوان یک درصد اندازه گیری می شود. می توان آن را به راحتی با بازده حاصل از سایر سرمایه گذاری ها مقایسه کرد. به شما اجازه می دهد انواع مختلفی از سرمایه گذاری را در برابر یکی دیگر.

این یک فرمول کاملا ساده است که می تواند در فرمولی جدید برای نرخ ROI هر بخش تجاری ، صرف نظر از منابع انسانی یا بازاریابی، اعمال شود. با این حال، تعیین ROI می تواند کمی پیچیده تر از یک معادله ریاضی ساده باشد. هنگام محاسبه بازگشت سرمایه، مهم است که فاکتورهای دیگری را که ممکن است کمتر آشکار باشند. مانند زمان ، هزینه ها و هزینه های پنهان و حتی عوامل عاطفی مانند استرس در نظر بگیرید. همه این موارد می تواند به میزان قابل توجهی روی ROI شما تاثیر بگذارد.

طراحی و ایجاد یک لندینگ پیج درجه یک و موثر که بتواند بهترین تبدیل را رائه دهد. آنچنان کار ساده و آسانی نیست. همچنین در ایجاد آن باید به نکات بسیار زیادی توجه کرد و آن ها را رعایت نمود. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم جهت آشنایی بیشتر با این نکات مهم و کاربردی حتما یک سری به مقاله زیر بزنید.

نحوه استفاده از ROI

محاسبه ROI مزایای بی شماری به شما می دهد. اولین و بارزترین آن دانستن تاثیر سرمایه گذاری شما در تجارت شما است. اگر تشخیص دهید که در ازای پول هدر می دهید، جایگزین نیست که چیزی باید تغییر کند. انواع بسیاری از ROI می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات مهم تجاری را بگیرید، از جمله:

 • خرید یک ابزار جدید: افزودن ابزار، تجهیزات و محصولات جدید به تجارت شما می تواند گامی در مسیر درست باشد. اما باید آن ها را هوشمندانه خریداری کرد. محاسبه ROI در خرید تجهیزات به شما امکان می دهد اندازه ابزار جدید خود را ارزیابی کنید. در آینده برای انواع تجهیزات سرمایه گذاری کنید.
 • استخدام کارمندان جدید: آیا کارمند جدید شما سودآوری کسب و کار شما را افزایش یا کاهش می دهد؟ پیگیری بازگشت سرمایه کارمندان به شما کمک می کند بهتر بفهمید چه افرادی را استخدام یا اخراج کنید.
 • افزودن دپارتمان جدید: درست مانند استخدام کارمند جدید، افزودن دپارتمان جدید به کسب و کار شما اگر به افزایش سود کمک کند. می تواند اقدامی هوشمندانه باشد. شما نمی خواهید اینجا یک بازی حدس بزنید. برای تعیین سودآوری بخش های خود بازده سرمایه را محاسبه کنید و فرصت های گسترش را مشخص کنید.
 • استراتژی های فروش: آیا یک استراتژی خاص به فروش منجر شده است؟ پیگیری انواع استراتژی های فروش به شما ایده می دهد که چگونه سودآوری را برای کسب و کار خود افزایش دهید.

تفسیر بازگشت سرمایه (فرمولی جدید برای نرخ ROI ROI)

هنگام تفسیر محاسبات ROI ، مهم است که چند نکته را در ذهن داشته باشید.

 1. ROI معمولا به صورت درصد بیان می شود. زیرا درک آن به صورت شهودی آسان تر است. در مقابل وقتی که با نسبت بیان می شود.
 2. محاسبه بازگشت سرمایه شامل بازده خالص در محاسبه کننده است. زیرا بازده حاصل از یک سرمایه گذاری می تواند مثبت یا منفی باشد.

وقتی محاسبات ROI رقم مثبتی را نشان می دهد. به این معنی است که بازده خالص سیاه است. زیرا بازده کل بیش از کل هزینه است. متناوبا، هنگامی که محاسبات ROI رقمی منفی بدست می آید. به این معنی است که بازده خالص قرمز است. زیرا کل هزینه ها بیش از کل بازده است. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاری ضرر دارد. سرانجام، برای محاسبه ROI با بالاترین درجه دقت، بازده کل و هزینه های کل باید در نظر گرفته شود. برای مقایسه سیب به سیب بین سرمایه گذاری های رقیب، ROI سالانه باید در نظر گرفته شود.

درک بازگشت سرمایه

ROI به دلیل تطبیق پذیری و سادگی یک معیار محبوب است. اساسا ، ROI می تواند به عنوان اندازه گیری اولیه سودآوری سرمایه گذاری مورد استفاده فرمولی جدید برای نرخ ROI قرار گیرد. این می تواند ROI در یک سرمایه گذاری سهام، ROI شرکت برای گسترش کارخانه یا ROI تولید شده باشد.

این محاسبه به خودی خود بسیار پیچیده نیست و تفسیر آن برای دامنه وسیع کاربرد آن نسبتا آسان است. اگر ROI یک سرمایه گذاری مثبت باشد، احتمالا ارزش آن را دارد. اما اگر فرصت های دیگری با ROI بالاتر در دسترس باشد. این سیگنال ها می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند بهترین گزینه ها را حذف یا انتخاب کنند. به همین ترتیب، سرمایه گذاران باید از بازگشت سرمایه (ROI) منفی که به معنی ضرر خالص است، اجتناب کنند.

به عنوان مثال ، فرض کنید سرمایه گذاری در سال 99 مقدار 10 میلیون تومان در شرکت X سرمایه گذاری کرده است. یک سال بعد سهام خود را به قیمت 12 میلیون تومان است. برای محاسبه بازده این سرمایه گذاری، سود خالص (12 میلیون – 10 میلیون = 2 میلیون) را بر هزینه سرمایه گذاری (10 میلیون) ، برای 2/100 ROI یا 20٪ تقسیم کنید.

با استفاده از این اطلاعات، می توان سرمایه گذاری در شرکت X را با هر پروژه دیگری مقایسه کرد.

فرض کنید همان فرد در سال 96 نیز 20 میلیون در شرکت Y سرمایه گذاری کرده. سهام آن را در سال 99 به مبلغ 28 میلیون فروخته است. ROI موجودی این فرد شرکت Y به میزان 8/200 یا 40 درصد است.

یکی از تاکتیک هایی که برای هر کسب و کاری می تواند مفید باشد. موجب موفقیت شود استراتژی ایونت مارکتینگ است. پیشنهاد می کنیم جهت آشنایی بیشتر با این استراتژی مقاله زیر را از دست ندهید. (;

محدودیت های بازگشت سرمایه

نمونه هایی مانند نمونه بالا برخی از محدودیت های استفاده از ROI را به ویژه هنگام مقایسه سرمایه گذاری ها نشان می دهد. در حالی که ROI سرمایه گذاری دوم دو برابر سرمایه گذاری اول بود. زمان بین خرید و فروش فرد نیز برای سرمایه گذاری اول یک سال اما برای سرمایه گذاری سه ساله بود.

این فرد می تواند ROI سرمایه گذاری چند ساله را بر این اساس تنظیم کند. از آنجا که کل بازگشت سرمایه 40٪ بود. برای بدست آوردن متوسط ​​ROI سالانه ، این فرد می توانست 40٪ را بر 3 تقسیم کند. مقدار 13.33٪ سالانه را بدست آورد. با این تعدیل، به نظر می رسد که اگرچه از سرمایه گذاری دوم سود بیشتری به دست آورد، اولین سرمایه گذاری در واقع انتخاب کارآمدتر بود.

ROI می تواند همراه با نرخ بازده (RoR) مورد استفاده قرار گیرد. که بازه زمانی پروژه را در نظر می گیرد. همچنین ممکن است از ارزش فعلی خالص (NPV) استفاده شود که به دلیل تورم، تفاوت در ارزش پول را در طول زمان نشان می دهد. به کاربرد NPV هنگام محاسبه RoR اغلب نرخ واقعی بازده گفته می شود.

محاسبه میزان سود در بازار سرمایه چگونه است؟ / اهمیت محاسبه هزینه‌های جانبی

برای هر سرمایه‌گذار، مهم‌ترین معیار عملکرد در سرمایه‌گذاری به‌عنوان تشخیص موفقیت، بازگشت سرمایه (ROI) یا سود در سرمایه‌گذاری آن است. سود در سرمایه‌گذاری یک معیار مالی است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران چقدر سرمایه خرج می‌کنند تا ثروت بیشتری ایجاد کنند. در ادامه به‌صورت کامل به نحوه محاسبه سود در سرمایه‌گذاری پرداخته شده است.

سود در سرمایه‌گذاری و بازار بورس

به بیان بسیار ساده تفاوت قیمت میان خریدوفروش به‌عنوان سود یا زیان در نظر گرفته می‌شود. اما در این تعریف هزینه‌ها به‌صورت کلی در نظر گرفته نشده‌اند. برای محاسبه سود سهام باید کارمزد کارگزاری، کمیسیون و مالیات (معاملات بورسی در کشور ما از مالیات معاف هستند) در نظر گرفته شود.

به فرض ۱۰۰۰ سهم از یک شرکت را با قیمت اولیه ۱۰۰۰ تومان در هنگام عرضه در نظر بگیریم، به این معنی است که در ابتدا یک میلیون تومان هزینه پرداخت شده؛ سپس با گذشت زمان و رشد این سهام، قیمت هر عدد سهم به ۵۰۰۰ تومان می‌رسد و میزان سرمایه در این لحظه معادل پنج میلیون است.

از تفریق این دو عدد مبلغ ۴ میلیون به دست می‌آید اما این عدد سود ناخالص است و باید کارمزد کارگزاری برای انجام معاملات از آن کم شود که به مبلغ سود خالص برسد، به‌طور مثال اگر ۷۰ هزار تومان کارمزد پرداخت‌شده، و هزینه دیگری وجود نداشته، میزان سود از این معامله ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان خواهد بود. با تقسیم این عدد به تعداد سهم، میزان سود به‌دست‌آمده در ازای هر سهم به دست می‌آید.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یک معیار مالی است که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد سطح موفقیت مالی را با مقایسه نسبت سود کل تولیدشده به هزینه سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری کند. از ROI می‌توان برای تعیین میزان سرمایه‌گذاری فردی یا مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرد.

این سرمایه‌گذاری ممکن است بر روی افزایش دانش از طریق شرکت در دوره‌ها، کارگاه‌ها، دانشگاه و غیره تمرکز داشته باشد و یا بر روی شکل‌های سنتی‌تری از سرمایه‌گذاری انجام شود.

افراد می‌توانند باهدف ایجاد بازدهی و سود در قالب تغییر ذهنیت (افزایش دانش) سرمایه‌گذاری کنند تا با فراگیری مهارت‌ها یا دانش جدید به هدف خود برسند و یا بر کسب ثروت ملموس‌تری در قالب دارایی‌ها، مانند پول نقد، سهام و املاک وارد عمل شوند. بااین‌حال، ازآنجایی‌که اندازه‌گیری سود برای دانش دشوار به نظر می‌رسد از این معیار بیشتر برای اندازه‌گیری رشد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های ملموس استفاده می‌شود.

یک سرمایه‌گذار یا یک کسب‌وکار می‌تواند از نرخ بازگشت سرمایه به‌عنوان معیار جذابیت مالی قبل از سرمایه‌گذاری یا هنگام فروش سرمایه‌گذاری برای تعیین درصد خالص سود استفاده کند. همه سرمایه‌گذاری‌ها ثمربخش نیستند، بنابراین میزان سود می‌تواند بر اساس قیمت خریدوفروش سرمایه‌گذاری مثبت یا منفی باشد.

اگرچه میزان بازگشت سرمایه به درک بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، اما ارزش زمانی پول، یا بازدهی بر اساس مدت‌زمانی که سرمایه‌گذاری انجام‌شده است، را در معادله در نظر نمی‌گیرد. با محاسبه درصد بازده سرمایه‌گذاری، در مجموع سود، یا زیان به‌عنوان درصدی از کل سود یا زیان نشان داده می‌شود. اگرچه این‌یکی از روش‌های محاسبه بازگشت سرمایه است، اما به‌صورت کلی دو روش معمول برای محاسبه آن برای نتایج مشابه وجود دارد.

نحوه محاسبه سود در سرمایه‌گذاری بر اساس نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه به روش‌های مختلف قابل محاسبه است. در ادامه دو روشی را که بیشتر برای تعیین ROI استفاده می‌شود بررسی شده است ازآنجایی‌که در اکثر روش‌ها از املاک و مستغلات به‌عنوان یک وسیله درآمد منفعل نام برده می‌شود، مثالی در مورد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات طراحی شده است.

یکی از راه‌های مؤثر محاسبه ROI استفاده از این فرمول است:

ROI = بازده خالص سرمایه‌گذاری تقسیم‌بر هزینه سرمایه‌گذاری ضربدر ۱۰۰ درصد

مراحل زیر را هنگام استفاده از این فرمول دنبال کنید:

۱. تعیین بازده خالص سرمایه‌گذاری

فرض کنید فردی یک‌خانه تک واحده را به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان خریداری کرده‌است. یک سال بعد، به دلیل تقاضای زیاد و عرضه پایین، توانسته همان خانه را با ۶۰ میلیون تومان افزایش به قیمت ۳۶۰ میلیون تومان بفروشد. ازآنجاکه فروشنده به نماینده هر طرف کمیسیون می‌پردازد، فرض کنید فرد ۵ درصد از ارزش فروش ملک (۲.۵ درصد برای هر طرف) یا ۱۸ میلیون تومان پرداخت کرده‌. هنگام فروش خانه، همچنین باید از سپرده برای انتقال سند خانه و کارهای سند استفاده شود، که به‌طور مثال ۳ درصد دیگر از ارزش فروش شما یا ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای شما هزینه دارد. فرد همچنین به‌طور مثال باید ۲۵ درصد بابت مالیات و عوارض شهرداری خرج کند ، که ۱۵ میلیون تومان دیگر هزینه دارد. ممکن است هزینه‌های دیگری در هنگام خریدوفروش ملک متحمل شود ، اما برای ساده نگه‌داشتن مثال، فرض می‌کنیم این‌ها تمام هزینه‌هایی است که فرد متحمل شده‌ است.

(توجه داشته باشید که تمام اعداد بر اساس فرض مشخص‌شده‌اند و هزینه‌های ممکن برای شما بالاتر و یا پایین‌تر باشد)

با اطلاعات ارائه‌شده، بازده خالص سرمایه قابل محاسبه است:

در این قسمت قیمت خرید از ارزش فروش خانه کم می‌شود، پس‌ازآن باید هزینه‌های دیگری را که برای به دست آوردن یا فروش ملک خرج شده کم شود . این شامل هرگونه کمیسیون به نمایندگان، مالیات بر سود سرمایه و غیره می‌شود.

برای این کار ابتدا از ۳۶۰ میلیون تومان، ۳۰۰ میلیون (هزینه اولیه خانه) کم می‌شود که عدد ۶۰ میلیون تومان به دست می‌آید، سپس از ۶۰ میلیون تومان تمام خرج‌ها کم و عددی ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی می‌ماند.

۲. تعیین هزینه سرمایه‌گذاری

فرض کنید ۳۰۰ میلیون تومان هزینه خرید خانه در آن زمان از طریق وام مسکن با ۲۰ درصد سرمایه اولیه یا ۶۰ میلیون تومان خریداری پرداخته شده، بنابراین هزینه سرمایه‌گذاری در اینجا ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

۳. تقسیم سود خالص سرمایه‌گذاری بر هزینه سرمایه‌گذاری و ضرب‌در ۱۰۰ درصد

آخرین مرحله این است که بازده خالص سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیون و دویست هزارتومانی از مرحله ۱ بر هزینه سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیون تومانی مرحله ۲ تقسیم و اعشار در ۱۰۰ درصد ضرب شود تا ROI در قالب درصد به دست بیاید. نتیجه ۲۷ درصد خواهد بود.

یکی دیگر از روش‌های مؤثر محاسبه ROI، روش زیر است:

ROI = (ارزش نهایی سرمایه‌گذاری – ارزش اولیه سرمایه‌گذاری) / هزینه سرمایه‌گذاری ۱۰۰٪x

سخن پایانی

محاسبه سود سرمایه‌گذاری فقط به فرمول‌های بالا محدود نمی‌شود و راه‌ها و حتی ابزارهای زیادی برای آن وجود دارد. بسیاری از اپلیکیشن‌ها سرمایه‌گذاری در بورس این امکان را برای افراد فراهم می‌کنند، که سود خود را مشاهده کنند.

اما باید هزینه‌های جانبی در سرمایه‌گذاری نیز در نظر گرفته شود. به‌طور مثال اگر فردی برای مشارکت در بورس کلاس رفته‌ و هزینه کرده‌ این هزینه‌بر سود او تأثیر گذاشته خواهد داشت. همچنین برای محاسبه دقیق‌تر سود سرمایه‌گذاری باید فاکتور زمان نیز در نظر گرفته شود، به‌طور مثال اگر نرخ رشد سود از تورم کمتر باشد، بهتر است در سرمایه‌گذاری تجدیدنظر شود.

وب سایت خبری ریحان نیوز

فردا – واریز 25 درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان در این استان | خبر خوش درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید فرمولی جدید برای نرخ ROI کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار … ادامه

کیف پول امانی و کیف پول غیرامانی چیست و چه تفاوت‌هایی دارند؟

امروزه، موضوعات مرتبط با ارزهای دیجیتال به تیتر اول بسیار از خبرگزاری‌ها تبدیل شده است. کارشناسان صنعت ارزهای دیجیتال را رویداد مهم بعدی در حوزه امور مالی و به‌طورکلی فناوری می‌دانند. هم‌زمان با رشد محبوبیت ارزهای دیجیتال میان مردم و نهادهای گوناگون، اشتیاق بیشتری نیز برای ورود به این حوزه پدیدار شده است. این شور‌و‌اشتیاق … ادامه

تست هاوی (Howey Test) چیست و چگونه در بازار تاثیر میگذارد؟

کمی بیش از یک دهه قبل، ارزهای دیجیتال به‌منزله یک مفهوم تئوری و آکادمیک در نظر گرفته می‌شدند و در این میان برای بیشتر افراد ایده ارزها دور از تصور بود، اما تمام این‌ها در سال ۲۰۰۹ و با معرفی بیت کوین تغییر یافت؛ تا آنجا که در حال حاضر بازار جهانی ارزهای دیجیتال بالغ … ادامه

هوای لرستان خنک می‌شود/ احتمال کاهش بارش‌های موثر در پائیز امسال

زینب اکبری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرم‌آباد، در تشریح آخرین وضعیت آب و هوایی لرستان، اظهار کرد: طی امروز و فردا و به ویژه برای ساعات بعدازظهر و امشب شاهد افزایش سرعت وزش باد هستیم که این سرعت افزایش باد در برخی نقاط به بازه شدید تا نسبتا شدید نیز می‌رسد. وی … ادامه

وضعیت معیشتی بازنشستگان لشکری و کشوری مناسب نیست – خانه ملت

به گزارش شانا، علیرضا شاه میرزایی افزود: در دو سال کرونا، انتخابات های اصناف عقب مانده بود؛ همچنین به دلیل تغییر قانون مجلس در سال 1392، الزام قانونی وجود دارد که از انتخاب عزیزانی که بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رییسه اتاق بوده اند محروم هستیم. … ادامه

متروپل دوباره ریزش کرد – ریحان نیوز

متروپل دوباره ریزش کرد – ریحان نیوز پربازدیدترین ها

ایسنا – توییتر و فیس بوک برای فعالیت مجوز بگیرند

ریحان نیوز – به گزارش ایسنا، گراهام بدون اشاره به جزئیات گفت: به همراه سناتور دموکرات الیزابت وارن و سناتور جمهوریخواه جاش هالی سرگرم کار روی طرحی برای این منظور است. در جلسه‌ای که به بحث درباره نقصهای امنیتی در توییتر اختصاص داشت، گراهام گرفت: این شرکت‌ها اجازه یافته‌اند در سطح بین المللی قدرتمند شوند … ادامه

آخرین اخبار از برجام/ برنامه جدید غرب برای فشار بر ایران – ریحان نیوز

آخرین اخبار از برجام/ برنامه جدید غرب برای فشار بر ایران – ریحان نیوز تجارت نیوز > جامعه > آخرین اخبار از برجام/ برنامه جدید غرب برای فشار بر ایران

بررسی یک ادعا: آیا ممکن است هاوینگ بیت کوین زودتر اتفاق بیفتد؟

هاوینگ بیت کوین، پاداش استخراج بلاک‌های شبکه را تقریباً هر چهار سال یک‌بار به نصف کاهش می‌دهد. این اتفاق با کنترل عرضه، می‌تواند در بلندمدت از کاهش قیمت فرمولی جدید برای نرخ ROI بیت کوین جلوگیری کند. تاریخ دقیق انجام هاوینگ برای بسیاری از سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، زیرا این رویداد هربار نوسانات قابل‌توجهی را در قیمت این رمز ارز ایجاد … ادامه

بازگشت سرمایه یا ROI در بازاریابی عملکرد

برای اینکه دقیقاً بفهمید که بازاریابی شما چقدر موثر است، می‌بایست مقدار بازگشت سرمایه (که به انگلیسی Return on Investment یا به اختصار ROI خوانده می‌شود) در تبلیغات خود را اندازه بگیرید.

به طور مثال شرکت شما در زمینه تعمیرات قطعات سخت‌افزار فعالیّت دارد و میانگین سود خالص کسب و کارتان بابت هر مشتری، ۵۰ هزار تومان است. اما در حال حاضر مشتریان زیادی ندارید. بنابراین برای اینکه بتوانید مشتری جذب کنید، یک تبلیغ ۲۵۰ هزار تومانی در روزنامه چاپ می‌کنید. با این حساب، اگر بخواهید سر به سر هزینه‌ها را رد کنید، به چند مشتری نیاز دارید؟ پنج تا. اما مشخصاً همینکه بتوانید هزینه و سود را سر به سر کنید، کافی نیست. چون به معنی آن است که بازگشت سرمایه شما ۰% بوده است. پس برای اینکه بازگشت سرمایه داشته باشید، باید بیشتر از پنج مشتری بدست آورید.

بدست آوردن نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

یک فرمول ساده برای بدست آوردن ROI را می‌توانید در تصویر زیر ببینید:

بازگشت سرمایه یا ROI 1

با همین فرمول ساده می‌توان ارزیابی خوبی از نتیجۀ روش‌های بازاریابی مختلف داشت و آنها را برای یافتن بهترین راهکارهای تبلیغاتی با هم مقایسه کرد.

البته لازم است به این نکته دقت داشته باشید که در این فرمول، فرض ما بر آن است که شما هزینه‌های تولید و عرضه محصول یا خدمات خود را از کل سود کم کرده‌اید و در نتیجه سود خالص از تبلیغ را بدست آورده‌اید. ولی اگر قرار باشد، این هزینه‌ها را هم در فرمول خود در نظر بگیریم، آنوقت معادله ما به شکل زیر در خواهد آمد:

بازگشت سرمایه یا ROI عملکرد

به هیچ‌وجه نباید تاثیر تحلیل نرخ بازگشت سرمایه در کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی تبلیغات خود را دست کم بگیرید و حتماً این متغیر را اندازه‌گیری کنید.

سختی‌های اندازه‌گیری دقیق بازگشت سرمایه یا ROI

البته، اندازه‌گیری نرخ بازگشت سرمایه هم پیچیدگی‌های خودش را دارد که باعث می‌شود هیچوقت نتوانیم دقیقاً ROI بازاریابی خود را مشخص کنیم. در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد:

 • وقتی یک مشتری از طریق تبلیغ شما جذب می‌شود، ممکن است خدمات شما را به دوست خود معرفی کند (که یعنی بازاریابی دهان به دهان). اما لحاظ کردن سود حاصل از این مشتری در نرخ بازگشت سرمایه، کار را کمی دشوار می‌کند.
 • تاثیر برخی روش‌های تبلیغاتی را نمی‌توان به راحتی اندازه‌گیری کرد. یعنی هدف برخی از تبلیغات شما اصلاً این نیست که مشتری مستقیماً تماس بگیرد و در نتیجه، باید راهی دیگر برای اندازه‌گیری آنها پیدا کنید.
 • اگر بخواهیم سخت‌گیرانه به موضوع نگاه کنیم، لازم است هزینۀ وقت صرف شده توسط کارمندان را نیز در فرمولی جدید برای نرخ ROI محاسبه خود لحاظ کنیم.
 • و اما مهمترین مساله در اندازه‌گیری بازگشت سرمایه این است که در بسیاری موارد، این فقط یک شیوه بازاریابی نیست که مخاطب را جذب می‌کند. بلکه مجموعه‌ای از شیوه‌های بازاریابی مختلف است.

نقش مسیر تبدیل کاربر به مشتری در بازگشت سرمایه یا ROI

در تحلیل تخصصی ROI، شما باید بتوانید نقاط مواجهه مشتری را به درستی شناسایی و آنها را اندازه بگیرید. بیایید مساله را با یک مثال بررسی کنیم:

تبلیغات روزنامه شما توانست ۶ مشتری جدید برای کسب و کارتان به وجود آورد. یکی از این مشتری‌ها، خدمات شما را به دوست خود معرفی می‌کند. این دوست در گوگل جستجو می‌کند، بر روی تبلیغ گوگل شما کلیک کرده و به سراغ وب‌سایت کسب و کارتان می‌آید، اما خرید خود را انجام نمی‌دهد. با اینحال، فردای همان روز، تبلیغ شما را در یک سایت دیگر می‌بیند و اینبار تصمیم می‌گیرد فرآیند خرید را کامل کند. حالا به من بگویید که دقیقاً کدام روش بازاریابی باعث جذب این مشتری شده است؟

خب، در چنین شرایطی، یک نگاه خوب برای تقسیم اعتبار این است که: اولین مواجهه و آخرین مواجهه از اعتبار بالایی در تبدیل کاربر برخوردار باشند، اما قدم‌های میانی نیز عوامل موثری در نظر گرفته شوند.

مزایای اندازه‌گیری دقیق بازگشت سرمایه یا ROI

اما این بررسی دقیق‌تر ROI چرا به سود شماست؟ ساده است. چون با بررسی دقیق‌تر نرخ بازگشت سرمایه، شما می‌توانید جوابی برای تمام سوالات زیر پیدا کنید:

 • کدام فعالیت‌های بازاریابی بیشترین پتانسیل را برای بازگشت سرمایه کوتاه‌مدت و کدام برای بلند‌مدت داشته‌اند؟
 • تاثیر بازاریابی دهان به دهان در رشد کسب و کار شما تا چه حد است؟
 • ارزش طولانی‌مدت یک مشتری چقدر است؟
 • مشتریان شما بیشتر با روش‌های بازاریابی مستقیم (مثل ارسال نامه، برگزاری سمینار و …) ارتباط برقرار می‌کنند یا روش‌های بازاریابی نرم و تصویری (مثل بروشور، وب‌سایت و …)؟
 • و …

اندازه‌گیری دقیق‌تر ROI به لطف گوگل آنالیز

همانطور که دیدید، اگر نرخ بازگشت سرمایه را به طور دقیق‌تری مشخص کنیم، می‌توانیم اطلاعات بسیار بیشتری را در مورد مشتری و ارزش او برای شرکتمان بدست آوریم. اما برای اینکار لازم است مسیر مشتری را با دقت بیشتری زیر نظر بگیریم و به علاوه، هزینۀ زمان مصرف شده توسط کارمندان شرکت را هم تا جای ممکن حساب کنیم.

البته شاید بررسی مسیر مشتری در بازاریابی آفلاین کار سختی باشد، چون معمولاً به صورت دستی است. اما در بازاریابی آنلاین، به لطف نرم‌افزارهای تحلیل‌گر آنلاین (از جمله و به خصوص گوگل آنالیز) ما می‌توانیم نرخ بازگشت سرمایه را با دقتی واقعاً بالا بررسی نماییم.

هنگام استفاده از این نرم‌افزارهای تحلیلگر، معمولاً شما می‌توانید یک مدل برای اندازه‌گیری تاثیر هر قدم مشتری انتخاب کنید. این یعنی می‌توانید اعتبار فروش را به اولین یا آخرین مواجهه او با شرکت نسبت دهید یا این اعتبار را در بین قدم‌های مختلف تقسیم کنید.

نتیجهگیری

اینکه همیشه حواستان به بازگشت سرمایه یک تبلیغ باشد و آن را اندازه بگیرید، به شما کمک می‌کند که در طولانی‌مدت بهترین روش‌های تبلیغاتی را بشناسید و از هزینه‌های بازاریابی خود تا جای ممکن بکاهید. بنابراین لازم است هر چه زودتر راهکاری برای شناسایی روش جذب مشتریان پیدا کنید و نرخ بازگشت سرمایه یا ROI تبلیغات خود را اندازه بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.