چرخه بازار چیست؟


دانش ستاره بینی مالی و کارکردهای آن در تحلیل بازار

هرچند دانش ستاره بینی مالی مدتهاست که جایگاه خود را به عنوان یکی از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال در دنیا تثبیت نموده است اما این دانش در بین تحلیل گران و پژوهشگران بازارهای مالی ایران همچنان ناشناخته است . دیدگاه همراه با شک و تردید به این مقوله از یک سو لازمه ی پژوهش و آزمون آنست اما از سوی دیگر کمبود منابع و ناشناخته بودن ابزارهای آن باعث خواهد شد تا روند توسعه و سرعت بررسی آن کاهش یابد .
در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم اولیه در ستاره بینی مالی ، نگاهی خواهیم داشت به برخی از منابع این حوزه شامل کتاب ها ، مقالات و نرم افزارهای توسعه یافته در این خصوص ، تا بتوانیم ضمن تعریف جایگاه آن در بین ابزارهای موجود ، گامی در جهت معرفی این دانش در حوزه ی تحلیگری مالی برداریم . نتایج این پژوهش حاکی از کارکردهای دانش ستاره بینی مالی در تحلیل بازار سرمایه بوده و علاوه بر آن نشان می دهد که این دانش امکان درک چرخه های معاملات و به تبع، ‌انتخاب سبد سرمایه گذاری مناسب را نیز فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Astrology in Stock Market Analysis

نویسندگان [English]

 • Mohsen Ghasemian 1
 • Feraydoon Rahnamay Roodposhti 2

1 Master of Science in Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

Financial Astrology as a tool in field of Technical Analysis is used in stock market analysis for many years. Although it's an old science and a known way for market analysts but in Iran it's unknown for traders and academic researchers. A doubt in point of view is necessary for investigators to test the claims but mysterious tools and unknown references would make it slow in science development and use it by market technicians.
In this research some references in financial astrology including books, articles and related soft ware would be introduced to know the position of this field in financial markets. Results of this research show the usage of Financial Astrology in Capital Market Analysis and would help us to have a better realization of trading cycles and finally can help in portfolio stock selection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Astrology
 • Technical Analysis
 • Behavioral Finance
 • Trading Cycles

مراجع

* رهنمای رودپشتی،‌فریدون. و قاسمیان، محسن. و فراهانی، آزاده. 1393 . مبانی ستاره بینی مالی. تهران :‌ترمه

* بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمد بن احمد. 362-440 ه.ق. التفهیم لاول صناعه التنجیم. به تصحیح جلال الدین همایی. موسسه نشر هما

* Bayer, George. 1937. A Complete Course in Astrology Erection and Interpretation of Horoscopes, for Natives as well as for Stocks. NY

* Dichev, Illia D. Janes, Troy D. 2001.Lunar Cycle Effect in Stock Returns. Social Science Research Network Electronic Paper Collection

* Jensen, L.J. 1978. Astro-Cycles and Speculative Markets. Washington: LAMBERT- Gann Publishing Company, Inc.

* Krivelyova, Anna. Robotti, Cesare.2003. Playing the Field: Geomagnetic Storms and چرخه بازار چیست؟ Stock Market.Federal Reserve Bank of Atlanta. Working Paper 2003-5b

* Lepori, Gabriele. 2009. Dark Omens in The Sky: Do Superstitious Beliefs Affect Investment Decisions.Department of Finance, Copenhagen Business School

* Meisami, Alex. 2013. Zodiac Calendar and Market Returns.Asia Journal of Finance &Accounting.Vol. 5. No. 1

* Mitchell, Vincent-Wayne. Haggett, Sarah. 1997. Sun-Sign Astrology in Market Segmentation: An Empirical Investigation .Journal of Consumer Marketing.Vol. 14. Issue 2

* Novy-Marx, Robert.Predicting anomaly Performance with Politics, The Weather, Global Warming, Sunspots and the Stars.

* SHAH, PINKAL. CHAUDHRI, JAYDIP. 2012. An Empirical Study on Effect of Combination of Sun with Different Zodiac Signs on Return of it Sector of Indian Stock Market.Indian Journal of Applied Research.Vol. 1. Issue 6

* SHAH, PINKAL. CHAUDHRI, JAYDIP.2013. Financial Astrology: An Unexplored Tool of Security Analysis.International Journal of Management.Vol. 4. Issue 2

* SHAH, PINKAL. CHAUDHRI, چرخه بازار چیست؟ JAYDIP. 2013. Moon and Market: An Empirical Study on Effect of movement of Moon on BSE SENSEX.International Journal of Accounting and Financial Management Research.Vol. 3. Issue 1

مطالعه بازار

چرخه مطالعه بازار

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مطالعه بازار شامل بازارسنجی ، ارزیابی برند ، نظرسنجی و تحلیل نظر مشتریان با استفاده از بهترین و به روزترین روش های تحقیق می باشد.

مطالعه بازار چیست؟

مطالعه بازار یا تحقیقات بازار Market Research عبارت است از فرآیند نظامند، جمع آوری داده ها و اطلاعات از بازار در مورد مشتری بالقوه و مخاطب هدف در ارتباط با محصول مورد نظر و تحلیل این داده ها و اطلاعات در جهت تعیین بهترین روش های فروش، تبلیغات، محل های توزیع و فروش و پیش بینی رفتار مصرف کننده در مورد محصولات و عملکرد شرکت و پیشنهاد راهکار می باشد.

مطالعه بازار (تحقیقات بازار) به این منظور از روش های علوم اجتماعی، روانشناسی به ویژه روانشناسی صنعتی، روش های تحقیق و آمار و تکنیک های تجزیه و تحلیل مانند ارزیابی ریسک استفاده می کند.

در مطالعه بازار (تحقیقات بازار) از رویکردهای مختلفی استفاده می شود مانند: مطالعه بازار هدف، شناسایی بازارهای خاص و اندازه و ظرفیت آنها و رویکردهای قابل تصور آن، مطالعه محصولات، بررسی محصول از نظر بازار و انتظاراتی که از محصول در بازار وجود دارد و آن دسته از ویژگی های محصول که سبب رضایت و یا عدم رضایت از آن می گردد.

مطالعه رفتار مشتری و یا چرخه بازار چیست؟ مطالعه مصرف کنندگان چیست؟

مطالعه مشتریان انتظارات، ترجیح ها، اهداف خرید، انگیزه ها و رفتار خرید مشتریان در تمام رویکردهای مطالعه بازار پس از جمع آوری داده ها از اهداف مطالعه آنها دسته بندی شده و پس از تلخیص داده ها ، آنها با روش های آماری و ریاضی دسته بندی شده و سپس با توجه به اصول و تکنیکهای مهندسی مانند ارزیابی ریسک،QFD و غیره و یا با استفاده از روش های جامعه شناسی صنعتی و روانشناسی صنعتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و در نهایت راه کارهای مناسب پیشنهاد می شود.

مطالعه برند چیست؟

مطالعه برند برداشت بازار از وضعیت برند و سایر پارامترهای مطرح در قدرت برند را مورد بررسی قرار می دهد شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت برای ارزیابی برند از فنون آماری و استاندارد ایزو 10668 استفاده می کند.

چه عامل ها و فاکتورهایی در مطالعه بازار بررسی می شوند؟

در مطالعه بازار (تحقیقات بازار) عوامل مختلفی مورد توجه قرار می گیرند باید توجه داشت که یک مطالعه بازار موفق، فرآیندی است که تمام اجزاء آن به درستی در کنار هم قرار گرفته باشد . درست بودن یک مطالعه بازار درست مانند طراحی و ساخت یک موتور است که تمام اجزاء آن باید با هم متناسب بوده و به درستی کنار هم قرار گیرند.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS، در مطالعه بازار عموما موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد

 • شناسایی بازارهای موجود وبازارهای هدف
 • بخش بندی بازارها

که در آن بازارها بر اساس موارد کلیدی مورد نظر در ارتباط با اهداف مطالعه مانند موارد جمعیتی، درآمدی و اقتصادی، جنسیت، شخصیت، فرهنگ قوی و ….. تقسیم می شود.

هر یک از بخش ها از نظر رفتار در مورد اهداف مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد و علایق و عدم علایق آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 • اطلاعات موجود در مورد محصولات مشابه و یا محصولات جانشین و مکمل جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 • موقعیت محصول مورد بررسی و در مورد اهداف مطالعه بازار شامل: نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات مورد مطالعه قرار می گیرد.
 • پیشنهادات در ارتباط با بازاریابی و فروش و نحوه قیمت گذاری داده می شود.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS به عنوان یک شرکت مشاور انجام خدمات بازاریابی و خدمات تحقیقات و مطالعه بازار را به شرح ذیل به مشتریان ارائه می دهد:

 • شناسایی بازارهای محصولات
 • بررسی وضعیت و اندازه بازار
 • شناسایی فرصت ها و تهدیدات بازار
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف محصول در بازار
 • کمک به انتخاب بازار هدف
 • مطالعه اقتصادی و مالی بازار هدف
 • بررسی وضعیت رقبا و محصولات جانشین چرخه بازار چیست؟ و مکمل
 • ارائه راهکار برای ورود به بازار هدف

مزایای مطالعه بازار و نظرسنجی از مشتریان

تحقیقات بازار دارای مزایای ذیل برای شرکت ها می باشد:

 • در مطالعه بازار وضعیت بازارها و فرصت های موجود در آن شناسایی می شود.
 • ریسکهای بازار و خطرات بالقوه و بالفعل آن در مطالعه بازار مشخص می شود.
 • وضعیت رقبا در بازار و وضعیت محصول شرکت در ارتباط با رقبا تعیین می شود.
 • موقعیت برند شرکت وتمایل به خرید از آن در مطالعه بازار مشخص می شود.
 • روند بازار و جهت گیری آن و انتظارات از محصولات در تحقیقات بازار تعیین می شود.
 • هدف گذاری برای فروش با انجام تحقیقات بازار به نحوه اثربخش تر انجام می گیرد.
 • بودجه های تبلیغاتی به صورت اثربخش تری صرف می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می شود.
 • ارتباطات برای فروش با اجرای تحقیقات بازار گسترش می یابد.
 • قیمت گذاری و نحوه فروش با انجام مطالعات بازار اثربخش تر شده و ریسک آن کاهش می یابد.
 • تولید محتوی تبلیغاتی برای محصول با اجرای تحقیقات بازار کاراتر و بهتر می شود.
 • اطلاعات واقعی برای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل عملکرد در اختیار مدیران قرار میدهد.

مطالعه بازار برای طرح های توجیهی

خدمات مطالعه بازار برای طرح های توجیهی

شرکت ها برای ورود به یک بازار باید یک طرح توجیهی در مورد محصول خود تهیه کنند، یکی از بخش های اصلی طرح های توجیهی مطالعه بازار می باشد.

در کشور ایران به علت عدم توجه به این مهم بسیاری از شرکت ها بعد از سرمایه گذاری در راه اندازی یک کسب و کار و یا ارائه یک محصول جدید به طور کامل ورشکسته شده و سرمایه خود را از دست می دهند.

مطالعه بازار در طرح توجیهی خط قرمزهای محصول و بازار و حداکثر و حداقل(انتظاری که بازار از محصول دارد) را تعیین کرده و رفتار بازارها را نسبت به محصول ارائه شده می سنجد.

با مطالعه بازار در طرح توجیهی مدیران از وضعیت رقبا و محصولات جانشین در بازار آگاه شده و موقعیت محصول خود را نسبت به آنها می سنجد.

همچنین در قسمت مربوط به هزینه ها و درآمدها در طرح توجیهی شرکت می تواند با استفاده از مطالعه بازار اقدام به تخمین :

چرخه عمر فناوری

هر محصولی چرخه عمری دارد. البته، سرعت رشد، بلوغ و نزول محصولات فناوری ذاتاً از محصولات دیگر بیشتر است. که به این چرخه، چرخه عمر فناوری می گویند.

اگر تازه فناوری جدید را طراحی کرده‌اید، فکر می‌کنید که تا چه مدت به شما مزیت رقابتی خواهد داد؟ می‌دانید که در هر مرحله چرخه عمرش باید چه کنید تا سودتان را به حداکثر برسانید؟

در این مطلب، این نکته را بررسی می‌کنیم و بر اساس آن، روش طراحی راهبرد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری را نیز بررسی خواهیم کرد.

توضیح مدل

طبق شکل 1 در زیر، چرخه عمر فناوری نشانگر طول عمر نوآوری از لحظه آفرینش در ذهن تا افول است. با این کار، می‌توانید سود تجاری ممکن است هر محصول جدید را بشناسید و زمان سوددهی عظیم آن را پیش‌بینی کنید.

چرخه عمر فناوری

چهار مرحله چرخه عمر نوآوری عبارت‌اند از:

 • مرحله 1: تحقیق و توسعه
 • مرحله 2: صعود
 • مرحله 3: بلوغ
 • مرحله 4: افت

در مرحله یک، شرکت روی تحقیق و توسعه داخلی محصول جدید سرمایه‌گذاری می‌کند و در مرحله دو، ما شاید راه‌اندازی و فروش اولیه آن هستیم. مرحله 3 ورود محصول به بازار و ظهور رقباست و در مرحله آخر، محصول شروع به افت می‌کند چون‌که منسوخ شده است.

فناوری کتاب‌خوان کیندل آمازون همین وضعیت را دارد. هزینه هنگفتی برای تحقیق و توسعه این محصول شده است. ولی به دلیل ماهیت این فناوری، رقبای آمازون سریع واکنش نشان دادند.

چون آمازون می‌داند که حقوق انحصاری تا مدت خاصی از محصول حفاظت می‌کنند، باید روشی برای ادامه کسب درآمد پیدا می‌کرد. در اینجا، باید دستگاه‌های متعددی مثل کتاب‌خوان‌های الکترونیکی با صفحات لمسی، تبلت صفحه رنگی، اپلیکشن‌های کتاب‌خوان و مدل ارزان قیمتی راه‌اندازی می‌کرد.

نکته:

بعضی اوقات، مردم چرخه عمر فناوری را با چرخه هیاهوی گارتنر (ساخته شرکت گارتنر و جکی فن) یا منحنی انتشار محصول مقایسه می‌کنند که شما را به جذب مشتریان متفاوت در هر مرحله از حیات محصول تشویق می‌کنند.

با بررسی این مدل‌ها، ببینید کدام‌یک بیشتر به دردتان می‌خورد.

استفاده از چرخه عمر فناوری

روش استفاده از این مدل به مرحله چرخه عمر محصولتان بستگی دارد.

مرحله 1: تحقیق و توسعه

مرحله تحقیق و توسعه از همه خطرناک‌تر است. اینجا باید وقت، پول و منابع را روی فناوری سرمایه‌گذاری کنید که سرنوشتش معلوم نیست.

برای افزایش هرچه بیشتر فرصت‌ها در این مرحله، عوامل حیاتی موفقیت را بشناسید و سرمایه‌گذاری‌هایتان را همسو کنید. برای هر پروژه یا محصول، اندازه بازار را برآورد کنید تا مطمئن شوید که تعداد مشتری آن‌قدر هست که ارزش سرمایه‌گذاری را داشته باشد.

محصول باید USP واضح و پایداری داشته باشد و بر اساس یکی از توانایی‌های اصلی سازمان یا منابع منحصربه‌فرد دیگری مثل حق انحصار باشد. با این کار، تقلید برای رقبا سخت می‌شود. در آخر، با آزمایش کسب‌وکار و حداقل محصولات کاربردی، ایده‌هایتان را سریع آزمایش کنید تا محصولتان نیازهای واقعی مشتری را کامل رفع کند.

مرحله 2: صعود

صعود - چرخه عمر فناوری

صعود وقتی است که محصول را به بازار معرفی می‌کنید و موفقیت‌های اولیه‌ای کسب کرده‌اید. با ورود فناوری‌های هم پا و به چالش کشیدن شما در بازار، این مرحله کم‌رنگ می‌شود.

اینجا باید سریع دست‌به‌کار شوید تا نهایت استفاده را از داشتن جدیدترین فناوری در بازار ببرید. در این مدت، بهترین محصول در بازار و مزیت رقابتی چشمگیری دارید و می‌توانید پول بالایی برای محصول جدیدتان بگیرید.

برای افزایش هرچه بیشتر فرصت‌ها در این مرحله، راهبرد بازاریابی درستی طراحی کنید که شما را به بخش‌های خوب بازار پیوند دهد. ببینید چه مجموعه محصولاتی می‌خواهید عرضه کنید. اینجا منحنی انتشار محصول به کار می‌آید.

خوب به ساختار قیمت‌گذاری‌تان نگاه کنید و قیمت را طوری بگذارید که سود خوبی بگیرید، ولی نه آن‌قدر که مشتری را دلسرد کنید. با کمک مدل برابری برند کلر، برند قوی و برجسته‌ای بسازید که برای بازار هدفتان جذاب است.

در آخر، خط تولیدتان (در داخل یا برون‌سپاری شده) باید هموار و تا حد ممکن بی‌اشکال باشد. اینجا بازدهی هزینه را پایین می‌آورد و سریع‌تر شما را وارد بازار می‌کند. از روش‌هایی مثل کایزن و تولید ناب برای بهبود کیفیت و کاهش زمان تولید استفاده کنید.

مرحله 3: بلوغ

در مرحله 3، بازار نوآوری‌تان را پذیرفته است. رشد‌تان ثبات گرفته و رقبا شروع به فروش محصولات مشابه کرده‌اند.

برای افزایش هرچه بیشتر فرصت‌ها در این مرحله، چرخه بازار چیست؟ به دنبال راه‌های دیگری برای سودآوری بیشتر از فناوری تان باشید. می‌توانید وارد سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز مشترک، اتحاد راهبردی، بازار یا منطقه جدیدی شوید. به نوآوری هم توجه کنید و با روش‌هایی مثل 10 نوع آوری دوبلین، ارزش افزایی کنید.

مرحله 4: افت

محصول وقتی دچار افت می‌شود که رشد و درآمد پایین می‌آید. علتش این است که رقبا با محصولات مشابه یا پیشرفته‌تر، بازار را اشباع کرده‌اند.

چون هر محصولی بالاخره محو می‌شود، باید با ایجاد طیف مستمری از ایده‌ها و محصولات متنوع برای بازار، از قبل خودتان را آماده کنید. بدین ترتیب، با ورود یک محصول به مرحله افت، دیگری وارد مرحله صعود می‌شود.

با استفاده از مفهوم سه افق رشد مک کینزی، روند تولید پیوسته ایده‌های جدید را در سازمانتان مدیریت کند. فرهنگ سازمانتان هم باید نوآوری و تفکر خلاقانه را ترویج دهد. اعضای تیمتان را به بیان ایده‌ها و اجرای نویدبخش‌ترین موارد تشویق کنید. با این کار، کسب‌وکارتان با وجود کهنگی محصولات کلیدی به رشدش ادامه خواهد داد.

نکات کلیدی

مدل چرخه عمر فناوری صعود و سقوط همیشگی فناوری را از لحظه آفرینش تا افت نشان می‌دهد. با کمک این مدل، می‌توانید بیشترین سود تجاری ممکن را از محصول جدیدی ببرید، ولی بدانید که برای بقا و موفقیت در درازمدت، باید طیفی از محصولات جدید داشته باشید.

چهار مرحله چرخه عمر فناوری عبارت‌اند از:

 • مرحله 1: تحقیق و توسعه
 • مرحله 2: صعود
 • مرحله 3: بلوغ
 • مرحله 4: افت

باید این مراحل را بفهمید تا موقعیت محصولتان را در هر زمانی پیش‌بینی کنید. با این اطلاعات، می‌توانید تصمیمات راهبردی درباره مجوزدهی، بازاریابی و واکنش رقبا بگیرید. ما در مجموعه مرکز بیزینس کوچینگ ایران به شما در این زمینه کمک می کنیم

چرخه عمر محصول یا PLC چیست و چه کاربردهایی دارد؟

چرخه عمر محصول یا PLC چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اگر از وسایل قدیمی استفاده می کنید یا اینکه قصد خرید محصولات جدید را دارید، در هر دو صورت شما در یکی از مراحل چرخه عمر محصول (PLC) قرار دارید.

زمانی که یک محصول روانه بازار می شود، اغلب برای مصرف کنندگان مجهول است اما دارای یک فرآیند به نام چرخه عمر محصول است که همواره از زمان انتشار تا نابودی احتمالی محصول همراه آن خواهد بود.

اما چرخه عمر محصول چطور کار می کند و تحلیل آن چه مزیتی برای یک کمپانی به همراه دارد؟ در این مقاله مراحل مختلف Product Life Cycle را بررسی کرده و مزیت های تحلیل آن را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

چرخه عمر محصول چیست؟

چرخه عمر محصول در حقیقت فرآیندی است که یک محصول از زمان انتشار تا افول و خروج از بازار آن را طی می کند. چرخه عمر محصول دارای 4 مرحله معرفی به بازار، رشد، بلوغ و افول است. اگرچه ممکن است برخی از محصولات در مرحله بلوغ طولانی مدت باقی بمانند اما در نهایت کل محصولات به دلایلی مختلفی نظیر اشباع بازار، افزایش رقابت، کاهش تقاضا یا کاهش فروش از بازار خارج می شوند.

علاوه بر این کمپانی ها نیز با استفاده از چرخه بازار چیست؟ تجزیه و تحلیل PLC (بررسی چرخه عمر محصولات خود) به منظور پاسخگویی به نیازهای بازار و توسعه تکنولوژی، استراتژی هایی در راستای افزایش ماندگاری محصولات یا تحول آنها طراحی می کنند.

مراحل چرخه عمر محصول

همانطور که گفته شد فرآیند چرخه عمر محصول به طور کلی شامل 4 مرحله است که از توسعه محصول تا افول و نابودی احتمالی آن را شامل می شود. در ادامه هر یک از مراحل این فرآیند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

چرخه عمر محصول

1- معرفی به بازار (Introduction)

اولین مرحله پس از توسعه یک محصول معرفی به بازار است و اگرچه موفقیت نهایی آن را تضمین نمی کند اما اغلب به عنوان مرحله ای پر رونق در چرخه عمر محصول به شمار می رود. در این مرحله بازاریابی و تبلیغات در بالاترین سطح خود انجام می شوند؛ به عبارت دیگر کمپانی برای رساندن آن محصول به دست مصرف کننده سرمایه گذاری های کلانی در بخش تبلیغات انجام خواهد داد. برای مثال شرکت اپل در نمایشگاه های خود از تکنولوژی های جدید خود رونمایی می کند که همین امر باعث برجسته شدن محصولات جدید آن می شود.

در این مرحله کمپانی عکس العمل مصرف کنندگان چرخه بازار چیست؟ نسبت به محصولات خود را مشاهده می کند. اگرچه کمپانی در این مرحله هزینه های زیادی را متحمل می شود اما هیچ تضمینی برای فروش محصول و بازگشت سرمایه وجود نخواهد داشت. به طور کلی میزان هزینه ها بالا است و معمولاً رقابت کمی نیز وجود دارد. اهداف اصلی مرحله معرفی در حقیقت ایجاد تقاضا و رساندن محصول به دست مصرف کنندگان است. البته صاحبان کمپانی امید دارند که پس از محبوبیت روز افزون محصول به سود بالایی نیز دست پیدا کنند.

2- رشد (Growth)

در مرحله رشد، مصرف کنندگان به سمت محصول جذب شده و آن را خریداری می کنند. به عبارت دیگر محصول جایگاه خود را در بازار تثبیت کرده و فروش آن افزایش می یابد. در این هنگام کمپانی های رقیب نیز از ارزش محصول و فضای آن در بازار مطلع می شوند که موجب جلب توجه و افزایش درآمد خواهد شد.

اگر بازار رقابتی برای یک محصول شدید باشد، کمپانی برای مغلوب کردن رقبای دیگر سرمایه گذاری بخش تبلیغات را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. نتیجه رشد محصول این است که بازار گسترده تر خواهد شد و خود محصول نیز به منظور بهبود عملکرد و ویژگی ها بهینه سازی می شود.

کمپانی ها اغلب به علت گسترش اندازه بازار و افزایش رقابت، قیمت محصول را پایین می آورند اما با این حال حجم فروش و درآمد حاصل از آن به مراتب افزایش می یابد. بازاریابی نیز در این مرحله با هدف افزایش سهم بازار انجام می پذیرد.

3- بلوغ (Maturity)

زمانی که یک محصول به بلوغ می رسد با بازار اشباع شده روبرو خواهد شد و روند تولید آن کاهش یافته یا متوقف می شود. قیمت گذاری نیز در این مرحله رقابتی تر می شود؛ به عبارت دیگر به دلیل فشارهای خارجی اعم از کاهش تقاضا یا رقابت، قیمت ها افت پیدا می کنند که در نهایت منجر به کاهش حاشیه سیگنال بازار خواهد شد.

بازاریابی در این مرحله با هدف خنثی سازی رقابت وارد عمل می شود و کمپانی ها نیز برای دستیابی چرخه بازار چیست؟ به بخش های مختلف بازار، محصولات جدید یا تکامل یافته ای را توسعه می دهند. با توجه به اشباع شدن بازار در زمان بلوغ یک محصول، کمپانی های ناموفق در این مرحله از گردونه رقابت خارج می شوند که اغلب آن را با نام نقطه لرزش نیز می شناسند.

در این مرحله بازار به طور کامل اشباع شده و حجم فروش به حداکثر می رسد بنابراین کمپانی ها برای حفظ یا افزایش سهم بازار و سازگاری با مصرف کنندگان یا تکنولوژی های جدید، دست به نوآوری می زنند. مرحله بلوغ با توجه به نوع محصول بلند یا کوتاه مدت خواهد بود؛ برای مثال مرحله بلوغ برای برخی از برندها نظیر کوکاکولا بسیار بلند مدت بوده است.

4- افول (Decline)

اگرچه اکثر کمپانی ها سعی می کنند که محصول را در مرحله بلوغ زنده نگهدارند اما افول یا نابودی تمامی محصولات امری اجتناب ناپذیر است. در این مرحله فروش محصول با افت شدیدی روبرو می شود و به علت تقاضای پایین رفتار مصرف کنندگان نیز تغییر می کند. به عبارت دیگر محصول کمپانی به تدریج سهم بازار را از دست می دهد و رقابت نیز باعث زوال فروش می شود.

بازاریابی در این مرحله به حداقل رسیده و یا فقط بر روی مشتریان وفادار متمرکز می شود، همچنین قیمت محصول نیز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. سرانجام محصول به درجه بازنشستگی در بازار می رسد مگر اینکه با طراحی تکامل یافته ای میزان تقاضای خود را حفظ کند. برای مثال محصولاتی نظیر ماشین های تحریر و تفنگ های فتیله ای تقریبا یا به طور کامل بازار خود را از دست داده اند.

مثال های چرخه عمر محصول

چرخه عمر یک محصول همواره آن را از زمان معرفی تا نابودی اجتناب ناپذیر همراهی می کند، اما این مسیر به صورت عملی چگونه است؟ در ادامه عملکرد چرخه عمر محصول را با ذکر چند مثال عینی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ماشین تحریر

ماشین تحریر نمونه کلاسیکی برای نشان دادن دامنه چرخه عمر محصول به شمار می رود. زمانی که این محصول در اواخر قرن 19 به بازار معرفی شد به عنوان یک تکنولوژی بسیار کاربردی به محبوبیت زیادی دست پیدا کرد اما ظهور فناوری های جدید نظیر لپ تاپ، کامپیوتر و حتی گوشی های هوشمند در نهایت منجر به کاهش تقاضا و درآمد ماشین تحریر شد.

البته به علت علاقه کمپانی هایی مانند مایکروسافت، ماشین های تحریر در انتهای مرحله افول نیز به میزان بسیار پایین فروش خواهند داشت. به طور کل مردم در دنیای امروز از کامپیوترهای دسکتاپ، لپ تاپ یا گوشی های موبایل برای تایپ کردن استفاده می کنند و این محصولات نیز به نوبه خود در مرحله بلوغ یا رشد چرخه عمر محصول قرار دارند.

پخش کننده فیلم VCR

اکثر ما در زمان های قدیم با دستگاه های VCR فیلم تماشا کرده ایم اما این روزها هیچ اثری از این دستگاه ها در خانه مردم پیدا نخواهید کرد. در حقیقت با ظهور چرخه بازار چیست؟ سرویس های پخش فیلم و فرمت های جدیدی مثل .mp4 دستگاه های VCR به تدریج از بازار خارج شدند. به عبارت دیگر با ظهور فناوری های جدید، دستگاه های VCR تقاضای بسیار کمی دارند و در صورت وجود قطعا فروش قبلی را نخواهند داشت.

خودروهای برقی

ظهور وسایل نقلیه الکتریکی بیشتر مرحله رشد چرخه عمر محصول را نشان می دهد، کمپانی هایی نظیر تسلا (Tesla) در سال های اخیر بر روی این محصولات سرمایه گذاری کرده اند اما چالش های اخیر ممکن است باعث تحولاتی در این کمپانی شود. به طور کل خودروی برقی لزوما تکنولوژی جدیدی به شمار نمی رود اما نوآوری های کمپانی های تولید کننده مانند تسلا همواره با تحولات بازار خودروهای برقی مطابقت دارد و به همین دلیل محصولات آن همواره در مرحله رشد قرار خواهند داشت.

محصولات هوش مصنوعی

اگرچه هوش مصنوعی در چند سال اخیر همواره در حال توسعه بوده است اما معمولا با شکستن مرزهای حوزه تکنولوژی، محصولات جدیدی تولید می کند که در مرحله معرفی PLC قرار می گیرند. محصولات جدید این حوزه نظیر ربات های خود مختار، همگی در مرحله توسعه یا معرفی به بازار هستند چرا که مصرف کنندگان نیز هنوز در مرحله آزمایش و سازگاری با اینگونه محصولات قرار دارند.

کاربردهای تحلیل چرخه عمر محصول

تحلیل PLC به کمپانی ها کمک می کند تا از سرویس رسانی محصولات خود به بازار هدف اطمینان حاصل کرده و زمان مورد نظر برای تغییر محصولات را نیز مشخص کنند.چرخه بازار چیست؟

به عبارت دیگر کمپانی ها محصولات خود را با توجه به مولفه هایی نظیر بازار کلی، رقبا، فروش و هزینه مورد آزمایش قرار می دهند و از این طریق می توانند تصمیم گیری بهتری در رابطه با تولید محصولات خود برای ماندگاری بیشتر در بازار داشته باشند.

در واقع کمپانی ها با بررسی چرخه عمر محصولات خود (مخصوصاً جایگاه محصول در چرخه) تعیین می کنند که آیا برای ادامه فروش نیاز به توسعه محصولات جدید دارند یا خیر به ویژه اگر اکثر محصولات آنها در مرحله بلوغ یا افول قرار داشته باشند.

استراتژی های PLC

کمپانی ها برای قیمت گذاری محصولاتی که در مرحله معرفی قرار دارند می توانند از استراتژی های مختلفی استفاده کنند. برای مثال روش قیمت گذاری گزاف (Price Skimming) که قیمت محصول را در ابتدای عرضه به بازار افزایش می دهند و پس از گسترش بازار آن را کاهش خواهند داد یا مدل قیمت گذاری نفوذی (Price Penetration) که قیمت اولیه را به منظور نفوذ هر چه سریع تر به بازار کاهش داده و با افزایش تقاضا، قیمت محصول نیز افزایش خواهد یافت.

کمپانی ها معمولا به دلیل عدم آگاهی از مرحله معرفی در چرخه عمر محصولات با مشکل مواجه می شوند، مخصوصاً در شرایطی که مشتریان به علت قیمت، ارزش ذاتی یا سودمندی محصول، آنچنان که انتظار می رود از آن استقبال نمی کنند. بنابراین علاوه بر قیمت گذاری باید به فاکتورهایی از قبیل بسته بندی یا تبلیغات نیز توجه داشته باشید.

آیا چرخه بازار چیست؟ محصول پاسخگوی تقاضا و نیازهای بازار هدف خود بوده است؟ کمپانی ها در شرایطی که فروش خوبی حاصل نشود معمولاً استراتژی های بازاریابی خود را تغییر داده و بر روی گروه دیگری از مصرف کنندگان تمرکز می کنند تا محصول خود را در معرض جریانی بالقوه و جدید کسب درآمد قرار دهند.

تجزیه و تحلیل چرخه عمر محصول زمان مناسب برای معرفی مجدد یا چرخش (Pivot) محصولات را به صاحبان کمپانی نشان می دهد. برای مثال کمپانی نتفلیکس در ابتدا در زمینه فروش و تحویل فیلم های DVD فعالیت داشت اما با گذشت زمان به یک سرویس پخش فیلم آنلاین تبدیل شد که با استقبال بسیار خوبی نیز مواجه گردید. کمپانی ها با بررسی جایگاه محصولات در PLC می توانند نوآوری های خود را همگام با تکنولوژی های روز توسعه دهند؛ به عبارت دیگر کمپانی ها می توانند از این طریق محصولات متنوعی توسعه داده و ماندگاری آنها در بازار رقابتی را نیز افزایش دهند.

نظریه چرخه ها

امروز در سایت آموزش بورس در مورد نظریه چرخه ها صحبت خواهیم کرد. این نظریه به Cycle Theory معروف است.

تئوری چرخه‌های تجاری یا Business Cycle Theory یکی از مفاهیم بنیادی در بازارهای مالی است.

قبل از هر چیز به بیان چند مثال می‌پردازیم. این مثالها نمونه‌هائی عینی از اتفاقات پیرامون ما هستند.

در همه بازارها و کسب و کارهای دنیا دوران رونق، کسادی و رکود بارها و بارها دیده شده است.

گردش سال‌ها، فصل‌ها، روزها، ساعت‌ها و طلوع و غروب خورشید همگی بارها و بارها تکرار می‌شوند.

در جوامع مختلف و در زندگی همه افراد در همه جای دنیا دورانی برای اشتغال یا بیکاری دیده می‌شود.

اینها همگی مثالهائی از عدم یکنواختی و وجود تغییرات در نظام هستی و در زندگی انسانها است.

اما تکرار این اتفاقات در دنیا برای عده‌ای از افراد دقیق و کنجکاو باعث ایجاد یک سوال بسیار مهم گردیده است.

این سوال مهم در ذهن آنها این بوده که دفعه بعد که این پدیده دوباره مشاهده شود کی خواهد بود؟

به همین دلیل این افراد با مطالعه گذشته و ترتیب زمانی تکرار این اتفاقات به کشف مهمی دست پیدا کردند.

این کشف مهم این بود که همه اتفاقات ثبت شده در طول زمان دارای نظم و یک چرخه تکرار هستند.

نظریه چرخه ها

تئوری و نظریه چرخه‌ ها

نظریه چرخه‌ ها در بورس و در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بسیار پرکاربرد است.

مطالعه روند زمانی اتفاقاتی مثل جنگ، سیل، زلزله، خسوف و کسوف و غیره باعث تیزبینی انسان شد.

این تیزبینی باعث شد انسان حتی در بازارهای مالی نیز موفق به کشف این چرخه‌ها و دلیل بروز آنها شود.

وجود این نظم و قاعده‌مندی حال کمک بسیار بزرگی برای مطالعه و یافتن دلائل ایجاد کننده چرخه‌ها است.

اتفاقاتی مثل دوره‌های ریاست جمهوری، تغییرات نرخ ارز، اشتغال فصلی، و غیره بسیار در بورس‌ها با اهمیت هستند.

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای همیشه زمان بروز این اتفاقات کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت را در تصمیمات خود لحاظ می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.