دفتر ثبت معاملاتی


دفتر ثبت معاملاتی

ارائه تمامی خدمات پذیرش، مشاوره و معامله

بورس کالا و انرژی

ارائه تمامی خدمات پذیرش، مشاوره و معامله

بورس کالا

کارگزاری فارابی با ارائه خدمات متنوع، یکی از برترین کارگزاران فعال در بورس کالای ایران است. فارابی براساس رتبه‌بندی کارگزاران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، همواره حائز رده‌های اول در میان کارگزاری‌های رتبه «الف» است. تعهد در انجام سفارشات، ارائه بهترین خدمات مشاوره به مشتریان و همچنین سرعت و دقت در اجرای سفارشات از اصول اولیه فارابی در تعامل با مشتریان است.

بورس انرژی

شرکت بورس انرژی ایران با هدف ساماندهی، پذیرش، نظارت و تسهیل انجام معاملات حامل‌‏های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر حامل‏‌های انرژی در سال 1391 آغاز به‌کار کرد. کارگزاری فارابی نیز به‌عنوان کارگزار رتبه «الف» فعال در بازار سرمایه ایران و یکی از کارگزاران پیشرو در بازار بورس انرژی کشور، تمامی خدمات مورد نیاز فعالان بورس انرژی را ارائه می‌کند.

بازار آتی

اکثر شرکت‌هایی که در رابطه با ساخت، تولید یا ارائه خدمات فعالیت می‌کنند، در زمینه پیش‌بینی قیمت‌های کالا نیاز به مشاوره‌های تخصصی دارند؛ بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها کنند. یکی از روش‌های پوشش ریسک استفاده از قراردادهای آتی است که در سال‌های اخیر اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. کارگزاری فارابی نیز خدمات متنوع و کاملی را در بازار آتی به متقاضیان ارائه می‌دهد. در حال حاضر قراردادهایی مثل زیره، زعفران و پسته بازار آتی ایران مورد معامله قرار می‌گیرند.

عقد صلح

عقد صلح

عقد صلح، به زبان ساده یک لباس است که می تواند بر تن هر عقدی پوشانده شود بنابراین می توان عقود معین؛ مانند بیع را تحت عنوان صلح واقع ساخت و همچنین می توان عقود نامعین را نیز به همین شکل منعقد نمود. در حقوق اسلامی ،صلح انواع و اقسامی دارد ولی دو نوع متداول آن، صلح محاباتی و صلح غیر محاباتی می باشد.

صلح محاباتی عقد معوضی است که به طور عمدی تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و معمولا متاثر از روابط عاطفی است. صلح مذکور در مقابل صلح غیر محاباتی استعمال می گردد. اساس عقد صلح بر غیر محاباتی بودن آن می باشد. عقد صلح را سید العقود یا سید الاحکام گفته اند دفتر ثبت معاملاتی و هر عقد یا قرارداد چه قدیمی باشد و چه جدید، در قالب این عقد ممکن است منعقد شود.

صلح عقد لازم است، بنابراین هرگاه در صلح محاباتی برای مصالح نسبت به عقد صلح، حق فسخ وجود داشته باشد، به موجب ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت، صلح مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت از این موضوع مستثنی می گردد. به عبارت دیگر برخلاف حکم ماده ۳۳ قانون ثبت که در مقام بیان معاملات با حق استرداد عنوان می دارد در خواست ثبت با انتقال دهنده است، به طور استثنایی در صلح محاباتی حق درخواست ثبت با انتقال گیرنده (متصالح) خواهد بود و به این وسیله صلح محاباتی از شمول ماده ۳۳ قانون ثبت خارج و حق درخواست و تقاضای ثبت با متصالح خواهد بود.

در مورد صلح محاباتی با خیار فسخ برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده، مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالکیت صادر می شود و در صورت فسخ از طرف مصالح و یا انقضای مدت خیار یا اسقاط حق مذکور، مراتب در دفتر و در برگه های مالکیت قید می شود.

صلح موضوع ماده ۴۸ قانون ثبت

ماده ۴۸ قانون ثبت: «سندی که باید مطابق قانون به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد»

الف) ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد: این ماده تا کنون اصلاح یا حذف نشده و از طرف فقهای شورای نگهبان قانون اساسی نیز مغایرت آن با شرع اعلام نگردیده و به قوت خود باقی است. بر اساس ماده ۴۸ قانون ثبت، اگر سندی که بر طبق قانون باید ثبت شود، به ثبت نرسد این سند در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. اما موارد و شرایط اجباری ثبت سند در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت تصریح شده است. بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور 《ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است》 این ماده به قدری روشن است که نیاز به شرح و تفسیر ندارد اما کوتاه بیان می کنیم که بر اساس قانون ثبت، افراد مختار هستند که اسناد خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند ولی قانون اجبارهایی را ایجاد کرده است. در ماده ۴۶ قانون ثبت دو بخش اجباری برای ثبت اسناد متصور است، بخش اول؛ اسناد معاملات راجع به ملکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشند و به عبارت ساده تر دارای سند منگوله دار یا تک برگ باشند و بخش دوم؛ معاملات راجع به حقوقی که در دفتر املاک ثبت شده باشند. بدیهی است که منظور از حقوق، حقوق فرعی نسبت به املاک مانند حق ارتفاق یا انتفاع و. می باشد. در نتیجه مختصرا بر اساس ماده ۴۶ مذکور املاکی که دارای سند رسمی باشند معاملات راجع به عین، منافع و حقوق آن باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر اینصورت مستند به ماده ۴۸ قانون ثبت، دادگاه ها و مراجع به آن ترتیب اثر نمی دهند.

ماده ۴۷ در حقیقت یک بخش دیگر از اجبار در ثبت اسناد را به ماده ۴۶ مذکورالذکر اضافه می نماید. مستند به این ماده: « در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری ست: کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده باشد. صلحنامه، هبه نامه و شرکتنامه». در حقیقت بخش سوم که در ماده ۴۷ مصرح شده شامل تمامی معاملات راجع به عین و منافع املاک و هبه نامه، صلح نامه و شرکتنامه هایی که در نقاطی منعقد می شود که در آن نقاط اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و وزارت عدلیه ثبت اسناد فوق الذکر را اجباری بداند. لذا دادگاه ها، دفتر ثبت معاملاتی هنگامی که با یک سند عادی روبرو می شوند در ابتدا باید دقت نمایند که آیا مفاد آن سند، متضمن وقوع معامله ای در مورد مال غیر منقول و یا هبه یا صلح یا شرکت می باشد یا نه؟ اگر مفاد سند انجام معامله نسبت به عین غیر منقول یا منافع یا حقوق راجعه به آن نبود و بر وقوع صلح یا هبه یا شرکت نیز دلالتی نداشت، می تواند به اصالت آن رسیدگی و در صورت احراز صحت و اصالت سند به آن اعتبار دهند. و اگر مفاد سند متضمن وقوع معامله ای نسبت به عین یا منافع یا حقوق مربوط به اموال غیر منقول باشد، باید روشن نمایند که آیا مورد معامله در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت دارد یا نه؟ و در صورت نداشتن و عدم ثبت در دفتر املاک باید ببینند که آیا ثبت معاملات در آن ناحیه، الزامی اعلام شده است یا نه؟ چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده و ثبت معاملات در محل وقوع ملک اعلام نشده باشد، رسیدگی به اصالت سند و ترتیب اثر دادن به آن در صورت احراز اصالت و صحت آن بلا اشکال بوده و مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت خواهد بود. اما اگر معامله در دفتر املاک ثبت شده یا از معاملاتی باشد که وزارت دادگستری یا شورای عالی قضایی، ثبت آن را در آن محل الزامی نموده است باید توجه نمایند که آیا مشمول مستثنیات مادتین ۴۶و ۴۷ می باشند یا نه؟ در صورتی که از مستثنیات باشد رسیدگی به صحت و اعتبار دادن به آن به نحوی که قانون در خصوص مورد، تجویز نموده، بلا اشکال است و در غیر اینصورت دادگاه نباید به آن توجه کند و نباید به صحت و اصالت آن رسیدگی نماید زیرا این کار مخالف صریح ماده ۴۸ قانون ثبت است.

نکته اول: در حال حاضر شاید املاکی یافت شود که در دفتر املاک ثبت نشده باشد اما در تمام مناطق ایران دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت و سازمان های مربوطه وجود دارند و در تمام ایران ثبت اسناد راجع به معاملات املاک الزامی است.

نکته دوم: در حال حاضر قراردادی که مفاد آن حاکی دفتر ثبت معاملاتی از انتقال مالکیت ملکی باشد این قرارداد نمی تواند مستند مالکیت ملک شود. مثلا اگر کسی ملکی که خریدار با قرارداد عادی خریده است به اجبار تصرف کند، خریدار نمی تواند برای اثبات مالکیت خود و رفع تصرف متصرف به قرارداد عادی خود استناد کند. به همین دلیل قرارداد عادی در خصوص املاک باید به نحوی تنظیم شود تا این مفهوم را برساند که فروشنده متعهد به انتقال سند ملک در تاریخ مشخص و در دفترخانه مورد توافق می باشد. یعنی قرارداد تعهد به انتقال سند باشد نه بیع یا انتقال مالکیت‌. با انعقاد قرارداد تعهد به انتقال رسمی مالکیت یا سند مالکیت، محاکم در تعارض اعمال مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و ضمانت اجرای ماده ۴۸ قانون اخیر الذکر گرفتار نخواهند شد و در صورت صحت و اصالت توافق مذکور، دادگاه متعهد را به انتقال سند رسمی به نام متعهدله محکوم می کند.

ب) ترتیب اثر دادن به اقرار: ممکن است در دعوایی که به استناد سند عادی( در مواردی که سند عادی قابل قبول نیست ) اقامه شده است، خوانده در دادگاه اقرار به وقوع معامله نماید. در اینصورت دادگاه نه به استناد سند عادی غیر قابل قبول بلکه به استناد اقرار خوانده که برابر ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی مهمترین و قوی ترین ادله است میتواند رای بدهد و این مخالف ماده ۴۸ قانون ثبت نیست. شاید شما خواننده ی عزیز ایراد بگیرید که چرا مستند به اقرار می توان حکم صادر کرد؟ آیا اقرار می تواند الزام مواد ۴۶ و ۴۷ و ضمانت اجرای ماده ی ۴۸ را بی اثر کند؟ در جواب باید گفت که لازم است ذهن خود را در خصوص دلایل تفکیک نمایید. مواد مذکور در مورد الزام به ثبت اسناد راجع به معاملات املاک و برخی دیگر از معاملات خاص است. در نتیجه این قانون می گوید که قراردادهایی که مکتوب می شوند باید در دفتر املاک ثبت شوند ولی منعی راجع به اثبات قرارداد با دلایل دیگر وجود ندارد. پس اگر قراردادی به صورت مکتوب منعقد می گردد باید این سند مکتوب به صورت رسمی و با رعایت شرایط و اوصاف مورد نظر در قانون تنظیم شود. و در صورتی که قرارداد، عادی بوده ولی بر اساس مقررات باید ثبت گردد، اگر کسی که مستند به سند عادی خود را مالک می داند برای اثبات مالکیت خود علیه مالک رسمی طرح دعوا نماید و مالک در جایگاه خوانده صراحتاً اقرار نماید که : « من این ملک را به خواهان انتقال داده ام و از نظر من مالک خواهان است(و سند رسمی را نیز به نام او منتقل می نمایم)». در حقیقت در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، قراردادهای راجع به املاک و حقوق و منافع آن و برخی از معاملات خاص در صورتی که کتبی باشند، اسناد آن ها در صورتی قدرت اثباتی دارد که بر طبق قانون در دفتر املاک ثبت شود. اما در صورتی که ثبت نشده و به صورت عادی تنظیم شده باشد، اسناد عادی این معاملات در دادگاه ها قابل ترتیب اثر نمی باشد اما در صورتی که طرف دعوا نسبت به وقوع معامله راجع به املاک یا سایر قراردادهای مذکور در ماده ی ۴۷ موصوف، اقرار نماید، دادگاه منعی جهت صدور حکم و به رسمیت شناختن قراردادهای موجود نخواهد داشت.

پ) قولنامه: ممکن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغی که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد باید بپردازد، به صورت رسمی انتقال دهد و طرف دیگر نیز آن را می پذیرد و هر دو آن را امضا می کنند. چنین دفتر ثبت معاملاتی قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و چون دلالت بر وقوع معامله دارد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و ذی نفع می تواند الزام طرف دیگر را به انجام معامله وفق قانون از دادگاه تقاضا کند و دادگاه در صورت اصالت سند، حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر می نماید. زیرا همانطور که اشاره شد دادگاه به وسیله ستد مزبور حکم بر تحقق معامله و انتقال نمی دهد تا مخالف ماده ۴۸ قانون ثبت باشد و یک وعده یا تعهد یک طرفه و ابتدایی نیست که لازم الوفا نباشد بلکه یک قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و لازم الوفا می باشد.

ت) بررسی امکان الزام به تنظیم سند رسمی

شخصی تعهد به فروش رسمی سند زمینی نموده و بعدا آن زمین طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری از ملکیت او خارج شده است و یا اینکه شخصی تعهد به فروش رسمی اتومبیل نموده که سند آن به نام دیگری می باشد آیا اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه او قابل قبول است یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

در موردی تعهد به دادن سند رسمی و انتقال رسمی زمینی شده است و بعدا زمین مزبور با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به تملک دولت درآمده است چون مالکیتی از برای متعهد نسبت به آن زمین وجود ندارد موردی برای تعهد وی باقی نمانده و در این مورد دعوی متعهدله مبنی بر الزام متعهد به انجام تعهد مذکور قابل قبول نیست و در مورد تعهد انتقال سند ماشین که ظاهرا ماشین مذکور و سند آن در حین تعهد متعلق و به نام شخص دیگری غیر از متعهد است، در این مورد نیز اصل معامله تابع مقررات فضولی بوده و الزام متعهد به انجام تعهدی که نسبت به آن موضوع مالکیت ندارد مورد نخواهد داشت و دعوای الزام به انجام تعهد و بیع تابع مقررات معامله فضولی است و در مورد مثال اول که سند عادی فروش قبل از لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده است با توجه به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک صرف سند عادی تنظیمی کاشف از وقوع بیع و معامله نمی باشد و مطرح نمودن اینکه این تعهد شرط فعل است یا چیز دیگر قابل بحث نیست.

ث) بررسی فروض مختلف الزام به ثبت اسناد و موارد آن:

فرض اول- در مواردی که دارنده سند مالکیت دادخواست خلع ید علیه متصرف می دهد و خوانده در مقام دفاع به سند عادی( مبایعه نامه) از شخص خواهان یا مورث وی استناد می کند، آیا می تواند دعوای خلع ید را به لحاظ اینکه ملک قبلا فروخته شده رد نماید یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی:

الف- مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد تا کنون نسخ نگردیده و مانند گذشته اعتبار دارد بنابراین مفاد ماده ۴۸ مذکور که مقرر میدارد هر سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد لازم الرعایه است مگر اینکه با طرح دادخواست متقابل مبنی بر الزام به تنظیم رسمی یا طرح دادخواست مجزا مبنی بر این خواسته و احراز مبایعه نامه عادی، قاضی را مجاب نماید که به دلیل احتمال استحقاق وی پرونده خلع ید را منوط به اثبات پرونده الزام به تنظیم سند نماید یا به هر دو دعوا یکجا رسیدگی شود.

ب- البته وجود مواد فوق هیچگاه مانع از آن نبوده و نمی باشد که در دادگاه دلایل و مدارکی را که ممکن است برای اثبات انجام معامله ابراز بشود نپذیرند. مثلا چنانچه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست. بنابراین اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع (فروشنده) در دادگاه تحقق بیع و حق حاکمیت مشتری بر مبیع را ثابت می نماید و مشتری می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید.

فرض دوم- برخلاف املاک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه اموال غیر منقول می باشند ثبت سایر اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند مگر در مواردی چند که ذیلا آن موارد بیان می شود. ماده ۴۶ قانون ثبت می گوید 《ثبت اسناد اختیاری است》 مگر در موارد ذیل:

1. کلیه عقود و معاملات در مورد عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است: از این ماده استفاده می شود که هر عین یا منفعت یا حقی (مانند حق ارتفاقی) که در دفتر املاک ثبت شده باشد معاملات و عقود راجع به آن باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود زیرا در غیر اینصورت نقل و انتقال در دفتر املاک ثبت نمی گردد و منتقل الیه مالک شناخته نمی شود.

درمورد این ماده فرقی نیست بین جایی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در آنجا هست و جایی که فاقد اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی باشد. در مقابل موارد دیگری وجود دارد که با تحقق شرایط، ثبت سند الزامی است و در صورت فقدان تمام یا بعض آن شرایط ثبت سند الزامی نخواهد بود این موارد در ماده ۴۷ قانون ثبت ذکر شده است.

ماده ۴۷ قانون ثبت می گوید: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده باشد.

2. صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه. بطوری که از امعان نظر در این ماده بر می آید لزوم ثبت اسناد در موارد مذکور در این ماده مشروط به دو شرط است:

شرط اول- وجود دفتر ثبت اسناد رسمی و اداره ثبت در محل است بنابراین اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی نباشد ثبت صلح نامه و هبه نامه و شراکت نامه و همچنین ثبت معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقول ثبت نشده الزامی نخواهد بود.

شرط دوم- آنکه وزارت دادگستری (فعلا شورای عالی ثبت) لزوم ثبت اسناد را در آن محل مقتضی بداند و آگهی نماید. در اینصورت از تاریخی که در آگهی ذکر شده است ثبت معاملات ذکر شده در بالا اجباری خواهد بود.

دفتر ثبت معاملاتی

testimonial-avatar

تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالت

تصمیم تازه سازمان بورس برای سهام عدالت و ۵۰ میلیون سهام‌دار

testimonial-avatar

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارا الگوریتم

خرید نماد دارا از طریق سیستم آنلاین کارگزاری خوارزمی امکان پذیر می باشد.

testimonial-avatar

نماد سنفت۹۸۴ امروز عرضه می شود

انتشار اوراق سلف موازی نفت خام توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی

testimonial-avatar

در مراکز منتخب احراز هویت کارگزاری خوارزمی آماده خدمت‏ رسانی به کلیه فعالین بازار سرمایه هستیم

testimonial-avatar

کارگاه سرمایه گذاری در بورس

کارگاه سرمایه گذاری در بورس مدرس: آقای حسن قاسمی مدیر عامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی

testimonial-avatar

هفتمین معامله کارگزاری آینده نگر خوارزمی در بازار دارایی های فکری فرابورس ایران

عرضه اختراع "جوراب مقاومتی آبی" در بازار دارایی¬های فکری فرابورس ایران توسط کارگزاری آینده¬نگر خوارزمی

testimonial-avatar

مدیریت سبد دارایی در بورس

بهترین استراتژی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری ( بورس، مسکن، طلا و. )

testimonial-avatar

دوره سرمایه گذاری و موفقیت در بورس

معرفی ابزارهای مالی در بورس ایران و روش انجام سرمایه گذاری در بورس به همراه مقدمات تحلیل بنیادی

دفتر ثبت معاملاتی

در نمایشگاه FinExpo 2022 مصر

شروع به ترید کنید

از ما ۲۰ دلار هدیه دریافت کنید!

بگذارید پول کارها را انجام دهد!

بیش از 2,000,000 معامله کننده درحال حاضر سرمایه‌گذاری‌شان را با Alpari انجام می‌دهند.

تراکنش‌های جاری جفت‌ارز یورو دلار آمریکا:

برای انجام معاملات، افزایش موجودی، و بسیاری از عملیات‌های رایج در حساب، کش‌بک دریافت کنید.

پرداخت شده به مشتریان

سرمایه گذاری

حساب‌های PAMM — سرویسی که امکان کسب درآمد را بدون انجام معاملات مستقل در بازار ارز و با استفاده از سرمایه گذاری در حساب‌های معامله‌گران با تجربه، فراهم می‌سازد.

60 000

4 000

حساب PAMM باز برای سرمایه‌گذاری

183 000 دلار آمریکا - بازده

کسب سرمایه‌گذاری توسط یک سرمایه‌گذار

واریز و برداشت وجوه

تحلیل بازارهای مالی

ارزهای رمز نگاری

BTCUSD : خوش بینی های ادامه روند کاهش نرخ تورم ، حامی رمز ارزها شد

BTCUSD : خوش بینی های ادامه روند کاهش نرخ تورم ، حامی رمز ارزها شد

بازار ارز

GBPUSD : تلاش استرلینگ برای باز پس گیری 1.17

GBPUSD : تلاش استرلینگ برای باز پس گیری 1.17

بازارهای کالا

XAUUSD : کاهش رغبت برای دلار ، تنها باعث بهبود طلا شده است و نه بازگشت اساسی

XAUUSD : کاهش رغبت برای دلار ، تنها باعث بهبود طلا شده است و نه بازگشت اساسی

بازار سهام

SPX500 : بازار در انتظار سخنرانی رئیس فدرال رزرو و سرنخ های جدید

SPX500 : بازار در انتظار سخنرانی رئیس فدرال رزرو و سرنخ های جدید

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

XAU/USD

XAG/USD

تقویم FXStreet

با بهترین نرخ ها در بازار فارکس خرید و فروش کنید

اپلیکیشن ها

alpari mobile

برنامه معاملات فارکس انجام معاملات، خواندن تحلیل و واریز وجه به حساب، همه در یک برنامه و با همه دستگاه‌های همراه

alpari invest

راه حل مدرت برای سرمایه گذاری موثر فقط با یک کلیک. فرصت سرمایه گذاری در معاملات معامله‌گران با تجربه، بدون انجام معاملات مستقل، واریز و برداشت وجوه سریع. کنترل کامل روی سرمایه.

اخبار شرکت

125538_25082022

تغییرات زمان‌بندی معاملات ما در روز 12 سپتامبر 2022

125480_18082022

تغییرات در برنامه معاملاتی ما در تاریخ 2022.09.05

125400_09082022

تغییرات در برنامه معاملاتی ما در تاریخ 29/08/2022 و 30/08/2022

امروزه شرکت آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای بازار فارکس (Forex) در سراسر جهان است. با استفاده از تجربه بدست آمده در طول سالهای زیاد، ما به مشتریان خود از جمله از ایران طیف گسترده‌ای از خدمات با کیفیت و سرویس‌های نوین برای معاملات آنلاین در بازار Forex ارائه می‌دهیم. بیش از یک میلیون مشتری از سراسر جهان ازجمله شرکت آلپاری را به عنوان شرکت قابل اطمینان در زمینه سرویس دهی در بازار فارکس انتخاب کردند.

فارکس چیست (Forex)؟

در اواخر دهه 1970 میلادی، پس از آنکه بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به وابستگی ارز خود به دلار امریکا و طلا پایان دهند، بازار مبادلات ارز خارجی و یا بازار (FOReign EXchange) بوجود آمد و این باعث ایجاد یک بازار بین المللی شد که در آن تبادل ارز با نرخ آزاد انجام می‌شد. امروزه فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی در جهان است. مهم نیست شما چه شهری را برای زندگی و یا مسافرت انتخاب کرده‌اید، لندن و یا هر شهر دیگر؛ تا زمانیکه به اینترنت، یک ترمینال تجاری (نرم افزار مخصوص برای تجارت در بازار فارکس) و یک حساب در یک بروکر بازار فارکس دسترسی دارید، تمامی ابزارها و فرصت ها در بازار فارکس در دسترس شماست.

معامله‌گران چه کسانی هستند؟

معامله‌گران - افرادی هستند که در بازار فارکس معامله می‌کنند. تلاش می‌کنند پیش بینی کنند که نرخ ارز در چه جهتی تغییر خواهد کرد و معاملات خرید و یا فروش انجام می‌دهند. در نتیجه آنها با خرید ارز با قیمت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار فارکس (Forex) درآمد کسب می‌کنند. معامله‌گران هنگام تصمیم گیری تمامی عوامل مؤثر در دفتر ثبت معاملاتی تغییر روند نرخ ها را تجزیه و تحلیل می‌‌کنند. در بازار فارکس شما می‌توانید هم از طریق کاهش قیمت ارز و هم از طریق افزایش آن درآمد کسب کنید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

ما به مبتدیان که اولین قدم‌های خود را در بازار Forex بر می‌دارند توصیه می‌کنیم از دوره‌های آموزشی ما استفاده کنند. با استفاده از دوره‌های آموزشی شما نه تنها اطلاعات اساسی در مورد بازار ارز (Foreign Exchange) بدست می‌آورید، بلکه از تکرار اشتباهات رایج برای معامله گران مبتدی جلوگیری خواهید کرد.

در موسسه آموزشی تجارت آلپاری شما نه تنها اطلاعات تئوری بدست می‌آورید، بلکه یاد می‌گیرید از این اطلاعات در معاملات در بازار Forex استفاده کنید. علاوه بر این شما با Money Management، چگونه احساسات خود را کنترل کنید، مزایای معاملات خودکار در بازار فارکس و خیل موارد دیگر آشنا خواهید شد. دوره‌های آموزشی را می‌توانید به صورت آنلاین از دفتر ثبت معاملاتی هر نقطه جهان بگذرانید.

سرویس‌های تجزیه و تحلیل مالی روزانه، اخبار و ایده‌های تجاری آماده و همچنین خدمات تجزیه و تحلیل رایگان در سایت آلپاری به شما کمک خواهند کرد برای معامله در بازار فارکس تصمیمات صحیحی بگیرید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

اگر شما تا بحال در بازار فارکس کار نکرده اید، شما می‌توانید از ایران با استفاده از حساب‌های آموزشی و وجه مجازی با تمام امکانات بازار ارز Forex آشنا شوید. با این روش شما می‌توانید بازار Forex را از «داخل» یاد بگیرید و استراتژی معاملات خود را طراحی کنید. استراتژی‌های آماده برای معاملات کار معامله‌گران مبتدی در بازار فارکس را آسان می‌سازد. شما همیشه می‌توانید از راه حل‌های آماده استفاده کنید و با نظرات تریدرها در مورد این راه حل‌ها آشنا شوید.

پس از افتتاح حساب – آموزشی و یا تجاری – شما باید نرم افزار تخصصی – ترمینال تجاری که در آن شما در بازار فارکس کار خواهید کرد را دانلود کنید. در این نرم افزار شما می‌توانید نرخ تبدیل ارز را پیگیری کرده معامله باز کرده و ببندید و اخبار مالی را پیگیری کنید. برای آسان سازی کار هم ترمینال‌ها برای کامپیوتر و هم برای موبایل ارائه می‌شوند.

شما می‌توانید کار در بازار ارز Forex را با آلپاری با هرمقدار بودجه در حساب شروع کنید. اگر شما می خواهید کار با حساب‌های تجاری را با ریسک کم امتحان کنید. به حساب nano.mt4 که ارز پایه آنها سنت دلار امریکا و سنت یورو می‌باشد، توجه کنید.

‎ آموزش تحریر دفتر کل و دفتر روزنامه

نمونه دفتر کل حسابداری

بطور مداوم در طول دوره مالی، معاملات و عملیات مالی موسسات تجزیه و تحلیل و سپس در یک دفتر ثبت اولیه به نام دفتر روزنامه ثبت میشود. تمام اطلاعات لازم برای تجزیه و ثبت معاملات از اسناد و مدارک مثبته استخراج میشود.

دفتر روزنامه انواع متعددی دارد.
دفتر روزنامه ای را که در آن کلیه معاملات و عملیات مالی ثبت می شود دفتر روزنامه عمومی می گویند.
دفتر روزنامه ای که در آن فقط یک نوع خاص از معاملات و عملیات مالی ثبت می گردد دفتر روزنامه اختصاصی خوانده می شود.
مانند دفتر روزنامه فروش – دفتر روزنامه خرید – دفتر روزنامه دریافت های نقدی و دفتر روزنامه پرداخت های نقدی.

دفتر روزنامه عمومی ساده ترین نوع دفتر روزنامه است. این دفتر در واقع دفتر ثبت عملیات روزانه موسسه است
و همانگونه که از اسم آن معلوم است برای ثبت تمام معاملات و عملیات مالی دفتر ثبت معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

شمای کلی دفتر روزنامه:

دفتر روزنامه عمومی معمولا دو ستون مبلغ دارد یکی برای ثبت اقلام بدهکار و دیگری برای ثبت اقلام بستانکار. بعد از وقوع هر معامله اطلاعات مندرج در اسناد مثبته به اجزای بدهکار و بستانکار تجزیه و به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه عمومی ثبت می شود. سال در بالای ستون تاریخ درج می شود بعد از ثبت اولین قلم در دفتر روزنامه نوشتن مجدد سال ضرورتی ندارد مگر اینکه صفحه جدید شروع شود یا سال تغییر کند.

ماه در ستون تاریخ روی اولین خط ماه انجام معامله نوشته می شود بعد از اولین ثبت دفتر روزنامه نوشتن مجدد ماه ضرورتی ندارد مگر اینکه صفحه جدیدی شروع شود و یا ماه تغییر کند .

روز در ستون تاریخ روی اولین خط تاریخ روز انجام معامله نوشته می شود روز انجام هر معامله باید در ستون تاریخ روی خط اول هر ثبت نوشته شود .

نام حساب بدهکار روی اولین خط در ابتدای حاشیه سمت راست ستون شرح نوشته میشود .

مبلغ بدهکار روی همان خطی که نام حساب بدهکار درج شده است در ستون بدهکار نوشته میشود .

نام حساب بستانکار همیشه روی خط زیرین حساب بدهکار نوشته می شود نام حساب بستانکار باید حدود ۲ سانتیمتر از حاشیه سمت راست ستون شرح فاصله داشته باشد .

مبلغ بستانکار روی همان خطی که نام حساب بستانکار درج شده است در ستون بستانکار نوشته میشود

شرح مختصر معامله زیر نام حساب بستانکار از ابتدای حاشیه سمت راست ستون شرح نوشته میشود.

هنگامی که معاملات در دفتر روزنامه عمومی ثبت می شود در ستون عطف چیزی نوشته نمی شود
در تاریخی که اقلام بدهکار و بستانکار به حسابهای مربوط انتقال می یابد شماره این حسابها در ستون
عطف دفتر روزنامه درج می شود تا نشان دهد که اقلام از دفتر روزنامه به حسابهای مربوط انتقال یافته است.
هر معامله ثبت شده در دفتر روزنامه را یک ارتیکل یا یک ثبت روزنامه می گویند.

‎ نمونه دفتر کل حسابداری

‎ نمونه دفتر کل حسابداری

دفتر کل

با اینکه حسابهای T برای آموزش و حل مسائل حسابداری استفاده می شوند
اما نمی توان آن را به عنوان مدرک مالی برای ثبت معاملات و عملیات مالی موسسات ملاک عمل قرار دارد.

در عمل موسسات بجای حسابهای T از فرم چاپی حساب که دارای سر فصل و ستونهای متعددی است استفاده می کنند.
معمولا دفاتری حاوی فرمهای چاپ شده حساب وجود دارد که در اصطلاح به آن دفتر کل می گویند.

مجموعه حسابها را می توان خارج از دفتر کل به شکل کارت یا اوراق آزاد در جزوه دان یا جعبه مخصوصی نگهداری کرد
که این اوراق نیز در حکم دفتر کل است.
در هر حال مجموعه حسابها با هم دفتر کل را تشکیل میدهند. این دفتر مشتمل بر تمام حسابهای یک موسسه است
که در صورتهای مالی منعکس می شود .

شماره گذاری صفحات دفتر کل از عدد یک شروع می شود و به ترتیب ادامه می یابد. برای هر حساب صفحه یا صفحاتی جداگانه در دفتر کل در نظر گرفته می شود. برای مثال ممکن است اولین صفحه دفتر کل به حساب صندوق اختصاص یابد و در این دفتر ثبت معاملاتی حساب افزایش و کاهش ناشی از معاملاتی که متضمن دریافت یا پرداخت وجه نقد است ثبت شود.

برای حسابهایی نظیر صندوق و بانک که طی سال گردش زیاد تری دارند معمولا بیش از یک صفحه اختصاص می یابد.
بنابراین این دفتر تمام معاملات و عملیات مالی را به منظور تهیه صورتهای مالی طبقه بندی و تلخیص می کند و حاوی اطلاعات با ارزشی نظیر جمع فروش – جمع خرید – موجودی نقدی و جمع هر یک از انواع هزینه در پایان دوره است. حسابهای دفتر کل به ترتیبی که در صورتهای مالی منعکس خواهند شد مرتب میشوند (یعنی دارائیها – بدهیها – درآمدها و هزینه ها )

دفتر معین

در برخی از موسسات نگهداری و گزارش اطلاعات تفصیلی یا جزئیات انواع معینی
از معاملات که نمی توانند به سهولت از دفتر کل بدست اید ضرورت دارد.
در این صورت از دفاتری که جنبه کمکی فرعی و تکمیلی دارند استفاده می شود.
اینگونه دفاتر را اصطلاحا دفتر معین می گویند .
برای هر حساب دفتر کل که شامل حسابهای جداکانه متعددی است دفتر معین نگهداری می شود .

برای مثال اگر موسسه ای دارای ده حساب جاری در بانک باشد ممکن است
از دفتر معین بانک استفاده کند که در این صورت حساب بانک در دفتر کل یک حساب کنترل خواهد بود .
به عبارت دیگر وقتی لازم باشد که تعداد زیادی حساب مشابه در دفتر کل افتتاح شود بهتر است
برای تمامی این حسابها یک حساب کنترل در دفتر کل افتتاح و هر یک از این حسابها را به طور جداگانه در دفتر معین نگهداری کرداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.